DOVOZCI ROUŠEK Z TURECKA MOHOU NARAZIT NA PODVODNÍKY

Vzhledem k velkému zájmu českých společností o dovoz zdravotnického materiálu z Turecka níže uvádíme základní informace a procedury, které je třeba dodržovat.

Foto: Shutterstock​

Upozorňujeme, že v současné době veškerý vývoz podléhá schválení Agentury pro léčiva a zdravotnické potřeby (TITCK), nebo musí být realizován přímo přes turecké státní orgány, konkrétně přes společnost UHSAS. Turecko samo trpí nedostatkem materiálu tohoto typu a přijímá opatření, která vývoz znemožňují. Upozorňujeme české společnosti na spekulace a nekalé praktiky, se kterými se v souvislosti s vývozem zdravotnického materiálu Velvyslanectví ČR v Turecku v posledních dnech setkalo.

ŽÁDAT MŮŽE JEN TURECKÝ EXPORTÉR

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví Turecké republiky podléhá od 4. března 2020 veškerý vývoz ochranných roušek, respirátorů, kombinéz, zástěr, brýlí či rukavic povolení TITCK, jež spadá pod Ministerstvo zdravotnictví Turecké republiky. Dne 18. března 2020 byl seznam položek podléhajících schválení rozšířen o etanol, peroxid vodíku, kolínské vody, dezinfekční prostředky a netkané textilie spadající pod technologii melt-blown. O udělení povolení je oprávněn žádat pouze turecký exportér. Ten je povinen vyplnit žádost (viz odkaz níže) a zaslat ji na TITCK k posouzení. Upozorňujeme, že pokud turecký exportér tuto proceduru nezná či s ní nemá zkušenosti, nejedná se s největší pravděpodobností o kredibilního partnera.

Doba rozhodování o povolení ze strany TITCK není v oficiálních dokumentech stanovena. Podle dostupných informací je velmi obtížné povolení TITCK získat, a proto Velvyslanectví ČR v Turecku varuje české importéry před sliby tureckých vývozců o snadném získání povolení k vývozu.

Jedinou oprávněnou institucí pro vývoz zdravotnického materiálu bez povolení TITCK je státní společnost UHSAS. Velvyslanectví v Ankaře jednalo ve věci s generálním ředitelem UHSASe, během něhož jsme byli informování, že v současné době je prioritou zajistit potřeby tureckého státu a vydávání povolení je de facto zastaveno.

O případných změnách v omezení vývozu zdravotnického materiálu bude Velvyslanectví ČR v Turecku operativně informovat.

UŽITEČNÉ ODKAZY:

TITCK

UHSAS

Nařízení č. 31058

Nařízení č. 31072

Odkaz, kde je možné sehnat formulář nutný k vyplnění

Pavel Daněk, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Ankaře

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet