DOHODA EU S GHANOU JE ŠANCÍ I PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Už tři měsíce je v platnosti dlouholetá Dohoda o hospodářském partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA) mezi Ghanou a Evropskou unií, která předtím nabrala zpoždění téměř pět let. Ghaně a EU připravila cestu k bezcelnímu a bezkvótovému obchodu s některým vybraným zbožím.

Své producenty potravin i dalšího zboží Ghana úplně chránit nepřestane. Na snímku místní rybí trh. Foto: Shutterstock

Ghana podle nové obchodní dohody do roku 2029 postupně sníží cla na nulu u 78 procent svého dovozu z EU. Proces snižování cel začal v roce 2020 a vytvořil významné nové vývozní příležitosti pro evropské exportéry. V budoucnu by se EU a Ghana mohly rozhodnout rozšířit EPA tak, aby zahrnovala například ustanovení o investicích a obchodu se službami.

Harmonogram liberalizace cel také ukazuje, že do konce roku 2021 Ghana zruší cla na produkty z EU, které jsou v současnosti na úrovni 5 a 10 procent. V roce 2024 pak bude téměř polovina zboží z EU beze cla. V roce 2029 budou plně liberalizovány ty produkty, které jsou v současnosti na 20 procentech a 35 procentech, pokud se na ně nebude vztahovat výjimka.

DOHODA EU – ZÁPADNÍ AFRIKA

Obchodní dohodu EU s Ghanou výhledově nahradí regionální dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou. Tu v prosinci 2014 podepsali zástupci Evropské unie a tehdyž13 západoafrických zemí. Dohoda vstoupí v prozatímní platnost, pokud ji podepíše 16 západoafrických zemí a dvě třetiny těchto zemí ji ratifikují. V roce 2018 podepsaly dohodu Gambie i Mauritánie, což znamená, že chybí už jen podpis Nigérie.

GHANA NEODSTRANÍ VŠECHNA CLA

V zájmu ochrany některých citlivých průmyslových odvětví v Ghaně a zachování daňových příjmů však Ghana neodstraní dovozní cla na řadu zpracovaného zemědělského a nezemědělského zboží, včetně zmražené drůbeže, obnošených oděvů, cukru, margarínu, zmraženého hovězího masa, potravinových přípravků, krmiv pro zvířata, nealkoholických nápojů, zmražených makrel, zmražených tuňáků, keramiky a cementu. I když byly tyto produkty vynechány kvůli ochraně zájmů ghanských podniků, dohoda má stále potenciál vytvořit lepší příležitosti pro společnosti z EU, aby mohly obchodovat a investovat v Ghaně a vyrábět zboží na vývoz na širší africký trh v rámci Africké kontinentální zóny volného obchodu.

EU – DRUHÝ NEJVĚTŠÍ OBCHODNÍ PARTNER

Evropská unie je druhým největším obchodním partnerem Ghany a mnoho společností z EU, včetně těch z České republiky, považuje Ghanu za dobrou investiční destinaci pro některá průmyslová odvětví. Ghana je vzhledem ke své strategické poloze rovněž považována za bránu do mnoha afrických zemí. Například v roce 2020 činil celkový obchod Ghany s Evropskou unií 4,5 miliardy eur. Celkový vývoz z EU do Ghany činil 2,5 miliardy eur, celkový dovoz činil téměř 2 miliardy. Hlavními vývozními artikly EU do Ghany byly v minulosti převážně průmyslové stroje (čerpadla, generátory, turbíny atd.), některá vozidla (čluny, traktory) nebo chemické látky, z nichž většina má na základě dohody o hospodářském partnerství nárok na osvobození od vývozních cel nebo na jejich snížení. Vstup dohody EPA v platnost a odstranění cel na tyto meziprodukty a strojní zařízení z EU proto poskytly evropským společnostem ještě lepší příležitosti k vývozu do Ghany nebo přes ghanský trh do dalších afrických zemí.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

Dominic Amoah, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět