MEZINÁRODNÍ OBCHOD V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM – PŘEHLED OPATŘENÍ

Epidemie koronaviru přinesla řadu omezení pro zahraniční obchod českých firem, ale i pro instalace a servis projektů v zahraničí. Důležité je mít aktuální a přesné informace o zaváděných/rušených povinnostech a omezeních, které souhrnně a aktuálně přinášíme přímo od našich kolegů – ekonomických diplomatů – v zahraničí. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Foto: Shutterstock

Na tomto místě najdete klíčové informace pro Vaše podnikání se zahraničím. U 20 největších exportních partnerů České republiky jsme připravili 7 stručných a jasných bodů obsahujících současná omezení a povinnosti v souvislosti s mezinárodním obchodem:

tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);

logistika – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;

otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);

hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);

plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;

perspektivní sektory pro podnikání – obchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);

ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi pro rok 2020 a často i rok 2021.

Na závěr je vždy odkaz na stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR. Země jsou řazeny abecedně.

Z hlediska obchodních cest a nutnost testu na koronavirus doporučujeme sledovat Rozcestník informací k cestování a mapu cestovatele.

Pokud musíte absolvovat po návratu test na koronavirus, zde je seznam odběrových center.

 

Aktualizováno k 20. 11. 2020

Belgie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Řidiči žijící v zahraničí, kteří v Belgii stráví více než 48 hodin, musí vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. Formulář, který bude sloužit k případnému trasování kontaktu, může být vyplněn i elektronicky a musí ho vyplnit všechny osoby ve vozidle. Řidičům hrozí pokuta 250 EUR v případě, že ve formuláři vyplní požadované údaje špatně. Více zde.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů nákladní dopravy je požadováno, aby jim zaměstnavatelé poskytli dezinfekci na ruce, roušku a jednorázové rukavice. Při nakládce a vykládce je požadováno, aby řidiči respektovali základní hygienická pravidla, dodržovali sociální vzdálenost 1,5 m a omezili kontakt s dalšími osobami. Je podporováno, aby veškerá správa a administrativa byla řešena v co nejvíce případech digitální formou.

Více informací zde.


Plán ekonomické podpory

Belgická federální vláda a regionální vlády vydávají množství ekonomických opatření s cílem pomoci podnikům, OSVČ, dočasně nezaměstnaným osobám a všem občanům k překonání krize, která byla způsobena pandemií COVID-19. Souhrn těchto ekonomických opatření naleznete v článku ekonomické diplomatky z Velvyslanectví ČR v Bruselu zde.

Informace o aktuálních ekonomických opatřeních přijatých federální vládou a regionálními vládami lze sledovat na webových stránkách federální, vlámské, valonské a bruselské vlády.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Lékařský materiál všeho druhu.

ICT: Technologie pro státní správu a školství (online výuka)

Strojírenství: Dopravní strojírenství – jízdní kola.


Ekonomická predikce

Belgická ekonomika zaznamenala ve třetím čtvrtletí růst HDP o 10,7 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Navzdory tomuto historickému čtvrtletnímu oživení zůstává meziroční růst výrazně záporný (-5,2 %) a neexistuje žádný náznak návratu k předkovidové úrovni ekonomické aktivity. Počáteční odhady naznačují nárůst přidané hodnoty ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 12,0 % v průmyslu, 18,0 % ve stavebnictví a 9,9 % v sektoru služeb. Ve čtvrtém čtvrtletí se však očekává pokles z důvodu nových nastolených opatření.


Web zastupitelského úřadu v Bruselu

Čína​

Tarifní a netarifní bariéry

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem nejsou. V souvislosti s přesvědčením čínských orgánů, že importované potraviny mohou být přenašečem viru, se ale mohou ze strany čínských úřadů objevit požadavky na kontroly výrobců zemědělského a potravinářského zboží (viz dále v kapitole „hygienická opatření při přepravě zboží“).

Čínský export zdravotnických a ochranných prostředků jako jsou ústenky, roušky, respirátory, plicní ventilátory, testovací sady a teploměry byl na čínské straně významně zpřísněn v průběhu dubna.  

V současné době platí, že základem pro povolení k exportu je buď 1) zařazení na seznam v Číně registrovaných/certifikovaných výrobců, který vede Národní správa léčiv a zdravotnických výrobků ČLR (NMPA), nebo 2) uznání čínskými orgány, že místní výrobce má zahraniční certifikaci (např. CE). Seznam těchto firem potvrzuje čínské Ministerstvo obchodu (MOFCOM) a vydává jej Čínská obchodní komora pro import a export léčiv a zdravotnických produktů (CCMPHIE). Jsou dva seznamy firem s uznanými zahraničními certifikacemi: výrobci produktů pro zdravotnické účely a výrobci obličejových masek, které jsou určené pro nelékařské použití.  

Výrobci/dodavatelé, kteří nejsou uvedení na výše uvedených seznamech, nemohou příslušnou produkci exportovat. Na poskytnutí všech nezbytných certifikátů, resp. potvrzení, že firma je zařazena na jeden z výše uvedených seznamů schválených exportérů, by měl kupující (importér) před sjednáním obchodu trvat. Seznamy jsou čínskými orgány průběžně aktualizovány.


Logistika

Režim cestování a pohybu osob uvnitř Číny je nyní upraven zejména na základě rizikovosti jednotlivých oblastí. I v případě vnitrostátních cest, dotýkají-li se aktuálních rizikových oblastí, mohou být nařízené povinné testy na nemoc COVID-19 před/po příjezdu, příp. dokonce povinná 14denní karanténa. Rizikovost jednotlivých oblastí a cestovatelů je monitorována mobilními aplikacemi (pro Peking tzv. „Health Kit“), které se bohužel pro každé město či provincii liší a často nejsou vzájemně kompatibilní. Mimo oblasti, které jsou označené za rizikové, je městská i meziměstská doprava uvnitř Číny relativně volná. Trvá omezení mezinárodní letecké, lodní a železniční přepravy osob. U přepravy zboží podléhají od července testování na přítomnost koronaviru dovozy zemědělské a potravinářské produkce. Nadále platí, že je velmi obtížné získat letenku k cestě do/z Číny. Od 3. září 2020 byly obnoveny přímé lety do Pekingu, a to z Kambodže, Řecka, Dánska, Thajska, Pákistánu, Rakouska, Kanady a Švédska. Tyto lety jsou však vyhrazeny pouze občanům těchto zemí a čínským občanům. Cizincům jiných národností budou jejich rezervace na tyto lety zrušeny. K cestám do Číny lze použít řadu letů z Evropy do Šanghaje a některých dalších čínských měst; evropské lety do Pekingu s výjimkou těch z výše uvedených zemí, zůstávají i nadále odkláněny na jiná letiště s povinnou karanténou v místě příletu.

Suspendace platných víz a pobytových povolení z 26. března 2020 byla uvolněna 14. srpna 2020 pro držitele platných povolení k pobytu za účelem zaměstnání, soukromé záležitosti nebo sloučení rodiny, kteří si mohli na Velvyslanectví ČLR v Praze požádat zdarma o nové vstupní vízum. Rozhodnutím z 23. září 2020 došlo k dalšímu uvolnění, kdy držitelé platných pobytových povolení (pouze s výše uvedenými účely) mohou od 28. září 2020 vstoupit na území ČLR, a to bez nutnosti vyřizovat nová vstupní víza. Pokud vypršelo povolení k pobytu po 28. březnu 2020, mohou si držitelé výše uvedených pobytových povolení požádat o nová vstupní víza (po předložení příslušných dokumentů). Toto uvolnění se nevztahuje na studenty a učitele.

Od počátku listopadu 2020 dochází k výraznému zpřísnění požadavků při cestách do Číny. Dne 1. 11. 2020 bylo na webových stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze zveřejněno „Oznámení o povinnosti předkládat potvrzení o negativním RT-PCR testu na SARS-CoV-2 a negativním testu na sérové protilátky IgM při nástupu na lety do Číny, které nesmí být starší 48 hod.

Kromě dvou testů, které musí být provedeny max. 48 hodin před odletem, se v oznámení rovněž hovoří o nutnosti pořízení testů (včetně vyřízení Prohlášení o zdravotním stavu) i v tranzitní zemi. Toto opatření tak značně komplikuje cestu do ČLR. Při plánování cesty do ČLR se doporučuje seznámit s informacemi ohledně dvojího testování (z nosohltanu a z krve) a vyřízení „Potvrzení o zdravotním stavu“, které vystavuje (na základě předložení obou negativních testů) Konzulární úsek Velvyslanectví ČLR v Praze, resp. v tranzitní zemi.

Počínaje 6. listopadem 2020 jsou před cestou do ČLR POVINNÉ oba testy (RT-PCR a IgM). Po příletu do Číny je nutno podstoupit další (několikeré) testování a povinnou 14-denní karanténu, která se ještě může – dle nařízení v jednotlivých provinciích – protáhnout o dalších 14 dnů na cca měsíc.

Vzhledem ke komplikacím, které nový požadavek na dva testy přináší, je tak možnost cesty do Číny výrazně ztížena. Pokud proto plánujete v nejbližší době cestu do Číny, je nutné – a to i v závislosti na vývoji situace v Evropě – nejprve prověřit možnosti tranzitu (některé evropské země totiž mohou být pro občany ČR uzavřeny) a naplánovat si cestu tak, abyste měli minimálně dva dny v tranzitním místě (k vyřízení obou testů, max. 48 hodin před odletem

Více aktuálních informací o režimu vstupu do/z Číny lze nalézt na stránce Velvyslanectví České republiky v Pekingu.


Otevřené hraniční přechody


Hygienická opatření při přepravě zboží

Obavy z šíření nákazy v ČLR stále přetrvávají. Opatření jsou v současné době zaměřena zejména na zamezení importu nákazy ze zahraničí, příp. na izolaci a eliminaci nově objevených lokálních ohnisek nákazy. Zdravotně-bezpečnostní opatření v oblastech, které jsou označené za bezrizikové, se postupně uvolňují. Nošení roušek je stále běžné, avšak povinnost jejich použití platí již pouze na vybraných místech. Nadále jsou při vchodu do veřejných míst běžná měření tělesné teploty.

V důsledku spekulací, že možnou příčinou překvapivého propuknutí nákazy na pekingském tržišti Xinfadi v červnu mohly údajně být čerstvé potraviny dovezené ze zahraničí, vydaly čínské úřady pokyn posílit kontrolu a dozor nad importovanými potravinami a zemědělskými produkty. Je nutné tímto počítat se zpřísněnými kontrolami a testováním na přítomnost koronaviru zejména importovaných mořských plodů, ryb, masa, ale také mražených brambor, bobulovitých plodin či kožešin. Testovány mohou být jak samotné produkty, tak povrchy jejich obalových materiálů. Kontroly a omezení se týkají především čerstvých výrobků, které jsou do Číny přepravované v mražené či chlazené podobě letecky (např. jogurty, řezané květiny apod.). Prodlužuje se tak doba nutná pro výkon celních procedur, což přináší dodatečné náklady pro zadavatele přepravy nákladu. Objevují se také požadavky čínských úřadů na ad hoc videoinspekce v evropských výrobních závodech ve velmi krátkých termínech. Producenti potravin, kteří exportují do Číny, musí striktně dodržovat  “COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses: interim guidance”, které 7. dubna 2020 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

Od dubna platí přísné podmínky pro posádky mezinárodních nákladních letů. Orgány v místě přistání mohou požadovat testování posádek, zakázat opuštění letadla nebo naopak přikázat shromáždění posádek na určeném místě po určitý čas, aby se zamezilo jejich kontaktu s okolím.


Plán ekonomické podpory

Vláda ČLR v období únor – duben uvolňovala fiskální i monetární politiku. První fiskální „balíček“ se zaměřoval na posílení prevence a kontrolu šíření epidemie. Další balíčky, které následovaly rychle po sobě (únor-březen), cílily na snížení daňového zatížení a povinných odvodů zaměstnavatelů. V poslední fázi přišla podpora exportérů. V květnu vláda oznámila, že dosavadní politika snižování daní z přidané hodnoty a také sociálních odvodů ze strany malých firem byla prodloužena do konce roku 2020. Důležitou součástí jsou rozpočtové převody lokálním vládám, které jsou určeny zejména na podporu zaměstnanosti. Její udržení je hlavní prioritou vlády v tomto roce. Celková hodnota stimulačního balíčku by v roce 2020 měla podle odhadů dosáhnout cca 4 – 4,5 % HDP a je podle očekávání relativně nízká. V porovnání s krizí v letech 2008-2010 v procentním vyjádření vůči celkovému objemu HDP je přibližně třetinová.Centrální vláda předpokládá investice směrovat do budování „nové infrastruktury“ typu 5G sítí, dobíjecích stanic pro elektromobilitu, datových center apod., tedy v souladu s naplňováním strategie Made in China 2025. Regionální vlády naopak do tradiční, zejména dopravní, infrastruktury.Banky získávají státní podporu umožňující odložení úvěrových splátek klientům (do března r. 2021), navýšení prostředků i zavedení preferenčních úrokových měr určených pro financování zejména malých a středních podniků. Velké komerční banky mají úkol zvýšit financování mikro a malých společností o 40 %.Na přelomu března a dubna začala být domácí poptávka stimulována i municipalitami, jelikož hodně lidí mělo stále obavu z pohybu v místech s větší koncentrací osob. Ve více jak 50 městech financovaly samosprávy speciální spotřebitelské vouchery.


Perspektivní sektory

ICT: Technologie pro online nákupy, vzdělání, sport a kulturu.

Zábava a volný čas: Hudební nástroje, videohry apod.

Potravinářský průmysl: Stravování a výživa v oblasti zdravého životního stylu.


Ekonomická predikce

Meziroční pokles HDP za první čtvrtletí r. 2020 byl ve výši 6,8 % HDP a naplnil očekávání analytiků. V druhém čtvrtletí se již čínská ekonomika vrátila k meziročnímu růstu HDP ve výši 3,2 %. Pozitivní trend naznačující obnovu ekonomické aktivity byl potvrzen ve třetím čtvrtletí, ve kterém Čína vykázala meziroční růst HDP o 4,9 %. Aktuální odhady naznačují, že díky stimulačnímu balíčku i obnově hospodářské činnosti po relativně rychlém zkrocení epidemie COVID-19 uvnitř Číny, se může podařit udržet ekonomiku v roce 2020 v růstovém pásmu, a to ve výši cca 2 %. V r. 2019 zaznamenala čínská ekonomika meziroční růst 6,1 % a pro letošní rok byl, před vypuknutím pandemie nemoci COVID-19, predikován růst o cca 5,9 %.

Domácí poptávka byla do poloviny března omezena přísnými zdravotně-bezpečnostními opatřeními. Poté zhoršující se ekonomickou situací a vývojem na trhu práce (růst nezaměstnanosti), a tím poklesem kupní síly. Pro rozsáhlou výrobní základnu země je důležitý export. Díky situaci ve světě panují obavy z dopadů snížené poptávky. V prvním čtvrtletí vykázaly čínské exporty meziroční pokles 11,4 %, importy se snížily o 0,7 % v domácí měně (RMB). Čínská vláda vnímá rizika na mezinárodních trzích a ve světle současné situace bude ještě více než doposud usilovat o zvýšení role domácí spotřeby jakožto tahouna ekonomiky. Ta aktuálně tvoří světově podprůměrných cca 53 % HDP.

Vzhledem k situaci ve světě, pokračujícím omezením mezinárodní osobní letecké přepravy ze strany čínských orgánů a povinným karanténám po příletu zpět do Číny, budou zahraniční cesty čínských turistů dramaticky nižší. Cestovatelé si mohou nemožnost vycestovat kompenzovat domácím turismem. I tam lze v důsledku pokračujících nejistot a obav spotřebitelů minimálně pro letošek očekávat velký propad. Nejpozději v průběhu třetího čtvrtletí bylo nicméně znatelné, že obavy občanů Číny z domácího cestování opadají. Vnitrostátní letecká spojení se i díky akčním nabídkám aerolinek postupně daří zaplňovat a v prvním říjnovém týdnu, tradičním čase pro odpočinek a cestování u příležitosti čínského státního svátku, byly oblíbené turistické destinace uvnitř země plné návštěvníků.


Web zastupitelského úřadu v Pekingu

Dánsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou.


Logistika

Řidiči nákladních vozidel přepravující zboží musí počítat s namátkovými hraničními kontrolami, kde jsou povinni předložit pouze běžně požadované přepravní doklady, jimiž prokážou účel své cesty do Dánska/přes Dánsko. Bez prokázání oprávněného důvodu vstupu nebude cizinec na území Dánska vpuštěn.


Otevřené hraniční přechody

Otevřené jsou tři silniční přechody z celkových třinácti: Sæd v západní části jižního Jutska a přechody Kruså a Frøslev ve východní části jižního Jutska, kde je podle zkušeností policie nejsilnější provoz z hlediska nákladní dopravy. Řidičům je doporučován zejména dálniční přechod u města Frøslev, kde byl pro nákladní dopravu vyhrazen jeden pruh a nákladní automobily tam mohou projíždět přes hranici plynule oběma směry.

Trajektová přeprava na hranici mezi Německem a Dánskem (trasy Puttgarden-Rødby a Rostock-Gedser) a mezi Dánskem a Švédskem (Helsingør-Helsingborg, Grenå-Halmstad a Frederikshavn-Göteborg) není pro nákladní dopravu omezena, mohou se ale vyskytnout dočasné změny v plavebních plánech či zpoždění. Přepravní společnosti nicméně apelují na firmy, aby nevysílaly řidiče, kteří navštívili země, na něž se vztahuje karanténa (ta v DK není povinná), a existuje tudíž vyšší riziko přenosu nákazy. Trajekt na trase Kodaň-Oslo funguje pro nákladní přepravu s dílčími omezeními. Řidiči musí při příjezdu do terminálu vyplnit prohlášení o nákladu a o zdravotním stavu.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou.


Plán ekonomické podpory

Dánská vláda připravila na pomoc ekonomice balíček opatření v celkové hodnotě téměř 400 mld. DKK (cca 1,45 bilionu CZK). Ten zahrnoval v první řadě „záchranná“ opatření, jako je odložení plateb daní o čtyři měsíce (DPH, daně z příjmu i příspěvku na podporu pracovního trhu), kompenzace ušlého příjmu OSVČ a malých firem a finanční podpora na pokrytí 80 až 100% jejich fixních nákladů, či kompenzace 75-90 % mzdových nákladů na zaměstnance, kteří museli kvůli pandemii zůstat doma.

Další opatření byla směrována k podpoře finančního systému, jako např. uvolnění proticyklické kapitálové rezervy či poskytnutí garancí do výše 70% poskytnutých bankovních úvěrů firmám. V neposlední řadě jsou součástí balíčku opatření na podporu exportu a na podporu spotřeby.

Platnost většiny uvedených opatření skončila k 29. srpnu a nyní jsou nahrazována cílenou pomocí pro ty části průmyslové a obchodní sféry a kulturního a sportovního života, na něž se i nadále vztahují restrikce, a vytvořením systému sdílení pracovních míst (kurzarbeit).


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnický materiál a ochranné pomůcky pro zdravotnický personál v „první linii“: ochranné oděvy, respirátory třídy FFP3, ochranné štíty.

Automobilový průmysl: Elektromobily (ale nikoliv hybridy či plug-in hybridy), elektrobusy.


Ekonomická predikce

Dle poradního orgánu vlády Dánské ekonomické rady bude 2020 HDP klesat:

Scénář optimistický – otevírání ekonomiky po Velikonocích:  -3,5 %

Scénář pesimistický – návrat epidemie na podzim ve druhé vlně:  -5,5 %

 

Dle Dánské národní banky:

Mírný scénář – rychlé otevření ekonomiky po Velikonocích: 2020 -3 %, 2021 v normálu

Střední scénář – postupné otevírání ekonomiky po Velikonocích: 2020 -5 %, následky i v 2021

Tvrdý scénář – otevírání ekonomiky až od června: 2020 -10 %


Web zastupitelského úřadu v Kodani

Francie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Omezení pro příjezd do Francie vázaná na pandemii covid-19 uvádí internetová stránka francouzského ministerstva vnitra. Vnitřní schengenská hranice je otevřená. V rámci opatření proti druhé vlně pandemie platí ve Francii povinnost nošení roušek na veřejnosti a od 30.10.2020 omezení pohybu na případy s potvrzením zaměstnavatele nebo vlastním čestným prohlášením dle formulářů na internetové stránce ministerstva vnitra.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů mezinárodní nákladní dopravy je požadováno dodržování všeobecných doporučení osobní hygieny a odstupu v kontaktu minimálně 1 metr. Řidiči musejí být vybaveni dezinfekčním gelem nebo nádobou s vodou a mýdlem nebo dezinfekčními ubrousky ve vozidle.


Plán ekonomické podpory

Opatření ekonomické podpory zavedená nebo ohlášená od začátku koronavirové krize měla koncem října 2020 odhadovanou hodnotu 490 mld. euro. V rámci opatření ekonomické podpory přidruhé (podzimní) vlně koronavirové epidemie ohlásila vláda prodloužení programu podpor v částečné nezaměstnanosti dokonce roku, postiženým podnikům do 50 zaměstnanců pak prominutí odvodů na sociální pojištění a příspěvek z fondu koronavirové solidarity až do výše 10 000 euro měsíčně. Firmám, které nebudou moci splatit koronavirovou půjčku se státní zárukou do 30.6.2021, bude možné splatnost prodloužit až o 5 let, případně poskytnout přímou státní půjčku. Majitelé nemovitostí, kteří prominou obchodům do 250 zaměstnanců nebo hotelovým, restauračním a kulturním zařízením alespoň jedno měsíční nájemné, obdrží daňový kredit ve výši 30 % prominuté částky. 

Dvouletý plán pokoronavirového oživení ekonomiky (tzv. France Relance) má potom odhadovanou hodnotu 100 mld. euro a bude ze40 % financován zpříspěvku EU a zbytek ze státního rozpočtu roku 2021 a 2022. Zahrnuje na 70 různých opatření ve třech prioritních směrech – ekologická transformace, podniková konkurenceschopnost a sociální soudržnost, zejména: 

30 mld. na ekologickou transformaci, z toho hlavně: 

11 mld. na rozvoj bezemisní automobilové a nákladní železniční dopravy 

9 mld. na energetickou transformaci u firem, z toho 2 mld. na využití „zeleného“ vodíku 

7 mld. na energetickou modernizaci budov 

34 mld. na rozvoj konkurenceschopnosti podniků, z toho: 

20 mld. nižší zdanění výroby 50 % snížením odvodů DPH a pozemkové daně 

11 mld. na inovace, z toho 385 mil. na rozvoj IT u nejmenších a středních firem 

3 mld. státních záruk na konsolidační bankovní půjčky 

36 mld. na sociální a teritoriální soudržnost, z toho například: 

6,6 mld. na podpory v dlouhodobé částečné zaměstnanosti 

6,5 mld. na podporu zaměstnanosti mladých do 26 let 

6 mld. na podporu nemocničních investic 

5,2 mld. na podporu investic místních samospráv 


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnický a laboratorní materiál jako jsou roušky, respirátory, plastové štíty, ochranné obleky, plicní ventilátory.

ICT: Části informační a komunikační techniky, softwarové inženýrství


Ekonomická predikce

Dle odhadu vlády zkonce října přispěje koronavirová krize veFrancii k poklesu HDP vroce 2020 cca o11 %. Úroveň hospodářské aktivity byla v tomto roce zatím o4,3 % nižší než vroce 2019 a v podzimní karanténě ještě dojde k jejímu poklesu asi o 15 %. Zároveň vzroste poměr rozpočtového schodku k HDP na 11,3 % a poměr veřejného dluhu k HDP na 119,8 %. Navíc současný pokles výrobních investic může mít za následek tak pomalé pokrizové oživení, že úrovně HDP z roku 2019 bude možné opět dosáhnout až v letech 2026-27. Pro příští rok se odhaduje či spíše doufá v růst HDP o 8 %. 


Web zastupitelského úřadu v Paříži

Itálie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Všechny silniční hraniční přechody jsou otevřené.

Přeshraniční pohyb zboží do Itálie a mezi italskými regiony je bez omezení. Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více, používání dezinfekce, povinné použití roušky v uzavřených prostorách i venku. Porušení je pokutováno. K dispozici je nepřetržitá informační linka na čísle 1500. 

Podle nařízení z 8. 10. 2020 jsou při příjezdu do Itálie povinné testy PCR pro všechny přijíždějící z České republiky, Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Španělska, a Francie. Karanténa do obdržení negativního výsledku testu. Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už ze zemí příjezdu ne starší 72 hodin, nebo jim budou provedeny rychlotesty na letištích (výsledky do půl hodiny) nebo se nahlásí příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkají v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

TRANSIT: Pro české občany v transitu přes Itálii – transit přes Itálii je možný pokud cestujete individuálně (ne veřejnou dopravou) a pokud váš transit nepřekročí 36 hodin na italském území. Pokud je tranzit přes letiště, nesmíte toto opustit.

Pokud nejsou rychlotesty na letištích k dispozici: cestující z České republiky, Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Španělska a Francie se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in – autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny).

Výjimky z povinnosti karantény a testu Covid-19:

 • pro posádky dopravních a přepravních prostředků
 • pracovníky, kteří mají oprávnění od kompetentních zdravotních orgánů
 • účastníky sportovních akcí a veletrhů

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn osobám (pokud nepobývali nebo neprojížděli za posledních 14 dnů zeměmi, pro něž je zakázán vstup v následujících případech:

 • pobyt v Itálii z prokázaných nezbytných důvodů do 120 hodin
 • průjezd Itálií do 36 hodin
 • občanům a rezidentům států a území, kteří vstupují do Itálie z prokazatelných pracovních důvodů;
 • zdravotnický personál z pracovních důvodů
 • přeshraniční pracovníci
 • pracovníci firem a společností, které mají pobočky v Itálii s pobytem do 120 hodin
 • zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál

Vzhledem k neustále se měnící situaci doporučujeme sledovat aktuální vývoj zde.

Italská vláda zavádí s platností od 6. listopadu do 3. prosince 2020 další řadu restriktivních opatření s cílem omezení šíření COVID-19. Opatření zahrnují zákaz vycházení mezi 22.00 a 5.00 hod. na celém území Itálie (mezi 22:00 do 05:00, kdy lze vycházet jen z důvodů pracovních, zdraví a situace nouze s vyplněným čestným prohlášením), uzavření obchodních center o víkendech, uzavření muzeí a galerií atd. Itálie bude rozdělena do 3 zón podle míry epidemiologického rizika.

Aktuální označení regionů:Regiony Lombardie, Kalábrie, Piemont, Vale d’Aosta a Bolzano-Horní Adiže jsou zařazeny do červené zóny. Pro vycházení musí být prokazatelné důvody a čestné prohlášení (práce, zdraví, nezbytné důvody). Pro Apůlii, Sicílii, Abruzzo, Umbrii, Basilicatu, Ligurii a Toskánsko  (oranžová zóna) platí mírnější lockdown, tj. omezení pohybu mezi obcemi. Tyto zóny mají uzavřeny bary, restaurace. Zbytek regionů je ve žluté zóně.

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení.Před cestou na Sardinii je nutno vyplnit rovněž online dotazník nejpozději 48h předem a vyčkat na QR kód, kterým se prokáže dopravci.


Otevřené hraniční přechody

Všechny silniční hraniční přechody jsou otevřené.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Negativní test na Covid-19 pro autodopravce není vyžadován. Řidiči nákladních vozidel musí při vjezdu a na území Itálie  používat individuální prostředky ochrany jako roušky, dezinfekční prostředky, rukavice. Jsou povinni dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou lišit podle regionů. Při manipulaci s nákladem musí používat roušky, je nařízen odstup jednoho metru při komunikaci s dalšími osobami. Do vybavení vozu byly zařazeny gumové rukavice a antibakteriální gel.  Přepravní doklady by měly být v elektronické podobě.

Nové nařízení předsedy vlády zpřísňující od 26. 10. celostátní protiepidemická opatření 

V návaznosti na rychle rostoucí křivku infekce COVID 19 v Itálii vešlo dne 26.10. v platnost nové nařízení vlády, které rozsáhle zpřísňuje restriktivní epidemiologická opatření. Nařízení by mělo platit do 24. listopadu.  

Nové nařízení zavádí po celém území Itálie zejména: 

 • uzavření divadel, kin, koncertních sálů, tanečních sálů, 
 • omezení otevírací doby barů, restaurací, hospod, zmrzlináren a cukráren do 18 hodiny ve všední dny i o víkendu, donáška dovolena po 24 hodin, 
 • uzavření tělocvičen, plováren, wellness center a lázeňských zařízení, 
 • uzavření kasin, herních a sázkařských sálů a podobných  zařízení, 
 • suspenze činnosti výukových a zábavních center, 
 • suspenze exkurzí či stykových činností spojených s partnerskými programy, 
 • suspenze civilních a náboženských slavností, 
 • zákaz sportovních soutěží mimo profesionálních soutěží na národní úrovni spadající do seznamu It. olympijského výboru a It. paralympijského výboru. Povolené profesionální soutěže včetně fotbalových zápasů se pro diváky uzavírají, 
 • jsou uzavřeny vleky a další lyžařská zařízení ve ski areálech s výjimkou jejich užití pro profesionální sport s cílem přípravy na národní či mezinárodní soutěž a pro konání takové soutěže. Pro využití amatérskými lyžaři musí být přijata nařízení na úrovni Konference regionů odsouhlasená Vědecko-technickým výborem vlády,  
 • suspenze všech výstavních akcí jakéhokoliv typu, suspenze kongresů a podobných akcí, 
 • výuka na druhém stupni (od 14 let) musí být realizována minimálně 75 % distančně, prezenční výuka mladších dětí bude pokračovat, 
 • bude posílen home office ve státní administrativě (dosud 50 %), to samé se doporučuje v privátním sektoru, 
 • nařízení neobsahuje zákaz pohybu mezi regiony, který byl rovněž diskutován. Vláda tak v současnosti „pouze“ důrazně doporučuje vyhnout se cestovaní mezi regiony, pokud to není pracovně, zdravotně či rodinně nutné. 

Plán ekonomické podpory

Italské hospodářství zažilo s pandemií největší kontrakci od konce druhé světové války a ocitlo se ve stavu ekonomického šoku, který se vláda snaží překonávat rozsáhlými rozpočtovými opatřeními a investicemi do zachování ekonomických kapacit země. Nedílnou součástí těchto kroků jsou finanční instrumenty EU. Mezinárodní měnový fond odhaduje pokles HDP Itálie na -10,6% v roce 2020, oproti -9% uvedeným vládou, Úroveň nezaměstnanosti odhaduje na 11% v roce 2020 a 11,8% ve 2021.

Jednotlivé sektory zasáhly důsledky pandemie velmi rozdílným způsobem. Zatímco online sektor rostl a přiblížil Itálii více na úroveň Francie či Německa, devastující dopady na turismus, který tvoří 13% HDP Itálie, se budou sčítat ještě v následujících měsících. Propad zaznamenala logistika, automobilový sektor, strojírenství a hutnictví a služby. Značné škody a pomalejší zotavení provází i zábavní průmysl a finanční sektor.

Jako pilíře plánu obnovy byly určeny vysokorychlostní železnice, elektronické platby, širokopásmové připojení pro všechny, energetická reforma, rozvoj zelené ekonomiky, snížení daňového klínu a pobídky pro podniky podporující „inkluzivnější Itálii“. Důraz je kladen na vzdělávání mladých, investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání pracovníků a rozvoj manažerů v soukromém sektoru i ve veřejné správě.

Vláda na základě vládního dekretu snižuje výši hotovosti od 1.7.2020 z dosavadních 3 000 Eur na 2 000 Eur.

Dne 27. října 2020 schválila italská vláda další ze zákonných dekretů, jehož cílem je mírnit dopady pandemie na ekonomiku, rodiny, zaměstnance a firmy. Dekret „Pohostinství“ (Ristori) zasahuje především do oblasti restaurací, kultury a turismu, ale zároveň zavádí nová opatření v oblasti ochrany zdraví, justice a bezpečnosti. Na vyplývající platby bylo  vyčleněno 5,4 mld. Eur, pokrytí všech opatření přesahuje 6,2 mld. Eur.  


Perspektivní sektory

Níže uvádíme sektory, které doposud byly páteří italského průmyslu a skýtaly příležitosti pro firmy z ČR. Vzhledem k narušení výrobních a dodavatelských řetězců v důsledku pandemie však nelze přesně předvídat, jak rychlý či úspěšný bude návrat k původnímu výkonu v těchto odvětvích.

Nábytek: pro návrat do škol potřebuje Itálie 3 milióny školních lavic pro jednoho žáka, které nahradí dosavadní sezení po dvou.

Jízdní kola a příslušenství jízdních kol: V rámci koronavirových opatření byly zřízeny bonusy na nákup prostředků individuální dopravy a byla tak vyvolána vlna zájmu o nákup kol.

Elektronika a telekomunikační technika: italská vláda v červenci 2020 vyřadila firmu Huawei z tendru na dodávky pro sítě 5G. Otevírá se možnost subdodávek pro firmy z EU, které se budou tendru účastnit.

Automobilový průmysl: Automobilka FCA (Fiat) během následujících let investuje v Itálii 5 mld. Eur. Prostředky budou určeny především na vývoj elektrických vozidel a nové technologie.

Civilní letecký průmysl: Vrtulová letadla či komponenty v oblasti kosmického průmyslu.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Ochranné roušky, masky, rukavice a teploměry. Podle odhadu činí potřeba Itálie kolem 950 mil. ochranných masek a roušek měsíčně. Vyjma masek a roušek bude Itálie měsíčně potřebovat zhruba půl miliardy ochranných rukavic a 2 mil. přístrojů na měření teploty. Vitamínové a potravinové doplňky.

Kovozpracovatelský průmysl: Železo a ocel.

Robotika: Robotizace a mechanizace výroby, technologická řešení pro telemedicínu, např. software a aplikace pro léčbu na dálku, monitoring rizika nakažení a pacientů.

Zemědělský a potravinářský průmysl: Chmel, slad, mléko na výrobu sýrů a mléčných výrobků.

Infrastruktura a stavební průmysl: Italské Ministerstvo dopravy připravilo program „Rychlá Itálie“ za 200 mld. Eur na posílení infrastruktury, který má v časovém úseku 15 let zajistit realizaci prioritních infrastrukturních děl. Vypisované tendry uvádí na svých stránkách Ministerstvo dopravy Itálie, kde je lze sledovat.

ICT: vývoj nových řešení a technologií jako např. parkovací senzory a platformy, systémy pro dálkový odečet energií, chytrý odpadový systém, čidla pro měření hluku, teploty, hladiny CO2, energetické úspory, fungování veřejné správy a komunikační platformy při styku s veřejností


Ekonomická predikce

Po bezprecedentním propadu HDP ve druhém čtvrtletí 2020 o 13% se očekává výrazné oživení ve třetím čtvrtletí, odhadované až na 7% HDP. Podle dostupných indikátorů vykazují průmyslová výroba, stavebnictví a služby růst již během přechozích letních měsíců. Je zdůrazněno, že ačkoliv bude další vývoj ovlivňován vývojem viru, je třeba přejít od defenzivních opatření ke stimulům, které podpoří růst v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Ministr financí očekává 6% růst HDP během nadcházejících dvou let. Na úroveň před pandemií by se tak HDP mělo vrátit v roce 2022. Zároveň by mělo dojít k postupnému snižování státního dluhu. Ke zefektivnění výběru daní je navrhován „fiskální pakt“, který předpokládá odměňování firem a občanů za daňové odvody. Zásadní roli ve stimulaci růstu by měly sehrát státní investice. Cílem je dosáhnout úrovně investic před rokem 2008 a evropského průměru. Dokument rovněž obsahuje řadu opatření, jejichž cílem je odstranit chronické brzdy rozvoje v široké řadě sektorů od spravedlnosti po administrativu. Reformy mají také podpořit rodiny, rozšířit zapojení žen do pracovního procesu a stimulovat růst populace


Web zastupitelského úřadu v Římě

Maďarsko​

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Maďarsko od 1. 9. 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 12. 2020. Existuje však řada vyjímek, na které se zákaz nevztahuje. Jedná se např. o nákladní dopravu, či cesty za obchodním nebo hospodářským účelem. Osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor potvrzení (PDF, 209 KB), tak mohou cestovat do Maďarska bez omezení, není nutné ani předložit PCR test.

Od víkendu 14.-15. 11. 2020 je pozastaven zákaz víkendové jízdy kamionů (až do odvolání).


Otevřené hraniční přechody

Seznam otevřených hraničních přechodů a tranzitních koridorů je možné najít na mapce na stránkách maďarské policie.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Během návštěvy uzavřených prostor (a tedy i při návštěvě benzinové pumpy) je potřeba v Maďarsku nosit roušky. Ve městech s počtem obyvatel větším než 10 000 je nutné nosit roušky i venku. Zároveň platí zákaz vycházení v době od 20:00 do 05:00 hod. (s výjimkou výkonu práce, cest do práce a z práce a dalších mimořádných důvodů).


Plán ekonomické podpory

Maďarský stát podporuje různé části maďarské ekonomiky mj. snížením daňové zátěže a odvodů, moratoriem na splátky uzavřených půjček, zastropováním úroků na nové, výhodnými úvěry, garancemi, nevratnými dotacemi, kompenzací ušlého zisku nebo finančním příspěvkem na mzdy.Celková pomoc maďarské vlády by měla dosáhnout až 20% HDP. Vláda klade důraz na udržení zaměstnanosti a slibuje, že vytvoří tolik míst, kolik jich krize zruší. Co se týče celkových důsledků koronaviru, za prvních devět měsíců 2020 zaznamenala ekonomika meziroční propad HDP o 5,6%. Celkově za rok 2020 očekává ministerstvo financí pokles HDP o 6,4%, v roce 2021 růst o 3,5 – 4 % a rozpočtový deficit v roce 2020 ve výši 8-9% HDP. Dle ministra finance nárůst státních výdajů eliminuje veškeré výsledky vlády v oblasti snižování poměru státního dluhu vůči HDP za posledních 5-6 let.


Perspektivní sektory

ICT: Veškeré technologie smart cities (mnoho obcí plánuje rozvoj chytrých technologií);

Stavebnictví: Aktuálně např. poptávka po dětských hřištích;

Zdravotnictví: Modernizace nemocnic;

Obrana: Přezbrojování maďarské armády;

Energetika: Výstavba dvou bloků na jaderné elektrárně Paks, uvažuje se o možné rekonstrukci velké hnědouhelné elektrárny Mátra či o posílení kapacit plynovodní sítě;

Chemický průmysl: V budoucnu by mělo být realizováno druhé kolo modernizace rafinérií firmy MOL;

Dopravní průmysl: Modernizace vozových parků v rámci veřejné dopravy, buduje se nová dopravní infrastruktura;

Potravinářství: Obecně je zájem o nové výrobky, hlavně v kategorii zdravé výživy nebo konzerv.


Ekonomická predikce

Maďarské ministerstvo financí odhaduje propad HDP v roce 2020 okolo 6,4 %, rozpočtový deficit by měl dosáhnout úrovně 8-9 % HDP. Evropská komise odhaduje propad HDP v roce 2020 na 6,5 %, OECD na 8-10 %. Co se týče rozpočtu pro rok 2021, předpokládá se schodek 2,9 % HDP.


Web zastupitelského úřadu v Budapešti

Německo

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

1) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem);

2) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky);

3) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy);

4) výpis z živnostenského rejstříku. Platnost výjimky ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t je k 31.8.2020 ukončena ve všech spolkových zemích.

Více informací zde.


Otevřené hraniční přechody

Česká republika je od 25. 9. 2020 označena spolkovou vládou za rizikovou oblast. Hranice do Německa zůstávají otevřené, probíhají však namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí. Za porušení jednotlivých zemských karanténních nařízení hrozí vysoké pokuty. Od 2. 11. 2020 platí v SRN zpřísněná pravidla pro oblast cestování. Vláda a spolková země žádají, aby lidé cestovali pouze v nezbytných případech. Turistické a nákupní cesty do DE nejsou možné. Lidé by neměli cestovat ani za účelem návštěvy příbuzných. Od 2. 11. není možné ubytování v hotelových zařízeních v případě turistických cest. Ubytování v hotelových zařízeních je možné pouze v případě pracovních/služebních cest nebo v případě existence jiného závažného důvodu.

Obecně platí, že každá osoba, která v posledních 10 dnech pobývala v rizikové oblasti (kam spadá i ČR), má povinnost se na 10 dní sebeizolovat ve svém domácím prostředí (bytě, domě). Tyto osoby nemají oprávnění přijímat návštěvy kromě osob, se kterými pobývají ve společné domácnosti. Všichni cestující se musí přihlásit u místně příslušných úřadů (Gesundheitsamt). Vedle toho je zapotřebí se i elektronicky registrovat na webové stránce. PCR-test je možné udělat nejprve po pěti dnech od příjezdu na německé území. Sebeizolace může skončit nejdříve po pěti dnech v případě předložení negativního PCR-testu. Toto pravidlo neplatí pro osoby, které vykazují symptomy.

Vzorové nařízení obsahuje výjimky z karantény pro osoby, které nemusí předložit PCR-test:1/ Osoby, které DE pouze projíždí. Tyto osoby musí nejrychlejší cestou DE opustit. 2/ Osoby, které se zdržovaly v rámci přeshraničního styku na rizikovém území kratší dobu než 24 hodin, resp. 12 hodin v případě Saska, nebo které přijíždějí z rizikové oblasti do DE na kratší dobu než 24 hodin. 3/ Osoby, které se zdržovaly v rámci přeshraničního styku na rizikovém území kratší dobu než 72 hodin a to:

– za účelem návštěvy příbuzného prvního stupně nebo v případě návštěvy manžela/manželky, který nežije ve stejné domácnosti nebo v případě střídavé péče o dítě;

– v případě pracujících v oblasti zdravotnictví, kteří budou mít potvrzení od svého německého zaměstnavatele;

– v případě pracujících v oblasti přepravy zboží nebo osob a to v rámci silniční, železniční lodní nebo letecké přepravy;

– pro osoby pracující v diplomatických nebo konzulárních službách, pro zástupce vládních nebo parlamentních institucí. Vzorové nařízení obsahuje výjimky z karanténních opatření na základě předloženého negativního PCR-testu;

– pro osoby, které z nezbytně nutných pracovních důvodů nebo studia nebo vzdělávání přijíždějí až na 5 dnů na území spolkové republiky. Tyto osoby musí mít potvrzení od svého zaměstnavatele, vzdělávacího zařízení;

– pro pracující ve zdravotnictví a v péči;

– pro pracující v oblasti bezpečnosti nebo práva;

– pro pracující v oblasti diplomatických nebo konzulárních služeb;

– rodinné návštěvy na dobu delší než 72 hodin nebo doprovázející osoby pro osoby, které vyžadují péči nebo návštěvy příbuzných druhého stupně;

– pro pracovníky pracující v úřadech spolku, spolkových zemí nebo místní samosprávy, pro EU, mezinárodní organizace a to na základě potvrzení zaměstnavatele;

– zaměstnanci dopravních podniků, policisté, sportovci;

– osoby, které jedou do DE za účelem lékařského zákroku;

– policisté, které přijíždějí z pracovních cest z rizikových oblastí;

– vojáci zahraničních armád ze zemí NATO nebo EU;

– pro osoby, které jednou minimálně na tři týdny vykonávat do DE práci a u nichž během prvních 10 dní zaměstnavatel vytvoří podmínky pro izolaci od ostatních osob. Zaměstnavatel si toto musí nechat schválit příslušných úřadem (Gesundheitsamt);

– pro osoby, které se podílí na sportovním utkání, soutěži, přičemž musí být akreditováni příslušným organizačním výborem nebo spolkovým svazem;

– osoby, které se vracejí z dovolené v rizikové oblasti, a které přeloží negativní PCR-test, který není starší více jak 48 hodin a je z uznané laboratoře;

– úřady mohou v oprávněných případech vydat své vlastní výjimky.

V konečném důsledku je třeba se vždy řídit aktuálním zněním karanténního opatření dané spolkové země.


Plán ekonomické podpory

1) Finanční pomoc 50 mld. EUR malým a středním podnikům i OSVČ;

2) Kurzarbeit – stát zaplatí 70 % – 87 % neuskutečněného čistého výdělku dotčeného pracovníka a zároveň budou zaměstnavateli nahrazeny všechny sociální příspěvky za neodpracované hodiny. K tomuto opatření může podnik přistoupit, pokud je výpadkem práce postiženo už 10 % zaměstnanců;

3) Finanční pomoc velkým firmám v celkové výši 600 mld. EUR;

4) Firmy, které byly přímo postiženy koronavirem, mohou do konce roku 2020 odložit daňové dluhy a upravit platby daňových záloh;

5) KfW-Sonderprogramm 2020 – ručení za úvěry; u malých a středních podniků státní ručení do výše 90 % úvěru, v případě větších firem do výše 80 %. Půjčky jsou úročeny výhodnou sazbou – pro malé a střední firmy v rozmezí 1 % až 1,46 % p.a., u větších firem 2 % až 2,12 %.

6) Počátkem června 2020 byl přijat balíček opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru v hodnotě 130 miliard EUR, který zahrnuje celkem 57 opatření, která budou realizována ve druhé polovině letošního roku a v roce 2021. Mezi hlavní body patří dočasné snížení daně z přidané hodnoty z 19 % na 16 %, respektive ze 7 % na 5 % u snížené sazby DPH, program překlenovací pomoci pro zmírnění hospodářských a sociálních problémů malých a středních podniků v hodnotě 25 mld. EUR, zdvojnásobení státní pobídky pro koupi nových automobilů na elektrický pohon na 6000 EUR, která se ale nebude vztahovat na automobily se spalovacím motorem, dále balíček zahrnuje např. podpory pro obce a města, snížení cen elektřiny či jednorázový příspěvek na dítě („Kinderbonus“) ve výši 300 EUR.

7) Součástí balíčku opatření na podporu konjunktury je i Program překlenovací pomoci pro malé a střední firmy, které mají od 8. 7. 2020 možnost požádat o nenávratnou finanční pomoc od státu, která je ohraničena částkou 150 tis. EUR. Pomoc bude vyplácena ve třech rovnoměrných splátkách, které se uskuteční v červenci, srpnu a září 2020. O finanční pomoc v celkové výši 24,6 mld. EUR  budou moci požádat malé a střední firmy ze všech hospodářských odvětví, které byly z důvodu koronavirové pandemie postiženy výpadkem příjmů v měsících dubnu a květnu 2020.

Více informací zde.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Jednorázové rukavice, desinfekční prostředky, toaletní papír

Potravinářství: Ovoce a zelenina, bio potraviny s certifikací

ICT: IT řešení v souvislosti s rozvojem e-commerce

Automobilový průmysl: Roste poptávka po malých vozech

Stavebnictví: Dodávky stavebních materiálů v souvislosti se státními investicemi do dopravní infrastruktury a veřejných staveb

Energetika: Dodávky dílů pro rozvodné sítě, větrné, solární, vodní a další nekonvenční elektrárny.


Ekonomická predikce

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky (BMWi) 1. 9. 2020 zveřejnilo novou, lehce optimistickou prognózu hospodářského vývoje. Prognóza počítá s poklesem HDP v roce 2020 ve výši -5,8 % a snižuje tak původně odhadovanou výši propadu o 0,5 % (původní odhad činil -6,3% pro letošní rok).Prognóza se uvádí, že nejnižšího bodu recese již bylo dosaženo v květnu letošního roku (propad německého HDP ve 2. čtvrtletí o -9,7 %) a ekonomické indikátory od té doby naznačují jasnou tendenci zotavení německé ekonomiky. Pro rok 2021 BMWi očekává růst HDP ve výši + 4,4 % (původně +5,2 %). Úrovně před krizí by německé hospodářství mělo dosáhnout až začátkem roku 2022. Prognóza je založena na předpokladu, že v příštích měsících nedojde k dalším dalekosáhlým restriktivním opatřením proti koronaviru („lockdown“), jako tomu bylo v druhé polovině března a v dubnu letošního roku.

Web zastupitelského úřadu v Berlíně

Nizozemsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Nizozemsko zařadilo Českou republiku mezi rizikové regiony. Osoby, které z České republiky přijíždějí do Nizozemska, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Opatření se nevztahují na tranzit a případy, kdy cestovatel neopustí letištní halu. Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly do ČR cestovat pouze v nezbytných případech.


Otevřené hraniční přechody

Na hraničních přechodech nedošlo ke změnám, všechny jsou otevřeny.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro převoz zboží nejsou zavedena žádná zvláštní hygienická opatření, důležité je zachovat odstup 1,5 m. Od října bylo nově přijato všeobecné opatření nošení roušek v uzavřených veřejných prostorech. Opatření jsou často přijímána na místní úrovni – pro aktuální situaci je nutno sledovat stránky jednotlivých okresních správ.


Plán ekonomické podpory

1) zavedení dočasné úpravy náhrady mzdových nákladů (podnikatel, který očekává ztrátu obratu přesahující 20 %, může požádat o příspěvek na plat po dobu tří měsíců; podmínkou je, že během dotačního období nesmí dojít k propuštění žádného zaměstnance)

2) mimořádná podpora pro nezávislé podnikatele (dodatečná podpora pro nezávislé podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné po dobu tří měsíců, aby mohli pokračovat ve svém podnikání; podpora v rámci tohoto dočasného režimu je možná také ve formě půjčky na provozní kapitál se sníženou úrokovou sazbou)

3) odklad platby daně (platí pro daň z příjmu u fyzických i právnických osob, daň ze mzdy a DPH)

4) rozšíření záruky na financování podnikání (určeno pro podniky s problémy při získávání bankovních půjček a bankovních záruk), týká se malých a středních podniků i velkých společností

5) sleva na úrocích pro drobné podnikatelem na mikroúvěry (týká se zejména podnikatelů v oblasti stravovacích, maloobchodních, osobních služeb, stavebnictví a obchodních služeb; opatření spočívá v nabídce šesti měsíců úvěru se sníženým úrokem ve výši 2 %)

Vzhledem k delšímu pokračování omezení oproti původnímu předpokladu nizozemská vláda na konci října oznámila prodloužení dosavadního balíčku podpory s určitými úpravami o další tři měsíce. Čerpání podpory je spojeno s omezujícími podmínkami – podniky např. nebudou moci vyplácet dividendy, nakupovat zpětně akcie, ani vyplácet odměny členům vedení a představenstva. Předseda vlády Mark Rutte označil za hlavní smysl prodloužení podpory zabránit dramatickému růstu nezaměstnanosti. Je ovšem třeba, aby se podnikatelé a pracovníci přizpůsobili nové realitě a trvalým změnám.


Perspektivní sektory

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Translační medicína, regenerační medicína, genomika, onkologie, virologie, nanotechnologie a zobrazovací a monitorovací technologie.

Automobilový průmysl: Subdodávky výrobního zařízení; aktuálním trendem je nástup elektromobilů.

Energetický průmysl: Investice do obnovitelných zdrojů energie, větrných elektráren, dále podmořské kabely, rozvodové sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky.

ICT: Antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy.

Kovozpracovatelský průmysl: Dodávky pro stavebnictví.


Ekonomická predikce

Dle odhadu nizozemské centrální banky De Nederlandsche Bank dojde v letošním roce ke snížení nizozemského HDP o 6,4 %. Jedná se o téměř dvakrát tak hluboký pokles jako v průběhu úvěrové krize v roce 2009; HDP na obyvatele se tak snižuje zpět na úroveň roku 2015. Odhad vychází z předpokladu, že určitá omezení zůstanou v platnosti až do poloviny roku 2021, kdy by měla být k dispozici vakcína. Růst HDP je tak dále odhadován na 2,9 % v roce 2021 a 2,4 % v roce 2022. Na konci roku 2022 však HDP bude stále asi o 1 % nižší než na konci roku 2019.


Web zastupitelského úřadu v Haagu

Polsko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

V souvislosti s pandemií koronaviru nejsou  

Polský Ministr zdravotnictví rozhodnutím ze dne 7. září 2020 aktualizoval seznam léčivých přípravků, které nemohou být exportovány z Polska do dalších zemí. Ochranné zdravotnické prostředky byly již dříve z tohoto seznamu vyškrtnuty. 

Seznam léčivých přípravků, které nemohou být exportovány, je uveden na tomto odkazu 


Logistika

Od 13. června 2020 jsou na polské straně otevřeny všechny silniční a železniční hraniční přechody se státy EU bez omezení a bez kontrol. Občané EU, osoby se statusem rezidenta v členském státě EU, občané států EHS a Švýcarska mohou polskou vnitřní pozemní hranici překročit svobodně v obou směrech a na všech hraničních přechodech, aniž by se na ně vztahovala povinná karanténa, resp. jakákoliv další omezení. Pohyb zboží rovněž není omezen.  

Podrobnosti a další informace naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Varšavě nebo na webových stránkách polské vlády (v anglickém jazyce).  

Upozorňujeme však na omezení zavedená vládou České republiky. V případě zvažované cesty do Polska doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničí 


Otevřené hraniční přechody

Na rozdíl od hranic s členskými zeměmi EU jsou na polských hranicích, které jsou zároveň vnějšími hranicemi EU, stále platná omezení. Jedná se jak o omezení vstupu cizinců do Polska, tak o povinnost podstoupit karanténu v případě překročení hranice.  

Do odvolání zůstává v platnosti pozastavení mezinárodního vlakového spojení se zeměmi za vnější hranicí EU. 

Od 14. října 2020 je zakázáno přistávat na území Polska civilním letadlům provozujícím mezinárodní lety z letišť nacházejících se na území: Belize, Černé Hory, Brazílie, Gruzie, Jordánska, Bahrajnu, Guyany, Izraele, Kataru, Kuvajtu, Libye, Spojených arabských emirátů, Argentiny, Arménie, Chile, Iráku, Kolumbie, Kostariky, Libanonu, Malediv, Moldavska, Panamy, Paraguaye, Peru, Tuniska, Kapverd, USA, Ománu, Baham. Zákaz letu se nevztahuje na země, které oznámily Polsku zavedení řešení zajišťujících, že na palubu letadla budou přijati pouze cestující s negativním výsledkem diagnostického testu SARS-CoV-2. 


Hygienická opatření

Od 10. října 2020 platí pro celé Polsko povinnost zakrývání dýchacích cest na veřejnosti (při pohybu mimo domov s výjimkou lesů, parků a pláží), ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav. Obecně je doporučen nepřímý kontakt (VTC, telefon, e-mail) namísto přímého, preferovány jsou bezhotovostní platby. V obchodech platí povinnost používat ochranné gumové rukavice, nebo užít desinfekci rukou. Od 15. října 2020 jsou v pracovních dnech mezi 10:00 a 12:00 hodinou obchody, drogerie, lékárny a pošty otevřeny pouze pro seniory. 

V Polsku jsou dle aktuálního vývoje nákazy zařazovány jednotlivé obce do 3 zón (zelená, žlutá a červená). Zóny stanovují úroveň hygienických opatření. S účinností od 24. října 2020 bylo celé území Polska zařazeno do červené zóny. Kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest na veřejnosti patří mezi nejvýraznější omezení platné v celé zemi uzavření restaurací, barů a kaváren (nově smí prodávat pouze přes výdejní okénko), snížení počtu lidí ve veřejné dopravě (obsadit je možno maximálně 50 % sedadel nebo 30 % celkové kapacity vozu) a stanovení nejvýše přípustné účasti na veřejných shromážděních na 5 osob. Od 7. listopadu smí být hotelové a ubytovací služby poskytovány pouze hostům na služebních cestách. Podrobnosti a přehled všech dalších platných opatření naleznete na webu Velvyslanectví ČR ve Varšavě


Plán ekonomické podpory

V reakci na pandemii koronaviru připravila polská vláda balíček ekonomických a sociálních opatření v celkové hodnotě 212 mld. PLN (1,27 bil. CZK) s názvem Protikrizový štít (Tarcza Antykryzysowa). Balíček 31. března 2020 schválil parlament a podepsal prezident Andrzej Duda. Protikrizový štít staví na 5 pilířích: ochrana zaměstnanců, podpora a financování podnikání, ochrana zdraví, posílení a stabilizace finančního systému a veřejné investice. Z ekonomického hlediska jsou nejdůležitější dva body: 

1) Zvláštní zákon podporující firmy a podnikatele, který osvobozuje mikropodniky a osoby samostatně výdělečně činné od placení sociálního a zdravotního pojištění. Zákon rovněž stanoví výplatu příspěvků za výpadek práce.  

2) Rozšíření pravomocí Polského rozvojového fondu (PFR) tak, aby jej polská vláda mohla pověřit realizací programu poskytování finanční podpory podnikatelům prostřednictvím částečně nevratných půjček, podpory průběžného financování, převzetím akcií nebo jejich podílů. Na tento „finanční štít“ pro mikro, střední a velké podniky by mělo být vynaloženo 100 mld. PLN, které PFR získá prostřednictvím emise dluhopisů. Podporu budou moci získat pouze ty firmy, které jsou daňovým rezidentem na území Polska a poslední 2 roky platily v Polsku daně. 

Protikrizový štít je pravidelně aktualizován (v názvu se mění jen číslo, které označuje aktualizovanou verzi – Tarcza Antykryzysowa 2.0, 3.0, apod.). V rámci aktualizací jsou prodlužovány uvedené formy podpory, či zaváděny nová opatření pro ohrožené skupiny firem a podnikatelů. Základní finanční rámec a principy se však nemění.  


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Ochranné zdravotnické prostředky, nanotextilie.

ICT: E-commerce.

Obrana: Prostředky pro chemickou, biologickou, radiologickou a nukleární ochranu.


Ekonomická predikce

Dle MMF by polská ekonomika měla zaznamenat v tomto roce pokles HDP ve výši 4,6 %. Polsko by tak v rámci EU bylo 4. nejméně postiženou zemí (průměrný pokles 19 států eurozóny se odhaduje na 7,5%). V roce 2021 by dle této prognózy mělo v Polsku dojít k opětovnému růstu HDP o 4,2 %. V aktuálně pravděpodobném případě druhé vlny pandemie spojené s nutností omezit všechny sektory hospodářství opět na 1 až 2 měsíce by propad mohl dosáhnout až 7,1 % HDP. 

Ministerstvo rozvoje společně s Národní bankou Polska (NBP) však optimisticky odhadují, že letos se podaří udržet kladnou nulu a v příštím roce by mohlo dojít opět k rychlému růstu. Obě instituce při odhadu vycházejí ze skutečnosti, že asijské trhy po uvolnění hospodářských omezení rychle obnovily dynamický růst. Současně se však kriticky přiznávají, že jakékoli prognózy jsou v tuto chvíli velmi obtížné. 


Web zastupitelského úřadu ve Vašavě

Rakousko

Tarifní a netarifní bariéry

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví mají příslušní držitelé povolení povinnost informovat Spolkový úřad pro bezpečnost ve zdravotnictví (BASG) o omezení dodání léčivých přípravků na předpis, které v případě nedostupnosti dosahuje min. dvou týdnů, v případě nedostatečné dostupnosti min. 4 týdnů. Tyto léčivé přípravky jsou následně zařazeny na seznam léků se zákazem vývozu do ostatních zemí EHP, který je zveřejněn na stránkách BASG (zaměřeno na paralelní vývoz léků). Při obnovené dostupnosti je zákaz vývozu zrušen.


Logistika

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku  mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru (od 28.9.2020 tomuto režimu již podléhá hl. město Praha). Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2), který nesmí být starší 72 hodin. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena. Porušení shora uvedených cestovních omezení může být postiženo pokutou do výše 1450 EUR.

Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky.

Mezi výjimky z ustanovení týkající se obchodní činnosti patří:

– zajištění nákladní a osobní dopravy (rozumí systémově relevantní dopravní činnost);

– cesty v rámci pravidelného dojíždění za prací (pendleři) jak z ČR do Rakouska, tak z Rakouska do ČR s potvrzením od zaměstnavatele; neuplatní se však v případě osobních pečovatelek;

– z nutných důvodů péče o zvířata;

– v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku)

Pro cestování za obchodními a pracovními účely žádné další výjimky v současné době nejsou – to platí i např. pro české manažery, kteří chtějí v Rakousku navštívit pobočku/organizační složku koncernu – pokud se na ně nevztahují předpisy pro pendlery, budou potřebovat zdravotní osvědčení/negativní test.

V případě vysílání pracovníků do Rakouska po delší dobu je zapotřebí, aby pracovníci zdravotní osvědčení/negativní test rakouským úřadům opakovaně předložili. Podle agentury zdraví a bezpečnost výživy AGES je nutno tento doklad obnovit každý týden.

Více informací naleznete zde.

Od 9. listopadu 2020 od 00:00 hod. se všem osobám, včetně občanů ČR, vstupujícím na území ČR, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v Rakousku či na území dalších států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, ukládá před vstupem na území České republiky povinnost:

– oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, uvedeného na webové adrese  www.prijezdovyformular.cz , vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,  

– předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a

– do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních.

Výjimky platí (pouze několik typů v souvislosti s obchodní činností, kompletní seznam naleznete zde):

 • pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
 • pro občany Evropské unie a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin z naléhavých zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů,
 • pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu.

 


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení.

Hygienická opatření při přepravě zboží

Je třeba dodržovat odstup 1 metr a v uzavřených prostorách používat roušky.


Plán ekonomické podpory

1) Krizový fond (Härtefallfonds), 2 mld. EUR. Z fondu jsou poskytovány nevratné příspěvky pro OSVČ a drobné podniky, svobodná povolání a umělce. Po dosavadních úpravách obdrží oprávnění žadatelé minimálně 1 000 EUR a maximálně 2 500 EUR/měsíc, za celkové období (12 měsíců) pak maximálně 30 tis. EUR.

2) Balíček pro start-upy (Startup-Hilfsfonds), 150 mil. EUR. Polostátní fond určený k zachování likvidity pro start-upy v období koronavirové krize pomocí státních garancí a dorovnání privátních investic.

3) Pomocný fond pro obzvláště zasažené podniky (Corona-Hilfsfonds), 15 mld. EUR. Vláda firmám umožňuje úvěry se státní zárukou 90 – 100 % dlužné sumy. Část úvěru je formou příspěvku až do výše 75 % fixních nákladů podniku za zvolené období 3 měsíců v závislosti na propadu obratu nesplatná. Příspěvek na náklady (Fixkostenzuschuss) je možné čerpat i bez úvěru.

4) Státní záruky na úvěry, 9 mld. EUR. Záruky jsou udělovány prostřednictvím státní rozvojové banky Austria Wirtschaftsservice (AWS) pro MSP, Rakouské hotelové a turistické banky (ÖHT) pro podniky z oblasti cestovního ruchu a Österreichische Kontrollbank (OeKB) v případě velkých a exportních podniků.

5) Kurzarbeit, 12 mld. EUR. Dochází ke zkrácení pracovní doby zaměstnance, část mzdy firmě kompenzuje stát prostřednictvím paušálů za chybějící hodiny. Firmy nesou pouze náklady na práci, kterou zaměstnanci skutečně vykonají. Od října 2020 do března 2021 je v platnosti upravený model kurzarbeitu s podmínkou odpracování min. 30 % a max. 80 % původní pracovní doby. Firmy, na které se vztahuje listopadový lockdown, mohou pracovní dobu po dobu platnosti opatření redukovat až na 0%. Zaměstnanci obdrží 80 – 90 % původní čisté mzdy.

6) Odklady plateb daní a snižování záloh na dani, 10 mld. EUR

7) Podpůrný balíček daňových úlev pro gastronomii, 500 mil. EUR (vstoupil v platnost  1. 7. 2020). Součástí je navýšení nezdaněné částky u stravovacích poukázek, úprava podmínek pro uplatnění základních výdajů i výdajů na mobilitu paušální částkou, zrušení daně z šumivého vína a zvýšení hranice pro pro daňový odpočet u účtenek za stravování při obchodním jednání.

8) Další investice a daňové úlevy, 12 mld. EUR. Opatření jsou rozdělena do třech oblastí: záchranná opatření pro obzvlášť zasažená odvětví, snížení daňové zátěže pro nízkopříjmové skupiny a rodiny a investiční aktivity. Opatření v první kategorii zahrnují zpětné uplatnění daňové ztráty a snížení DPH v oblasti gastronomie a kultury na 5 %. V oblasti investic byla zavedena investiční prémie a umožněno uplatnění zvýšeného odpisu z investičního majetku. Vláda bude investovat do obnovitelných zdrojů, ekologických renovací budov a topných zařízení, udržitelnosti lesů, digitalizace školství, výstavby širokopásmového připojení a dostupného bydlení.

9) Balíček pro pořadatele akcí, 300 mil. EUR na kompenzaci výdajů spojených s akcí, které již nebude možné stornovat, pokud se akce nebude moci uskutečnit nebo bude omezena z důvodu koronavirové pandemie.

10) Náhrada obratu (Umsatzersatz) pro podniky uzavřené v souvislosti s listopadovým lockdownem ve výši 80% obratu vypočtená na základě obratu za listopad 2019 (max. 800 tis. EUR/podnik) pro firmy z oblasti gastronomie, hotelnictví, volnočasová zářízení a služby zahrnující fyzický kontakt (např. kadeřnictví). Uzavřené obchody mají nárok na náhradu 20 % / 40 % / 60 % obratu dle typu branže.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Výroba a distribuce: zdravotnických potřeb (ochranných respirátorů, roušek, OP masek, ochranného oblečení, jednorázových rukavic, atd.), inovativních hygienických výrobků, čistících a desinfekčních prostředků

Dále lékařská technika a vybavení pro laboratoře, výrobky zdravotní péče a pečovatelské pomůcky, záchranné a evakuační systémy, systémy dekontaminace, zdravotnické vybavení první pomoci, farmaceutické výrobky, vývoj očkovacích látek, biotechnologie.

IT: Cloud Computing, Distance Learning včetnĕ aplikací pro tvorbu a úpravu videí, prodeje webových kamer, zpracování a analýza dat v podobĕ Big Data, vizualizace dat a nástroje pro modelování a simulaci, informační a komunikační technologie v lékařství, telemedicína, služby plánování a vývoje telekomunikační infrastruktury, inovativní systémy logistiky a skladování, doručovací a balíkové služby na míru.


Ekonomická predikce

Hospodářský institut WIFO předpovídá v souvislosti s podzimním lockdownem na rok 2020 pokles HDP o 8 %, v r. 2021 růst HDP o 2,8 %.

Predikce EU: Propad HDP v letošním roce -7.1 %, předpokládaný růst 2021 +5,6 %

Predikce MMF: Pokles HDP o 7 % s růstem o 4,5 % v příštím roce.


Web zastupitelského úřadu ve Vídni

Rumunsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Rumunská Národní rada pro krizové situace schválila dne 5. 10. 2020 nové nařízení, jehož součástí je seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a nově je na seznamu zařazena také Česká republika. Seznam zemí s vysokým rizikem nákazy.   

Stav pohotovosti je prodloužený do 15. 11. 2020.  

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? 

Ano, ale osoba přijíždějící z ČR musí počítat s karanténními opatřeními.  

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky? 

S platností od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit 2- týdenní karanténu.  

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.  

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů mohou tuto karanténu opustit po 10. dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a nevykazuje žádné charakteristické příznaky.  

Kompletní seznam výjimek z karanténních opatření (platí pro osoby, které nevykazují symptomy onemocnění Covid-19), je uvedený v Rozhodnutí č. 48 (DOCX, 20 KB).   

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? 

Pokud při vstupu do Rumunska nahlásíte, že tranzitujete do jiné cílové země, budete muset vyplnit tranzitní formulář, dodržovat tranzitní koridory a dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem. Viz Rozhodnutí č. 48 (DOCX, 20 KB).  

Pokud při vstupu do Rumunska oznámíte, že tam plánujete pobývat a přijíždíte z rizikové země, pak se na Vás budou vztahovat karanténní opatření popsaná výše. Pokud občan ČR cestuje do Rumunska ze země s nízkým rizikem nákazy COVID-19, kde pobýval posledních minimálně 14 dní, pak se na něj žádná omezení pro vstup do země nevztahují a rovněž není omezen jeho volný pohyb.   

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? 

Ano, ale je nutno počítat s karanténními opatřeními, resp. viz vyjímkamiRozhodnutí č. 48 (DOCX, 20 KB) 

Jaké jsou podmínky pro návrat osob s českým občanstvím do ČR? 

Po umístění Rumunska na seznam tzv. zelených zemí s nízkým rizikem nákazy dne 14. září 2020 čeští občané nemusí při návratu do České republiky předkládat potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID-19 ani podstupovat karanténu.


Otevřené hraniční přechody

Hraniční přechody. 

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod.  

V případě tranzitu musí řidiči vyplnittranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů. Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem. 

Bylo schváleno opatření zrušení letů z/do Rumunska do/z států s vysokým epidemiologickým rizikem s výjimkou letů z/do států EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených arabských emirátů a Kataru. 

Hygienická opatření

Národní rada pro krizové situace prodloužístav pohotovosti v Rumunsku do 15prosince 2020. 

S účinností od 9. 11. 2020 je ve všech městech a obcích vyhlášen zákaz nočního vycházení od 23 do 5 hodin rána. Noční vycházení je povoleno pouze na základě prohlášení na vlastní odpovědnost (níže vzor – jméno, bydliště, datum narození): 

 • Cesta do/z práce (musí být prokázaná legitimací / potvrzení od zaměstnavatele) 
 • Urgentní lékařská asistence, která se nedá provádět na dálku 
 • Nákup léků  
 • Doprovod nemocného dítě / starých osoby, nemocných, postižených 
 • Případ úmrtí člena rodiny 

Provozovatelé obchodní činnosti a služeb jak v otevřených, tak i v uzavřených prostorách mají povinnost svou činnostukončit v 21,00 hod. (obchody, venkovní restaurace). 

V obchodech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách a stejně tak i ve všech veřejných otevřených prostorách platí plošná povinnost nošení roušky. Rovněž je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry. 

Vnitřních hotelové restaurace jsou pouze pro ubytované hosty.   

Osoby nepatřící do stejné rodiny se mohou hromadně pohybovat ve skupině do maximálně 6 osob.   

Pokud zaznamenáte příznaky COVID-19 (teplotu, kašel) volejte na pohotovostní linku 112.  

Rumunské policejní složky kontrolují dodržování opatření spojených se stavem pohotovosti a v případě jejich porušení se udělují vysoké pokuty. 

Odkazy na rumunské instituce:  

Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo zahraničních věcí  

Ministerstvo zdravotnictví  


Plán ekonomické podpory

Vláda v červenci představila ambiciózní dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“. Cílem nového modelu hospodářského rozvoje je celková modernizace státu, kdy měřitelným milníkem je plán dosažení rumunského HDP per capita na úroveň 87% EU 27 v roce 2025. (Nyní to je cca 66, %).  

Rumunská vláda dokončila koncem října první návrh „Národního plánu oživení a odolnosti“. V rámci nástroje EU na obnovu a odolnost získá Rumunsko 30 mld. EUR z celkového objemu prostředků ve výši 672,5 mld. EUR.

Perspektivní sektory

Dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“ je členěn na 20 prioritních oblastí:   

 

 1. Podpůrné granty na opětovné zahájení činnosti, provozní kapitál a investice – 1,034 miliard EUR  
 2. Programy nevratného financování ke zvýšení konkurenceschopnosti MSP – 1,13 miliard EUR 
 3. Granty pro inovativní podnikatelské iniciativy a digitalizaci společnosti – 330 milion EUR  
 4. Podpora na rozvoj zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu – 368 milion EUR  
 5. Programy na financování nových investic a pro relokaci společností v Rumunsku – 1,47 miliard EUR  
 6. Programy na zaručení úvěrů na pracovní kapitál a investic – 4,88 miliard EUR  
 7. Záruční programy k zajištění hotovosti pro společnosti – 1,16 miliard EUR  
 8. Nástroje růstu kapitalizací společností a k financování investic  
 9. Podpůrná opatření pro zaměstnance a pro firmy za účelem opětovné zahájení činnosti   
 10. Jiná podpůrná opatření k zaměstnávání pracovní síly   
 11. Opatření sociální ochrany – 355 milion EUR  
 12. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (I) – 53,3 miliard EUR   
 13. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (II) – 7,2 miliard EUR  
 14. Energetická infrastruktura -12,48 miliard EUR  
 15. Zdravotní infrastruktura – 5,35 miliard EUR  
 16. Infrastruktura pro výchovu – 2,12 miliard EUR  
 17. Investice pro místní rozvoj – 8,2 miliard EUR  
 18. Zemědělská zavlažovací infrastruktura – 5 miliard EUR   
 19. Investice do životního prostředí – přidělení 2020 – 688 milion EUR  
 20. Sportovní infrastruktura – 4,3 miliard EUR   

 

Dokument „Národní plán oživení a odolnosti“ je členěn do 3 hlavních pilířů: 

 1. Zelená transformace a boj proti klimatickým změnám,
 2. Veřejná služba rozvoj měst,
 3. Ekonomická konkurenceschopnost a odolnost. 

 

V tomto kontextu je Mapa oborových příležitostí aktuální.  


Ekonomická predikce

Ekonomická predikce Evropské komise z července 2020 předpovídá pokles rumunského HDP o 6 %. Pro rok 2021 komise očekává +4,0 % (-0,2 % oproti jarní predikci). Očekávaný vývoj HDP Rumunska podle čtvrtletí vypadá následovně: Q1 2020: +0,3 %; Q2 2020: -11,9 %; Q3 2020: +2,0 %; Q4 2020: 2,3 %. Inflace (HICP) se v květnu 2020 pohybovala okolo 1,8 %, za celý rok 2020 se očekává 2,5 %. Pro rok 2021 je předpovídán nárůst na 2,8 %. Za riziko je považováno radikální zhoršení epidemiologické situace (tzv. druhá vlna).   


Web zastupitelského úřadu v Bukurešti

Rusko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou. 

S platností od 3.4. (s účinností dnem vyhlášení, 16.3.) je Rozhodnutím Euroasijské ekonomické komise  osvobozen od dovozního cla materiál určený na využití v souvislosti s opatřením proti šíření virové infekce (obvazy, dezinfekční prostředky, diagnostická činidla, injekční stříkačky atd.). 

Rusko usnadnilo proces registrace léků zahraniční výroby na dobu trvání krizové situace. 


Logistika

Kamionovou dopravu lze provozovat jako za normálního provozu. Pokud jede kamion jedním směrem prázdný, objevují se informace o zvýšených kontrolách na zjištění účelnosti cesty. Lze to řešit najmutím dopravce, jehož řidiči disponují ruským pasem nebo alespoň již vydaným platným vízem. Doporučuje se nevozit potraviny a jiné zboží v jenom kamionu. Pokud není zbytí, zajistit jejich důkladné oddělení. Být připraven na možné problémy ve vnitrozemí při překračování vnitřních hranic jednotlivých subjektů Ruské federace, které mohou vyžadovat jiné podmínky, než deklaruje federální úroveň. 

Upozorňujeme řidiče osobních automobilů, že vjezd do Ruska přes lotyššsko-ruskou pozemní hranici již není možný. Lotyšské úřady přestaly přes svoje hraniční přechody vypouštět občany EU mimo území EU. 


Otevřené hraniční přechody

Provoz přes automobilové, železniční, říční a pěší hraniční přechody přes státní hranici Ruské federace a také přes pozemní část rusko-běloruské státní hranice byl od 30. března 2020 dočasně omezen. Řidiči kamionů nad 3,5 tun patří mezi výjimky, kterým je přejezd povolen. 


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči musejí být při vjezdu do Ruské federace vybaveni následujícími ochrannými prostředky: 

1) Dezinfekční prostředky (vlhčené dezinfekční ubrousky, dezinfekční roztoky apod.); 

2) prostředky zajišťující ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory apod.); 

3) gumové lékařské rukavice. 


Plán ekonomické podpory

Vláda RF postupně přijímá opatření k podpoře ekonomiky a společností působících na ruském trhu, stejně jako klíčových odvětví zasažených koronavirovou situací. Více informací zde. 


Perspektivní sektory

Potravinářství: Syrovátka pro výrobu suchých potravin 

Zemědělství: Osiva a sadba, inkubační vejce a genetickém materiálu (býčí sperma a plemenný skot) 

Kovozpracovatelský průmysl: Uzavírací ventily pro plynové lahve 

Sportovní vybavení: Osobní kola, odrážedla. 

Druhotné suroviny:Plasty a papír. 


Ekonomická predikce

Ruská národní ratingová agentura zveřejnila predikci, že ruská ekonomika přijde o 17,9 triliónů rublů. Ve své zprávě uvádí, že až 15,5 miliónů lidí může přijít o práci. Nejvíce podle agentury bude zasažen sektor služeb. Pokles HDP se nejčastěji prognózuje mezi 5-6 %. V roce 2021 je možný až tří procentní růst, to vše za předpokladu rychlého návratu do běžného ekonomického života. Pesimistický scénář vývoje počítá s obnovením ekonomického růstu až v roce 2022.  

Hrozí zhoršení situace bank kvůli růstu nesplacených úvěrů. Hrozí, že ruská vláda bude muset sektor podpořit, aby ho zachránila před kolapsem. Momentálně se zvažuje prodloužení moratoria na splátky úvěrů a firem až do období po 1. lednu 2021. 

V krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu je ruská ekonomika zásadně ovlivněna poptávkou a cenou ropy na světových trzích. Ruská vláda je schopna ekonomickou situaci země finančně saturovat během roku 2020 a prvního čtvrtletí roku 2021 za předpokladu, že se bude zvyšovat cena na alespoň 42 USD/barel a poptávka po. 


Web zastupitelského úřadu v Moskvě

Slovensko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Zákaz jízdy nákladních vozidel platí v neděli a ve státní svátek od 00 hod. do 22 hod. podle zákona o silničním provozu. Výjimku ze zákona povoluje Prezídium Policejního sboru SR. Případná povolení jízdy nákladních vozidel v neděli a ve státní svátek jsou většinou vyhlašována na poslední chvíli. Doporučujeme proto pravidelně sledovat webovou stránku Ministerstva vnitra SR.

Od 18. 9. 2020 se musí řidiči nákladní dopravy překračující hranici Slovenské republiky prokázat potvrzením od zaměstnavatele ve státním jazyku Slovenské republiky nebo osvědčením pro pracovníky v mezinárodní dopravě, jehož vzor je uvedený v příloze č. 3 oznámení Evropské komise o uplatňování zelených jízdních pruhů.

Při nakládání a vykládání zboží musí řidiči nákladní dopravy používat osobní ochranné pracovní prostředky, maximálně omezit přímý kontakt s personálem na Slovensku a vozidlo musí být vybavené gumovými rukavicemi a dezinfekčním prostředkem na pravidelné čištění rukou.


Otevřené hraniční přechody

S ČR jsou otevřené všechny pozemní hraniční přechody.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidičům nákladní dopravy, kteří vstupují na území SR za účelem přepravy, nakládání a vykládání zboží, se nařizuje, aby při nakládání a vykládání zboží používali osobní ochranné pracovní prostředky, maximálně omezili přímý kontakt s personálem v zahraničí a měli vozidlo vybavené gumovými rukavicemi k použití podle potřeby a dezinfekční prostředky k pravidelnému čistění rukou.


Plán ekonomické podpory

Opatření 1-5 platí od 1. 10. 1020. O pomoc v rámci opatření 1-5 mohou žádat firmy, které zaměstnaly  nové zaměstnance nejpozději 2. 9. 2020 nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si založily živnost či začaly podnikat nejpozději 2. 9. 2020.

1) Pomoc pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatelům včetně OSVČ stát zavřel provozovny:

– příspěvek ve výši 80 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.

2) Pomoc pro zaměstnance, kteří jsou doma kvůli překážkám na straně zaměstnavatele:

– příspěvek ve výši 80 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.

3) Pomoc pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatel má pokles tržeb meziročně:

– od 20 % (270 eur měsíčně)

– od 40 % (450 eur měsíčně)

– od 60 % (630 eur měsíčně)

– od 80 % (810 eur měsíčně).

4) Pomoc pro OSVČ při poklesu tržeb meziročně:

– od 20 % (270 eur měsíčně)

– od 40 % (450 eur měsíčně)

– od 60 % (630 eur měsíčně)

– od 80 % (810 eur měsíčně).

5) Pomoc pro OSVČ a s.r.o. s jednou osobou, které přišly o příjmy:

– příspěvek 315 eur měsíčně.

6) Pomoc s nájemným:

– maximálně 50 % nájemného. Pokud pronajímatel odpustí nájemci nižší procento z nájmu (např. 30 %), dostane od státu podporu také 30 % a rozdíl zaplatí nájemce během 4 let.

7) Antikorona 1 – státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry malým a středním firmám (MSP) – maximální výše úvěru 1,2 mil. eur, splatnost úvěru 4 roky včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroku.

Antikorona 2 – státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry firmám do výše 90 % úvěru – maximální výše úvěru 2 mil. eur, splatnost úvěru 2-6 let včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroků. Maximální úrok pro mikropodniky 3,9 % a pro ostatní podniky 1,9 %.

8) Státní záruky za úvěry pro malé a střední firmy a OSVČ od státních bank (Slovenská záruční a rozvojová banka a Eximbanka) do výše 80 % úvěru – výše uvěru od SZRB 10-350 tis. eur a od Eximbanky 100 – 500 tis. eur, splatnost úvěru 3 roky. Záruky za úvěry poskytuje Ministerstvo financí SR do výšky 80 % zůstatku jistiny úvěru.

9) COVID příplatek – vztahuje se na zaměstnance, kteří onemocní v práci při péči o lidi (tj. zdravotnický personál, pracovníci zařízení sociálních služeb). Pracovní neschopnost je proplácena ve výši cca 100 % čisté mzdy.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Osobní ochranné pomůcky, testy na koronavir, technologie na likvidaci bakterií a virů včetně koronaviru, inovativní léky.

Potravinářství a zemědělství: Ovoce, zelenina, maso a výrobky z nich, obnova závlahových systémů, jatky, konzervárny, mrazírny.

Energetika: Likvidace jaderného odpadu, tepelná čerpadla, kotle na zemní plyn, rychlé nabíječky pro elektromobily, zvýšení kapacity přeshraniční přenosové soustavy, transformátory 400/110 kV, skladování elektřiny, energetická hospodárnost veřejných budov.

Automobilový průmysl: Autodíly a příslušenství pro klasická, hybridní i elektrická auta, oběhová ekonomika (management recyklace odpadů z výroby, využívání použitých materiálů).

Železniční a kolejová doprava: Modernizace železniční infrastruktury (stanice, zastávky, koridory, terminály kontejnerové dopravy, elektrifikace), ekologické vlakové jednotky a vozidla, modernizace tramvajových tratí, tramvaje.

Dopravní průmysl a infrastruktura: Trolejbusy, elektrické autobusy, osobní elektrické lodě, informační dopravní systémy pro dálnice a silnice (např. meteostanice, automatické sčítače dopravy, systémy pro dynamické vážení), výstavba dálnic a rychlostních silnic, oprava mostů a silnic 1. třídy.

Obrana: Zbraňové systémy pro bojová obrněná vozidla, víceúčelová taktická vozidla, letištní radary, modernizace letiště Sliač na provoz nových stíhaček F-16.


Ekonomická predikce

Ministerstvo financí SR – aktuální prognóza ze dne 22. 9. 2020 odhaduje letošní propad HDP o 6,7 %. O práci letos přijde podle odhadu 38 tis. lidí. Ekonomická aktivita se zčásti obnoví ve druhé polovině letošního roku, a to zejména díky exportně orientovanému průmyslu. V roce 2021 bude oživení pokračovat a růst HDP dosáhne 5,5 %. Rizikem vývoje je opětovné rozšíření nákazy a omezení ekonomické aktivity. Předkrizovou úroveň by mohla ekonomika dosáhnout na konci roku 2021.

Ve střednědobém horizontu by ekonomiku mohly podpořit investice z Fondu obnovy a rozvoje EU. V letech 2022-2024 z fondu Slovensko utratí 1 mld. eur na tvorbu a udržení pracovních míst a 4,8 mld. eur na investice ve veřejném sektoru.

Národní banka Slovenska (NBS) –aktuální prognóza ze dne 30. 9. 2020 odhaduje letošní pokles HDP o 8,2 %. V roce 2021 by měla slovenská ekonomika růst o 5,6 % a v roce 2022 o 4,2 %. Předkrizovou úroveň by měla ekonomika docílit v polovině roku 2022.

Slovenský parlament schválil dne 14. 7. 2020 zvýšení deficitu státního rozpočtu v letošním roce na téměř 12 mld. eur. Ministerstvo financí SR odhaduje výši deficitu státního rozpočtu v roce 2020 na úrovni 11,6 % HDP a výši veřejného dluhu na úrovni 65 % HDP. V roce 2019 přitom dosáhla výše deficitu 1,3 % HDP a výše veřejného dluhu 48 % HDP.


Web zastupitelského úřadu v Bratislavě

Španělsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Dne 25. 10. 2020 byl vyhlášen stav nouze, který potrvá do 9. 5. 2021. Je v kompetenci jednotlivých autonomních oblastí zavádět opatření na omezení šíření Covid-19. Co se týče přepravy zboží po Španělsku, neměla by se jí tato omezení nijak dotknout.

Nebyla publikována žádná nová nařízení či omezení. Je třeba mít dokumentaci stejnou jako kdykoliv jindy.


Otevřené hraniční přechody

Francouzsko-španělská hranice

Nejsou restrikce. Více zde.

Hranice mezi Portugalskem a Španělskem jsou otevřené.

Hraniční přechod mezi Španělskem a Andorrou je taktéž otevřen.

Ministerstvo zahraničních věcí Španělska nedoporučuje cesty do Maroka. Hraniční přechody jsou uzavřené a lodní přeprava je pozastavena. Do Maroka lze ze Španělska cestovat pouze speciálními lety Royal Air Maroc a Air Arabia.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nošení roušek je ve Španělsku povinné a na celém území, je platný zákaz vycházení mezi 23,00 -06,00 hodin. Jednotlivé autonomní oblasti mohou zákaz vycházení modifikovat +/- jednu hodinu.


Plán ekonomické podpory

Ekonomické záležitosti jsou ve španělském diskursu stále na druhém místě za zdravotními aspekty Covidu-19, přesto se s ohledem na Plán rekonstrukce a rozpočet dostávají o něco více do popředí.

Vláda dne 28. 10. 2020 předložila v Kongresu poslanců návrh rozpočtu s největším nárůstem v historii. Počítá se s investicemi ve výši 39 mld. eur v roce 2021.

Rozpočet počítá s rekordními částkami na posílení sociálních jistot a podporu pro znevýhodněné skupiny a osoby zasažené pandemií.

Ve Španělsku je velkým problémem vysoká míra nezaměstnanosti, která v současnosti dosahuje 16,2 %. Míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi do 25 let se dokonce pohybuje kolem 44 %.

Vládní podpory putují průběžně také do všech sektorů zasažených pandemií.

Podle nezávislých komentátorů je plán vlády na rozpočtové plnění v roce 2021 velmi optimistický.

Vláda již dříve oznámila, že si od EU nepůjčí 70 mld. eur, které by si mohla půjčit v rámci Plánu rekonstrukce. Využije pouze dávky a instrument na podporu financování tzv. ERTE (kurzarbeit), který byl prodloužen do 31. 1. 2021. S předmětným prodloužením finanční pomoci celková výše vyčerpaných prostředků dosáhne 35 mld. eur. Tyto celkové náklady se přitom skládají ze dvou částí: prostředky vyplácené postiženým jako náhrada za mzdu nevyplacenou zaměstnavatelem a odpuštění plateb, které by podnikatelské subjekty měly odvádět na sociální zabezpečení. Více než polovinu přitom bude Španělsko financovat z půjčky od EU dosahující 21,3 mld. eur.


Perspektivní sektory

ICT: Software a hardware pro Iot a rozšířenou realitu, Big data, kybernetická bezpečnost

Energetický průmysl: Obnovitelné zdroje energie, Smart Grids a skladování elektrické energie, sanace a dekontaminace, skladování jaderného odpadu, modernizace jad. elektráren

Strojírenství: Dovoz průmyslových strojů, zařízení a komponent pro zpracovatelský, potravinářský a chemický průmysl, robotika

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: vybavení nemocnic a speciálních oddělení (JIP)


Ekonomická predikce

Španělsko bude dle prognóz jednou z ekonomicky nejvíce zasažených zemí pandemií COVID-19, ta zemi zasáhla vší silou (s 1,24 milióny nakaženými) a téměř 40 tisíci mrtvými.

Španělsko fungovalo v režimu nouzového stavu přes tři měsíce, což se podepsalo na téměř všech odvětvích. Výrazný propad zaznamenal především cestovní ruch, který přispívá na HDP téměř 14%. Očekává se, že krize v cestovním ruchu může pokračovat až do roku 2022.

Druhá vlna koronaviru, doprovázená pokračujícími restrikcemi, výrazně zhoršuje ekonomické předpovědi, např. ze strany Španělské národní banky (Banco de España).

Předpověď španělského dluhu v nadcházejících pěti letech se očekává ve výši okolo 120 % v poměru k HDP.

Podle Španělského statistického institutu došlo ve druhém čtvrtletí letošního roku k poklesu ekonomiky o 17,8 %.

Dopad současné krize bude znatelný v několika nadcházejících letech, negativně zasáhne řadu firem a podniků a odrazí se i na opětovném  nárůstu nezaměstnanosti, která přesáhne 20 %.

Z pohledu Španělska bude důležité dobře zvládnout příjem pomoci z EU a provést potřebné reformy, včetně důchodové, kterou může být pomoc podmiňována.

Též bude výzvou zabránit prohlubování sociálních rozdílů a výskytu chudoby, zejména v sektorech drobných podnikatelů, služeb atp. Klíčovým úkolem zůstane obnova statisíců (někdy se hovoří až o milionu) pracovních míst, které se kvůli restriktivním opatřením dostaly do nesnází.


Web zastupitelského úřadu v Madridu

Švédsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic ke kontrolám nedochází. V případě namátkových kontrol může švédská strana požadovat standardní dokumentaci (tj. řidičský průkaz, technický průkaz, doklady o nákladu, pracovní smlouvu nebo potvrzení zaměstnavatele).

Platí standardní EU výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t pro vybrané zboží.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou, ale je doporučeno mít u sebe dezinfekci a ochranné rukavice.


Plán ekonomické podpory

Švédská vláda, Centrální banka a další instituce v průběhu pandemie přišly s celou sérií balíčků na podporu ekonomiky zaměřené nejen na podporu pracovních míst, osob postižených krizí, ale také firem a živnostníků. Bližší informace naleznete zde.


Perspektivní sektory

Stavebnictví: Výstavba rezidenčních a komerčních objektů a  zdravotnických zařízení.

Strojírenství: Dodávky metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesně obráběných dílů a montáží.

(více Mapa globálních oborových příležitostí).


Ekonomická predikce

Dle Vlády:

HDP Švédska poklesne v roce 2020 o 6,0 %, v roce 2021 však očekává růst 3,0 % a v roce 2022 růst 4,4 % (v tzv. černém scénáři počítá s propadem HDP v roce 2020 až o 10 %). 

Nezaměstnanost letos stoupne ze 7 % na 9,3 % (v tzv. černém scénáři až 13,5 %), v roce 2021 na 10,3 %. Hospodářský pokles a přijetí mimořádných balíčků na podporu ekonomiky vedou k výrazným schodkům ve státním rozpočtu. Prognózy ukazují na schodek pro rok 2020 ve výši 402 miliard SEK (cca 39 miliard euro), což je 8,0 % HDP. Pro rok 2021 vláda počítá se schodkem ve výši 76 miliard SEK, tj. 1,5 % HDP. Návrat k vyrovnanému rozpočtu se předpokládá nejdříve v roce 2022.

Zadlužení Švédska stoupne z 35,2 % HDP na 45,0 % HDP, což je stále jedna z nejlepších hodnot v EU. 

Inflace spadne na nulu. 

Dle Centrální banky a Úřadu práce:

HDP Švédska poklesne v roce 2020 o 4,5 %, v roce 2021 se očekává růst HDP o 3,6 % a v roce 2022 růst 4,1 % (v tzv. černém scénáři počítá s propadem HDP v roce 2020 až o 9,7 %). 

Nezaměstnanost podle posledních údajů stoupne v roce 2020 na 9,3 % a na začátku roku 2021 na 11,2 %.

Inflace spadne na nulu. 


Web zastupitelského úřadu ve Stockholmu

Švýcarsko

Tarifní a netarifní bariéry

V souvislosti s koronavirem žádné nejsou.


Logistika

Aby se aktivně zabránilo šíření koronaviru, doporučuje Spolková celní správa v případech, kde je to možné, používat ke komunikaci mezi osobami podléhajícími přihlašovací povinnosti a svými zaměstnanci elektronickou komunikaci (např. e-mail, telefon). V praxi to znamená zasílat podklady vč. údajů o termínu, množství a druhu dováženého zboží, příslušnému celnímu úřadu předem elektronicky. Zároveň tak přepravce obdrží i veškeré další aktuální instrukce. Dokumenty, které je třeba nechat úředně ověřit (např. potvrzení o původu zboží, ATA Karnet ..) je i nadále nutné předkládat celní úřadovně fyzicky v originále.

Dopravní společnosti, které požadují výjimku ze zákazu nočních jízd a jízd o nedělích, jsou podrobeny běžnému schvalovacímu procesu. O povolení k individuální přepravě lze požádat prostřednictvím následujícího odkazu na webových stránkách Spolkového silničního úřadu ASTRA Sonderbewilligungen – zvláštní povolení. Pro jízdy ze zahraničí je za vydávání povolení odpovědný kantonální úřad toho kantonu, na jehož území po překročení hranic Švýcarska přepravce vstoupí jako první. V naléhavých případech mohou povolení k individuální přepravě vydávat i kantonální policejní úřady.

Od 6. 7. 2020 musí všichni, kdo se v 10 dnech bezprostředně předcházejících příjezdu do CH zdržovali v zemích či oblastech se zvýšeným výskytem Sars-CoV-2 podrobit 10denní karanténě. Od 14. 09. 2020 byla na seznam těchto rizikových zemí umístěna i Česká republika. Aktuální seznam všech zemí naleznete zde.

Výjimky z povinné karantény platí mj. pro osoby přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy.

Od 6. 7. 2020 byla celoplošně zavedena povinnost nošení ochranných roušek ve všech prostředcích veřejné hromadné dopravy. Od 29. 10. 2020 neomezeně platí celoplošně povinnost nošení ochranných roušek ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorách (obchody a nákupní centra, pošty, muzea, divadla, knihovny, administrativní budovy, kostely, kina a vlaková nádraží včetně nástupišť a podchodů), jakož i ve venkovních prostorách zařízení a podniků (obchody, místa konání akcí, restaurace a bary nebo tržnice). Povinnost nošení ochranné masky platí také na frekventovaných pěších zónách a všude tam, kde nelze dodržet požadovanou vzdálenost. Nově jsou uzavřeny diskotéky a taneční lokály, bary a restaurace mohou mít otevřeno max. do 23 hodin s tím, že u jednoho stolu mohou sedět max. 4 osoby, výjimku tvoří rodiny s dětmi. Dále jsou zakázány všechny akce nad 50 osob, sportovní a kulturní akce jsou povoleny max. do 15 osob, vyjma parlamentních zasedání a politických demonstrací, včetně sbírání podpisů pro vyhlášení referend a lidových hlasování. Soukromých rodinných akcí se nově může účastnit max. 10 osob.


Otevřené hraniční přechody

Tranzitní a nákladní provoz funguje se všemi sousedními zeměmi i nadále neomezeně. Od 15. 6. 2020 byly znovu otevřeny všechny dosud uzavřené hraniční přechody a Spolková celní správa opět zahájila provádění kontrol zaměřených proti pašování a přeshraniční trestné činnosti.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro osoby, které zboží převážejí, nejsou zavedena žádná zvláštní hygienická opatření. Na hranicích se kontrolují dovozní doklady, teplota se neměří a není povinnost nosit roušky v kabině vozidla, povinnost nošení ochranných roušek je ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorách.

Všichni ve Švýcarsku musí zachovávat 1,5 m odstup a hygienická opatření, jako např. mytí rukou.


Plán ekonomické podpory

Vzhledem k lepšímu zvládnutí situace prodloužila vláda dne 1. 7. 2020 možnost čerpat podporu z programu Kurzarbeit ze 12 na 18 měsíců. Změna tohoto nařízení vstoupila v platnost 1. 9. 2020 a platí až do 31. 12. 2021.

Vláda zvýšila objem úvěrů pro Švýcarské spolkové dráhy (SBB) ze 200 mil. CHF na 750 mil. CHF.

Dne 28. 10. 2020 se Spolková vláda rozhodla změnit nařízení Covid-19 o pojištění v nezaměstnanosti. S touto změnou vznikne zaměstnancům s „dohodou tzv. na zavolání“ uzavřenou na dobu neurčitou nárok na poskytnutí náhrady mzdy za „kurzarbeit“. Změna vstoupí v platnost zpětně od 1. září 2020.


Perspektivní sektory

Potravinářství: Na máslo, vejce, mouku a další produkty, byl navýšen celní kontingent a jejich dovoz byl usnadněn.

Věda, výzkum, inovace: Švýcarsko patří v této oblasti dlouhodobě ke světovým lídrům, otevírá se tak prostor pro česká řešení.

ICT: Vzhledem ke stále rostoucímu významu digitalizace se především v současné době nabízí příležitosti v mnoha sektorech, jako například E-commerce, FinTech, E-learning, E-games atd.


Ekonomická predikce

Expertní vládní skupina počítá ve své nové konjunkturní predikci z 12. 10. 2020 pro rok 2020 s poklesem HDP o 3,8 % při průměrné roční míře nezaměstnanosti 3,2 %. Vyhlídky na rok 2020 jsou tak méně negativní, než se očekávalo ještě v polovině roku. Červnové prognózy tehdy vycházely z poklesu HDP o 6,2 %. V dalším průběhu by mělo dojít ke zpomalení dynamiky. Nicméně, i za předpokladu, že je tato nová předpověď správná, stále by se jednalo o nejprudší pokles HDP od roku 1975.

S uvolněním opatření v oblasti zdravotní politiky koncem dubna 2020 se začala švýcarská ekonomika pomalu ale plynule zotavovat. Jak spotřebitelská, tak investiční poptávka předčily ve 2. čtvrtletí 2020 veškerá očekávání. V průběhu roku 2020 se využívalo méně „kurzarbeit“, než se předpokládalo ještě v červnu.

Pro rok 2021 ekonomové očekávají růst exportního průmyslu o 7 %. V takovém případě by švýcarská ekonomika dosáhla na konci nadcházejícího roku (2021) předkrizové úrovně. Oživení exportního podnikání nicméně předpokládá, že hranice zůstanou otevřené a že i v dalších zemích nedojde k plošným uzavíráním podniků.

Vládní experti rovněž revidovali prognózu ohledně trhu práce. Zatímco v červnu činila odhadovaná míra nezaměstnanosti za celý rok 2020 ještě 3,8%, současný odhad je nyní 3,2%. Uvolnění na trhu práce bude pravděpodobně následovat po hospodářském vzestupu. Ve střednědobém horizontu však bude propouštění nevyhnutelné v těch odvětvích, která byla krizí zasažena obzvláště tvrdě. Proto experti očekávají, že v roce 2021 míra nezaměstnanosti mírně vzroste na 3,4%. Zatím však práce v režimu „kurzarbeit“ brání propouštění. Nahlásila-li na vrcholu krize práci v režimu „kurzarbeit“ více než třetina společností, v říjnu 2020 je to ještě 8 %. Přesto činil v září 2020 počet nezaměstnaných téměř o 50 000 osob více než před rokem.

Nejistoty v odhadech však zůstávají i nadále vysoké. V aktuální prognóze se totiž předpokládá, že nedojde k druhému plošnému „lockdown“, a že další průběh pandemie bude možné regulovat regionálními opatřeními.


Web zastupitelského úřadu v Bernu

Turecko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: 

Pro české a unijní exportéry obecně nejsou. Došlo ovšem ke zrušení veškerých importních cel na chirurgické masky a respirátory (dříve 20 %), etanol (dříve 13 %) a na plicní ventilátory (dříve 13 %). 

Vzhledem k prudce rostoucímu deficitu běžného účtu, turecká strana od poloviny května zavedla 30% clo na dovoz až 800 výrobků. Cílem byla ochrana tureckých výrobců před levnou asijskou produkcí, která je dle Ankary do země často dovážena přes EU. Toto opatření a jeho vliv na export z EU do Turecka je unijními autoritami i zastupitelským úřadem analyzováno. 

 

Netarifní: 

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky obecně nejsou. Nicméně, zastupitelský úřad má zkušenost s celou řadou případů, kdy bylo zboží na celnici pozdrženo bez zjevného důvodu a byly vyžadovány dokumenty, které neměly právní opodstatnění.  

Od 4. 3. platí zákaz vývozu zdravotnického materiálu. Tento zákaz byl několikrát modifikován, v současnosti je zakázané bez povolení vyvézt pouze prostředky osobní ochrany potřebné pro boj s Covid19, mimo látkových roušek.  


Logistika

Při vstupu do země je třeba počítat s měřením teploty a případnou zdravotní prohlídkou. V současné chvíli funguje přímé letecké spojení Praha – Istanbul několikrát týdně. 

V případě kamionové dopravy, pokud řidič vozidla nevykazuje známky nemoci, může do Turecka vjet za následujících podmínek: absolvování zdravotního testu, dezinfekce vozidla, vlastnictví dostatečného množství roušek a dezinfekce pro osobní potřebu, akceptaci skutečnosti, že turecká strana bude mít právo trasu cesty vozidla změnit dle vlastního uvážení, více zde. 

Pravidla pro přechod hranice s Iránem, Irákem a Sýrií jsou zpravidla přísnější a velice často se mění. V případě potřeby doporučujeme operativní konzultace se zastupitelským úřadem 


Otevřené hraniční přechody

Turecko v současnosti hlásí otevřené hraniční přechody pro mezinárodní nákladní dopravu s Bulharskem (Kapikule, Hamzabeyli), Řeckem (Ipsala, Pazarkule, Uzunkopru), Gruzií (Sark, Turkgozu, Aktas), Irákem (Habur), Sýrií (Oncupinar, Cobanbey), Íránem (Gurbulak).

Pravidla pro přechod hranice s Iránem a Irákem jsou zpravidla přísnější a velice často se mění. V případě potřeby doporučujeme operativní konzultace se zastupitelským úřadem.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči vstupující do země musí projít zdravotní prohlídkou, mít u sebe dostatečné množství dezinfekce a roušek a ochranu úst a nosu nosit na všech veřejných místech.


Plán ekonomické podpory

Ministerstvo financí představilo dne 29. září „Nový ekonomicky program (2021-2023)“. V rámci něj byla prezentována jeho 3 hlavní témata začínající s přízviskem „nový“: tedy balancování, normálno, ekonomie. V podstatě šlo o představení nové cesty, která napomůže TR dostat se z těžké koronavirové krize. V rámci tohoto programu se TR bude soustředit především na podporu pracovního trhu, poskytování likvidity domácnostem i firmám a podporu aktivit soustředících se na zajištění funkčnosti dodavatelského řetězce. V rámci představení programu dále byla potvrzena očekávání pozitivního růstu HDP v roce 2020 o 0,3% s tím, že v roce 2021 dosáhne růst více než 5% a ustálí se na 5 v letech 2022-2023. TR stát také hodlá investovat do 3 hlavních sektorů: petrochemického, těžebního a energetického. K dopadům pandemie a státem vynaloženým prostředkům na boj s jejich následky bylo ministrem financíBeratemAlbayrakem poznamenáno, že finanční balíček pomoci ve spojitosti s Covid19, alokovaný státem na pomoc nejzasaženějších subjektů, dosáhl cca 10% HDP (56,7 mld. USD).   


Perspektivní sektory

Potraviny: Cereální výrobky, pražená kávová zrna.

Zemědělství: Organická hnojiva, krmiva pro zvířata, doplňky stravy pro zvěř, veterinární prostředky.

Strojírenství: Obráběcí stroje, vysoce přesné technologie pro obrábění, soustružení a frézování.


Ekonomická predikce

Z pohledu čtvrtletního vývoje ekonomiky TR vykazuje relativně dobrá čísla. Po potvrzeném hospodářském růstu 4,5% za I. čtvrtletí sice následoval propad 9,9% ve čtvrtletím druhém, nicméně i tato hodnota není ve světle celosvětového propadu nikterak vysokou. Většina mezinárodních institucí stále předpovídá několikaprocentní propad HDP na konci roku 2020, konkrétně Světová banka o 3,8%, Mezinárodní měnový fond o 5%, Evropská komise o 5,4%, EconomistIntelligence Unit (EIU) pak předpovídá pokles o 3,9%. Turecké státní předpovědi ovšem stále počítají na konci roku 2020 s mírným růstem HDP.  


Web zastupitelského úřadu v Ankaře

Ukrajina

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Od 1. 8. 2020 byla ukončena platnost zákazu exportu z Ukrajiny definovaného zdravotnického materiálu využitelného k zamezení šíření koronaviru (ochranné laboratorní oděvy, zdravotnické rukavice, zdravotnické ochranné masky, ochranné brýle, respirátory apod.).


Logistika

Při přejezdu hranic musí mít řidič kamionu osobní doklady, pas, doklady ke kamionu a k nákladu.  Nákladní silniční doprava je na Ukrajině omezena ve městech, a to v době dopravních špiček od 7,00 do 10,00 a dále od 17,00 do 20,00. V Kyjevě je nákladním vozidlům povoleno projíždět od 20,00 do 7,00 po definovaných cestách a ulicích.


Otevřené hraniční přechody

Od konce května 2020 došlo na Ukrajině k otevření většího počtu hraničních přechodů na hranicích s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Moldavskem (vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zůstávají uzavřeny některé z přechodů s Běloruskem a Ruskem). Přehledotevřených hraničních přechodů zveřejňuje na svých webových stránkách Státní pohraniční služba Ukrajiny.Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny zařadilo od 19.9.2020 Českou republiku do „červené zóny“, což znamená přísnější podmínky pro české občany, kteří mají v rámci stanovených výjimek možnost vstoupit na území Ukrajiny.

Dne 28. 9. 2020 byl ukončen zákaz vstupu cizinců na území Ukrajiny. Informace o podmínkách vstupucizinců na Ukrajinu lze nalézt v článku v konzulární části webové stránky velvyslanectví.

Od 22. 6. 2020 ČSA obnovily pravidelné letecké spojení mezi Kyjevem a Prahou.

Od 13.11. 2020 od půlnoci je na Ukrajině zavedena „víkendová karanténa“, v jejímž rámci zůstávají o víkendu otevřené pouze obchody s potravinami a lékárny. Předpokládá se, že „víkendová karanténa“ bude uplatňovaná do konce roku 2020.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Národní rada pro krizové situace prodloužístav pohotovosti v Rumunsku do 15. prosince 2020. 

S účinností od 9. 11. 2020 je ve všech městech a obcích vyhlášen zákaz nočního vycházení od 23 do 5 hodin rána. Noční vycházení je povoleno pouze na základě prohlášení na vlastní odpovědnost (níže vzor – jméno, bydliště, datum narození): 

 • Cesta do/z práce (musí být prokázaná legitimací / potvrzení od zaměstnavatele) 
 • Urgentní lékařská asistence, která se nedá provádět na dálku 
 • Nákup léků  
 • Doprovod nemocného dítě / starých osoby, nemocných, postižených 
 • Případ úmrtí člena rodiny 

Provozovatelé obchodní činnosti a služeb jak v otevřených, tak i v uzavřených prostorách mají povinnost svou činnostukončit v 21,00 hod. (obchody, venkovní restaurace). 

V obchodech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách a stejně tak i ve všech veřejných otevřených prostorách platí plošná povinnost nošení roušky. Rovněž je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry. 

Vnitřních hotelové restaurace jsou pouze pro ubytované hosty.   

Osoby nepatřící do stejné rodiny se mohou hromadně pohybovat ve skupině do maximálně 6 osob.   

Pokud zaznamenáte příznaky COVID-19 (teplotu, kašel) volejte na pohotovostní linku 112.  

Rumunské policejní složky kontrolují dodržování opatření spojených se stavem pohotovosti a v případě jejich porušení se udělují vysoké pokuty. 

Odkazy na rumunské instituce:  

Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo zahraničních věcí  

Ministerstvo zdravotnictví  


Plán ekonomické podpory

Vláda v červenci představila ambiciózní dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“. Cílem nového modelu hospodářského rozvoje je celková modernizace státu, kdy měřitelným milníkem je plán dosažení rumunského HDP per capita na úroveň 87% EU 27 v roce 2025. (Nyní to je cca 66, %). 

Rumunská vláda dokončila koncem října první návrh „Národního plánu oživení a odolnosti“. V rámci nástroje EU na obnovu a odolnost získá Rumunsko 30 mld. EUR z celkového objemu prostředků ve výši 672,5 mld. EUR. 


Perspektivní sektory

 1. Podpůrné granty na opětovné zahájení činnosti, provozní kapitál a investice – 1,034 miliard EUR  
 2. Programy nevratného financování ke zvýšení konkurenceschopnosti MSP – 1,13 miliard EUR  
 3. Granty pro inovativní podnikatelské iniciativy a digitalizaci společnosti – 330 milion EUR  
 4. Podpora na rozvoj zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu – 368 milion EUR  
 5. Programy na financování nových investic a pro relokaci společností v Rumunsku – 1,47 miliard EUR  
 6. Programy na zaručení úvěrů na pracovní kapitál a investic – 4,88 miliard EUR  
 7. Záruční programy k zajištění hotovosti pro společnosti – 1,16 miliard EUR  
 8. Nástroje růstu kapitalizací společností a k financování investic  
 9. Podpůrná opatření pro zaměstnance a pro firmy za účelem opětovné zahájení činnosti   
 10. Jiná podpůrná opatření k zaměstnávání pracovní síly   
 11. Opatření sociální ochrany – 355 milion EUR  
 12. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (I) – 53,3 miliard EUR   
 13. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (II) – 7,2 miliard EUR  
 14. Energetická infrastruktura -12,48 miliard EUR  
 15. Zdravotní infrastruktura – 5,35 miliard EUR  
 16. Infrastruktura pro výchovu – 2,12 miliard EUR  
 17. Investice pro místní rozvoj – 8,2 miliard EUR  
 18. Zemědělská zavlažovací infrastruktura – 5 miliard EUR   
 19. Investice do životního prostředí – přidělení 2020 – 688 milion EUR  
 20. Sportovní infrastruktura – 4,3 miliard EUR   

Ekonomická predikce

Makroekonomický vývoj a predikce  

Ekonomická predikce Evropské komise z července 2020 předpovídá pokles rumunského HDP o 6%. Pro rok 2021 Komise očekává +4,0%. Za první polovinu roku došlo k poklesu HDP o 4,7%. Národní komise strategií a prognóz (Comisia Nationala de Strategie si Prognoza) odhaduje (údaje z listopadu) pro letošní rok pokles HDP o 4,2%. Pro rok 2021 předpokládá +4,5%. 

Národní komise strategií a prognóz očekává v roce 2021 růst investic o 7 % oproti letošním 2,8 %. 

Cílová hodnota Inflace (HICP) pro rok 2020 je dle Rumunské národní banky (BNR) 3%. Pro rok 2021 jde o 3,2%. Za celý rok 2020 očekává 2,5%. Pro rok 2021 je předpovídán nárůst na 2,8%. Dle Národní komise strategií a prognóz inflace vzroste v roce 2020 na 2,2%. Pro rok 2021 je předpovídán růst na 2,5%. V květnu 2020 se inflace pohybovala okolo 1,8%, v říjnu dosáhla hodnoty 2,24%. 

Nezaměstnanost v srpnu činila 5,2%. Dle odhadu Národní komise strategií a prognóz se míra nezaměstnanosti pro rok 2021 sníží z letošních celkových 5,1% na 4,5%. 

Veřejný dluh se podle údajů zveřejněných ministerstvem financí v první polovině roku zvýšil o 57,3 miliardy RON (11,8 miliardy EUR) na 430,8 miliardy RON (88,98 miliardy EUR), tj. 40,2% HDP. Poměr dluhu k HDP vypočtený podle metodiky EU se zvýšil o 5 procentních bodů z 35,2% na konci roku 2019. 

Rozpočtový deficit se v období ledna až srpna zvýšil na 54,8 miliardy RON (11,3 miliardy EUR), což je 2,5krát více než ve stejném období loňského roku. Podle ministerstva financí byla více než polovina schodku výsledkem aktivních opatření zaměřených na zmírnění pandemie koronaviru. 


Web zastupitelského úřadu v Kyjevu

USA

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.

Od 7. dubna 2020 jsou v platnosti restrikce na vývoz vybraného zdravotnického materiálu z USA. Vývoz většiny respirátorů, roušek a dalších ochranných pomůcek tak podléhá schválení Federal Emergency Management Agency. Více informací zde


Logistika

Bez omezení


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči kamionů musí mít nasazenou roušku při vstupu do USA. US Customs and Border Protection realizuje vizuální kontroly a namátkově i testování.


Plán ekonomické podpory

Centrální banka FED srazila úrokovou míru na 0 %, zavázala se k neomezenému nákupu dluhopisů a spustila nové úvěrové nástroje určené soukromému i veřejnému sektoru. Dne 27. března 2020 prezident Trump podepsal zákon CARES Act – fiskální balík v objemu přes 2 bln. USD. Jeho součástí je i program půjček v objemu 349 mld. USD pro malé podniky za účelem krytí mzdových nákladů. Pro enormní zájem byly prostředky vyčerpány a v období dvou týdnů byly navýšeny o dalších 384 mld. USD. O půjčky z tohoto programu administrovaného federální agenturou Small Business Administrationmohou žádat i americké pobočky společností ze třetích zemí (tedy i z ČR), pokud splňují všechna kritéria.  

Americká exportní/importní banka EXIM spustila balíček opatření pro americké firmy a finanční instituce. Více informací zde 

Další velký balík na pomoc americké ekonomice postižené koronavirem do podzimních voleb a pravděpodobně ani bezprostředně po nich schválen nebude. Prezident Donald Trump vzkázal, že jednání s demokraty na toto téma přerušil. 


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnické pomůcky – více informací zde.


Ekonomická predikce

OECD vydala na začátku června odhad vývoje HDP pro scénář s jednou vlnou a dvěma vlnami pandemie: 

Jedna vlna: 

HDP 2020: –7,3 %, 2021: +4,1 % 

Dvě vlny:  

HDP 2020: -8,4 %, 2021: +1,9 % 

Červnový odhad FED:

HDP 2020: – 6,5 %; 2021: +5 %


Web zastupitelského úřadu ve Washingtonu

Velká Británie

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Nebyla přijata žádná omezení vývozu či dovozu v kontextu pandemie koronaviru, s jedinou výjimkou – farmak, jako je např. adrenalin, inzulín, paracetamol a morfin, a nově i lék Dexamethasone, který byl 16.6.2020 v UK schválen proti covid-19. Konkrétně britská vláda od března 2020 rozšířila na 80 položek již dříve platný seznam léků a farmakologických substancí, na které platí zákaz „paralelního exportu“ (tj. spekulativního nákupu registrovaných léčivých přípravků ve velkém množství přesahujícím potřeby konkrétního odběratele, a jejich následného přeprodeje za vyšší cenu do jiné země, bez součinnosti s držitelem rozhodnutí o registraci). Firmám, které se dopustí „paralelního exportu“ těchto farmak hrozí tvrdý postih. Kompletní seznam léků je dostupný na stránkách vlády.


Logistika

Pro Anglii byl od 5. 11. do 2. 12. národní lockdown (administrativy ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku postupují samostatně, většinou přísnější opatření již zavedly dříve):

 •  zavřeny budou restaurace (krom takeaways a donášky), centra volného času a zbytné prodejny a provozy, jako kadeřnictví; lidé by měli vycházet jen za prací, vzděláním, nákupem, ze zdravotních důvodů či péči o ostatní, a venkovním individuálním sportem; nesmějí se uvnitř setkávat lidé z různých domácností; venku se mohou setkávat max. 2 osoby z různých domácností;· cestovat do zahraničí bude možné jen z pracovních důvodů; · cestovat v Anglii se bude moci jen z nejnutnějších (pracovních, zdravotních) důvodů, vyjíždět se nesmí ani na vlastní chaty, a bude zakázáno přenocovat mimo bydliště z jiných než pracovních důvodů;

Plný seznam opatření od 5.11. zde. Po konci stávajícího celoanglického lockdownu 2.12. by se měla Anglie vrátit k regionalizovanému systému tří stupňů nebezpečí a souvisejících regionálních lockdownů, který aktuálně zatím platí do 4. 1. 2021

Lockdown pro celou Anglii znamená i zákaz cestování Angličanů do zahraničí za turistikou, možné bude cestovat jen z pracovních důvodů. Rovněž cestovat v Anglii se bude moci jen z nejnutnějších (pracovních, zdravotních) důvodů, nikoliv za rekreací, bude zakázáno přenocovat mimo bydliště z jiných než pracovních důvodů. S ohledem na tato omezení je pravděpodobné, že bude podstatně omezena i většina komerčních letů mezi UK a světem.

V rámci celé UK platí pro cestující z ČR karanténa v délce 14 dní.  Před cestou do UK všichni cestující musí vyplnit tzv. kontaktní formulář (viz níže odkaz). Negativní test na Covid-19 neznamená výjimku z nutnosti podstoupit karanténní opatření pro cestování do UK. Britské úřady provádí namátkové kontroly ohledně dodržování pravidel karantény. Sankce za neprovedení registrace či dodání nepřesných údajů je až 3 200 GBP a za porušení karantény na 1000 GBP (při opakovaném porušení až 10 tis.). Pokuta může být i vyšší a bude se odvíjet o rizika přenosu infekce ze zahraničí, nevylučuje se ani trestní stíhání nebo vypovězení ze země.

Letiště Heathrow nabízí 90-minutový Covid-19 test za 150 GBP cestujícím, kteří přijíždějí z tzv. virus hotspots zemí. Britská vláda, ale odmítá zrušit izolaci pro osoby, které nemají symptomy nemoci a negativní test na Covid-19.

Potřebnost karantény a její podmínky budou přezkoumávány na základě statistického vývoje potvrzených případů nakažených v ČR. Britská vláda v případě zhoršení situace v jednotlivých zemích jedná rychle a ruší/zavádí povinnost karantény.

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Před příjezdem na území Spojeného království musí každý cestující vyplnit kontaktní formulář a cestovní itinerář (nejdříve 48 hodin před příjezdem, nejpozději PŘED hraniční kontrolou). Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.

Ve veřejné dopravě je povinné nosit roušku či jiné adekvátní zakrytí obličeje. Ve Skotsku, Anglii a v Severním Irsku je povinné nosit roušky též v obchodech a dalších místech, např. v kinech, muzeích a na bohoslužbách. Doporučujeme také sledovat web britské vlády, dle vývoje situace mohou být operativně přijata nová opatření.

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).

Pravidla pro hodiny strávené za volantem byla v souvislosti s pandemií koronaviru v Británii dočasně zmírněna, ale v současnu již platí standardní pravidla (evropští i místní řidiči mohou 9 hodin denně). Více informací na webu vlády.


Otevřené hraniční přechody

Lockdown pro celou Anglii (5. 11. -2. 12.) znamená i zákaz cestování Angličanů do zahraničí za turistikou, možné bude cestovat jen z pracovních důvodů. Rovněž cestovat v Anglii se bude moci jen z nejnutnějších (pracovních, zdravotních) důvodů, nikoliv za rekreací, a bude zakázáno přenocovat mimo bydliště z jiných než pracovních důvodů. S ohledem na tato omezení je pravděpodobné, že bude podstatně omezena i většina komerčních letů mezi UK a světem. 

Přechody jsou otevřené. Žádné vládní omezení se netýká ani fungování mezinárodních letišť. Mezi ČR a Británií nyní létají společnosti ČSA, British Airways, EasyJet a Ryanair. Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).  

UK zavedla pro cestující z ČR karanténu v délce 14 dní.  Před cestou do UK všichni cestující musí vyplnit tzv. kontaktní formulář (viz Logistika). Negativní test na Covid-19 neznamená výjimku z nutnosti podstoupit karanténní opatření pro cestování do UK. Z karantény jsou možné výjimky, viz. Část Logistika. 


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro Anglii platí od 5. 11. do 2. 12. národní lockdown, Wales , Skotsko a Severní Irsko mají zavedena valstní opatření. Podrobnosti jsou na webu britské vlády.

V rámci UK také platí pro cestující z ČR karanténa v délce 14 dní.  Před cestou do UK všichni cestující musí vyplnit tzv. kontaktní formulář (viz část Logistika). Negativní test na Covid-19 neznamená výjimku z nutnosti podstoupit karanténní opatření pro cestování do UK. 

Britská vláda vydala doporučení pro řidiče kamionů, zaměstnavatele a další pracovníky v mezinárodní dopravě. Doporučuje se především dodržování minimálně 2 metrových rozestupů, nošení roušek pouze v místech, kde nelze rozestupy dodržet, zvýšení frekvence mytí rukou a čištění povrchů,  snížení počtu lidí, s nimiž je každý člověk v kontaktu prostřednictvím ustavení pevných týmů pracovníků, vozidla by neměla být sdílena a měla by být dobře větrána, atd.


Plán ekonomické podpory

Dne 25. března 2020 byl schválen nový zákon (tzv. „Covid Bill“), pro flexibilní finanční podporu. Britská vládní reakce na podporu hospodářství v době pandemie čítá balíček opatření na podporu ekonomiky a zmírnění dopadů koronaviru ve výši 70 mld. GBP, zaměřených na veřejné zdravotnictví, občany, OSVČ a firmy. Britská centrální banka Bank of England snížila základní sazbu ze 0,75% na současných 0,10%, a uvolnila pravidla pro banky k poskytování půjček. Očekává se, že vláda masivně podpoří ekonomiku prostřednictvím investic především do zdravotnictví, infrastruktury, energetiky a to i za cenu navýšení státního dluhu. 

Více informací o vládních programech na podporu ekonomiky a jednotlivých sektorů na webu velvyslanectví v Londýně 


Perspektivní sektory

ICT: Již v akutní fázi pandemie byla jasně zřejmá zvýšená poptávka po digitálních a on-line řešeních umožňujících zajistit služby při zachování fyzických rozestupů, ale i např. distanční fungování pracovních týmů (home office). A tento trend bude pokračovat. On-line nakupování je v Británii dlouhodobě oblíbené (více než polovina spotřebitelů pravidelně nakupuje na internetu, již před pandemií probíhalo 18% všech nákupů on-line, i ve skupině nad 65 let má více než polovina osob s on-line nakupováním zkušenosti) a v době krize dramaticky narostlo. Poptávka bude vzrůstat jak po samotné on-line nabídce výrobků a služeb, tak po platformách a řešeních pro e-commerce, herní průmysl, rozšířenou a virtuální realitu, digitální marketing a edtech, tak po fyzické infrastruktuře pro internetové připojení (vládní plán do 2025 zajistit giga-bitové širokopásmové připojení kabelem pro 30 mil domácností). 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Již těsně před koronavirovou pandemií patřil zdravotní  sektor, resp. Národní zdravotní služba NHS, k deklarovaným prioritám vlády. NHS nutně potřebuje realizovat projekty obnovy řady nemocnic, a to jak stavební, tak přístrojové. Čelíce koronavirové krizi pak vláda na jaře 2020 alokovala na podporu NHS další balíček ve výši 6,6 miliardy GBP, která je zaměřena na zajištění nemocničních lůžek, nákup plicních ventilátorů, diagnostických testů, ochranných prostředků i výzkum vakcíny. Vybudováno bude také 40 nových nemocnic, dalších 150 mil. GBP bude alokováno na rozšíření oddělení pohotovosti ve 25 nemocnicích. Vláda oznámila investici 10 mil. GBP do sítě klinik pro léčbu pacientů s dlouhodobými potížemi způsobenými koronavirem. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně. 

Infrastruktura: Vzrůstá poptávka po řešeních podporující fyzické rozestupy ve veřejných prostorách, dopravních prostředcích, ale i pracovištích či restaurací atd. Vláda přislíbila balíček 2 mld. GBP na podporu cyklistiky a chůze. Vláda připravuje „národní cyklistický plán“, který stanoví, jak do roku 2025 zdvojnásobit cyklistiku a zvýšit chůzi. Bude spuštěn pilotní provoz schématu e-skútrů k pronajmutí ve městech. Vláda alokuje 10 mil. GBP na dobíjecí stanice pro el. automobily.  Pokračovat budou také největší infrastrukturní projekty, od kterých si vláda slibuje pomoc při znovunastartování ekonomiky – v průběhu krize vláda rozhodla o pokračování příprav a zahájení výstavby dlouho chystané vysokorychlostní železnice na sever Anglie – tzv. projekt HS2. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně. 

Energetika: Ochrana klimatu a dekarbonizace ekonomiky budou klíčovým aspektem hospodářské obnovy – platí cíl dosáhnout nulových emisí CO2 z britské ekonomiky jako celku do roku 2050. Do roku 2025 musejí ukončit provoz všechny hnědouhelné elektrárny a ze stávajících jaderných bloků má do roku 2030 ukončit provoz 7 a zůstat funkční jen jedna jaderná elektrárna. Do roku 2030 tak bude potřeba nalézt nové zdroje pro čtvrtinu britské energie, přičemž hlavní roli budou hrát jádro a obnovitelné zdroje. Pokračuje výstavba jaderného zdroje Hinkley Point C, a plánovány jsou další dva jaderné bloky, převážně v čínsko-francouzské režii (Sizewell B, Bradwell). Stále důležitější roli budou mít obnovitelné zdroje (především z off-shore větrných farem), ukládání energie (bateriová úložiště, přečerpávací elektrárny), úspory energie (zateplování staveb), elektromobilita a chytrá energetická řešení.  Vláda vyjádřila podporu záměru 2 mld. GBP investice do vývoje nové generace 16 mini modulárních nukleárních reaktorů do roku 2050, který vede konsorcium vedené firmou Rolls-Royce, Laing O’Rourke a Atkins. Podle ministerstva pru obchod, energetiku a průmyslovou strategii bude hrát jádro klíčovou roli v budoucím britském energetickém mixu a přechodu ekonomiky  na nízkouhlíkovou. Británie by se měla stát lídrem v oblasti zelené energie a větrných elektráren, které mají generovat až 40GW do 2030. V rámci programu „Build Back Greener“ by měla mít každá domácnost dodávky levné energie z větrných eletráren. Vláda investuje 160 mil. GBP do výroby nové generace turbín, včetně plovoucích větrných mlýnů schopných dodávat 1 GW energie do roku 2030, což je více než 15-násobek objemu současných plovoucích zařízení na moři po celém světě. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně. 

Sektor volného času (krátkodobě): V souvislosti s omezení pohybu a cestování je zvýšená poptávka po domácím (kancelářský a zahradní nábytek, grily) a sportovním vybavení (jízdní kola, elektrokola, domácí posilovny a sportovní pomůcky), sportovním a volnočasovém oblečení, produktech pro kutily či výrobcích pro rekreaci a lokální turistiku. 

Více na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně. 

České firmy také od května mají možnost v Británii využít dotovaných služeb PROPEA. 


Ekonomická predikce

Podle centrální banky Bank of England (BoE) se britská ekonomika letos sníží o 11% – včetně 2% poklesu v říjnu až prosinci, což je výrazně více než prognózy pro eurozónu či USA. BoE očekává, že se britská ekonomika nevrátí do své předpandemické velikosti až do 2022Zotavení ekonomiky se nyní očekává spíše ve tvaru písmene „W“. Banka rovněž změnila svou prognózu nezaměstnanosti ve Velké Británii. S očekávaným poklesem ekonomiky ve 4. čtvrtletí nyní předpovídá, že míra nezaměstnanosti dosáhne vrcholu ve druhém čtvrtletí roku 2021 na úrovni 7,75%. Podle guvernéra banky je BoE připravena snížit úrokové sazby pod nulu a stimulovat další růst..

Podle zprávy OECD utrpí britská ekonomika pravděpodobně nejhorší škody způsobené krizí covid-19 z rozvinutých zemí. Jedním z faktorů identifikovaných OECD je význam sektoru služeb pro britské hospodářství. Obchod, cestovní ruch, realitní trh a pohostinství společně významně přispívají k HDP a všechny byly těžce zasaženy lockdownem.


Web zastupitelského úřadu v Londýně

Díky našim firmám o nás ví celý svět