Dohoda EU-Mexiko je šancí pro české potravinářství

Evropská unie a Mexiko posílí vzájemné obchodní vztahy. Podpis novelizované Globální dohody mezi Unií a touto významnou severoamerickou zemí se chystá na začátek roku 2020. Jednou z jejích nejdůležitějších součástí je dohoda o volném obchodu. Ta zjednoduší podmínky pro dovoz zboží a investice v Mexiku také českým exportérům. Jde o velkou šanci zvláště pro český potravinářský průmysl.

Mexickou kuchyni mohou do budoucna obohatit také evropské potraviny. Ilustrační foto: Shutterstock

Novelizovaná dohoda o volném obchodu odstraní většinu zbývajících tarifních překážek díky harmonizaci předpisů i výraznému zrychlení a zjednodušení celního procesu. Jednou z hlavních oblastí, ve které bude možné výrazně usnadnit vzájemnou výměnu, je obchod se zemědělskými a potravinářskými výrobky. Spolu se zjednodušením certifikace a dovozních procedur tak aktualizovaná Globální dohoda znamená skvělou příležitost i pro menší české producenty zemědělských výrobků a potravin, kteří mají zájem o vývoz na 120milionový mexický trh.

Klíčový partner v Latinské Americe

Mexiko je nejdůležitějším obchodním partnerem Evropské unie v Latinské Americe a 11. největším obchodním partnerem vůbec. Od uzavření původní Globální dohody mezi Mexikem a Evropskou unií v roce 2000 zaznamenal vzájemný obchod nárůst o 148 %. České republice se trh s Mexikem otevřel po jejím vstupu do EU v roce 2004. Obchodní obrat mezi oběma zeměmi se zvýšil desetinásobně a dále rostl. Tento trend odráží i prudký nárůst obchodu se zemědělskými produkty (viz tabulka).

Zatímco v procentuálním růstu zemědělské produkty následovaly celkový trend, celkový objem zůstával poměrně nízký. Agrární produkty tvoří pouze 4,5 % celkového obchodu mezi EU a Mexikem. V obchodu mezi Mexikem a ČR tvoří dokonce jen 2,6 %. Export z Česka do Mexika představuje, přes značný posun v posledních dvou desetiletích, zatím nevyužitý potenciál.

Až doposud rozvoji bránily hlavně vysoká cla a jiné překážky necelního charakteru, které byly v zájmu ochrany mexické produkce i po roce 2000 na řadu zemědělských výrobků a produktů rybolovu uvaleny. To novelizovaná Globální dohoda změní. Evropský komisař pro zemědělství Phil Hogan to shrnul slovy: „Tato dohoda velmi příznivě ovlivní celé naše zemědělsko-potravinářské odvětví. Přináší nové vývozní příležitosti pro naše kvalitní potraviny a nápoje, což přispěje k tvorbě pracovních míst a k hospodářskému růstu zejména ve venkovských oblastech.“

Nulové celní tarify

Aktuálně je text novelizované Globální dohody takřka finalizován a očekává se, že vstoupí v platnost v první polovině roku 2020. Ačkoli ještě není kompletní text znám, již nyní je jasné, že dojde k odstranění cel až u 95 % klíčových zemědělských výrobků. Dohoda umožní vývozcům z EU prodávat své výrobky v Mexiku výrazně jednodušeji, přičemž na clech ušetří až 100 milionů eur ročně.

Nově by měl nulový celní tarif platit například pro živou drůbež (předtím 15 %), vejce (dříve 45 %), většinu produktů z vepřového masa, obilí nebo džemy. Pro další komodity bude clo sníženo na nulu do určitého dovezeného množství (které se postupně každý rok navyšuje) nebo bude ve výjimečných případech zachováno přechodné období, kdy ještě tarify platí. Lepší přístup na mexický trh by měly získat také evropské likéry a vína, představující dva největší zemědělské artikly, které Evropská unie do Mexika vyváží.

Nulová celní sazba bude platit například také pro vejce. Ilustrační foto: Shutterstock

Zjednodušené kontroly

Pokud jde o celní postupy, nová dohoda přináší nová pravidla, jež zásadně usnadní a zrychlí příslušnou administrativu i fyzické kontroly na mexických celních úřadech. Zjednodušit by se měl také proces pro kontrolu bezpečnosti potravin, který by nově neměl trvat déle než 1 rok. Převratnou změnou je pak vzájemné uznávání certifikátů a ověření původu.

Čeští exportéři zemědělských produktů a potravin budou mít jednodušší přístup k veškerým informacím online a sníží se jim celkové byrokratické zatížení doposud spojené s vývozem do Mexika. Více informací lze získat na stránkách Evropské komise.

David Melíšek, stážista

Zuzana Stiborová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Mexiku

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet