DÁNSKO VÉVODÍ ŽEBŘÍČKU ATRAKTIVITY PRO ONLINE BYZNYS

Dánsko obsadilo první místo v žebříčku serveru Best Accounting Software jako nejlepší země k otevření online byznysu. Celkem bylo porovnáno 99 zemí a jejich umístění záviselo na skóre ve 20 kategoriích, které se týkaly například rychlosti internetu, procenta populace využívající internet, sazby daně z příjmů právnických osob, úrovně hrubého národního příjmu na osobu, složitosti založení byznysu a logistiky.

Ilustrační foto: Shutterstock

Nákupy přes internet stoupají na popularitě a vytváří tak skvělé příležitosti pro firmy, které se věnují oblasti elektronického obchodu. Elektronický obchod tvoří globálně 22 % všech maloobchodních tržeb a Dánsko díky příznivým podmínkám a vysoké míře digitalizace představuje jednu ze zemí, na kterou by se české firmy měly zaměřit.

DÁNSKÉ VÝHODY

Mezi výhody Dánska patří bezpečnost internetových serverů a vysoké procento populace využívající internet k placení účtů či nákupům (88 %). V Dánsku dále nejsou v porovnání s dalšími v žebříčku vysoce postavenými státy tak vysoké náklady na zahájení byznysu v poměru k hrubému národnímu příjmu, což znamená, že jsou zde příznivé podmínky pro začínající podnikatele.

Na druhou stranu mezi kategorie, ve kterých Dánsko obdrželo nižší skóre, patří sazba daně z příjmů právnických osob (22 %), nabídka co-workingových prostorů a poštovní služba. V celkovém skóre však Dánsko převyšuje ostatní analyzované země, a proto představuje významnou příležitost pro české e-shopy a další firmy podnikající v oblasti elektronického obchodu.

Dánsko se také umístilo na 3. místě za Finskem a Švédskem v Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který porovnává digitalizaci zemí EU. Dánský důraz na digitalizaci je patrný také ze Strategie pro dánský digitální růst, která podporuje firmy a občany k užívání nových digitálních technologií. I z těchto důvodů by měly české firmy věnovat Dánsku svou pozornost.

OBLIBA NÁKUPŮ PŘES INTERNET

Podle NETS jsou nákupy přes internet u Dánů oblíbené napříč generacemi a časté jsou také nákupy v zahraničních internetových obchodech, z nichž řada má svou dánskou lokalizaci. Nejčastěji Dánové nakupují na internetu oblečení, obuv a doplňky. Hlavní výhodou zahraničních internetových obchodů jsou nízké ceny, kterým mnoho dánských internetových obchodů není schopno konkurovat. Pro zahraniční firmy začínající svůj byznys v Dánsku je důležité soustředit se na preference Dánů při nakupování na internetu, jako je například dostupnost webových stránek v dánštině či provádění plateb kartou nebo přes platební bránu MobilePay.

Z jiných dostupných průzkumů vyplývá, že až třetina prodejů na webu v roce 2018 proběhla v mezinárodních e-shopech, zejména skandinávských a německých, dále následují jiné země EU. Ve vztahu k e-commerce v Dánsku platí, že zákazníci jsou ochotnější si připlatit za prémiové zboží, počkat si na ně a hledat je i mimo domácí e-trh.

DOPORUČENÍ VE VZTAHU K DÁNSKÉMU E-TRHU

Dánská mutace webu není u zahraničního e-shopu nezbytně nutná. Nežli „strojově přeložená“ dánština, která u Dánů budí podezření z neserióznosti webu, je rozhodně lepší kvalitní anglická mutace stránek.

Lokalizace webu do Dánska příponou „.dk“ je určitě výhodou, neboť zákazníci k ní mají obecně vyšší důvěru a mají i větší jistotu, že stránka je legální. Ani tato lokalizace ale není nezbytně nutná. V takovém případě ovšem musí být naprosto zřejmé umístění (domicil) webu – tedy že se jedná o členskou zemi EU a tudíž nehrozí komplikace v podobě cel, vysokých nákladů na dopravu zboží či mizivé možnosti domáhání se vrácení peněz.

Přestože je znalost angličtiny mezi Dány obecně na vysoké úrovni, doporučujeme v případě vstupu na dánský e-trh investovat do řádně redigované dánské mutace e-shopu i do domény „.dk“, neboť obojí vnímáme jako nezanedbatelnou komparativní výhodu.

Ohledně kontaktů pro zákazníky pak není nutno nabízet kontakt přímo v Dánsku, tj. s dánským telefonním číslem, adresou. E-shopy celkem běžně využívají tzv. kontaktní formulář, po jehož vyplnění zpětně kontaktují zákazníka mailem, případně nabízejí možnost zasílání zpráv na obecnou e-mailovou adresu info@doména či support@doména.

Matilde Rugholm Nielsen, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Kodani

Klára Věntusová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Kodani

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět