DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – NADĚJNÝ TRH V KARIBIKU

Dominikánská republika se oproti ostatním zemím v Karibiku vzpamatovává z celosvětové pandemie poměrně rychle. Představuje tedy aktuálně jednu z klíčových zemí Latinské Ameriky pro rozvoj obchodní spolupráce.

Ilustrační foto: Shutterstock

Dominikánská republika je dlouhodobě politicky stabilní a vykazuje jeden z nejvyšších růstů HDP v regionu Karibiku. V letech 2014 až 2018 dominikánská ekonomika rostla v průměru až o 6,3 % ročně. Podle odhadů Světové banky bude v letech 2021 a 2022 růst mírně zpomalen na 4,5 %, ale ekonomické dopady pandemie nejsou tak negativní jako v ostatních zemích regionu. Dominikánská republika se zaměřuje z velké části na turismus a profiluje se jako ekonomicky otevřená země podporující volný obchod. Hlavní podíl na HDP tvoří služby s více než 60 %, následně průmysl s 24 % a nejmenší podíl zaujímá zemědělství s 5,6 %.

ZASTÁNCE VOLNÉHO OBCHODU

Pro zájemce o obchodování s karibskou oblastí může být Dominikánská republika velmi zajímavým trhem. Země podporuje volný obchod a snaží se o maximální rozvoj zahraničního obchodu, například poměrně přehlednou legislativou a příznivými podmínkami pro zahraniční investory. Vytváří také zahraniční platformy a organizuje podpůrné konzultace na svých zastupitelských úřadech.  Zahraniční firmy mohou v Dominikánské republice založit svou pobočku, doporučuje se ale využít služeb místních advokátních kanceláří. Celý proces by neměl trvat déle než měsíc. Existuje několik běžných právních forem a průběh registrace je obdobný evropskému. Navzdory všem vládním snahám se ale země stále potýká s poměrně vysokou mírou korupce. Je proto dobré navázat korektní kontakty s dominikánskými partnery a věnovat pozornost všem detailům obchodní smlouvy.

Nové projekty vznikají díky výstavbě infrastruktury, budování kapacit pro rozvoj turistického ruchu i rozvoji spolupráce veřejného a soukromého sektoru – například v námořní přepravě. Dominikánská republika chce být lídrem v oblasti turismu, služeb a také v nabídce obchodních platforem pro Střední Ameriku a Karibik – vzhledem ke své poloze také pro část obchodníků z Ameriky.

V roce 2020 dominikánská vláda plánuje snížit dopravní zatížení vybudováním nových silničních spojů v hodnotě přes 164 milionů USD. Připravuje také rozšíření námořní přepravy a obnovení místního přístavu a letištního terminálu v Puerto Plata, kde plánuje investovat až 125 milionů USD. Mezi další zajímavé oblasti rozvoje patří gastronomie, rozvoj telekomunikací a vstup nových značek na trh, včetně supermarketů a spotřebního zboží.

ŠANCE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Pro české exportéry nabízí Dominikánská republika uplatnění převážně v oblasti vývozu tradičních českých potravinářských a průmyslových produktů a značek, zapojení se do rozvoje a obnovy energetické infrastruktury nebo investic do turistického ruchu či zdravotnictví. Česká republika rozvoj vzájemných vztahů s Dominikánskou republikou podporuje, v roce 2019 úspěšně proběhla návštěva náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy v Santo Domingo. Velvyslanectví ČR v Havaně je k dispozici pro zájemce o vstup na tento karibský trh a ve spolupráci s Generálním honorárním konzulátem ČR v Santo Domingo poskytne prvotní informace zájemcům o spolupráci s dominikánskými partnery.

Lucie Kovandová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Havaně

Eliška Carreazo Cuadro, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Havaně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět