Mezinárodní obchod v souvislosti s koronavirem – přehled opatření

Epidemie koronaviru přinesla řadu omezení pro zahraniční obchod českých firem, ale i pro instalace a servis projektů v zahraničí. Důležité je mít aktuální a přesné informace o zaváděných/rušených povinnostech a omezeních, které souhrnně a aktuálně přinášíme přímo od našich kolegů – ekonomických diplomatů – v zahraničí. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Foto: Shutterstock

 

Na tomto místě najdete klíčové informací pro Vaše podnikání se zahraničím. U 20 největších exportních partnerů České republiky jsme připravili 7 stručných a jasných bodů obsahujících současná omezení a povinnosti v souvislosti s mezinárodním obchodem:

tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);

logistika – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;

otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);

hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);

plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;

perspektivní sektory pro podnikání – obchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);

ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi pro rok 2020 a často i rok 2021.

Na závěr je vždy odkaz na stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR. Země jsou řazeny abecedně.

Aktualizováno k 1. 6. 2020

 

 

Belgie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

V Belgii nejsou prozatím požadovány žádné nové speciální dokumenty pro přeshraniční přepravu zboží. Doporučené je potvrzení zaměstnavatele o účelu cesty.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů nákladní dopravy je požadováno, aby jim zaměstnavatelé poskytli dezinfekci na ruce, roušku a jednorázové rukavice. Při nakládce a vykládce je požadováno, aby řidiči respektovali základní hygienická pravidla, dodržovali sociální vzdálenost 1,5 m a omezili kontakt s dalšími osobami. Je podporováno, aby veškerá správa a administrativa byla řešena v co nejvíce případech digitální formou.

Více informací zde.


Plán ekonomické podpory

Belgická federální vláda a regionální vlády vydávají množství ekonomických opatření s cílem pomoci podnikům, OSVČ, dočasně nezaměstnaným osobám a všem občanům k překonání krize, která byla způsobena pandemií COVID-19. Souhrn těchto ekonomických opatření naleznete v článku ekonomické diplomatky z Velvyslanectví ČR v Bruselu zde.

Informace o aktuálních ekonomických opatřeních přijatých federální vládou a regionálními vládami lze sledovat na webových stránkách federální, vlámské, valonské a bruselské vlády.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Lékařský materiál všeho druhu.

ICT: Technologie pro státní správu a školství (online výuka)

Strojírenství: Dopravní strojírenství – jízdní kola.


Ekonomická predikce

Na základě scénáře, který zohledňuje omezující opatření podle současných pravidel po dobu 7 týdnů, odhaduje Belgická národní banka a Federální úřad pro plánování, že v roce 2020 dojde k poklesu HDP o 8 %. Dále se očekává, že v roce 2021 dojde k růstu HDP (+ 8,6 %) do té míry, že akutní fáze krize (soustředěná v první polovině roku 2020) trvale nenaruší produkční potenciál ekonomiky.

Podle analýzy ekonomů belgické banky BNP Paribas Fortis se belgická ekonomika propadne hlouběji, než se původně předpokládalo. HDP by měl v r. 2020 klesnout o 11,1%, v r. 2021 by se měl zvýšit pouze o 4,3%. Za zásadní faktor ekonomického růstu považuje tato analýza faktor strachu, tj. tento strach může být překonán pouze objevením účinné vakcíny proti COVID-19.


Web zastupitelského úřadu v Bruselu

Čína​

Tarifní a netarifní bariéry

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem nejsou.

Čínský export zdravotnických a ochranných prostředků jako jsou ústenky, roušky, respirátory, plicní ventilátory, testovací sady a teploměry byl na čínské straně významně zpřísněn v průběhu dubna.

V současné době platí, že základem pro povolení k exportu je buď 1) zařazení na seznam v Číně registrovaných/certifikovaných výrobců, který vede Národní správa léčiv a zdravotnických výrobků ČLR (NMPA), nebo 2) uznání čínskými orgány, že místní výrobce má zahraniční certifikaci (např. CE). Seznam těchto firem potvrzuje čínské Ministerstvo obchodu (MOFCOM) a vydává jej Čínská obchodní komora pro import a export léčiv a zdravotnických produktů (CCMPHIE). Jsou dva seznamy firem s uznanými zahraničními certifikacemi: výrobci produktů pro zdravotnické účely a výrobci obličejových masek, které jsou určené pro nelékařské použití.

Výrobci/dodavatelé, kteří nejsou uvedení na výše uvedených seznamech, nemohou příslušnou produkci exportovat. Na poskytnutí všech nezbytných certifikátů, resp. potvrzení, že firma je zařazena na jeden z výše uvedených seznamů schválených exportérů, by měl kupující (importér) před sjednáním obchodu trvat.


Logistika

Městská i meziměstská doprava se postupně uvolňuje, trvá omezení letecké, lodní a železniční přepravy, a to hlavně přeshraniční. Rozhodnutí z 26. března o omezení pasažérských letů každého operátora z jedné destinace na 1 let týdně je nadále v platnosti, což v praxi znamená, že je velmi obtížné získat letenku k cestě do/z Číny. V platnosti také zůstává rozhodnutí čínských orgánů z téhož data o suspendaci platných víz a pobytových povolení (vydaných do 26. března 2020). Vzhledem k uzavření Vízového centra ČLR v Praze je obtížné získat vstupní vízum.

Nadále platí povinná karanténa pro všechny, kteří přijíždějí ze zahraničí, ať již jde o čínské občany nebo cizince. Dne 10. 4. vydala Národní imigrační agentura (NIA) pokyny pro cizince s řadou ustanovení týkajících se pobytu v Číně během epidemie.

Více aktuálních informací o režimu vstupu do/z Číny lze nalézt na stránce Velvyslanectví České Republiky v Pekingu.


Otevřené hraniční přechody

Vzhledem k časté aktualizaci platných opatření doporučujeme vedle stránky Velvyslanectví České Republiky v Pekingu sledovat také International SOS Security Services.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Obavy z šíření nákazy v ČLR stále přetrvávají, zejména ve světle asymptomatických nositelů viru a zdravotně-bezpečnostní opatření jsou nadále velmi přísná (nošení roušek, neustálé měření teploty při vchodu do veřejných míst, volně dostupná dezinfekce v těchto místech apod.).

Nejsou zavedena omezující hygienická opatření pro přepravu zboží, ale od dubna platí přísné podmínky pro posádky mezinárodních nákladních letů. Orgány v místě přistání mohou požadovat testování posádek, zakázat opuštění letadla nebo naopak přikázat shromáždění posádek na určeném místě po určitý čas, aby se zamezilo jejich kontaktu s okolím.


Plán ekonomické podpory

Vláda ČLR v období únor – duben uvolňovala fiskální i monetární politiku. První fiskální „balíček“ se zaměřoval na posílení prevence a kontrolu šíření epidemie. Další balíčky, které následovaly rychle po sobě (únor-březen), cílily na snížení daňového zatížení a povinných odvodů zaměstnavatelů. V poslední fázi přišla podpora exportérů. Realizace již přijatých a zamýšlených opatření by mohla ve finančním vyjádření činit 5 % HDP (710 mld. USD).

Centrální vláda předpokládá investice směrovat do budování „nové infrastruktury“ typu 5G sítí, dobíjecích stanic pro elektromobilitu, datová centra apod., tedy v souladu s naplňováním strategie Made in China 2025. Regionální vlády naopak do tradiční, zejména dopravní, infrastruktury.

Banky získávají státní podporu umožňující odložení úvěrových splátek klientům (do června r. 2020), navýšení prostředků i zavedení preferenčních úrokových měr určených pro financování zejména malých a středních podniků.

Na přelomu března a dubna začíná být domácí poptávka stimulována i municipalitami, jelikož hodně lidí má stále obavu z pohybu v místech s větší koncentrací osob. Ve více jak 50 městech financuje samospráva speciální spotřebitelské vouchery.


Perspektivní sektory

ICT: Technologie pro online nákupy, vzdělání, sport a kulturu.

Zábava a volný čas: Hudební nástroje, videohry apod.

Potravinářský průmysl: Stravování a výživa v oblasti zdravého životního stylu.


Ekonomická predikce

Meziroční pokles HDP za první čtvrtletí r. 2020 je ve výši 6,8 % HDP a je dle očekávání analytiků. Mnohem lepší čísla za samotný březen než leden-únor nemusí nutně vést k optimismu. Jednalo se především o realizaci zakázek, jež byly odloženy díky uzavřeným továrnám. Zásadní bude vývoj ve druhém čtvrtletí díky poklesu celosvětové poptávky. Odhady z poloviny května hovoří o poklesu HDP  za celý rok 2020 v rozmezí 3 – 8 % (v r. 2019 zaznamenala čínská ekonomika meziroční růst 6,1 %).

Domácí poptávka byla do poloviny března omezena přísnými zdravotně-bezpečnostními opatřeními. Poté zhoršující se ekonomickou situací a vývojem na trhu práce (růst nezaměstnanosti), a tím poklesem kupní síly. Pro rozsáhlou výrobní základnu země je důležitý export. Díky situaci ve světě panují obavy z dopadů snížené poptávky. V prvním čtvrtletí vykázaly čínské exporty meziroční pokles 11,4 %, importy se snížily o 0,7 % v domácí měně (RMB).

Vzhledem k situaci ve světě budou zahraniční cesty čínských turistů dramaticky nižší. Poroste domácí turistika, ze které bude těžit místní ekonomika.


Web zastupitelského úřadu v Pekingu

Dánsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou.


Logistika

Řidiči nákladních vozidel přepravující zboží musí počítat s namátkovými hraničními kontrolami, kde jsou povinni předložit pouze běžně požadované přepravní doklady, jimiž prokážou účel své cesty do Dánska/přes Dánsko. Bez prokázání oprávněného důvodu vstupu nebude cizinec na území Dánska vpuštěn.


Otevřené hraniční přechody

Otevřené jsou tři silniční přechody z celkových třinácti: Sæd v západní části jižního Jutska a přechody Kruså a Frøslev ve východní části jižního Jutska, kde je podle zkušeností policie nejsilnější provoz z hlediska nákladní dopravy. Řidičům je doporučován zejména dálniční přechod u města Frøslev, kde byl pro nákladní dopravu vyhrazen jeden pruh a nákladní automobily tam mohou projíždět přes hranici plynule oběma směry.

Trajektová přeprava na hranici mezi Německem a Dánskem (trasy Puttgarden-Rødby a Rostock-Gedser) a mezi Dánskem a Švédskem (Helsingør-Helsingborg, Grenå-Halmstad a Frederikshavn-Göteborg) není pro nákladní dopravu omezena, mohou se ale vyskytnout dočasné změny v plavebních plánech či zpoždění. Přepravní společnosti nicméně apelují na firmy, aby nevysílaly řidiče, kteří navštívili země, na něž se vztahuje karanténa (ta v DK není povinná), a existuje tudíž vyšší riziko přenosu nákazy. Trajekt na trase Kodaň-Oslo funguje pro nákladní přepravu s dílčími omezeními. Řidiči musí při příjezdu do terminálu vyplnit prohlášení o nákladu a o zdravotním stavu.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou.


Plán ekonomické podpory

1) Balíček opatření dánské vlády na pomoc ekonomice v celkové hodnotě téměř 400 mld. DKK (cca 1,45 bilionu CZK)

2) Odložení plateb daní velkých firem i malých a středních podniků o čtyři měsíce (týká se DPH, daně z příjmu i příspěvku na podporu pracovního trhu) s cílem zajistit jim dostatek likvidity.

3) Kompenzace ušlého příjmu OSVČ a malých firem a finanční podpora na pokrytí až 80 % fixních nákladů malých firem (do 10 zaměstnanců), respektive 100 % fixních nákladů u těch firem, které musely být v rámci přijatých opatření uzavřeny.

4) Kompenzace ve výši 75-90 % mzdy za ty zaměstnance, kteří museli být odesláni domů v důsledku ekonomického propadu firmy, způsobeného epidemií koronaviru. Zbývající část mzdy musí být uhrazena zaměstnavatelem. Možnost zkrácení pracovních úvazků.

5) Uvolnění proticyklické kapitálové rezervy na podporu finančního systému ve výši 200 mld. DKK (cca 700 mld. CZK). Série opatření, jež mají bankám v blízké budoucnosti zabránit ve výrazném zpřísňování úvěrových podmínek. Zavedení dvou systémů, jež bankám poskytují záruky do výše 70 % úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům s provozní ztrátou více než 50 % (státní záruka pro malé a střední podniky) nebo s poklesem obratu ve výši 50 % (tržní systém záruk pro velké společnosti).


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnický materiál a ochranné pomůcky pro zdravotnický personál v „první linii“: ochranné oděvy, respirátory třídy FFP3, ochranné štíty.

Automobilový průmysl: Elektromobily (ale nikoliv hybridy či plug-in hybridy), elektrobusy.


Ekonomická predikce

Dle poradního orgánu vlády Dánské ekonomické rady bude 2020 HDP klesat:

Scénář optimistický – otevírání ekonomiky po Velikonocích:  -3,5 %

Scénář pesimistický – návrat epidemie na podzim ve druhé vlně:  -5,5 %

Dle Dánské národní banky:

Mírný scénář – rychlé otevření ekonomiky po Velikonocích: 2020 -3 %, 2021 v normálu

Střední scénář – postupné otevírání ekonomiky po Velikonocích: 2020 -5 %, následky i v 2021

Tvrdý scénář – otevírání ekonomiky až od června: 2020 -10 %


Web zastupitelského úřadu v Kodani

Francie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Potřeba cesty do Francie se dokládá potvrzením, jehož formulář je ke stažení na internetové stránce Ministerstva vnitra.

Výjimky z jízd kamionů o víkendech a svátcích jsou v závislosti na ročním období, úsecích pozemních komunikací a směru dopravy od 16 hod. v pátek nebo den před svátkem do 10 hod. v pondělí nebo den po svátku. Podrobně jsou uvedeny ve vyhlášce.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů mezinárodní nákladní dopravy je požadováno dodržování všeobecných doporučení osobní hygieny a odstupu v kontaktu minimálně 1 metr. Řidiči musejí být vybaveni dezinfekčním gelem nebo nádobou s vodou a mýdlem nebo dezinfekčními ubrousky ve vozidle.


Plán ekonomické podpory

1) Firmy mohou žádat:

 • o odklad splátek daní a odvodů na sociální zabezpečení, zrychlené vrácení kreditu z daňových odpočtů a ve výjimečných případech o slevu na daních a poplatcích, pokud se zaváží nevyplácet v roce 2020 dividendy a nakupovat akcie
 • u centrální banky o konzultaci a zprostředkování odkladu splátek bankovních úvěrů u komerčních bank
 • u komerčních bank o úvěr se státní garancí do výše tří měsíčních tržeb nebo dvouletého objemu mezd u inovačních podniků nebo těch založených po 1.1.2019, splatný do 5 let s ročním odkladem splátek, pokud se zavážou nevyplácet v roce 2020 dividendy a nakupovat akcie
 • u Ministerstva práce o podporu v částečné nezaměstnanosti ve výši 70 % hrubé mzdy (100 % u minimálních a nižších mezd) až do výše 6.927,- euro měsíčně pro zaměstnance nepracující v důsledku karantény

2) OSVČ a firmy do 10 zaměstnanců mohou žádat:

 • o smírný odklad plateb poplatků za vodu, plyn a elektřinu u jejich dodavatelů
 • o odklad plateb nájemného na základě výzvy hlavních asociací pronajímatelů
 • o příspěvek až 1.500,- euro z Fondu solidarity (dotovaného státem, místními samosprávami a dobrovolně velkými společnostmi), pokud mají roční obrat pod 1 mil. euro, zdanitelný zisk pod 60 tis. euro a ztrátu tržeb kvůli karanténě minimálně o 50 %, ve výjimečných případech až do výše 5.000,- euro při bezprostředně hrozícím bankrotu, pokud mají minimálně jednoho zaměstnance

Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnický a laboratorní materiál jako jsou roušky, respirátory, plastové štíty, ochranné obleky, plicní ventilátory.

ICT: Části informační a komunikační techniky, softwarové inženýrství


Ekonomická predikce

Dle centrální banky klesne HDP za každý měsíc karantény o 3 %. Poměr deficitu státního rozpočtu k HDP by měl v roce 2020 činit 9,1 % a poměr veřejného dluhu k HDP 115 %. Pro rok 2021 odhaduje Mezinárodní měnový fond růst HDP Francie 4,5 %.


Web zastupitelského úřadu v Paříži

Itálie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Přeshraniční pohyb zboží do Itálie zůstává bez omezení.

Od 3. června je povoleno cestování mezi regiony Itálie a jsou povoleny všechny cesty z následujících zemí, a to bez pobytu v karanténě a z jakéhokoliv důvodu:

členské státy EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko ); 

státy Schengenské dohody (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko);

Spojené království Velké Británie a Severního Irska; 

Andorra, Monacké knížectví; 

Republika San Marino a Městský stát Vatikán. 

Řidiči nákladních vozidel jsou povinni dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou lišit podle regionů. Při manipulaci s nákladem a v uzavřených prostorách musí do odvolání používat roušky, je nařízen odstup jednoho metru při komunikaci s dalšími osobami. Do vybavení vozu byly zařazeny gumové rukavice a antibakteriální gel.  Přepravní doklady by měly být v elektronické podobě.  Kamionová přeprava na území Itálie o italských svátcích a v neděli je povolena na základě nařízení Ministerstva dopravy Itálie až do odvolání. 


Otevřené hraniční přechody

Všechny silniční hraniční přechody jsou otevřené.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Do povinného vybavení vozu byly zařazeny gumové rukavice a antibakteriální gel. Při manipulaci s nákladem je třeba používat respirátor.


Plán ekonomické podpory

1) Na státní záruky pro půjčky firmám je k dispozici částka 750 mld. Eur. V závislosti na velikosti společnosti se záruka pohybuje od 70 do 100 % částky. 200 mld. Eur z této částky je určeno na podporu exportu.

2) Na podporu firem konvertujících výrobu na produkci ochranných pomůcek je vyčleněno 50 mil. Eur.

3) Do 31. 5 jsou pozastaveny likvidace, kontroly a soudní spory ze strany finančního úřadu. Pracovníci, kteří zůstávají na pracovišti, obdrží finanční bonus. Zavádí se pobídky a příspěvky na zvýšení hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Obchodům je přiznána daňová úleva ve výši 60 % nájemného.

4) Zaměstnavatelé mohou žádat o finanční podporu po dobu 9 týdnů.

5) Jsou pozastaveny splátky půjček podniků. Posiluje se centrální záruční fond pro malé a střední podniky, zřizuje se možnost prodeje znehodnocených úvěrů přeměnou odložených daňových pohledávek na daňové úvěry pro finanční a průmyslové společnosti.

6) Pro OSVČ jsou daňové a sociální odvody a platby DPH pozastaveny do 31. května. Po ukončení odkladu lze dlužnou částku uhradit v pěti splátkách. Neuplatňuje se srážková daň u živnostníků bez zaměstnanců, s příjmy nebo poplatky nepřesahujícími 400 000 EUR v předchozím zdaňovacím období.

7) OSVČ mohou získat státní podporu 600 Eur v březnu a 800 Eur v dubnu a květnu.

8) Je zřízen Fond příjmu poslední instance (300 mil. Eur) pro ty, kteří nedosáhnou na žádnou z kompenzací.

9) Výpovědi ze zaměstnání po 23. únoru jsou neplatné, vyjma výpovědí z disciplinárních důvodů.

10) Vláda rozšířila své pravomoce “Golden Power”, kterými kontroluje vstup zahraničního kapitálu či převzetí firmy zahraničním subjektem ve strategických sektorech. Nyní se opatření vztahuje na potravinářské podniky, robotiku, umělou inteligenci, biotechnologii, nanotechnologii a biomedicínu, přepravu, veřejné sdělovací prostředky, kybernetickou bezpečnost, kosmický a jaderný sektor, bankovní a pojišťovací instituty a další.

Po podpisu prezidenta Mattarelly vstoupil 19. května 2020 v platnost zákonný dekret „Restart“ v hodnotě 55 mld. Eur. Cílem dlouhé řady opatření je stimulovat italské hospodářství na počátku fáze 2, zajistit podporu na zmírnění dopadů epidemie koronaviru, převést šedou ekonomiku do oficiálního systému, zjednodušit některé administrativní procesy a přinést naději na budoucí prosperitu země. 

Výpovědi ze zaměstnání po 23. únoru jsou neplatné, vyjma výpovědí z disciplinárních důvodů. Vláda rozšířila své prvomoce “Golden Power”, kterými kontroluje vstup zahraničního kapitálu či převzetí firmy zahraničním subjektem ve strategických sektorech. Nyní se opatření vztahuje na na potravinářské podniky, robotiku, umělou inteligenci, biotechnologii, nanotechnologii a biomedicínu, přepravu, veřejné sdělovací prostředky, kybernetickou bezpečnost, kosmický a jaderný sektor, bankovní a pojišťovací instituty a další. 


Perspektivní sektory

Civilní letecký průmysl: Vrtulová letadla či komponenty v oblasti kosmického průmyslu.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Ochranné roušky, masky, rukavice a teploměry. Podle odhadu činí potřeba Itálie kolem 950 mil. ochranných masek a roušek měsíčně. Vyjma masek a roušek bude Itálie měsíčně potřebovat zhruba půl miliardy ochranných rukavic a 2 mil. přístrojů na měření teploty.

Kovozpracovatelský průmysl: Železo a ocel.

Robotika: Robotizace a mechanizace výroby.

Zemědělský a potravinářský průmysl: Chmel, slad, mléko na výrobu sýrů a mléčných výrobků.

Infrastruktura a stavební průmysl: Italské železnice, kromě průběžné obměny vozového parku u svých vlaků, se soustředí na posílení železničního spojení mezi Apeninským poloostrovem a ostatními částmi Evropy, a to jak v osobní, tak nákladní dopravě. Výstavbu či rozšíření nových koridorů mezi italskými přístavy a zeměmi na sever od Alp má za cíl zvětšit objem přepravovaného zboží a zkrátit přepravní vzdálenosti mezi asijskými přístavy a evropskými destinacemi. Rovněž v případě osobní dopravy bude realizována výstavba rychlostního železničního spojení mezi severoitalským Turínem a francouzským Lyonem.


Ekonomická predikce

Pokles HDP odhaduje vláda v roce 2020 na -8% a v roce 2021 pak růst 4,7%. Míra nezaměstnanosti na rok 2020  na 11,6% a v roce 2021 na 11%. Počítá s navýšením dluhu za rok 2020 na 55 mld. Eur, v roce 2021 na 24,85 mld. Eur. Čisté zadlužení v roce 2020 -10,4%. Podíl veřejného dluhu k HDP v roce 2020 je navrhován ve výši 155,7%. Guvernér italské centrální banky ve svém vystoupení 29. května 2020 varoval, že propad HDP může v roce 2020 dosáhnout v nejhorším případě až 13%, což by znamenalo velmi pomalé oživení průmyslu v roce 2021. Jako optimistickou variantu prognózoval propad HDP o 9%, kdy by hospodářství dohnalo polovinu ztrát během přístího roku.


Web zastupitelského úřadu v Římě

Maďarsko​

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

V případě tranzitu musí použít speciálně určené hraniční přechody a následně i speciální tranzitní koridory (jde o hlavní silniční tahy – viz mapa na stránkách Maďarské policie), pro tranzit jsou určené speciální čerpací stanice a odpočívadla (zastavovat či čerpat pohonné hmoty na jiných místech je zakázáno). Vozidla, která skrze Maďarsko jen projíždějí, budou na hranicích označena. Během tranzitu je nutné jet po vybraných koridorech nejkratší trasou.

Kamiony a vozidla s návěsem s maximální povolenou hmotností nad 7,5 tun nyní mohou (až do odvolání) jezdit i o víkendu a o státních svátcích. Stále platí povinnost platit mýto, je možné ho uhradit i online. K tranzitu určené čerpací stanice mají omezené možnosti platby „tankovacími“ kartami. Doporučuje se proto, aby řidiči měli dostatek hotovosti či dostatečný zůstatek na bankovní kartě. Nadměrný náklad by se nyní měl platit online.

Dle Maďarské policie nezáleží na typu použitého vozidla, řidiči však musí na hranicích prokázat, že jsou účastníky nákladní dopravy a předložit potřebné přepravní doklady – např. nákladní list CMR a dodací list. Pokud si firma není jistá, zda její doklady jsou pro překročení maďarských hranic dostačující, je třeba, aby v dostatečném předstihu zaslala žádost Maďarské policii (v angličtině) na emailovou adresu torzs@orfk.police.hu.  Maďarská policie následně zašle rozhodnutí, zda žádosti vyhoví či ne.

Občané ČR mohou v rámci osobní dopravy navštívit Maďarsko (bez nutnosti karantény) v případě, že: 1) jejich pobyt v Maďarsku nepřesáhne 48 hodin 2) ,jsou vedoucí pracovníci nebo zaměstnanci sdružené (společné) firmy – jde např. o dceřiné či přidružené firmy – viz Definice sdružené společnosti , která je v dodavatelském vztahu s maďarskou společností a jedou do Maďarska za účelem služební cesty, což musí při vstupu věrohodně doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou. Vstup může usnadnit potvrzení společnosti, vzor potvrzení .

V ostatních příápadech je nutné žádat o povolení ke vstupu na území Maďarské republiky. Žádosti o povolení se podávají výhradně elektronicky vyplněním online formuláře na stránkách maďarské policie. Pro usnadnění Velvyslanectví ČR v Budapešti přeložilo formulář do češtiny. Více informací naleznete na stránkách velvyslanectví.


Otevřené hraniční přechody

Pro tranzit skrz Maďarsko jsou otevřeny hraniční přechody ležící na hlavních silničních tazích – viz mapa na odkazu na stránky Maďarské policie. Pro nakládku a vykládku v Maďarsku by dle informací Maďarské policie měly být za určitých podmínek otevřeny i některé další přechody (viz tento seznam hraničních přechodů, resp. odkaz na stránky Maďarské policie).

V ostatních případech je nutné žádat o povolení ke vstupu na území Maďarské republiky. Žádosti o povolení se podávají výhradně elektronicky vyplněním online formuláře na stránkách maďarské policie. Pro usnadnění Velvyslanectví ČR v Budapešti formulář přeložilo do češtiny. Více informací lze nalézt na stránkách velvyslanectví.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Během jízdy po území Maďarska musí mít řidiči u sebe ochranné roušky, rukavice a dezinfekci. Ochranné roušky a rukavice není nutné mít nasazené během jízdy, povinnost platí pouze po vystoupení z kabiny. V kabině smí být pouze řidiči, není možná přeprava pasažérů. Řidiči budou na hranicích podstupovat zdravotní kontrolu na COVID-19. Více podrobností lze nalézt na této stránce Asociace maďarských dopravců (v angličtině), která se průběžně aktualizuje.


Plán ekonomické podpory

Vláda se snaží ekonomice pomoci kombinací různých opatření, které mají podpořit nejvíce zasažené sektory a pomoci znovu nastartovat maďarskou ekonomiku. Jde mj. o snížení daňové zátěže a odvodů, nevratnou hotovostní podporu, poskytnutí výhodných úvěrů, proplacení části nákladů na mzdy v případě zkrácení úvazku, podporu rekvalifikačních školení apod. Rovněž bylo vyhlášeno moratorium na splátky půjček uzavřených do 18. 3. 2020 a zastropovány úrokové míry na úvěry nové. V rámci získání potřebných finančních prostředků na boj s pandemií byla mj. zavedena i jednorázová daň pro maloobchodní řetězce a finanční instituce.


Perspektivní sektory

ICT: Veškeré technologie smart cities (mnoho obcí plánuje rozvoj chytrých technologií;

Stavebnictví: Aktuálně např. poptávka po dětských hřištích;

Zdravotnictví: Modernizace nemocnic;

Obrana: Přezbrojování maďarské armády;

Energetika: Výstavba dvou bloků na jaderné elektrárně Paks, uvažuje se o možné rekonstrukci velké hnědouhelné elektrárny Mátra či o posílení kapacit plynovodní sítě;

Chemický průmysl: V budoucnu by mělo být realizováno druhé kolo modernizace rafinérií firmy MOL;

Dopravní průmysl: Modernizace vozových parků v rámci veřejné dopravy, buduje se nová dopravní infrastruktura;

Potravinářství: Obecně je zájem o nové výrobky, hlavně v kategorii zdravé výživy nebo konzerv.


Ekonomická predikce

Maďarsko patřilo v posledních letech k jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik v EU, kdy např. minulý rok dosáhl růst 4,9 % HDP. Co se týče letošního roku, Maďarské ministerstvo financí odhaduje propad HDP na rok 2020 okolo 3 %, nicméně zároveň připouští, že v nejhorším případě může být propad až 7,3%.

Dle ratingové agentury Standard & Poor’s klesne HDP Maďarska o 4% a agentura změnila rozpočtový výhled vůči Maďarsku z pozitivního na stabilní. Evropská komise odhaduje propad HDP na 7%.

Prezident maďarské obchodní a průmyslové komory László Parragh očekává propad o 10% a výše.

Maďarská národní banka naopak stále počítá s růstem 2-3%. Mění se i odhady rozpočtového schodku pro rok 2020. Před pandemií byl naplánován na 1%, následně upraven na 2,7%, nyní se už počítá s 3,8%.


Web zastupitelského úřadu v Budapešti

Německo

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

1) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem);

2) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky);

3) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy);

4) výpis z živnostenského rejstříku. Platí výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t, pouze ve spolkových zemích Sasko a Berlín byl zákaz jízdy od 1.6. obnoven. 

Více informací zde.


Otevřené hraniční přechody

Od 26. května 2020 končí plošné a systematické kontroly na hranicích s Německem a otevírají se všechny silniční a železniční přechody.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Platí jen povinnost dodržovat minimální odstup mezi osobami 1,5 m a nošení roušek v uzavřených prostorách jako jsou obchody či MHD.


Plán ekonomické podpory

1) Finanční pomoc 50 mld. EUR malým a středním podnikům i OSVČ;

2) Kurzarbeit – stát zaplatí 60 % neuskutečněného čistého výdělku dotčeného pracovníka a zároveň budou zaměstnavateli nahrazeny všechny sociální příspěvky za neodpracované hodiny. K tomuto opatření může podnik přistoupit, pokud je výpadkem práce postiženo už 10 % zaměstnanců;

3) Finanční pomoc velkým firmám v celkové výši 600 mld. EUR;

4) Firmy, které byly přímo postiženy koronavirem, mohou do konce roku 2020 odložit daňové dluhy a upravit platby daňových záloh;

5) KfW-Sonderprogramm 2020 – ručení za úvěry; u malých a středních podniků státní ručení do výše 90 % úvěru, v případě větších firem do výše 80 %. Půjčky jsou úročeny výhodnou sazbou – pro malé a střední firmy v rozmezí 1 % až 1,46 % p.a., u větších firem 2 % až 2,12 %.

Více informací zde.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Jednorázové rukavice, desinfekční prostředky, toaletní papír

Potravinářství: Ovoce a zelenina, bio potraviny s certifikací

ICT: IT řešení v souvislosti s rozvojem e-commerce

Automobilový průmysl: Roste poptávka po malých vozech

Stavebnictví: Dodávky stavebních materiálů v souvislosti se státními investicemi do dopravní infrastruktury a veřejných staveb

Energetika: Dodávky dílů pro rozvodné sítě, větrné, solární, vodní a další nekonvenční elektrárny.


Ekonomická predikce

Jarní ekonomická prognóza spolkové vlády pro letošní rok předpovídá těžkou recesi, poklesHDP ve výši -6,3 %, pokles soukromé spotřeby o -7,4 % a exportů o -11,6 %. Nejsilnějšípropad ekonomické produkce se očekává v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku. Na konciroku 2020 by mělo začít oživení a v roce 2021 se očekává růst HDP o 5,2 %. Do stavu předkoronakrizí by se DE hospodářství mělo dostat až v roce 2022.

Web zastupitelského úřadu v Berlíně

 

Nizozemsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Beze změn a omezení


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro převoz zboží nejsou zavedena žádná zvláštní hygienická opatření, důležité je zachovat odstup 1,5 m.

Plán ekonomické podpory

1) Zavedení dočasné úpravy náhrady mzdových nákladů (podnikatel, který očekává ztrátu obratu přesahující 20 %, může požádat o příspěvek na plat po dobu tří měsíců; podmínkou je, že během dotačního období nesmí dojít k propuštění žádného zaměstnance)

2) Mimořádná podpora pro nezávislé podnikatele (dodatečná podpora pro nezávislé podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné po dobu tří měsíců, aby mohli pokračovat ve svém podnikání; podpora v rámci tohoto dočasného režimu je možná také ve formě půjčky na provozní kapitál se sníženou úrokovou sazbou)

3) Odklad platby daně (platí pro daň z příjmu u fyzických i právnických osob, daň ze mzdy a DPH)

4) Rozšíření záruky na financování podnikání (určeno pro podniky s problémy při získávání bankovních půjček a bankovních záruk, týká se malých a středních podniků i velkých společností

5) sleva na úrocích pro drobné podnikatelem na mikroúvěry (týká se zejména podnikatelů v oblasti stravovacích, maloobchodních, osobních služeb, stavebnictví a obchodních služeb; opatření spočívá v nabídce šesti měsíců úvěru se sníženým úrokem ve výši 2 %)

Více podobností zde

Během března až května bylo takto na podporu ekonomiky vynaloženo více než 10 mld. EUR. Vzhledem k delšímu pokračování omezení oproti původnímu předpokladu nizozemská vláda na konci května oznámila prodloužení dosavadního balíčku podpory s určitými úpravami o další tři měsíce. Celkový objem prostředků vyčleněný na období červen až srpen bude činit dodatečných 13 miliard EUR; z toho hlavní část ve výši deseti miliard bude použita na přímou podporu mezd. Dále bude vyčleněna 1 mld. EUR na podporu malých a středních podniků, které ztratily více než 30 % obratu; další prostředky pak budou vynaloženy na programy rekvalifikace pracovníků.

Čerpání podpory bude spojeno s omezujícími podmínkami – podniky např. nebudou moci vyplácet dividendy, nakupovat zpětně akcie, ani vyplácet odměny členům vedení a představenstva.

Předseda vlády Mark Rutte označil za hlavní smysl prodloužení podpory zabránit dramatickému růstu nezaměstnanosti. Je ovšem třeba, aby se podnikatelé a pracovníci přizpůsobili nové realitě a trvalým změnám.


Perspektivní sektory

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Translační medicína, regenerační medicína, genomika, onkologie, virologie, nanotechnologie a zobrazovací a monitorovací technologie.

Automobilový průmysl: Subdodávky výrobního zařízení; aktuálním trendem je nástup elektromobilů.

Energetický průmysl: Investice do obnovitelných zdrojů energie, větrných elektráren, dále podmořské kabely, rozvodové sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky.

ICT: Antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy.

Kovozpracovatelský průmysl: Dodávky pro stavebnictví.


Ekonomická predikce

Nizozemský úřad pro analýzu hospodářské politiky publikoval čtyři scénáře k nastínění možného ekonomického dopadu pandemie koronaviru v letech 2020 a 2021. Scénáře používají různé výchozí body s ohledem na trvání omezení a závažnost ekonomického dopadu. Všechny scénáře vedou k recesi, kdy HDP klesne v roce 2020 od 1,2 % až o 7,7 %.

V nejmírnějším scénáři, kdy by omezení trvala pouhé 3 měsíce, se ekonomika zotaví již ve třetím čtvrtletí roku 2020; naopak v nejzávažnějším scénáři při trvání omezení po dobu 12 měsíců se předpokládá snížení HDP o 7,3 % v roce 2020 a 2,7 % v roce 2021. Podle tří ze čtyř scénářů bude hospodářský útlum závažnější než v krizových letech 2008 – 2009.


Web zastupitelského úřadu v Haagu

Polsko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Rozhodnutím vlády z 2.5.2020 a ministra zdravotnictví z 16.4.2020 se výrazně zmírnil zákaz vývozu ochranných zdravotnických prostředků a léků z Polska.

Seznam léčivých přípravků, které nemohou být exportovány, se snížil z 860 na 310 položek, tj. zpět do rozsahu před vypuknutím pandemie koronaviru.

Vláda také omezila seznam zdravotnického ochranného materiálu, který může být exportován pouze na základě souhlasu příslušného vojvody – tomuto souhlasu podléhá pouze vývoz ochranných obleků TYVEK, masky a respirátory FFP2/FFP3 a ochranné návleky na boty.

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.


Logistika

Do 12.6. budou uzavřeny pozemní hranice PL se všemi sousedními státy pro běžný provoz. Je však umožněno vstoupit na území Polska osobám, které vykonávají profesní, služební nebo výdělečnou činnost v Polské republice. Na hraničním přechodu je nutné některou z těchto činností doložit příslušníkovi polské Pohraniční stráže. Finální rozhodnutí je vždy v gesci příslušníka polské Pohraniční stráže provádějícího hraniční kontrolu, a to na základě faktického stavu věci, prohlášení cestujících, prezentovaných dokumentů a případně dodatečných prověřovacích činností.  

Zákaz provádění přepravy přes polské hranice se nevztahuje na mezinárodní nákladní dopravu zboží a tranzit. Řidiči, kteří řídí motorová vozidla v mezinárodní silniční dopravě (včetně mezinárodní kombinované dopravy), jsou po překročení státní hranice osvobozeni od povinné karantény.

Od 17. 4. do 31. 5. 2020 platí pro řidiče vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží, za účelem zajištění vnitrostátních dodávek zboží, výjimky z Nařízení (ES) č. 561/2006:

 • max. denní doba řízení je zvýšena z 9h na 11h
 • max. týdenní doba řízení je zvýšena z 56h na 60h
 • max. 14denní doba řízení je zvýšena z 90h na 96h
 • po 5,5h době řízení má řidič nárok na nepřetržitou přestávku v délce nejméně 45 minut
 • řidič může využít pravidelnou týdenní dobu odpočinku ve vozidle za předpokladu, že má pro každého řidiče odpovídající místo na spaní a vozidlo stojí na zastávce pro vozidla.

Kromě dokumentů vztahujících se k mezinárodní pozemní přepravě zboží je při přejezdu polské státní hranice nutné doložit, že se jedná o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním (smlouva, faktura event. jiný relevantní dokument).

 


Otevřené hraniční přechody

Pro nákladní dopravu: Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina/Bartultovice, Jakuszyce, Gołkowice/Závada, Lubawka/Královec, Głuchołazy/Mikulovice.

Od 16.5.2020 jsou rovněž otevřeny přechody:

 • Wiechowice (silniční, od pondělí do pátku 5:00–7:00,13:00-14:00, 21:00–23:00)
 • Pietrowice (silniční, od pondělí do pátku 7:00–9:00, 14:00–15:00, 20:00–22:00)
 • Boboszów (silniční, od pondělí do neděle 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00)
 • Zawidów (silniční, od pondělí do neděle 4:00 – 8:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 24:00)

Nejaktuálnější seznam všech hraničních přechodů zde.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Od 16. dubna 2020 je v Polsku na veřejnosti zavedeno povinné nošení roušek přes obličej. Pro podnikatele z odvětví dopravy a logistiky se mj. doporučuje udržovat bezpečnou vzdálenost 1 – 1,5 metru od druhé osoby, preferovat (je-li to možné) kontakt s klienty využívajícími ICT vybavení (telefon, e-mail apod.) místo přímých kontaktů a provádění bezhotovostních plateb, používat ochranné gumové rukavice a antibakteriální gel.


Plán ekonomické podpory

V reakci na koronavirovou pandemii připravila polská vláda balíček ekonomických a sociálních opatření v celkové hodnotě 212 mld PLN (1,27 bil. CZK) pod názvem „Protikrizový štít“ (Tarcza Antykryzysowa). Balíček 31. 3. schválil parlament a podepsal prezident A. Duda.

Protikrizový štít má 5 pilířů: ochrana zaměstnanců, podpora a financování podnikání, ochrana zdraví, posílení a stabilizace finančního systému a veřejné investice.

Z ekonomického hlediska jsou nejdůležitější:

1) Zvláštní zákon podporující společnosti v souvislosti s epidemií koronaviru (tzv. specustawa), který osvobozuje mikropodnikya osoby samostatně výdělečně činné od placení sociálních dávek (ZUS) po dobu 3 měsíců. Zákon rovněž stanoví výplatu příspěvků za výpadek práce (pol. postojowe);

2) Rozšíření pravomocí Polského rozvojového fondu (PFR) tak, aby jej polská vláda mohla pověřit realizací programu poskytování finanční podpory podnikatelům prostřednictvím částečně nevratných půjček, podpory průběžného financování, převzetím akcií nebo podílů (tj. nově vydaných) a také jejich získáním/převzetím (tzn. z aktuálního základního kapitálu). Na tento „finanční štít“ pro mikro, střední a velké firmy by mělo být vynaloženo 100 mld PLN, které PFR získá prostřednictvím emise dluhopisů. Podporu budou moci získat pouze ty firmy, které jsou daňovým rezidentem na území Polska a poslední 2 roky platily v Polsku daně.

Polský Sejm přijal 17. 4.  balíček Protikrizový štít 2.0, kdy část úprav se týká regulace činnosti některých profesních skupin v průběhu pandemie – lékařů, učitelů, zemědělců, transportních firem. Doplňují se také pravidla pomoci pro podnikatele – osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění (ZUS) nejen pro mikrofirmy a OSVČ, ale také pro menší podniky. Je možné až třikrát žádat o výplaty příspěvků za výpadek práce. Rozšiřují se možnosti úprav podmínek a splátek půjček a úvěrů pro podnikatele.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Ochranné zdravotnické prostředky, nanotextilie.

ICT: E-commerce.

Obrana: Prostředky pro chemickou, biologickou, radiologickou a nukleární ochranu.


Ekonomická predikce

Dle MMF by polská ekonomika mohla zaznamenat v tomto roce pokles HDP ve výši 4,6 %. Polsko by tak v rámci EU bylo 4. nejméně postiženou zemí (průměrný pokles 19 států eurozóny se odhaduje na -7,5%). V roce 2021 by mělo v Polsku dojít k opětovnému růstu na +4,2%, ekonomický vývoj by se pohyboval ve tvaru U.

Ministerstvo rozvoje společně s Národní bankou Polska (NBP) však optimisticky odhadují, že letos se podaří udržet kladnou nulu a v příštím roce by mohlo dojít k rychlému odražení ve tvaru V. Vycházejí přitom z toho, že asijské trhy po uvolnění hospodářských omezení rychle obnovily svou dynamiku. Současně se kriticky přiznává, že jakékoli prognózy jsou v tuto chvíli velmi obtížné a závisí na mnoha proměnných.

Polský ekonomický institut nově zpracoval dva rozdílné scénáře dalšího vývoje:

1) Pokud se podaří v květnu/červnu zrušit všechna hospodářská omezení a druhá vlna bude pouze mírná, HDP PL by mohl poklesnout o 4%.

2) V případě druhé vlny pandemie většího rozsahu a nutnosti omezit všechny sektory hospodářství opět na 1 – 2 měsíce by propad mohl dosáhnout 7,1%.


Web zastupitelského úřadu ve Vašavě

Rakousko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

1) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem);

2) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky);

3) vztah osoby, která řídí vozidlo, k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy);

4) výpis z živnostenského rejstříku.


Otevřené hraniční přechody

Všechny hraniční přechody jsou otevřené, od 4. 6. 2020 končí také veškeré kontroly z rakouské strany.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči přijíždějící do Rakouska od 14. 4. včetně těch, kteří přijíždějí z České Republiky a ze Slovenska, mohou být podrobeni zdravotní kontrole (měření tělesné teploty).


Plán ekonomické podpory

1) Krizový fond (Härtefallfonds), 2 mld. EUR.Pro OSVČ a malé podniky, pro podniky a start-upy založené v tomto roce a pro svobodná povolání a umělce.

Z fondu na digitalizaci, který byl ohlášen v roce 2019 a zatím nebyl spuštěn, budou přesměrovány finance (150 mil. EUR) k zachování likvidity pro start-upy v období koronavirové krize, které často nedosáhnou na bankovní úvěry.

2) Pomocný fond pro obzvláště zasažené podniky (Corona-Hilfsfonds), 15 mld. EURVláda firmám umožní úvěry se státní zárukou až do 100  % dlužné sumy. Účelem fondu je na jedné straně zajistit podnikům z branží nejvíce zasažených preventivními opatřeními a uzavíráním provozoven chybějící likviditu a částečně jim nahradit škody za fixní náklady, které v době mimořádných opatření musí nést. Zároveň tím má být zabráněno propouštění a šíření krize na další hospodářská odvětví a podniky v dodavatelském řetězci.

3) Státní záruky na úvěry, 9 mld. EURZáruky jsou udělovány prostřednictvím státní rozvojové banky Austria Wirtschaftsservice (AWS) pro MSP, Rakouské hotelové a turistické banky (ÖHT) pro podniky z oblasti cestovního ruchu a Österreichische Kontrollbank (OeKB) v případě velkých a exportních podniků.

4) Kurzarbeit10 mld. EURSnížení pracovního úvazku zaměstnance, chybějící část mzdy kompenzuje stát. Stále je ale podmínkou, aby v rámci 3 měsíců kurzarbeit zaměstnanci průměrně pracovali alespoň 10 % pracovní doby. Náklady na odvody na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců, stejně jako smluvní bonusy, přebírá stát. Na základě schválené žádosti o kurzarbeit je možné u bank téměř okamžitě získat úvěr.

5)Odklady plateb daní a snižování záloh na dani, 10 mld. EUR

6) Podpůrný balíček  daňových úlev pro gastronomii 500 mil. EUR (vstoupí v platnost  1. 7. 2020)

Více informací zde.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Výroba a distribuce: zdravotnických potřeb (ochranných respirátorů, roušek, OP masek, ochranného oblečení, jednorázových rukavic, atd.), inovativních hygienických výrobků, čistících a desinfekčních prostředků

Dále lékařská technika a vybavení pro laboratoře, výrobky zdravotní péče a pečovatelské pomůcky, záchranné a evakuační systémy, systémy dekontaminace, zdravotnické vybavení první pomoci, farmaceutické výrobky, vývoj očkovacích látek, biotechnologie.

IT: Cloud Computing, Distance Learning včetnĕ aplikací pro tvorbu a úpravu videí, prodeje webových kamer, zpracování a analýza dat v podobĕ Big Data, vizualizace dat a nástroje pro modelování a simulaci, informační a komunikační technologie v lékařství, telemedicína, služby plánování a vývoje telekomunikační infrastruktury, inovativní systémy logistiky a skladování, doručovací a balíkové služby na míru.


Ekonomická predikce

Predikce Vídeňské ekonomické univerzity WU společně s hospodářskými instituty Wifo a IHS a mezinárodním centrem IIASA: HDP 2020 -4 %, 2021 +2,7 %

Predikce EU: Propad HDP v letošním roce -5.5 %, předpokládaný růst 2021 +5%

Predikce MMF: Pokles HDP o 7 % s růstem o 4,5 % v příštím roce.


Web zastupitelského úřadu ve Vídni

Rumunsko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.

V souvislosti s nákazou COVID 19 je zakázáno z Rumunska vyvážet zdravotnické potřeby.

Během stavu nebezpečí je také pozastaven vývoz pšenice, ječmene, ovsa, kukuřice, rýže, pšeničné mouky, sójových bobů, oleje, cukru a pečiva mimo EU.


Logistika

Platí vládního ROZHODNUTÍ č. 24 ze 14. 05. 2020 o schválení stanovení stavu pohotovosti na celostátní úrovni a opatřeních pro prevenci a kontrolu infekcí v souvislosti s epidemiologickou situací, vyvolanou virem SARSCoV-2

Stále platí zákaz vstupu cizích občanů a osob bez státní příslušnosti na území Rumunska přes hraniční přechody státní hranice. Výjimkou od tohoto ustanovení jsou:

a) rodinní příslušníci rumunských občanů;

b) rodinní příslušníci občanů jiných členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace s bydlištěm v Rumunsku;

c) osoby, které mají dlouhodobé vízum, povolení k pobytu nebo doklad rovnocenný povolení k pobytu vydané rumunskými orgány nebo orgány jiných států v souladu s právem Evropské unie;

d) osoby pohybující se za výkonem povolání, doložen vízem, povolením k pobytu nebo jiným rovnocenným dokladem;

Pozn.: „Prokázání se jiným rovnocenným dokladem“ Např. řidič kamionů musí mít dokument o cíli cesty apod. Rumunské ministerstvo zahraničí sdělilo, že česká firma, která vysílá zaměstnance na jakoukoli práci do Rumunska (servis, montáž, atd.) musí dát těmto zaměstnancům na cestu do Rumunska potvrzení (prokázání smluvních vztahů), že jsou jejich zaměstnanci, jedou na služební cestu do Rumunska a budou zde vykonávat činnost, (poskytovat služby) pro danou rumunskou právnickou osobu, a to v určeném termínu. Pro přehlednost je výhodné si obstarat pozvání od této rumunské právnické osoby.

Není předepsán formulář!

e) diplomatičtí nebo konzulární pracovníci, pracovníci mezinárodních organizací, vojenského sboru nebo pracovníci, kteří mohou poskytnout humanitární pomoc;

f) cestující v tranzitu, včetně cestujících repatriovaných v důsledku konzulární ochrany;

g) cestující z naléhavých důvodů (lékařských nebo rodinných); h) osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo jiné humanitární důvody.

Stále platí karanténa při vstupu na území Rumunska!

Předpisy výslovně uvádí, že výjimka z karanténního / izolačního opatření se vztahuje pouze na zástupce (jednatele / společníka / jakékoli jiné osoby, které mají povahu zástupců) cizí právnické osoby, který cestuje do Rumunska za účelem výkonu povolání pod podmínkou prokázání smluvních vztahů s právnickými osobami na území státu.


Otevřené hraniční přechody

Ministerstvo vnitra uzavřelo od 8. 4. 2020 po dobu vyhlášení stavu nebezpečí některé hraniční přechody.

Detaily, aktuální informace a dokumenty k dispozici na U.N.T.R.R. – National Union of Road Hauliers from Romania.

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod. k dispozici zde.

Po jednání dne 19.5.2020 v Maďarsku, ministr vnitra Marcel Vela ohlásil, že se od středy 20.05.2020 otevírají další hraniční přechody mimo doposud využívaný Nadlac, a to konkrétně: Cenad, Turnu, Salonta, Valea lui Mihai a Urziceni.

Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči nákladních vozidel s maximální povolenou kapacitou vyšší než 2,4 t při vjezdu do Rumunska mají povinnost mít u sebe na hraničním přechodu a používat individuální prostředky ochrany – dezinfekční prostředky, rukavice, obličejové masky.

Řidiči nepodléhají domácím izolačním/karanténním opatřením za podmínky zajištění individuálních ochranných prostředků proti COVID-19 zaměstnavatelem.


Plán ekonomické podpory

Rumunsko dosáhlo na kapitálovém trhu na nejnižší finanční náklady na eurobondy vydané v tomto roce v celkové hodnotě 3,3 miliardy EUR. Průměrné finanční náklady jsou asi o 0,5 % nižší, než se původně plánovalo. Eurobondy o objemu 3,3 miliardy EUR jsou rozdělené do dvou tranší. První tranše o objemu 1,3 miliardy EUR je pětiletá s výnosem 2,793% a úrokovou sazbou 2,75%. Druhá tranše o objemu 2 miliard EUR je desetiletá s výnosem i úrokovou sazbou o hodnotě 3,624%. Podle ministra financí úspěch této transakce ukazuje důvěru, které se Rumunsko těší mezi mezinárodními investory. Vláda se chystá použít získané peníze na pokrytí rostoucích potřeb vyplývajících z rozpočtového schodku a objemu refinancování veřejného dluhu.

Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Jednoduché ochranné obleky, sterilní komory, přenosné vaky, pomůcky biologické ochrany.

Obranný průmysl: Participace na přezbrojování, vybavení letišť a speciální materiál.


Ekonomická predikce

Odhad rumunské vlády pro rok 2020, tedy pokles o 1,9% HDP, je mnohem optimističtější než odhad Mezinárodního měnového fondu (MMF), který očekává, že rumunská ekonomika letos klesne o 5%.

Další pohled/očekávání pro rok 2020 nabízejí nejvýznamnější rumunské banky. Odhady se pohybují v rozsahu +1,8 % HDP (BCR – ErsteGroup) až -3,9 % HDP (BRD – Soc. Gen.). ING předpovídá +0,8 % HDP. V zásadě se banky shodují na tom, že nejzávažnější propad nastane v druhém čtvrtletí, ke konci roku 2020 očekávají návrat hospodářského růstu.

Raiffeisen Bank předpovídá pro následující rok 2021 nejméně 4,5% růst HDP.


Web zastupitelského úřadu v Bukurešti

Rusko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.

S platností od 12. dubna do 30. června 2020 země Eurasijské hospodářské unie (Ruská federace, Arménie, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán) zakázaly vývoz některých druhů obilovin a zeleniny. Zákaz vývozu z uvedených zemí se konkrétně vztahuje na pohanku (a výrobky z pohanky), rýži, žito, proso, cibuli, česnek, sójové boby a semena slunečnice.  Do konce tohoto roku by měl být povolen dovoz syrovátky, pokud bude použita pro výrobu suché dětské stravy.

Do 2. června 2020 je zakázán vývoz některých výrobků zdravotní ochrany (roušky, masky, rukavice, ….).


Logistika

Kamionovou dopravu lze provozovat jako za normálního provozu. Pokud jede kamion jedním směrem prázdný, objevují se informace o zvýšených kontrolách na zjištění účelnosti cesty. Upozorňujeme na problém s vízy pro řidiče, protože ruská velvyslanectví zastavila příjem žádostí a vydávání víz. Lze to řešit najmutím dopravce, jehož řidiči disponují ruským pasem nebo alespoň již vydaným platným vízem. Doporučuje se nevozit potraviny a jiné zboží v jenom kamionu. Pokud není zbytí, zajistit jejich důkladné oddělení. Být připraven na možné problémy ve vnitrozemí při překračování vnitřních hranic jednotlivých subjektů Ruské federace, které mohou vyžadovat jiné podmínky, než deklaruje federální úroveň.


Otevřené hraniční přechody

Provoz přes automobilové, železniční, říční a pěší hraniční přechody přes státní hranici Ruské federace a také přes pozemní část rusko-běloruské státní hranice byl od 30. března 2020 dočasně omezen. Řidiči kamionů nad 3,5 tun patří mezi výjimky, kterým je přejezd povolen.

Situace se stále mění, v posledních dnech jsou hlášeny dočasné uzavírky rusko-čínských hraničních přechodů ze strany Číny. Na ruské straně hranice se tvoří kolony z opuštěných vozů, které tam zanechali ruští řidiči, kteří se nemohli do Číny dostat.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči musejí být při vjezdu do Ruské federace vybaveni následujícími ochrannými prostředky:

1) Dezinfekční prostředky (vlhčené dezinfekční ubrousky, dezinfekční roztoky apod.);

2) prostředky zajišťující ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory apod.);

3) gumové lékařské rukavice.


Plán ekonomické podpory

 1. Vláda a Centrální banka RF na opatření proti koronaviru již nasměrovaly 2,4 % HDP (odhad).
 2. Banky v Rusku již schválily bezúročné půjčky pro malé podniky ve výši 4,6 mld. rub. (cca 1,5 mld. Kč).
 3. Regiony dostanou v roce 2020 právo na poskytování si vzájemných půjček do regionálních rozpočtů se splatností na 3 roky. Regionům bude také vyplacena podpora ve výši 350 mld. rub.
 4. Vláda schválila zákon, který zjednodušuje přístup společností ke státním zakázkám.
 5. Malým a středním podnikům bude vyplacena finanční podpora na výplaty na duben a květen pro každého jejich zaměstnance ve výši 12 130 rub. (cca 4 105 Kč) za měsíc.
 6. Letecké společnosti budou podpořeny částkou 23 mld. rub. (cca 7,7 mld. Kč). Vláda alokuje na podporu letišť 16 mld. rub. (cca 5,2 mld. Kč).
 7. Kriticky důležité společnosti tvořící páteř pro celé národní hospodářství Ruské federace  obdrží  půjčky dotované vládou na doplnění pracovního kapitálu.
 8. Moskva podpoří majitele nemovitostí, kteří  snížili pronájem ve svých prostorách o 50 %.
 9. Ministerstvo pro ekonomický rozvoj navrhlo dočasné zrušení dovozního cla po dobu dvou měsíců na některé obiloviny (pohanka, rýže, žito) a zeleninu.
 10. Premiér Ruské federace nařídil vyčlenit 50 mld. rub. (cca 16,7 mld. Kč) na výplaty zdravotnímu personálu.
 11. Ministerstvo stavebnictví RF prodluží o rok všechna stavební povolení, jejichž platnost vyprší dne 1. 1. 2021.
 12. Vláda Ruské federace zrušila embargo na dovoz mléčné syrovátky pro výrobu kojenecké výživy.
 13. Vláda Ruské federace vyčlenila z rezervního fondu 3,5 mld. rub. (cca 1,1 mld. Kč) pro cestovní kanceláře na úhradu části jejich nákladů vzniklých v souvislosti s koronavirovou situací.
 14. Vláda Ruské federace zveřejnila seznam nejvíce zasažených oblastí v souvislosti s koronavirem, na které se bude vztahovat státní podpora: letectví, hotelnictví, kultura, sport, turistické odvětví, restaurace, a dále například prádelny a čistírny oděvu a péče o děti (chůvy).
 15. Centrální banka Ruské federace poskytne bezúročné úvěry pro ty společnosti, kterým nebudou stačit finanční prostředky na výplaty zaměstnancům ani po využití všech ekonomických opatření.
 16. V platnost vešel zákon o úvěrových prázdninách pro všechny občany, podnikatele, malé a střední podniky, kteří byli postiženi opatřeními ke koronaviru.
 17. Premiér vyhlásil opatření k podpoře malých a středních podniků: prodloužení výhodných půjček, poskytování bezúročných půjček (např. na vyplácení mezd).
 18. Od 25. 3. 2020 se dočasně opustí od pravidla „třetí přebytečný“ ve státních zakázkách na zdravotní materiál a léky. K 30. 3. 2020 by se měly dočasně zrušit importní cla na zdravotní materiál a léky.
 19. Daňová správa od 16. 3. přestala podávat návrhy na vyhlášení bankrotu firem z důvodu neplacení daní.
 20. Premiér RF plánuje na podporu silně zasaženého automobilového průmyslu nasměrovat 25 mld. rub. (8,7 mld. Kč). Finance by měly směřovat na podporu poptávky (ve formě výhodných půjček na nákup auta a výhodného leasingu), a na podporu zadávání veřejných zakázek u státních podniků a státem vlastněných podniků.
 21. Premiér Mišustin podepsal dekret o zvýšení záloh vykonavatelům vládních zakázek z 30 % na 50 %.

 


Perspektivní sektory

Potravinářství: Syrovátka pro výrobu suchých potravin

Zemědělství: Osiva a sadba, inkubační vejce a genetickém materiálu (býčí sperma a plemenný skot)

Kovozpracovatelský průmysl: Uzavírací ventily pro plynové lahve


Ekonomická predikce

Ruská národní ratingová agentura zveřejnila predikci, že ruská ekonomika přijde o 17,9 triliónů rublů. Ve své zprávě uvádí, že až 15,5 miliónů lidí může přijít o práci. Nejvíce podle agentury bude zasažen sektor služeb. Optimistická varianta odhaduje pokles HDP o 4 – 4,5 % v roce 2020. V roce 2021 predikuje až tří procentní růst, to vše za předpokladu rychlého návratu do běžného ekonomického života. Pesimistický scénář vývoje spíše počítá s propadem HDP o 7 – 7,5 % a obnovení ekonomického růstu a růstu HDP až v roce 2022. Státní rozpočet, na letošní rok plánovaný jako přebytkový, by se měl propadnout do deficitu 4-6 % HDP.

Během 3 – 6 měsíců tj. tedy do konce třetího čtvrtletí t.r. hrozí zhpršení situace bank kvůli růstu nesplacených úvěrů. Hrozí že ruská vláda bude muset sektor podpořit, aby ho zachránila před kolapsem.

V krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu bude výrazným způsobem ruská ekonomika ovlivněna poptávkou a cenou ropy na světových trzích. Ruská vláda je schopna ekonomickou situaci země finančně saturovat nejspíš během celého roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021 za předpokladu, že se bude zvyšovat cena a poptávka po ropě.


Web zastupitelského úřadu v Moskvě

Slovensko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Na území Slovenské republiky jsou vpuštěni řidiči nákladních vozidel, kteří mají:

1) CMR potvrzení (nákladní list)

2) Přepravní list, dodací list, objednávku nebo jiné potvrzení o nakládce zboží.

Na území SR jsou vpuštěni i řidiči nenaložených nákladních vozidel za účelem nakládky zboží a tranzitu přes území SR do jiného státu. Řidič musí prokázat hodnověrným způsobem účel této jízdy.

Řidiči nákladní dopravy vstupující do SR při přepravě zboží nebo za účelem nakládky a vykládky zboží mají výjimku z povinné karantény.

Výjimku pro nákladní vozidla ze zákona o silničním provozu (tj. zákaz jízdy) povoluje Prezídium Policejního sboru SR. Doporučujeme pravidelně sledovat webovou stránku Ministerstva vnitra SR. Během nedělí do konce května 2020 bude nákladní silniční doprava povolena.


Otevřené hraniční přechody

silniční: Mosty u Jablunkova – Svrčinovec (bez omezení)silniční: Bumbálka – Makov (bez omezení)silniční: Střelná – Lysá pod Makytou (bez omezení)silniční: Brumov – Bylnice – Horné Srnie (nákladní doprava N3)silniční: Starý Hrozenkov – Drietoma (bez omezení)silniční: Strání – Moravské Lieskové (nákladní doprava NR3)silniční: Velká nad Veličkou – Vrbovce (silniční, nákladní doprava N2)silniční: Sudoměřice – Skalica (bez omezení)silniční: Hodonín – Holič (bez omezení)dálniční: Břeclav – Brodské (bez omezení)

Doporučujeme kvůli možným dopravním zácpám sledovat aktuální dopravní situaci. Policejní sbor SR doporučuje k přepravě zboží využívat hraniční přechody Břeclav – Brodské, Starý Hrozenkov – Drietoma a Bumbálka – Makov.  


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidičům nákladní dopravy, kteří vstupují na území SR za účelem přepravy, nakládání a vykládání zboží, se nařizuje, aby při nakládání a vykládání zboží používali osobní ochranné pracovní prostředky, maximálně omezili přímý kontakt s personálem v zahraničí a měli vozidlo vybavené gumovými rukavicemi k použití podle potřeby a dezinfekční prostředky k pravidelnému čistění rukou.


Plán ekonomické podpory

1) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně osob samostatně výdělečně činných – OSVČ) na mzdu zaměstnance ve výši 80 % průměrné mzdy, maximálně 1.100 eur. Jedná se o zaměstnavatele, jejichž provozovny byly povinně uzavřené na základě rozhodnutí Úřadu veřejného zdravotnictví SR. 

2) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně OSVĆ) na mzdu zaměstnance ve výši 80 % průměrné mzdy, maximálně 880 eur, kvůli překážce na straně zaměstnavatele (nemají práci pro zaměstnance) z důvodu pandemie (například přišel o objednávky). Jedná se o zaměstnavatele, jejichž provozovny nebyly povinně uzavřené na základě rozhodnutí Úřadu veřejného zdravotnictví SR (slovenský ekvivalent tzv. kurzarbeit).  

2) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně OSVČ) na mzdu zaměstnance, pokud jim kvůli pandemii klesly tržby (meziročně či meziměsíčně) následovně: ≥ 20 % (příspěvek 180 euro), ≥ 40 % (300 euro), ≥ 60 % (420 euro), ≥ 80 % (540 euro).

3) Odklad placení pojistného na sociální pojištění za zaměstnavatele a u OSVČ za březen 2020 a za květen 2020 do 31. 12. 2020 při poklesu tržeb o více než 40 %.

4) Odpuštění placení pojistného na sociální pojištění za zaměstnavatele a u OSVČ za duben 2020, pokud měly v dubnu 2020 uzavřenou alespoň jednu provozovnu minimálně 15 kalendářních dnů, například na základě opatření Úřadu veřejného zdravotnictví SR.

5) Poskytnutí státních záruk bankám ve výši 500 mil. eur měsíčně na úvěry firmám a OSVČ za výhodných podmínek. Maximální výška úvěru je 1,18 mil. eur s úrokovou sazbou 0-2 %, délka úvěru maximálně 4 roky včetně odkladu splátek úvěru na začátku o 12 měsíců.

6) Zaměstnancům v karanténě a rodičům při ošetřování dítěte (OČR) je hrazeno po celou dobu 55 % hrubé mzdy.

7) Odklad záloh na daň z příjmů při poklesu tržeb o více než 40 %.

8) Možnost započtení dosud neuplatněné ztráty z podnikání od roku 2014 najednou v daňovém přiznání za rok 2019.

9) Odklad splátek úvěrů a leasingových splátek pro OSVČ, malé a střední firmy až o 9 měsíců.

10) Zvýhodněné úvěry pro malé a střední firmy i OSVČ ve výši 50 mil. eur od Slovenské záruční a rozvojové banky (SZRB) a Eximbanky. Úvěry od SZRB ve výši 10 – 350 tis. eur a od Eximbanky 100 – 500 tis. eur. Splatnost úvěru 3 roky. Záruky za úvěry poskytuje Ministerstvo financí SR do výšky 80 % zůstatku jistiny úvěru.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Osobní ochranné pomůcky, testy na koronavir, technologie na likvidaci bakterií a virů včetně koronaviru, inovativní léky.

Potravinářství a zemědělství: Ovoce, zelenina, maso a výrobky z nich, obnova závlahových systémů, jatky, konzervárny, mrazírny.

Energetika: Likvidace jaderného odpadu, tepelná čerpadla, kotle na zemní plyn, rychlé nabíječky pro elektromobily, zvýšení kapacity přeshraniční přenosové soustavy, transformátory 400/110 kV, skladování elektřiny, energetická hospodárnost veřejných budov.

Automobilový průmysl: Autodíly a příslušenství pro klasická, hybridní i elektrická auta, oběhová ekonomika (management recyklace odpadů z výroby, využívání použitých materiálů).

Železniční a kolejová doprava: Modernizace železniční infrastruktury (stanice, zastávky, koridory, terminály kontejnerové dopravy, elektrifikace), ekologické vlakové jednotky a vozidla, modernizace tramvajových tratí, tramvaje.

Dopravní průmysl a infrastruktura: Trolejbusy, elektrické autobusy, osobní elektrické lodě, informační dopravní systémy pro dálnice a silnice (např. meteostanice, automatické sčítače dopravy, systémy pro dynamické vážení), výstavba dálnic a rychlostních silnic, oprava mostů a silnic 1. třídy.

Obrana: Zbraňové systémy pro bojová obrněná vozidla, víceúčelová taktická vozidla, letištní radary, modernizace letiště Sliač na provoz nových stíhaček F-16.


Ekonomická predikce

Prognóza Ministerstva financí SR ze dne 8. dubna 2020 odhaduje letošní pokles HDP o rekordních 7,2 %. V druhé polovině letošního roku začne ekonomika postupně ožívat a díky tomu by růst HDP v roce 2021 měl být 6,8 %. Pro srovnání během globální finanční krize v roce 2009 poklesl HDP Slovenska o 5,4 %.

Prognóza Národní banky Slovenska ze dne 29. dubna 2020 odhaduje letošní pokles HDP v rozmezí 5,8 – 13,5 % na základě tří různých scénářů. Jako nejpravděpodobnější se jeví pokles ekonomiky o 9 %. V roce 2021 by měla slovenská ekonomika růst o 6,7 %.


Web zastupitelského úřadu v Bratislavě

Španělsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Řidiči nákladních aut mohou místo původních 45 hodin týdně odpočívat pouze 24 hodin v kuse. Pokud je k tomu jejich kamion náležitě vybaven mohou k tomu využít i prostor svépho vozidla. Denní doba řízení byla zvýšena z 9 na 11 hodin a doba odpočinku byla snížena z 11 na 9 hodin.

Informace o fungujících čerpacích stanicích zde.


Otevřené hraniční přechody

Francouzsko-španělská hranice

 • Dálnice A9 Boulou
 • Okresní silnice 900 – Perthus
 • Národní silnice 20 – Bourg-Madame
 • Okresní silnice 914 – Cerbère, otevřena 7:30 – 17:30 h

Haute Garonne:

 • Národní silnice 125 – Melles
 • Dálnice A63 – Biriatou
 • Okresní silnice 911, most St-Jacques
 • Okresní silnice 4 – Dancharia
 • Okresní silnice 933 – Arnéguy

Více zde.

Hranice mezi Portugalskem a Španělskem je otevřená na 9 přechodech:

 • Tui, Pontevedra – Valença, Viana do Castelo
 • Verín, Ourense – Vila Verde da Raia, Chaves
 • San Martín del Pedroso, Zamora – Quintanilha, Bragança
 • Fuentes de Oñoro, Salamanca – Vilar Formoso, Guarda
 • Cilleros, Cáceres – Termas de Monfortinho, Castelo Branco
 • Valencia de Alcántara, Cáceres – Marvão, Portalegre
 • Badajoz – Caia, Elvas
 • Rosal de la Frontera, Huelva – Vila Verde de Ficalho, Beja
 • Ayamonte, Huelva – Castro Marim, Faro

Více zde.

Do 15. května budou nadále uzavřeny jako vstupní místa do Španělska hraniční přechody v Ceutě a Mellila.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Opatření nejsou povinná, doporučuje se ale dodržování bezpečné vzdálenosti 1,5 m, časté mytí rukou, používaní papírových jednorázových kapesníků, dezinfekčních gelů a nošení roušek.


Plán ekonomické podpory

Dne 17. 3. 2020 představil premiér Sánchez ekonomická opatření pro zmírnění dopadů krize ve výši 200 miliard eur. Vláda poskytne soukromým firmám prostředky a záruky v celkové výši 100 mld. eur.

1) Maximální objem půjčky je 1,5 mil. eur. Je možno žádat do konce roku. Úrok od 0,2 – 1 % v závislosti na délce splácení. Odměna pro finanční instituci, která půjčku zrealizuje, je 0,05 % z celkového majetku.

2) Prostředky byly poskytnuty také malým a středním podnikům na podporu digitalizace a rozšíření možností práce z domova.

3) Byly prodlouženy termíny na platby daní a povinných odvodů firem a OSVČ.

4) Vláda schválila poskytnutí bezúročných půjček na platby nájmů za provozovny a bydlení, odložení plateb povinných odvodů, daní a hypoték.

5) Téměř 3 milióny osob byly v souvislosti s Covid-19 zařazeny do systému tzv. ERTEs, což je dočasné přerušení pracovního poměru- tyto osoby pobírají  příspěvek v nezaměstnanosti ve výši 70 % hrubého platu.

6) Vláda schválila restrukturalizaci půjček v zemědělském sektoru.

7) Vláda poskytla30 milionů eur na výzkum zaměřený na Covid-19.

8) Finanční pomoc vlády míří taktéž do autonomních oblastí na posílení zdravotnictví a sociálních služeb.


Perspektivní sektory

Zábava a volný čas: Indoorové produkty v oblasti trávení volného času (tj. videohry, herní konzole atp.).

Zdravotnictví: Roušky, respirátory, rychlotesty či plicní ventilátory.


Ekonomická predikce

Španělská vláda zaslala počátkem května do Bruselu konvergenční plán, ve kterém předpokládá pro letošní rok propad HDP o 9,2% a růst v roce 2021 o 6,8%.

Nezaměstnanost pravděpodobně stoupne na 19% a klesne v roce 2021 na 17,2%. Deficit veřejných financí bude v roce 2020 10,3% a podíl státního dluhu na HDP dosáhne 115%.Soukromá spotřeba letos klesne o 8,8% a vzroste v roce 2021 o 4,7%.Investice spadnou o 25,5% a v roce 2021 vzrostou o 16,7 %.Dovoz klesne letos o 31% a vzroste příští rok o 9,3%.Vývoz klesne v roce 2020 o 27% a příští rok stoupne o 11,6%.  

Mezinárodní měnový fond předpokládá, že v roce 2020 deficit španělských veřejných financí dosáhne hodnoty 113,4 % HDP a v roce 2021 již 114,6 %. Od roku 1902 se jedná o historicky nejvyšší zadlužení španělského státu.


Web zastupitelského úřadu v Madridu

Švédsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic ke kontrolám nedochází. V případě namátkových kontrol může švédská strana požadovat standardní dokumentaci (tj. řidičský průkaz, technický průkaz, doklady o nákladu, pracovní smlouvu nebo potvrzení zaměstnavatele).

Platí standardní EU výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t. pro vybrané zboží.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou, ale je doporučeno mít u sebe dezinfekci a ochranné rukavice.


Plán ekonomické podpory

Švédská vláda, Centrální banka a další instituce v průběhu pandemie přišly s celou sérií balíčků na podporu ekonomiky zaměřené nejen na podporu pracovních míst, osob postižených krizí, ale také firem a živnostníků. Bližší informace naleznete zde.


Perspektivní sektory

Stavebnictví: Výstavba rezidenčních a komerčních objektů a  zdravotnických zařízení.

Strojírenství: Metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesně obráběných dílů a montáží.

(více Mapa globálních oborových příležitostí).


Ekonomická predikce

Dle Vlády:

HDP Švédska poklesne v roce 2020 o 4,0 %, v roce 2021 však očekává růst 3,5 % (v tzv. černém scénáři počítá s propadem HDP v roce 2020 až o 10 %).

Nezaměstnanost stoupne ze 7 % na 9 % (v tzv. černém scénáři až 13,5 %).Státní rozpočet v důsledku mimořádných balíčků na podporu ekonomiky skončí namísto v přebytku 47 mld. SEK (+0,95 % HDP) v deficitu 190 mld. SEK (-3,8 % HDP). Pro rok 2021 vláda již počítá opět s přebytkem ve výši 22,3 mld. SEK.

Zadlužení Švédska stoupne z 35 % HDP na 40 % HDP, což bude stále jedna z nejlepších hodnot v EU.

Inflace spadne na 0,5 %.

 

Dle Centrální banky:

HDP Švédska poklesne v roce 2020 o 6,6 %, v roce 2021 však očekává růst 4,6 % (v tzv. černém scénáři počítá s propadem HDP v roce 2020 až o 9,7 %).

Nezaměstnanost stoupne v roce 2020 až na 10,1 % (v tzv. černém scénáři 12,5 %).

Inflace spadne na nulu.


Web zastupitelského úřadu ve Stockholmu

Švýcarsko

Tarifní a netarifní bariéry

V souvislosti s koronavirem žádné nejsou.


Logistika

K celnímu ohlášení požaduje celní správa zasílání podkladů, vč. údajů o termínu, množství a druhu dováženého zboží, příslušnému celnímu úřadu předem elektronicky. Po ohlášení přepravce obdrží aktuální instrukce. Dokumenty, které je třeba nechat úředně ověřit (např. potvrzení o původu zboží, ATA Karnet, …), je i nadále nutné předkládat celnímu úředníkovi na hranici v originále. 

Skončila platnost opatření, jež umožňovala dovoz životu nezbytného zboží i o nedělích a v nočních hodinách s možností plného využití celé ložné hmotnosti nákladních vozidel. Jedinou výjimkou jsou potraviny a zboží každodenní potřeby, které mohou být i nadále přepravovány v neděli a v nočních hodinách. Zůstává povinnost předem požádat Spolkový úřad pro hospodářské zásobování země (BLW) o povolení k přepravě, jakož i povolený hmotnostní limit 40 tun.

 


Otevřené hraniční přechody

Kromě malých přechodů jsou všechny přechody otevřené. Tranzitní a nákladní provoz funguje se všemi sousedními zeměmi neomezeně. Vybrané přechody mají prioritní pruhy, tzv. Green Lanes, pro plynulejší převoz zboží. Některé prioritní zboží lze po předchozí domluvě s celníky převézt bez kontroly (zdrav. materiál, potraviny vč. obilí, krmiv a hnojiv, minerální olej, palivo).

Seznam všech přechodů naleznete zde.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro osoby, které zboží převážejí, nejsou zavedena žádná zvláštní hygienická opatření. Na hranicích se kontrolují dovozní doklady, teplota se neměří a není povinnost nosit roušky. Všichni ve Švýcarsku musí zachovávat 2m odstup a hygienická opatření, jako např. mytí rukou.


Plán ekonomické podpory

1,9 mil. zaměstnanců ze 190 000 firem pracuje momentálně v režimu Kurzarbeit. Jedná se o 37 % švýcarské pracovní síly. Zaměstnanci mají nárok na 80 % ušlé mzdy z pojištění v nezaměstnanosti. Na pokrytí s tím spojených nákladů uvolní vláda dodatečných 14,2 mld. CHF. 123 000 malých a středních podnikatelů obdrželo vládou garantované kredity, v jejichž rámci bylo vyplaceno 14,6 mld. CHF. Vláda přijala opatření na ochranu švýcarských společností před bankrotem. Společnosti, kterým hrozí bankrot, můžou oznámení o bankrotu odložit, existuje-li naděje, že své zadlužení v důsledku koronaviru opět odstraní. Podnikatelům jsou poskytovány úvěry, u kterých do výše 500 000 CHF ručí stát 100 %, při vyšších částkách nese 15% záruku i banka.


Perspektivní sektory

Potravinářství: Na máslo, vejce, mouku a další produkty, kterých je nyní nedostatek, byl navýšen celní kontingent a jejich dovoz byl usnadněn.

Zdravotnictví: Roušky, respirátory, gumové rukavice a plastové štíty.

Věda, výzkum, inovace: Švýcarsko patří v této oblasti dlouhodobě ke světovým lídrům, otevírá se tak prostor pro česká řešení.

ICT: Vzhledem ke stále rostoucímu významu digitalizace se především v současné době nabízí příležitosti v mnoha sektorech, jako například E-commerce, FinTech, E-learning, E-games atd.


Ekonomická predikce

Výpadek švýcarské produkce se nyní pohybuje okolo 25 %. Míra nezaměstnanosti vzrostla na nynější 3,4%. Vláda očekává, že na konci roku 2020 bude činit 4% a v průběhu roku 2021 dosáhne až 4,1%, protože švýcarská ani globální ekonomika se nevyvíjí pozitivně. Letošní pokles HDP se odhaduje na 6,7 % a některé prognózy uvádějí dokonce až 11 %. Ke zmírnění části zavedených opatření došlo 27. dubna – otevřela se kadeřnictví, masážní a kosmetická studia, fyzioterapie, železářství, květinářství apod. 11. května se otevřely obchody, restaurace a bary, muzea, knihovny a galerie. Ne všechny provozy však možnost znovu otevřít využily. Pro každý sektor jsou jasně specifikována hygienická pravidla a preventivní opatření, která musí provozovatelé dodržovat. Od 6. června je možno pořádat akce s maximálním počtem 300 lidí. Mohou se otevřít veškerá volnočasová zařízení – kina, divadla, zoologické a botanické zahrady, bazény a wellness centra, diskotéky a noční bary a erotické služby. Počet lidí u jednoho stolu v restauraci již nebude omezen na max. 4. Půjde organizovat letní tábory do 300 lidí. Provoz mohou zahájit lanovky, horské železnice a kempy. Volný pohyb osob mezi Švýcarskem a dalšími schengenskými státy za soukromými účely (hlavně turistikou) zatím povolen není. CH vláda ho chce obnovit v plném rozsahu nejpozději do 6. července.


Web zastupitelského úřadu v Bernu

Turecko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Pro české a unijní exportéry obecně nejsou. Došlo ovšem ke zrušení veškerých importních cel na chirurgické masky a respirátory (dříve 20 %), etanol (dříve 13 %) a na plicní ventilátory (dříve 13 %).

Vzhledem k prudce rostoucímu deficitu běžného účtu, turecká strana od poloviny května zavedla 30% clo na dovoz až 800 výrobků. Cílem byla ochrana tureckých výrobců před levnou asijskou produkcí, která je dle Ankary do země často dovážena přes EU. Toto opatření a jeho vliv na export z EU do Turecka je unijními autoritami i zastupitelským úřadem analyzováno.

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky obecně nejsou. Nicméně, zastupitelský úřad má zkušenost s celou řadou případů, kdy bylo zboží na celnici pozdrženo bez zjevného důvodu, a byly vyžadovány dokumenty, které neměly právní opodstatnění. Je třeba také počítat s tím, že turecké úřady budou vyžadovat „Certificate of origin“ s cílem zamezit levnému dovozu z Asie přes EU. 

Od 4. 3. platí zákaz vývozu zdravotnického materiálu. Tento zákaz byl několikrát modifikován, v současnosti je zakázané bez povolení vyvézt pouze prostředky osobní ochrany potřebné pro boj s Covid19, mimo látkových roušek.


Logistika

Pokud řidič nákladního vozidla nevykazuje známky nemoci a přislíbí zemi opustit v nejbližším možném termínu, může do Turecka vjet za následujících podmínek: absolvování zdravotního testu, dezinfekce vozidla, vlastnictví dostatečného množství roušek a dezinfekce pro osobní potřebu, akceptaci skutečnosti, že turecká strana bude mít právo trasu cesty vozidla změnit dle vlastního uvážení, více zde.

Pravidla pro přechod hranice s Iránem a Irákem jsou zpravidla přísnější a velice často se mění. V případě potřeby doporučujeme operativní konzultace se zastupitelským úřadem.


Otevřené hraniční přechody

Turecko v současnosti hlásí otevřené hraniční přechody pro mezinárodní nákladní dopravu s Bulharskem (Kapikule, Hamzabeyli), Řeckem (Ipsala, Pazarkule, Uzunkopru), Gruzií (Sark, Turkgozu, Aktas), Irákem (Habur), Sýrií (Oncupinar, Cobanbey), Íránem (Gurbulak).

Pravidla pro přechod hranice s Iránem a Irákem jsou zpravidla přísnější a velice často se mění. V případě potřeby doporučujeme operativní konzultace se zastupitelským úřadem.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči vstupující do země musí projít zdravotní prohlídkou, mít u sebe dostatečné množství dezinfekce a roušek a ochranu úst a nosu nosit na všech veřejných místech.


Plán ekonomické podpory

Vláda představila balíček s názvem „Hospodářský stabilizační štít“ v hodnotě cca 14,8 mld. EUR. Opatření představila i turecká Centrální banka.

Stručné shrnutí: Centrální banka snížila úrokové sazby, byl umožněn „kurzarbeit“, společnosti aktivní v turismu byly oproštěny od plateb daní do listopadu 2020, důraz je kladen na působení SMEs – možnost posunutí splácení úvěrů o 3 měsíce (situací se zabývá Asociace malých a středních podniků – KOSGEB) a ochranu práv zaměstnanců – společnosti mají v době trvání pandemie zákaz dávat výpovědi. Vláda také cílí na nejchudší vrstvu obyvatelstva, kterou prozatímně podpořila jednorázovým příspěvkem – v přepočtu cca 140,- EUR.


Perspektivní sektory

Potraviny: Cereální výrobky, pražená kávová zrna.

Zemědělství: Organická hnojiva, krmiva pro zvířata, doplňky stravy pro zvěř.

Strojírenství: Obráběcí stroje, vysoce přesné technologie pro obrábění, soustružení a frézování.


Ekonomická predikce

Mezinárodní měnový fond pro rok 2020 předpovídá pokles tureckého HDP o 5%, Evropská komise o 5,4% a stejný pád očekává i Economist Intelligence Unit. Je třeba také počítat se silnou volatilitou turecké liry, inflaci blízko dvouciferných hodnot a výrazném prohlubování schodku státní rozpočtu.


Web zastupitelského úřadu v Ankaře

Ukrajina

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.

Od 12. března 2020 je zakázáno exportovat z Ukrajiny definovaný zdravotnický materiál využitelný k zamezení šíření koronavirusu. Jedná se o položky, jako jsou ochranné laboratorní oděvy, zdravotnické rukavice, zdravotnické ochranné masky, ochranné brýle, zdravotnické pláště jednorázové, respirátory (kategorie ne níže než FFP2) a další. Zákaz platí do 6. června 2020.


Logistika

Při přejezdu hranic musí mít řidič kamionu osobní doklady, pas, doklady ke kamionu a k nákladu.  Nákladní silniční doprava je na Ukrajině omezena ve městech, a to v době dopravních špiček od 7,00 do 10,00 a dále od 17,00 do 20,00. V Kyjevě je nákladním vozidlům povoleno projíždět od 20,00 do 7,00 po definovaných cestách a ulicích.


Otevřené hraniční přechody

Od 15. dubna 2020 má Ukrajina otevřeno celkem 18 hraničních přechodů: přechody „Jagodin“ a „Krakivec“ na hranici s Polskem, přechod „Užhorod“ se Slovenskem, přechod „Tisa“  s Maďarskem, přechody „Djakove“ a Porubne“ s Rumunskem, přechody „Starokozače“, „Reni“ a „Mogiliv-Podilskij“ na hranici s Moldavií, přechody „ Goptivka“, „Junakivka“, „Bačivsk“ a „Milove“ na hranici s Ruskem, přechody „Novi Jariloviči“, „Slavutič“, „Vistupoviči“ a „Domanove“ na hranici s Běloruskem a hraniční přechod „Senkivka“ na hranici s Běloruskem a Ruskem.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Od 22.5. 2020 došlo na Ukrajině k otevření většího počtu hraničních přechodů, konkrétně 66 hraničních přechodů na hranicích s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Moldavskem (vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zůstává uzavřena většina přechodů s Běloruskem a Ruskem). Přehled otevřených hraničních přechodů zveřejňuje na svých webových stránkách Státní pohraniční služba Ukrajiny.


Plán ekonomické podpory

V rámci reakce na pandemii koronavirusu již v polovině března 2020 přijala Nejvyšší rada Ukrajiny „protikrizové zákony“ zahrnující opatření na podporu domácích podnikatelů a obyvatel (moratorium na daňové audity, výjimky z placení pokut, osvobození od platby nájmu při nemožnosti využití nemovitosti apod.). Dále byl přijat program „Dostupné úvěry 5-7-9%“ k podpoře malých a středních podniků, zjednodušeny procedury veřejných zakázek (tj. bez elektronických aukcí) a procedury pro registraci léků (pokud jsou registrovány v některé zemi EU), Národní banka Ukrajiny zavedla program na refinancování bank až na 5 let.

V polovině dubna 2020 byl v Nejvyšší radě schválen „protikrizový rozpočet“, tj. oproti původnímu rozpočtu na rok 2020 (schválený v prosinci 2019) se příjmy snížili o 119,7 mld. hřiven (o 11%) na celkových 975,8 mld. hřiven a výdaje se zvýšily o 82,4 mld. hřiven (o 7%) na celkových 1266,4 mld. hřiven. Byl posílen „rezervní fond“ vlády. Nejvíce byly zvýšeny výdaje na penze a na státní program „zdravotnických garancí“.

Na konci května 2020 ukrajinská vláda schválila státní program na podporu ekonomiky, zahrnující „krátkodobé iniciativy“ (bezpečné fungování ekonomiky, ochrana domácí výroby před importy), „opatření v jednotlivých sektorech“ (podpora průmyslu, energetiky, dopravy apod.) a „podpora jednotlivých segmentů ekonomiky“ (podpora SMEs, investic, inovací apod.).


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Roušky, dezinfekce, respirátory, teploměry, rychlotesty, dezinfekce apod.


Ekonomická predikce

V 1. čtvrtletí 2020 pokleslo HDP na Ukrajině o 1,5% v porovnání se stejným obdobím roku 2019, největší propad HDP se očekává ve 2. čtvrtletí 2020.  Dle odhadu Národní banky Ukrajiny by se HDP na Ukrajině mělo v roce 2020 snížit o 5% s tím, že v roce 2021 se očekává hospodářský růst.

Mezinárodní měnový fond očekává, že v důsledku pandemie koronavirusu dojde ke snížení ukrajinského HDP o 7,7% v roce 2020. Dále se předpokládá, že v roce 2021 dojde ke stabilizaci ukrajinské ekonomiky a HDP se zvýší o 3,6%.


Web zastupitelského úřadu v Kyjevu

USA

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.

Od 7. dubna 2020 jsou v platnosti restrikce na vývoz vybraného zdravotnického materiálu z USA. Vývoz většiny respirátorů, roušek a dalších ochranných pomůcek tak podléhá schválení Federal Emergency Management Agency. Více informací zde


Logistika

Bez omezení


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči kamionů musí mít nasazenou roušku při vstupu do USA. US Customs and Border Protection realizuje vizuální kontroly a namátkově i testování.


Plán ekonomické podpory

Centrální banka FED srazila úrokovou míru na 0 %, zavázala se k neomezenému nákupu dluhopisů a spustila nové úvěrové nástroje určené soukromému i veřejnému sektoru. Dne 27. března 2020 prezident Trump podepsal zákon CARES Act – fiskální balík v objemu přes 2 bln. USD. Jeho součástí je i program půjček v objemu 349 mld. USD pro malé podniky za účelem krytí mzdových nákladů. Pro enormní zájem byly prostředky vyčerpány v období dvou týdnů, a proto se očekává brzké navýšení o dalších 384 mld. USD. O půjčky z tohoto programu administrovaného federální agenturou Small Business Administration mohou žádat i americké pobočky společností ze třetích zemí (tedy i z ČR), pokud splňují všechna kritéria.

Americká exportní/importní banka EXIM spustila balíček opatření pro americké firmy a finanční instituce. Více informací zde


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnické pomůcky – více informací zde.


Ekonomická predikce

Agentura Reuters provedla v rozmezí tří týdnů dva průzkumy se vzorkem předních ekonomických analytiků ohledně predikce vývoje americké ekonomiky. Aktuálnější výhled je výrazně horší s většinovým očekáváním recese ve tvaru písmene „U“. Statistický medián průzkumu agentury Reuters:

HDP 2020: -4,1 %, 2021: +3,8 %

Statistická předpověď vývoje ekonomiky USA, kterou publikoval Mezinárodní měnový fond 14. dubna ve svém jarním výhledu světové ekonomiky:

HDP 2020: -6,1; 2021: +4,5%


Web zastupitelského úřadu ve Washingtonu

Velká Británie

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Nebyla přijata žádná omezení vývozu či dovozu v kontextu pandemie koronaviru, s jedinou výjimkou – farmak, jako je např. adrenalin, inzulín, paracetamol a morfin. Konkrétně britská vláda od března 2020 rozšířila na 80 položek již dříve platný seznam léků a farmakologických substancí, na které platí zákaz „paralelního exportu“ (tj. spekulativního nákupu registrovaných léčivých přípravků ve velkém množství přesahujícím potřeby konkrétního odběratele, a jejich následného přeprodeje za vyšší cenu do jiné země, bez součinnosti s držitelem rozhodnutí o registraci). Firmám, které se dopustí „paralelního exportu“ těchto farmak hrozí tvrdý postih. Kompletní seznam léků je dostupný na stránkách vlády.


Logistika

Pravidla pro hodiny strávené za volantem byla v souvislosti s pandemií koronaviru v Británii dočasně zmírněna. Evropští i místní řidiči mohou po dobu platnosti opatření denně řídit 11 místo původních 9 hodin – pro řidiče z EU platilo uvolnění mezi 23.3. a 31.5.2020, pro britské řidiče až do 12.6.2020. Více informací na webu vlády. Od 8.6.2020 je stanovena povinná 14 denní karanténa pro všechny osoby cestující do Británie ze zahraničí s výjimkou Irské Republiky která se však NEBUDE vztahovat na pracovníky v mezinárodní dopravě. Viz následující bod, a více informací na webu velvyslanectví v Londýně. Kompletní seznam výjimek z karanténních opatření je dostupný ZDE.


Otevřené hraniční přechody

Přechody jsou otevřené, cesty by ale měly být omezeny pouze na nezbytné. Žádné vládní omezení se netýká ani fungování mezinárodních letišť, byť některá z nich z komerčních důvodů omezila provoz. V UK je od 8. června 2020 zavedena povinná 14 denní karanténu pro všechny, kteří přijíždějí do UK ze zahraničí (s výjimkou Irska, Normanských ostrovů a sstrova Man). Cestující musejí prostřednictvím on-line služby před příjezdem, nebo nejpozději na letišti nahlásit adresu, kde hodlají autoizolaci podstoupit – aplikace bude dostupná, po jejím zveřejnění zde. Pokud by cestující neměl zajištěno odpovídající ubytování (za které je považován „např. i hotel, ubytování u přátel“), bude muset využít některého ze zařízení zajištěných vládou, které si bude muset uhradit; k dopravě z letiště na místo karantény by měli cestující využít individuální dopravní prostředek (auto), nikoliv MHD, „v maximální možné míře“. Cizinci jsou také vyzýváni k dobrovolnému využití oficiální britské trasovací aplikace po dobu pobytu v UK. Budou probíhat namátkové kontroly, sankce za neprovedení registrace je stanovena na 100 GBP a za porušení karantény na 1 tis. GBP. Výjimku z karantény budou mít pracovníci v mezinárodní dopravě, sezonní pracovníci v zemědělství a zdravotníci zaměření na covid-19. Karanténa platí pro celou zemi, ačkoliv její vymáhání ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku budou mít na starosti tamní vlády. Více informací o karanténě na webu velvyslanectví v Londýně.

Doporučujeme také sledovat web britské vlády, dle vývoje situace mohou být přijata nová opatření.

 


Hygienická opatření při přepravě zboží

Britská vláda vydala doporučení pro řidiče kamionů, zaměstnavatele a další pracovníky v mezinárodní dopravě. Doporučuje se především dodržování minimálně 2 metrových rozestupů, nošení roušek pouze v místech, kde nelze rozestupy dodržet, zvýšení frekvence mytí rukou a čištění povrchů,  snížení počtu lidí, s nimiž je každý člověk v kontaktu pomocí ustavení pevných týmů pracovníků, vozidla by neměla být sdílena a měla by být dobře větrána, atd. Dále od 8.6.2020 je stanovena povinná 14 denní karanténa pro všechny osoby cestující do Británie ze zahraničí s výjimkou Irské republiky (viz podrobněji předchozí bod), která se však NEBUDE vztahovat na pracovníky v mezinárodní dopravě. Více informací o karanténě na webu velvyslanectví v Londýně.


Plán ekonomické podpory

K dispozici na půjčky a podporu firmám a pracovníkům v kontextu koronavirové pandemie je částka 330 mld. liber (odpovídá 15% GDP země). Ke konci května 2020 poskytnutá vládní podpora koronaviru pro britské pracovníky dosáhla hodnoty 21,8 mld. GBP (zahrnuje CJRS + SEIS). Podle statistického úřadu tak čerpá státní podpora příjmu přibližně třetinu všech pracovníků v UK. Celkové náklady na boj s krizí budou mnohem vyšší díky půjčkám a dotacím poskytovaným podnikům. Dopady na státní pokladnu budou ještě výraznější kvůli odkladu plateb daně z příjmu a daně z příjmu právnických osob.

Programy vládní podpory:

Program na pomoc firmám při přerušení činnosti – The Coronavirus Business Interruption Scheme (CBILS)

Program poskytuje firmám půjčky až nebo jiné formy financování až do výše 5 mil. GBP. Schéma CBILS zaznamenalo dosud schválených 40 564 půjček v hodnotě 7,25 miliardy GBP.

Program na retenci pracovních míst, tzv. „furlough scheme“ (Coronavirus Job Retention Scheme, CJRS)

Vláda mj. hradí 80 % výplaty všech odstavených zaměstnanců (včetně nákladů na daně a penzijní připojištění), jejichž pracovní místa firma zachová, a to až do výše 2500 GBP měsíčně na osobu. Pro tuto finanční pomoc nebyl stanoven finanční strop. Plán je platný od 1.3. do konce října 2020, od 1. července vláda umožní návrat zaměstnanců alespoň na částečný úvazek. Vláda plánuje postupné zvýšení spoluúčasti firem na scématu. Zaměstnavatelé budou muset od srpna hradit daňové náklady a penzijní připojištění za zaměstnance; od září bude vláda hradit pouze 70% mzdy až do výše 2 190 GBP a zaměstnavatel 10% a ostatní náklady; od října vláda vyplatí 60% mzdy do částky a zaměstnavatel 20%.  Firmy mohou podat žádosti pouze do 30. června. Do 2. června bylo v rámci schématu CJRS bylo podpořeno 8,7 mil. pracovních míst (více než ¼ všech pracovníků v UK) u 1,1 mil. zaměstnavatelů, přičemž doposud byla nárokována částka 17,5 mld. GBP.

Odklady DPH –  VAT Deferrals

Firmy registrované v Británii mohou požádat o odklad platby DPH až do konce června.

Podpora velkých firem

 • The Coronavirus Large Business Interruption Scheme (CLBILS) poskytuje od počátku krize půjčky velkým firmám s ročním obratem nad 45 mil. GBP až do výše 25 mil. GBP. S ohledem trvající krizi a velký zájem firem britské ministerstvo financí zečtyřnásobilo hodnotu úvěrů dostupných prostřednictvím schématu velkým firmám postiženým koronavirem. Velké firmy tak mohou od 26. května získat půjčky až do výše až 200 mil. GBP. Program je zaměřen na firmy, které se nekvalifikují pro úvěrový program CCFF centrální banky. Firmy, které schématu využijí, však nesmí do splacení půjčky vyplatit dividendy svým akcionářům, a zároveň se na ně budou stahovat restrikce vyplácení bonusů členům představenstva či nákupu vlastních akcií. V rámci schématu CLBILS zatím bylo schváleno 86 půjček v celkové výši 0,59 miliard GBP.
 • Projekt „Bříza“ – MF UK připravuje v rámci projektu „Birch“ rozsáhlé záchranné balíčky pro největší zadlužené firmy, „které již vyčerpaly všechny ostatní možnosti záchrany, a jejichž krach by poškodil hospodářství“. Tedy především automobilky (v čele s největší Jaguar Land Rover), letecké výrobce (Rolls Royce) i ocelárny. Zvažováno je jak schéma překlenovacích půjček, tak kapitálový vstup státu do společností.

 

Podpora malých a středních firem

 • Malé a střední firmy (SMEs) do 250 zaměstnanců mají nemocenskou do délky 15 dnů proplácenu vládou.
 • Pro letošek byla zcela zrušena (businessem dlouhodobě velice kritizovaná, silně zatěžující) daň z obchodní plochy („business rates“) pro menší maloobchody, hotely, kavárny a podniky volného času v Anglii.
 • Malé a střední podniky se zaměřením na výzkum a vývoj budou těžit z nových grantů a půjček ve výši 750 milionů GBP.
 • Fond The Small Business Grant Fund (SBGF) poskytuje firmám granty až do výše 10 tis. GBP na provozovnu, na které se vztahují úlevy pro malé nebo vesnické podniky.
 • Úvěrový program na podporu obnovení obchodních aktivit firem Bounce Back Loan Scheme (BBLS) poskytuje půjčky až do výše 50 tis. GBP malým podnikům se 100% státní garancí. Schéma BBLS zaznamenalo dosud schválených 464 393 půjček v hodnotě 14,18 mld. GBP.
 • Vláda také alokovala dalších 617 mil. GBP pro místní správy na poskytování grantů malým podniků v místních komunitách, které nedosáhnou na podporu v rámci programu SBGF nebo RHLGF (viz níže).

Podpora pro OSVČ – Self-Employment Income Support Scheme (SEIS):

 • Je hrazeno 80% jejich průměrného zisku, až do výše 2 500 GBP měsíčně po dobu tří měsíců. Prostředky je bude možné čerpat až od června a týká se jen OSVČ s příjmy do 50 tis. GBP ročně. OSVČ postižené krizí budou nově od srpna moci zažádat o druhý grant ve výši 70% jejich průměrného zisku až do výše 6 570 GBP.
 • Ke 2. červnu bylo v rámci programu pro OSVČ (od jeho spuštění 13. května) podáno 2,5 mil. žádostí o podporu v hodnotě 7,2 mld. GBP.

Podpora občanů: 

 • Nemocenská zaměstnancům je placena již od 1. dne, místo stávajícího 4. dne pracovní neschopnosti; nárok na ni mají i osoby v dobrovolné izolaci (bez potvrzené infekce koronavirem); podpora v nemocenské může být vyžádána po telefonu, bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu; vznikl fond ve výši 500 mil. GBP na pomoc nejvíce zranitelným skupinám obyvatel.
 • Hypotéční prázdniny byly prodlouženy o další 3 měsíce, vláda také prodloužila do konce října zákaz na převzetí nemovitosti, pokud vlastník nesplácí hypotéku. Vláda přislíbila částku 433 mil. GBP na výstavbu 6 000 domů pro bezdomovce, kterým bylo během pandemie poskytnuto náhradní přístřeší.
 • Univerzální sociální dávka „universal credit“ byla na začátku pandemie navýšena o 1 tis. GBP ročně.

Podpora centrální banky Bank of England (BoE)

 • Britská centrální banka Bank of England snížila základní sazbu z 0,75% na současných 0,10%;
 • Covid corporate financing facility (CCFF) je úvěrový program banky, který pomůže firmám s cash-flow během pandemie.
 • Komise pro finanční politiku a obezřetnostní regulaci podporuje schopnost bank a stavebních spořitelen poskytovat úvěry tím, že jim dočasně umožňuje držet nižší finanční rezervy (kapitál), za každých 1 GBP, které půjčují.

Podpora vybraných firemních sektorů:

HoReKa: The Retail, Hospitality and Leisure Grant Fund (RHLGF) poskytuje firmám granty až do výše 25 tis. GBP pro každou provozovnu působící v sektoru maloobchodu, pohostinství nebo volného času s hodnotou pod 51 tis. GBP.

Aerospace: Britská kosmická agentura (UKSA) poskytuje kosmickému sektoru finanční prostředky ve výši 2,6 milionu liber na vývoj řešení, která mohou pomoci NHS v boji s koronavirem. Ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) bude UKSA financovat řadu projektů. Více zde.

Inovativní technologické firmy: Vládní fond Future Fund ve výši 1,25 mld. GBP je určen na pomoc firmám, které podporují inovace ve Velké Británii. Balíček zahrnuje investiční fond ve výši 500 mil. GBP pro společnosti s vysokým růstem zasažené krizí, a je spolufinancován od vlády a soukromého sektoru. 

Zdravotnictví: Finanční balíček ve výši 14,5 miliardy GBP zahrnuje podporu národní zdravotnické služby NHS ve výši 6,6 miliardy GBP, se zaměřením na uvolnění nemocničních lůžek a poskytování „naléhavých priorit včetně nákupu ventilátorů, diagnostických testů a ochranných prostředků pro zaměstnance NHS“. Vláda poskytne 210 mil. GBP na výzkum vakcíny proti COVID-19. Vláda zrušila dovozní daň a cla na důležité zdravotnické vybavení přicházející do země. Pokud jde o zdravotnictví, bylo slíbeno snížení daňové sazby z příjmů u lékařů s vyššími platy (což je má přimět ordinovat více hodin), dodatečné prostředky pro najmutí až 50 tis. nových sester, a výstavbu 40 nových nemocnic.

Železniční doprava: 3,5 miliard GBP alokovány na udržení provozu železniční dopravy.

Automotive: Jaguar Land Rover, největší výrobce automobilů v Británii, požádal vládu o záchranný balíček, který by jí pomohl přežít krizi v průběhu pandemie. Podle médií se požadavek na půjčku pohybuje okolo částky 1 mld. GBP. Japonský Nissan potvrdil, že nezavře svou továrnu v Sunderlandu, místo toho v rámci hledání úspor ve výši 2,3 mld. GBP uzavře továrnu v Barceloně – jde o důležitý signál i v kontextu brexitu. Výroba aut Nissan v Británii je však stále v ohrožení v případě absence obchodní dohody UK s EU. Zástupci automobilového průmyslu údajně jednají v utajeném režimu s vládou o zavedení šrotovného ve výši 1,5 mld. GBP s cílem stimulovat trh.

Stavebnictví a infrastruktura: Velká města v čele s Londýnem plánují úpravy veřejného prostoru za účelem zachování fyzických rozestupů, včetně rozšíření chodníků a podpory cyklistiky. V Londýně vzniknou nové turistické a cyklistické trasy podél hlavních koridorů, dle plánu „London Streetscape“. Skotská vláda nabízí městským radám 10 mil. liber, aby mohly přebudovat nové širší „pop-up“ chodníky a cyklostezky, které podpoří fyzické rozestupy a ochrání chodce, běžce a cyklisty před motoristy.

Kultura: Umělci a pracovníci v kulturním sektoru, kteří budou mít nárok na hotovostní granty až do výše 2 500 GBP, v rámci balíčku ve výši 160 mil. GBP. Balíček zahrnuje částku 20 mil. liber pro osoby působící v kreativním odvětví a pro nezávislé pracovníky. Přehled balíčku a další formy státní podpory a financování na webu rady.

Cestovní ruch: Fond 1,3 milionu GBP na okamžitou podporu místních turistických organizací. Organizace mohou do 30. června 2020 dosáhnout až na 2500 GBP měsíčně pro 2 zaměstnance, kteří zajišťují kritickou podporu služeb a až 5000 GBP na pokrytí provozních nákladů.

Rybářský průmysl: Získá od vlády „záchranné lano“ v podobě finančních grantů v celkové výši 10 mil. liber.

Univerzity: Vláda odmítla žádost britských univerzit o poskytnutí záchranného balíčku ve výši 2 mld. GBP. Na druhou stranu vláda vyplatí univerzitám školné za žáky („tuition fee“) v hodnotě 2,6 mld. GBP dříve než v září a ministři umožní universitám účtovat studentům plné poplatky, i když se studenti nemohli fyzicky vrátit do přednáškových sálů a výuka probíhá on-line formou. Univerzity zároveň získají 100 mil. GBP na podporu výzkumu.

Výrobní sektor: Asociace britských výrobců Make UK vyzvala vládu k poskytnutí záchranního balíčku.  Britský výrobní sektor se připravuje na zrušení desetitisíců pracovních míst.

 


Perspektivní sektory

ICTJiž v akutní fázi pandemie je jasně zřejmá zvýšená poptávka po digitálních a on-line řešeních umožňujících zajistit služby při zachování fyzických rozestupů, ale i např. distanční fungování pracovních týmů (home offices). A tento trend bude pokračovat. On-line nakupování je v Británii dlouhodobě oblíbené (než polovina spotřebitelů pravidelně nakupuje na internetu, již před pandemií probíhalo 18% všech nákupů on-line, i ve skupině nad 65 let více než polovina osoba má s on-line nakupováním zkušenosti) a v době krize dramaticky narostlo. Poptávka bude vzrůstat jak po samotné on-line nabídce výrobků a služeb, tak po platformách a řešeních pro e-commerce, herní průmysl, rozšířenou a virtuální realitu, digitální marketing a edtech, tak po fyzické infrastruktuře pro internetové připojení (vládní plán do 2025 zajistit giga-bitové širokopásmové připojení kabelem pro 30 mil domácností).

Zdravotnický a farmaceutický průmyslJiž těsně před koronavirovou pandemií patřil zdravotní  sektor, resp. Národní zdravotní služba NHS, k deklarovaným prioritám vlády. NHS nutně potřebuje realizovat projekty obnovy řady nemocnic, a to jak stavební, tak přístrojové. Čelíce koronavirové krizi pak vláda na jaře 2020 alokovala na podporu NHS další balíček ve výši 6,6 miliardy GBP, která je zaměřena na zajištění nemocničních lůžek, nákup plicních ventilátorů, diagnostických testů, ochranných prostředků i výzkum vakcíny. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně

InfrastrukturaVzrůstá poptávka po řešeních podporující fyzické rozestupy ve veřejných prostorách, dopravních prostředcích, ale i pracovištích či restaurací atd. Vláda přislíbila balíček 2 mld. GBP na podporu cyklistiky a chůze. Začátkem června předloží „národní cyklistický plán“, který stanoví, jak do roku 2025 zdvojnásobit cyklistiku a zvýšit chůzi. Bude spuštěn pilotní provoz schématu e-skútrů k pronajmutí ve městech. Vláda alokuje 10 mil. GBP na dobíjecí stanice pro el. automobily  Pokračovat budou také největší infrastrukturní projekty, od kterých si vláda slibuje pomoc při znovunastartování ekonomiky – v průběhu krize vláda rozhodla o pokračování příprav a zahájení výstavby dlouho chystané vysokorychlostní železnice na sever Anglie – tzv. projekt HS2. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně

EnergetikaOchrana klimatu a dekarbonizace ekonomiky budou klíčovým aspektem hospodářské obnovy – platí cíl dosáhnout nulových emisí CO2 z britské ekonomiky jako celku do roku 2050. Do roku 2025 musejí ukončit provoz všechny hnědouhelné elektrárny a ze stávajících jaderných bloků má do roku 2030 ukončit provoz 7 a zůstat funkční jen jedna jaderná elektrárna. Do roku 2030 tak bude potřeba nalézt nové zdroje pro čtvrtinu britské energie, přičemž hlavní roli budou hrát jádro a obnovitelné zdroje. Pokračuje výstavba jaderného zdroje Hinkley Point C, a plánovány jsou další dva jaderné bloky, převážně v čínsko-francouzské režii (Sizewell B, Bradwell). Stále důležitější roli budou mít obnovitelné zdroje (především z off-shore větrných farem), ukládání energie (bateriová úložiště, přečerpávací elektrárny), úspory energie (zateplování staveb), elektromobilita a chytrá energetická řešení. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně

Sektor volného času (krátkodobě): V souvislosti s omezení pohybu a cestování je zvýšená poptávka po domácím (kancelářský a zahradní nábytek, grily) a sportovním vybavení (jízdní kola, elektrokola, domácí posilovny a sportovní pomůcky), produktech pro kutily či výrobcích pro rekreaci a lokální turistiku.

Více na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně. České firmy také od května mají možnost v Británii využít dotovaných služeb PROPEA.

 


Ekonomická predikce

Vládní agentura Office for Budget Responsibility, jejímž úkolem je nezávisle analyzovat stav britských veřejných financí, predikuje pokles ekonomiky o 35 % ve druhém čtvrtletí roku 2020; za celý rok 2020 pak předpokládá pokles HDP o 13 %, pokud budou restrikce trvat 3 měsíce. Velká Británie čelí „závažné recesi, jakou jsme dosud neviděli“, uvedl ministr financí R. Sunak. Ten očekává až dvojnásobnou nezaměstnanost do konce roku 2020. Zároveň se podle něj ruku v ruce s pokračováním restriktivních opatření snižuje naděje, že by došlo k rychlému zotavení ekonomiky. Nejhorší pád utrpěla výroba motorových vozidel, komponent leteckého průmyslu (zejm. motory Rolls Royce) a dalších dopravních zařízení. Veřejný dluh dosáhl v loňském měsíci rekordně nejvyšší úrovně 62,1 mld. GBP. To je o 51,1 mld. GBP více než v dubnu 2019 a nejvyšší hodnota od začátku měření v roce 1993. Zatímco se očekává, že se růst HDP v roce 2021 zpomalí, deficity státního rozpočtu budou podle očekávání ekonomů do roku 2024 ročně dosahovat stále přibližně 100 miliard GBP.


Web zastupitelského úřadu v Londýně

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet