MEZINÁRODNÍ OBCHOD V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM – PŘEHLED OPATŘENÍ

Epidemie koronaviru přinesla řadu omezení pro zahraniční obchod českých firem, ale i pro instalace a servis projektů v zahraničí. Důležité je mít aktuální a přesné informace o zaváděných/rušených povinnostech a omezeních, které souhrnně a aktuálně přinášíme přímo od našich kolegů – ekonomických diplomatů – v zahraničí. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Foto: Shutterstock

Na tomto místě najdete klíčové informace pro Vaše podnikání se zahraničím. U 20 největších exportních partnerů České republiky jsme připravili 7 stručných a jasných bodů obsahujících současná omezení a povinnosti v souvislosti s mezinárodním obchodem:

tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);

logistika – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;

otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);

hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);

plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;

perspektivní sektory pro podnikání – obchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);

ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi pro rok 2020 a často i rok 2021.

Na závěr je vždy odkaz na stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR. Země jsou řazeny abecedně.

Z hlediska obchodních cest a nutnost testu na koronavirus doporučujeme sledovat Rozcestník informací k cestování a mapu cestovatele.

Pokud musíte absolvovat po návratu test na koronavirus, zde je seznam odběrových center.

 

Aktualizováno k 23. 2. 2021

 

Belgie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Řidiči žijící v zahraničí, kteří v Belgii stráví více než 48 hodin, musí vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. Formulář, který bude sloužit k případnému trasování kontaktu, může být vyplněn i elektronicky a musí ho vyplnit všechny osoby ve vozidle. Řidičům hrozí pokuta 250 EUR v případě, že ve formuláři vyplní požadované údaje špatně. Více zde.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů nákladní dopravy je požadováno, aby jim zaměstnavatelé poskytli dezinfekci na ruce, roušku a jednorázové rukavice. Při nakládce a vykládce je požadováno, aby řidiči respektovali základní hygienická pravidla, dodržovali sociální vzdálenost 1,5 m a omezili kontakt s dalšími osobami. Je podporováno, aby veškerá správa a administrativa byla řešena v co nejvíce případech digitální formou.

Více informací zde.


Plán ekonomické podpory

Belgická federální vláda a regionální vlády vydávají množství ekonomických opatření s cílem pomoci podnikům, OSVČ, dočasně nezaměstnaným osobám a všem občanům k překonání krize, která byla způsobena pandemií COVID-19. Souhrn těchto ekonomických opatření naleznete v článku ekonomické diplomatky z Velvyslanectví ČR v Bruselu zde.

Informace o aktuálních ekonomických opatřeních přijatých federální vládou a regionálními vládami lze sledovat na webových stránkách federální, vlámské, valonské a bruselské vlády.


Perspektivní sektory

ICT: komponenty potřebné pro home-office a online výuku

Zdravotnický průmysl: ochranné zdravotnické materiály a prostředky

Dopravní průmysl a infrastruktura: budování a modernizace dopravních cest, tunelů a městských obchvatů, výroba lodí pro osobní, nákladní, ale i turistickou dopravu

Energetický průmysl: dodávky zařízení pro větrné a plynové elektrárny

Kovozpracovatelský průmysl: výrobky z oceli

Železniční a kolejová doprava: příležitosti v rámci opravy tratí a modernizace železniční sítě


Ekonomická predikce

Belgická národní banka ve své výroční zprávě informovala o tom, že belgická ekonomika ukázala v roce 2020 vysokou odolnost. Na roční bázi poklesla ekonomická aktivita o 6,2 %. Krize měla velmi asymetrický dopad a ovlivnila hlavně odvětví služeb, kde je sociální kontakt jádrem obchodního modelu. To také vysvětluje, proč byly nejvíce zasaženy menší společnosti a nezávislí podnikatelé. V tuto chvíli není jisté, zda bude belgická ekonomika potřebovat ve svém oživení další fiskální podporu. 

Podle nejnovější prognózy belgické banky Belfius Bank vzroste belgická ekonomika v roce 2021 o 3,6 % a v roce 2022 o 3,5 %. Nový scénář je založen na postupném uvolňování počínaje létem a úplném opětovném otevření ekonomiky během října. Druhé čtvrtletí bude dle banky ve znamení velmi omezeného růstu. Teprve ve druhém semestru budeme svědky oživení díky uvolnění a zvýšené důvěře spotřebitelů. Nakonec ve čtvrtém čtvrtletí uvidíme zrychlený růst. V roce 2021 bude oživení poháněno zvýšenými výdaji domácností, zatímco skutečné zvýšení podnikových investic se očekává až v roce 2022. 


Web zastupitelského úřadu v Bruselu

Čína​

Tarifní a netarifní bariéry

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem nejsou. V důsledku přesvědčení čínských orgánů, že importované potraviny mohou být přenašečem viru, se ale mohou ze strany čínských úřadů objevit požadavky na kontroly výrobců zemědělského a potravinářského zboží, dezinfekce kontejnerů, povrchů obalů apod. Viz dále v kapitole „hygienická opatření při přepravě zboží“.

Čínský export zdravotnických a ochranných prostředků jako jsou ústenky, roušky, respirátory, plicní ventilátory, testovací sady a teploměry byl na čínské straně významně zpřísněn v průběhu dubna 2020.  

V současné době platí, že základem pro povolení k exportu je buď 1) zařazení na seznam v Číně registrovaných/certifikovaných výrobců, který vede Národní správa léčiv a zdravotnických výrobků ČLR (NMPA), nebo 2) uznání čínskými orgány, že místní výrobce má zahraniční certifikaci (např. CE). Seznam těchto firem potvrzuje čínské Ministerstvo obchodu (MOFCOM) a vydává jej Čínská obchodní komora pro import a export léčiv a zdravotnických produktů (CCMPHIE). Jsou dva seznamy firem s uznanými zahraničními certifikacemi: výrobci produktů pro zdravotnické účely (Medical Devices and Supplies Companies with Certification/Authorization from other Countries / 取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单) a výrobci obličejových masek, které jsou určené pro nelékařské použití (Non-Medical Use Face Masks Companies with Certification/Authorization from other Countries / 取得国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业清单). Aktuální seznam naleznete na webu CCMPHIE v jeho anglické, příp. čínské verzi. Data na stránce v čínštině by měla být vždy aktuální. Na anglické verzi se nejnovější seznam objevuje s až několikadenním zpožděním. 

Výrobci/dodavatelé, kteří nejsou uvedení na výše uvedených seznamech, nemohou příslušnou produkci exportovat. Na poskytnutí všech nezbytných certifikátů, resp. potvrzení, že firma je zařazena na jeden z výše uvedených seznamů schválených exportérů, by měl kupující (importér) před sjednáním obchodu trvat. Seznamy jsou čínskými orgány průběžně aktualizovány. 


Logistika

U přepravy zboží podléhají od července 2020 testování na přítomnost koronaviru dovozy zemědělské a potravinářské produkce.

V průběhu roku 2020 došlo ke zpřísnění vízových požadavků ze strany Číny. Nad rámec vízových požadavků je navíc třeba před cestou vzít potaz čínskou stranou povinně vyžadované předkládání výsledků RT-PCR testů a také testů na sérové protilátky IgM, které musí být negativní.

Další testy budou cestující muset strpět po příletu do Číny, kde budou ihned po příletu izolováni do povinné 14-denní karantény v hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení. V případě, že bude po příletu do ČLR jeden z výše uvedených testů pozitivní, bude cestující umístěn do zdravotnického zařízení. Jeho další karanténa se podle toho může protáhnout na měsíc i déle, podle nařízení v jednotlivých provinciích. Vzhledem k poměrně  vysokým nákladům na ubytování v karanténě, popř. za výdaje zdravotního ošetření, doporučujeme věnovat velkou pozornost uzavřenému cestovnímu zdravotnímu pojištění před cestou!

Režim cestování a pohybu osob uvnitř Číny je nyní upraven zejména na základě rizikovosti jednotlivých oblastí. I v případě vnitrostátních cest, dotýkají-li se aktuálních rizikových oblastí, mohou být nařízené povinné testy na nemoc COVID-19 před/po příjezdu, příp. dokonce povinná, zpravidla 14denní karanténa. Rizikovost jednotlivých oblastí a cestovatelů je monitorována mobilními aplikacemi (pro Peking tzv. „Health Kit“), které se bohužel pro každé město či provincii liší a často nejsou vzájemně kompatibilní. Mimo oblasti, které jsou označené za rizikové, je městská i meziměstská doprava uvnitř Číny relativně volná.

Trvá omezení mezinárodní letecké, lodní a železniční přepravy osob. Nadále platí, že je velmi obtížné získat letenku k cestě do/z Číny. Lety zůstávají v obou směrech málo dostupné a ceny letenek se stále drží vysoko. Rušení letů a již zakoupených letenek jsou častá.

Na stránkách Velvyslanectví České republiky v Pekingu lze nalézt aktuální informace o režimu vstupu do/z Číny a také užitečné informace o současných úskalích leteckých spojení. Aktuální pokyny a pravidla pro vstup stanovená čínskou stranou naleznete na stránkách Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze.


Otevřené hraniční přechody


Hygienická opatření při přepravě zboží

Obavy z šíření nákazy v ČLR stále přetrvávají. Opatření jsou v současné době zaměřena zejména na zamezení importu nákazy ze zahraničí, příp. na izolaci a eliminaci nově objevených lokálních ohnisek nákazy. Od konce prosince 2020 dochází k opětovnému zpřísnění zdravotně-bezpečnostních opatření.. Nošení roušek, stejně jako kontroly tělesné teploty a mobilních aplikací, které  evidují výsledky testů na COVID-19, pohyb rizikovými oblastmi či splnění povinné karantény, jsou opět přísně vynucovány

V důsledku přesvědčení čínských orgánů, že příčinou překvapivého propuknutí nákazy na pekingském tržišti Xinfadi v červnu 2020 byly potraviny dovezené ze zahraničí, vydaly čínské úřady pokyn posílit kontrolu a dozor nad importovanými potravinami a zemědělskými produkty. Je nutné tímto počítat se zpřísněnými kontrolami a testováním na přítomnost koronaviru zejména těch výrobků, které jsou do Číny přepravované v mražené či chlazené podobě (ryby, maso, ale také ovoce atd.). Testovány mohou být jak samotné produkty, tak povrchy jejich obalových materiálů. Vedle kontrol může být také vyžadována zvláštní dezinfekce vnitřních prostorů kontejnerů a povrchů obalů zboží. Prodlužuje se tak doba nutná pro výkon celních procedur, což přináší dodatečné náklady pro zadavatele přepravy nákladu. Objevují se také požadavky čínských úřadů na videoinspekce v zahraničních výrobních závodech ve velmi krátkých termínech. Producenti potravin, kteří exportují do Číny, musí striktně dodržovat  “COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses: interim guidance”, které 7. dubna 2020 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

Od dubna 2020 platí přísné podmínky pro posádky mezinárodních nákladních letů. Orgány v místě přistání mohou požadovat testování posádek, zakázat opuštění letadla nebo naopak přikázat shromáždění posádek na určeném místě po určitý čas, aby se zamezilo jejich kontaktu s okolím. 


Plán ekonomické podpory

Vláda ČLR v období únor – duben 2020 uvolňovala fiskální i monetární politiku. První fiskální „balíček“ se zaměřoval na posílení prevence a kontrolu šíření epidemie. Další balíčky, které následovaly rychle po sobě (únor-březen 2020), cílily na snížení daňového zatížení a povinných odvodů zaměstnavatelů. V poslední fázi přišla podpora exportérů. V květnu 2020 vláda oznámila, že dosavadní politika snižování daní z přidané hodnoty a také sociálních odvodů ze strany malých firem byla prodloužena do konce roku 2020. Důležitou součástí byly rozpočtové převody lokálním vládám, které byly určeny zejména na podporu zaměstnanosti. Její udržení bylo hlavní prioritou vlády v minulém roce. Celková hodnota stimulačního balíčku měla v roce 2020 podle odhadů dosáhnout cca 4 – 4,5 % HDP a byla podle očekávání relativně nízká. V porovnání s krizí v letech 2008-2010 v procentním vyjádření vůči celkovému objemu HDP byla přibližně třetinová.

Centrální vláda směřuje investice do budování „nové infrastruktury“ typu 5G sítí, dobíjecích stanic pro elektromobilitu, datových center apod., tedy v souladu s naplňováním strategie Made in China 2025. Regionální vlády naopak do tradiční, zejména dopravní, infrastruktury.

Banky získávají státní podporu umožňující odložení úvěrových splátek klientům (do března r. 2021), navýšení prostředků i zavedení preferenčních úrokových měr určených pro financování zejména malých a středních podniků. Velké komerční banky mají úkol zvýšit financování mikro a malých společností o 40 %.

Na přelomu března a dubna roku 2020 začala být domácí poptávka stimulována i municipalitami. Ve více jak 50 městech financovaly samosprávy speciální spotřebitelské vouchery.


Perspektivní sektory

ICT: Technologie pro online nákupy, vzdělání, sport a kulturu.

Zábava a volný čas: Hudební nástroje, videohry apod.

Potravinářský průmysl: Stravování a výživa v oblasti zdravého životního stylu.


Ekonomická predikce

Meziroční pokles HDP za první čtvrtletí r. 2020 byl ve výši 6,8 % HDP a naplnil očekávání analytiků. V druhém čtvrtletí se již čínská ekonomika vrátila k meziročnímu růstu HDP ve výši 3,2 %. Pozitivní trend naznačující obnovu ekonomické aktivity byl potvrzen ve třetím čtvrtletí, ve kterém Čína vykázala meziroční růst HDP o 4,9 %. Ve čtvrtém čtvrtletí 2020 růst zrychlil na 6,5 %.  Díky stimulačnímu balíčku i obnově hospodářské činnosti po relativně rychlém zkrocení epidemie COVID-19 uvnitř Číny, se podařilo udržet ekonomiku v roce 2020 v růstovém pásmu. Meziroční růst HDP dosáhl podle oficiálních čísel v roce 2020 hodnoty 2,3 %. Růst ekonomiky táhla zejména průmyslová produkce. V r. 2019 zaznamenala čínská ekonomika meziroční růst o 6,1 % a pro rok 2020 byl, před vypuknutím pandemie nemoci COVID-19, predikován růst o cca 5,9 %.

Domácí poptávka byla do poloviny března 2020 omezena přísnými zdravotně-bezpečnostními opatřeními. Poté zhoršující se ekonomickou situací a vývojem na trhu práce (růst nezaměstnanosti), a tím poklesem kupní síly.

Pro rozsáhlou výrobní základnu země je důležitý export. Díky situaci ve světě panují obavy z dopadů snížené poptávky. V prvním čtvrtletí 2020 vykázaly čínské exporty meziroční pokles 11,4 %, importy se snížily o 0,7 % v domácí měně (RMB). Čínská vláda vnímá rizika na mezinárodních trzích a ve světle současné situace bude ještě více než doposud usilovat o zvýšení role domácí spotřeby jakožto tahouna ekonomiky. Ta aktuálně tvoří světově podprůměrných cca 53 % HDP. Od druhého čtvrtletí 2020 ale dochází k obratu. Výkonost čínské ekonomiky, měřená ukazatelem HDP, vzrostla ve třetím čtvrtletí roku 2020 v meziročním srovnání o 4,9 %. V listopadu zaznamenaly čínské exporty růst 21 % oproti listopadu roku 2019 a rostly tak již šestým měsícem v řadě. Importy se ve stejném období zvýšily o 4,5 %. V prosinci 2020 exporty rostly o 18 %, díky čemuž se obchodní bilance ČLR dostala do rekordního přebytku ve výši 78 miliard USD. Importy vzrostly v prosinci o 6,5 %. Silný růst exportu byl tažen zejména prodejem zdravotnických a ochranných prostředků a také zboží spojeného s uzávěrami ekonomik v zahraničí (elektronika, domácí spotřebiče apod.). Výkonost čínské ekonomiky se postupně dostává k hodnotám vykazovaným do vypuknutí pandemie Covid-19. Hospodářský růst je tažen především nabídkovou stranou ekonomiky stimulovanou vládní fiskální politikou a poptávkou ze zahraničí. Domácí spotřeba v Číně nedosahuje dřívějších hodnot, s výjimkou luxusního zboží, a k jejímu oživení dochází jen pozvolna.

Vzhledem k situaci ve světě, pokračujícím omezením mezinárodní osobní letecké přepravy ze strany čínských orgánů a povinným karanténám po příletu zpět do Číny, jsou zahraniční cesty čínských turistů dramaticky nižší. Od listopadu 2020 dokonce Čína přistoupila k plošnému omezení vydávání pasů vlastním občanům. Cestovatelé si mohou nemožnost vycestovat kompenzovat domácím turismem. I tam bylo možné v důsledku nejistot a obav spotřebitelů pozorovat v roce 2020 velký propad. Nejpozději v průběhu třetího čtvrtletí roku 2020 bylo nicméně znatelné, že obavy občanů Číny z domácího cestování opadají. Vnitrostátní letecká spojení se i díky akčním nabídkám aerolinek postupně dařilo zaplňovat a v prvním říjnovém týdnu, tradičním čase pro odpočinek a cestování u příležitosti čínského státního svátku, byly oblíbené turistické destinace uvnitř země plné návštěvníků. S nástupem zimy ale počet odhalených nových případů nákazy na více místech Číny opět začal růst a řada oblastí včetně hlavního města Peking nebo okolní provincie Hebei znovu zavedla povinné karantény, testování, omezení dopravy a pohybu osob. Během tradičních oslav čínského nového roku, které letos spadají na první polovinu února, se tedy v rámci Číny cestovalo mnohem méně, než bylo před vypuknutím pandemie obvyklé. 


Web zastupitelského úřadu v Pekingu

Dánsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou.


Logistika

Řidiči nákladních vozidel přepravující zboží musí počítat s namátkovými hraničními kontrolami, kde jsou povinni předložit pouze běžně požadované přepravní doklady, jimiž prokážou účel své cesty do Dánska/přes Dánsko. Bez prokázání oprávněného důvodu vstupu nebude cizinec na území Dánska vpuštěn.


Otevřené hraniční přechody

Otevřené jsou tři silniční přechody z celkových třinácti: Sæd v západní části jižního Jutska a přechody Kruså a Frøslev ve východní části jižního Jutska, kde je podle zkušeností policie nejsilnější provoz z hlediska nákladní dopravy. Řidičům je doporučován zejména dálniční přechod u města Frøslev, kde byl pro nákladní dopravu vyhrazen jeden pruh a nákladní automobily tam mohou projíždět přes hranici plynule oběma směry.

Trajektová přeprava na hranici mezi Německem a Dánskem (trasy Puttgarden-Rødby a Rostock-Gedser) a mezi Dánskem a Švédskem (Helsingør-Helsingborg, Grenå-Halmstad a Frederikshavn-Göteborg) není pro nákladní dopravu omezena, mohou se ale vyskytnout dočasné změny v plavebních plánech či zpoždění. Přepravní společnosti nicméně apelují na firmy, aby nevysílaly řidiče, kteří navštívili země, na něž se vztahuje karanténa (ta v DK není povinná), a existuje tudíž vyšší riziko přenosu nákazy. Trajekt na trase Kodaň-Oslo funguje pro nákladní přepravu s dílčími omezeními. Řidiči musí při příjezdu do terminálu vyplnit prohlášení o nákladu a o zdravotním stavu.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou.


Plán ekonomické podpory

Dánská vláda připravila na pomoc ekonomice balíček opatření v celkové hodnotě téměř 400 mld. DKK (cca 1,45 bilionu CZK). Ten zahrnoval v první řadě „záchranná“ opatření, jako je odložení plateb daní o čtyři měsíce (DPH, daně z příjmu i příspěvku na podporu pracovního trhu), kompenzace ušlého příjmu OSVČ a malých firem a finanční podpora na pokrytí 80 až 100% jejich fixních nákladů, či kompenzace 75-90 % mzdových nákladů na zaměstnance, kteří museli kvůli pandemii zůstat doma.

Další opatření byla směrována k podpoře finančního systému, jako např. uvolnění proticyklické kapitálové rezervy či poskytnutí garancí do výše 70% poskytnutých bankovních úvěrů firmám. V neposlední řadě jsou součástí balíčku opatření na podporu exportu a na podporu spotřeby.

Platnost většiny uvedených opatření skončila k 29. srpnu a nyní jsou nahrazována cílenou pomocí pro ty části průmyslové a obchodní sféry a kulturního a sportovního života, na něž se i nadále vztahují restrikce, a vytvořením systému sdílení pracovních míst (kurzarbeit).


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnický materiál a ochranné pomůcky pro zdravotnický personál v „první linii“: ochranné oděvy, respirátory třídy FFP3, ochranné štíty.

Automobilový průmysl: Elektromobily (ale nikoliv hybridy či plug-in hybridy), elektrobusy.


Ekonomická predikce

Dle poradního orgánu vlády Dánské ekonomické rady bude 2020 HDP klesat:

Scénář optimistický – otevírání ekonomiky po Velikonocích:  -3,5 %

Scénář pesimistický – návrat epidemie na podzim ve druhé vlně:  -5,5 %

 

Dle Dánské národní banky:

Mírný scénář – rychlé otevření ekonomiky po Velikonocích: 2020 -3 %, 2021 v normálu

Střední scénář – postupné otevírání ekonomiky po Velikonocích: 2020 -5 %, následky i v 2021

Tvrdý scénář – otevírání ekonomiky až od června: 2020 -10 %


Web zastupitelského úřadu v Kodani

Francie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Omezení pro příjezd do Francie vázaná na pandemii covid-19 podle skupin zemí nebo jednotlivých zemí uvádí internetová stránka francouzského ministerstva vnitra 

 

Od 31.1.2021 se tak u cestujících z nesousedních členských zemí EU, kromě řidičů silniční nákladní dopravy, požaduje negativní test PCR ne starší než 72 hod. a po příjezdu do Francie důrazně doporučuje týdenní karanténa následovaná dalším testem PCR. Všude na veřejnosti platí povinnost nošení roušek a od 15.12.2020 je noční vycházení omezeno na vybrané doložitelné případy s vyplněným formulářem z internetové stránky ministerstva vnitra 

Od 16.1.2021 je pak toto omezení upraveno na dobu od 18:00 do 6:00 hod. 


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů mezinárodní nákladní dopravy je požadováno dodržování všeobecných doporučení osobní hygieny a odstupu v kontaktu minimálně 1 metr. Řidiči musejí být vybaveni dezinfekčním gelem nebo nádobou s vodou a mýdlem nebo dezinfekčními ubrousky ve vozidle.


Plán ekonomické podpory

Opatření ekonomické podpory zavedená nebo ohlášená od začátku koronavirové krize měla koncem října 2020 odhadovanou hodnotu 490 mld. euro. V rámci opatření ekonomické podpory přidruhé (podzimní) vlně koronavirové epidemie ohlásila vláda prodloužení programu podpor v částečné nezaměstnanosti dokonce roku, postiženým podnikům do 50 zaměstnanců pak prominutí odvodů na sociální pojištění a příspěvek z fondu koronavirové solidarity až do výše 10 000 euro měsíčně. Firmám, které nebudou moci splatit koronavirovou půjčku se státní zárukou do 30.6.2021, bude možné splatnost prodloužit až o 5 let, případně poskytnout přímou státní půjčku. Majitelé nemovitostí, kteří prominou obchodům do 250 zaměstnanců nebo hotelovým, restauračním a kulturním zařízením alespoň jedno měsíční nájemné, obdrží daňový kredit ve výši 30 % prominuté částky. 

Dvouletý plán pokoronavirového oživení ekonomiky (tzv. France Relance) má potom odhadovanou hodnotu 100 mld. euro a bude ze40 % financován zpříspěvku EU a zbytek ze státního rozpočtu roku 2021 a 2022. Zahrnuje na 70 různých opatření ve třech prioritních směrech – ekologická transformace, podniková konkurenceschopnost a sociální soudržnost, zejména: 

30 mld. na ekologickou transformaci, z toho hlavně: 

11 mld. na rozvoj bezemisní automobilové a nákladní železniční dopravy 

9 mld. na energetickou transformaci u firem, z toho 2 mld. na využití „zeleného“ vodíku 

7 mld. na energetickou modernizaci budov 

34 mld. na rozvoj konkurenceschopnosti podniků, z toho: 

20 mld. nižší zdanění výroby 50 % snížením odvodů DPH a pozemkové daně 

11 mld. na inovace, z toho 385 mil. na rozvoj IT u nejmenších a středních firem 

3 mld. státních záruk na konsolidační bankovní půjčky 

36 mld. na sociální a teritoriální soudržnost, z toho například: 

6,6 mld. na podpory v dlouhodobé částečné zaměstnanosti 

6,5 mld. na podporu zaměstnanosti mladých do 26 let 

6 mld. na podporu nemocničních investic 

5,2 mld. na podporu investic místních samospráv 


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnický a laboratorní materiál jako jsou roušky, respirátory, plastové štíty, ochranné obleky, plicní ventilátory.

ICT: Části informační a komunikační techniky, softwarové inženýrství


Ekonomická predikce

Dle odhadu francouzské centrální banky ze 14.12.2020 přispěje koronavirová krize ve Francii k poklesu HDP roku 2020 o 9 % s tím, že v případě účinné vakcinace by se v roce 2021 mohl dostavit růst o 7 %. (Podle střední prognózy by to bylo 5 % a u nejméně příznivého scénáře další pokles o 1 %.) Pokles hospodářské aktivity za listopad 2020, tedy na vrcholu podzimní karantény, odhaduje na 11 %, oproti 31 % v dubnu, kdy vrcholila jarní vlna epidemie. Míru nezaměstnanosti v 1. čtvrtetí 2021 předpovídá ve výši 10,9 % s poklesem do konec roku 2022 na 9,1 %. 

Dle odhadu francouzského ústavu pro sledování hospodářské konjunktury OFCE z 11.12.2020 vzroste poměr rozpočtového schodku k HDP za rok 2020 na 9,8 % a poměr veřejného dluhu k HDP na 117,0 % s tím, že v roce 2021 dojde ke zlepšení těchto ukazatelů na 6,5 % a 116 %. Na pomoc stanovení optimální strategie pro řízení tak velkého dluhu a vedení státních financí bez zvýšení daní bude zřízena vládní komise, která by měla do přelomu února a března 2021 vypracovat doporučení pro příští rozpočet i víceletý rozpočtový plán. Poslední rozpočtový plán z roku 2018 předpokládal dosažení vyrovnaného rozpočtu v roce 2022. Vládní odhady rozpočtového deficitu a veřejného dluhu z první poloviny prosince 2020 jsou o něco vyšší, a sice 11,3 % a 119,8 % HDP za rok 2020, na rok 2021 potom 8,5 % a 122,4 % HDP. 


Web zastupitelského úřadu v Paříži

Itálie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Všechny silniční hraniční přechody jsou otevřené  

Přeshraniční pohyb zboží do Itálie je neomezený. Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a vícepoužívání dezinfekce, povinné použití roušky v uzavřených prostorách i venku. Porušení je pokutovánoK dispozici je nepřetržitá informační linka na čísle 1500. 

Na základě vyhlášky Ministerstva dopravy Itálie je dočasně zrušen zákaz jízd pro kamiony s celkovou hmotností nad 7,5 t v neděli v měsíci únoru 2021.  

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Pokud test není předložen, následuje povinná karanténa. 

Nepočítá se s výjimkami pro osoby, které Covid prodělaly a které mají i nadále pozitivní výsledek testu. 

POZOR!! Aktualizace dle tiskové agentury ANSA (14.2., 20:10h): Lyžařská střediska v Itálii zůstávají na základě rozhodnutí zdejšího ministerstva zdravotnictví uzavřena pro amatérský sport až do 5. března 2021 z důvodu šíření mutací koronaviru. 

Konzultujte rovněž doporučení MZV ČR k cestování. 

POZOR: Dne 12.2. bylo rozhodnuto o prodloužení zákazu pohybu mezi regiony do 25. února včetně, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší. 

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL – zdravotnímu zařízení – zůstává zachována (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione“ a místo pobytu).  Od 14. února se většina Itálie ocitá ve žluté zóně (možnost cest v rámci regionu, možnost konzumace v barech a restauracích do 18h). Region Alto-Adiže/Trentino, Umbrie, Abruzzo, Ligurie, Toskánsko jsou od 14.2. v oranžové zóně, zatímco Sicílie přešla do žluté. 

Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách místního ministerstva zahraničí – odkaz v kapitole Vstup a transit níže. 

Uvnitř Itálie platí různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto 

Do 25. února se prodlužuje již existující zákaz pohybu mezi regiony i autonomními provinciemi.  Přesun je možný pouze pokud prokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště a vyplníte čestné prohlášení. Za neprokázání důvodu přesunu hrozí vysoké pokuty (400-3000 EUR). 

Všichni cestující do Itálie musí vyplnit čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT: 

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html 

Formulář – čestné prohlášení 

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 8 odst. 7 Dekretu premiéra): 

 • vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) – do 120h 
 • průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních) 
 • zdravotnický personál z pracovních důvodů 
 • přeshraniční pracovníci 
 • zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí
 • zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál 
 • žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště 
 • posádky dopravních a přepravních prostředků  
 • cestující z tzv. Covid-testovaných letů 

Upozornění: vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském. 

Dekret, články 6. a 8. k cestování a příloha se seznamem zemí č. 20 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_14_gennaio_2021.pdf 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-gennaio-2021/16065 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/normativa_anticovid_per_rientro_12_01_2021_eng_rev_1.pdf 

TRANSIT: Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty.  

Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.). 


Otevřené hraniční přechody

Všechny silniční hraniční přechody jsou otevřené.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Negativní test na Covid-19 pro autodopravce není vyžadován. Řidiči nákladních vozidel musí při vjezdu a na území Itálie  používat individuální prostředky ochrany jako roušky, dezinfekční prostředky, rukavice. Jsou povinni dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou lišit podle regionů. Při manipulaci s nákladem musí používat roušky, je nařízen odstup jednoho metru při komunikaci s dalšími osobami. Do vybavení vozu byly zařazeny gumové rukavice a antibakteriální gel.  Přepravní doklady by měly být v elektronické podobě.

Nové nařízení předsedy vlády zpřísňující od 26. 10. celostátní protiepidemická opatření 

V návaznosti na rychle rostoucí křivku infekce COVID 19 v Itálii vešlo dne 26.10. v platnost nové nařízení vlády, které rozsáhle zpřísňuje restriktivní epidemiologická opatření. Nařízení by mělo platit do 24. listopadu.  

Nové nařízení zavádí po celém území Itálie zejména: 

 • uzavření divadel, kin, koncertních sálů, tanečních sálů, 
 • omezení otevírací doby barů, restaurací, hospod, zmrzlináren a cukráren do 18 hodiny ve všední dny i o víkendu, donáška dovolena po 24 hodin, 
 • uzavření tělocvičen, plováren, wellness center a lázeňských zařízení, 
 • uzavření kasin, herních a sázkařských sálů a podobných  zařízení, 
 • suspenze činnosti výukových a zábavních center, 
 • suspenze exkurzí či stykových činností spojených s partnerskými programy, 
 • suspenze civilních a náboženských slavností, 
 • zákaz sportovních soutěží mimo profesionálních soutěží na národní úrovni spadající do seznamu It. olympijského výboru a It. paralympijského výboru. Povolené profesionální soutěže včetně fotbalových zápasů se pro diváky uzavírají, 
 • jsou uzavřeny vleky a další lyžařská zařízení ve ski areálech s výjimkou jejich užití pro profesionální sport s cílem přípravy na národní či mezinárodní soutěž a pro konání takové soutěže. Pro využití amatérskými lyžaři musí být přijata nařízení na úrovni Konference regionů odsouhlasená Vědecko-technickým výborem vlády,  
 • suspenze všech výstavních akcí jakéhokoliv typu, suspenze kongresů a podobných akcí, 
 • výuka na druhém stupni (od 14 let) musí být realizována minimálně 75 % distančně, prezenční výuka mladších dětí bude pokračovat, 
 • bude posílen home office ve státní administrativě (dosud 50 %), to samé se doporučuje v privátním sektoru, 
 • nařízení neobsahuje zákaz pohybu mezi regiony, který byl rovněž diskutován. Vláda tak v současnosti „pouze“ důrazně doporučuje vyhnout se cestovaní mezi regiony, pokud to není pracovně, zdravotně či rodinně nutné. 

Plán ekonomické podpory

Italské hospodářství zažilo s pandemií největší kontrakci od konce druhé světové války a ocitlo se ve stavu ekonomického šoku, který se vláda snaží překonávat rozsáhlými rozpočtovými opatřeními a investicemi do zachování ekonomických kapacit země. Nedílnou součástí těchto kroků jsou finanční instrumenty EU. Mezinárodní měnový fond odhaduje pokles HDP Itálie na -10,6% v roce 2020, oproti -9% uvedeným vládou, Úroveň nezaměstnanosti odhaduje na 11% v roce 2020 a 11,8% ve 2021.

Jednotlivé sektory zasáhly důsledky pandemie velmi rozdílným způsobem. Zatímco online sektor rostl a přiblížil Itálii více na úroveň Francie či Německa, devastující dopady na turismus, který tvoří 13% HDP Itálie, se budou sčítat ještě v následujících měsících. Propad zaznamenala logistika, automobilový sektor, strojírenství a hutnictví a služby. Značné škody a pomalejší zotavení provází i zábavní průmysl a finanční sektor.

Jako pilíře plánu obnovy byly určeny vysokorychlostní železnice, elektronické platby, širokopásmové připojení pro všechny, energetická reforma, rozvoj zelené ekonomiky, snížení daňového klínu a pobídky pro podniky podporující „inkluzivnější Itálii“. Důraz je kladen na vzdělávání mladých, investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání pracovníků a rozvoj manažerů v soukromém sektoru i ve veřejné správě.

Vláda na základě vládního dekretu snižuje výši hotovosti od 1.7.2020 z dosavadních 3 000 Eur na 2 000 Eur.

Dne 27. října 2020 schválila italská vláda další ze zákonných dekretů, jehož cílem je mírnit dopady pandemie na ekonomiku, rodiny, zaměstnance a firmy. Dekret „Pohostinství“ (Ristori) zasahuje především do oblasti restaurací, kultury a turismu, ale zároveň zavádí nová opatření v oblasti ochrany zdraví, justice a bezpečnosti. Na vyplývající platby bylo  vyčleněno 5,4 mld. Eur, pokrytí všech opatření přesahuje 6,2 mld. Eur.  

Italská vláda dne 20.11.  schválila další opatření Ristori Ter na pomoc podnikatelskému sektoru, na který doléhají dopady druhé vlny koronavirové krize. Jde o částku ve výši 1,95 mld. Eur. Podle nově schválených opatření vláda okamžitě nabídne 1,95 mld. Eur ve formě grantů pro podniky zasažené krizí a na potravinovou pomoc chudým lidem.

Opatření v rámci státního rozpočtu 

Státní rozpočet na rok 2021 obsahuje finanční prostředku na zajištění řady opatření, přijatých během roku 2020 k mírnění dopadů pandemie. Obsahuje pracovní balíček za 7 mld. Eur, který prodlužuje zákaz výpovědí ze zaměstnání do 31. března 2021. Prodlužuje se vyplácení příspěvku na děti, podnikají první kroky k realizaci daňové reformy, energetické úpravy domů a rekonstrukce se dále odměňují bonusem 110%. Počítá se státními příspěvky pro firmy zaměstnávající mladé lidi od 35 let a ženy bez věkového omezení. Částka 5 mld. Eur je vyhrazena na 30%ní snížení povinných odvodů všech pracovníků na jihu země. Nová sociální záchranná síť mimořádných příplatků (ISCR) se rozšíří i na OSVČ. Na školy byly vyčleněny prostředky ve výši 3,7 mld. Eur, z toho 2,2  mld. Eur na běžné výdaje a 1,5 mld. Eur na investice.  Prodlužuje se moratorium na splácení půjček malých a středních podniků. Do června 2021 pokračuje refinancování z Centrálního garančního fondu pro malé a střední podniky s krytím 90% a 100% půjčky a posiluje podpora středních podniků do 499 zaměstnanců prostřednictvím fondu „Záruka Itálie“ financovaného garanční, pojišťovací a úvěrovou společností na podporu exportu SACE 

 


Perspektivní sektory

Níže uvádíme sektory, které doposud byly páteří italského průmyslu a skýtaly příležitosti pro firmy z ČR. Vzhledem k narušení výrobních a dodavatelských řetězců v důsledku pandemie však nelze přesně předvídat, jak rychlý či úspěšný bude návrat k původnímu výkonu v těchto odvětvích.

Jízdní kola a příslušenství jízdních kol: V rámci koronavirových opatření byly zřízeny bonusy na nákup prostředků individuální dopravy a byla tak vyvolána vlna zájmu o nákup kol.

Elektronika a telekomunikační technika: italská vláda v červenci 2020 vyřadila firmu Huawei z tendru na dodávky pro sítě 5G. Otevírá se možnost subdodávek pro firmy z EU, které se budou tendru účastnit.

Automobilový průmysl: Automobilka FCA (Fiat) během následujících let investuje v Itálii 5 mld. Eur. Prostředky budou určeny především na vývoj elektrických vozidel a nové technologie.

Civilní letecký průmysl: Vrtulová letadla či komponenty v oblasti kosmického průmyslu.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Ochranné roušky, masky, rukavice a teploměry. Podle odhadu činí potřeba Itálie kolem 950 mil. ochranných masek a roušek měsíčně. Vyjma masek a roušek bude Itálie měsíčně potřebovat zhruba půl miliardy ochranných rukavic a 2 mil. přístrojů na měření teploty. Vitamínové a potravinové doplňky.

Kovozpracovatelský průmysl: Železo a ocel.

Robotika: Robotizace a mechanizace výroby, technologická řešení pro telemedicínu, např. software a aplikace pro léčbu na dálku, monitoring rizika nakažení a pacientů.

Zemědělský a potravinářský průmysl: Chmel, slad, mléko na výrobu sýrů a mléčných výrobků.

Infrastruktura a stavební průmysl: Italské Ministerstvo dopravy připravilo program „Rychlá Itálie“ za 200 mld. Eur na posílení infrastruktury, který má v časovém úseku 15 let zajistit realizaci prioritních infrastrukturních děl. Vypisované tendry uvádí na svých stránkách Ministerstvo dopravy Itálie, kde je lze sledovat.

ICT: vývoj nových řešení a technologií jako např. parkovací senzory a platformy, systémy pro dálkový odečet energií, chytrý odpadový systém, čidla pro měření hluku, teploty, hladiny CO2, energetické úspory, fungování veřejné správy a komunikační platformy při styku s veřejností


Ekonomická predikce

Podle Istatu se italská ekonomika propadne v r. 2020 o -8,9% a v r. 2021 poroste o 4%. Co se nezaměstnanosti týče, v r. 2020 bude činit 9,4% a v r. 2021 se zvýší na 11% v důsledku ukončení pandemie a zrušení zákazu propouštění pracovníků. Investice v r. 2020 zaznamenají pokles o -10,1%, v r. 2021 se zvýší na 6,2%. 


Web zastupitelského úřadu v Římě

Maďarsko​

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Maďarsko od 1. 9. 2020 uzavřelo své hranice, platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska. Existuje však řada vyjímek, na které se zákaz nevztahuje. Jedná se např. o nákladní dopravu, či cesty za obchodním nebo hospodářským účelem. Osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor potvrzení (PDF, 209 KB), tak mohou cestovat do Maďarska bez omezení, není nutné ani předložit PCR test. Je pozastaven zákaz víkendové jízdy kamionů (až do odvolání).
 

Otevřené hraniční přechody

Seznam otevřených hraničních přechodů a tranzitních koridorů je možné najít na mapce na stránkách maďarské policie.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Během návštěvy uzavřených prostor (a tedy i při návštěvě benzinové pumpy) je potřeba v Maďarsku nosit roušky. Ve městech s počtem obyvatel větším než 10 000 je nutné nosit roušky i venku. Zároveň platí zákaz vycházení v době od 20:00 do 05:00 hod. (s výjimkou výkonu práce, cest do práce a z práce a dalších mimořádných důvodů).


Plán ekonomické podpory

Maďarský stát podporuje různé části maďarské ekonomiky mj. snížením daňové zátěže a odvodů, moratoriem na splátky uzavřených půjček, zastropováním úroků na nové, výhodnými úvěry, garancemi, nevratnými dotacemi, kompenzací ušlého zisku nebo finančním příspěvkem na mzdy. Vláda klade důraz na udržení zaměstnanosti a slibuje, že vytvoří tolik míst, kolik jich krize zruší. V rámci obnovy ekonomiky plánuje vláda na jaře roku 2021 velké investice do maďarského vědeckovýzkumného prostoru a v létě i do oblasti zelené ekonomiky/energetiky a digitalizace.


Perspektivní sektory

ICT: Veškeré technologie smart cities (mnoho obcí plánuje rozvoj chytrých technologií);

Stavebnictví: Aktuálně např. poptávka po dětských hřištích;

Zdravotnictví: Modernizace nemocnic;

Obrana: Přezbrojování maďarské armády;

Energetika: Výstavba dvou bloků na jaderné elektrárně Paks, uvažuje se o možné rekonstrukci velké hnědouhelné elektrárny Mátra či o posílení kapacit plynovodní sítě;

Chemický průmysl: V budoucnu by mělo být realizováno druhé kolo modernizace rafinérií firmy MOL;

Dopravní průmysl: Modernizace vozových parků v rámci veřejné dopravy, buduje se nová dopravní infrastruktura;

Potravinářství: Obecně je zájem o nové výrobky, hlavně v kategorii zdravé výživy nebo konzerv.


Ekonomická predikce

Maďarské HDP kleslo v roce 2020 o 5,1%, deficit dosáhl 8,1% HDP a poměr zadlužení vůči HDP vzrostl z 66% na 81%. Průměrná inflace za rok 2020 činila 3,3%. V roce 2021 se očekává růst HDP o 3,5-4% a rozpočtový schodek ve výši 2,9 % HDP.


Web zastupitelského úřadu v Budapešti

Německo

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

1) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem);

2) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky);

3) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy);

4) výpis z živnostenského rejstříku. Platnost výjimky ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t je k 31.8.2020 ukončena ve všech spolkových zemích.

Více informací zde.


Otevřené hraniční přechody

Německo zařadilo Českou republiku od 14. 2. 2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Dochází tak k dalšímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany České Republiky cestující do a přes Spolkovou republiku Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z ČR nastoupit v Německu po příjezdu do karantény. 

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové země s mutujícím virem (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de a musí před vstupem na území Německa mít test (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa  starší více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu). 

Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí mít sebou test. 

Osoby, které cestují do Německa, mají výjimku z karantény pouze ve velmi omezených případech.  

Výjimky z karanténních opatření mají: 

– osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření) 

– pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténní nařízení dané spolkové země). 

– v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény. 

Ostatní cestující podléhají karanténním opatřením té spolkové země, která je cílem jejich cesty. Rozcestník k portálům jednotlivých spolkových zemí, kde lze nalézt karanténní opatření proti COVID19, je k nalezení níže. 

Všichni cestující musí podstoupit 10, popř. 14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama. Karanténu nelze zpravidla zkrátit ani po 5 dnech na základě předložení druhého negativního testu. 

Dle informací uveřejněných na webové stránce spolkového ministerstva vnitra považuje Německo za vážné důvody pro cestu na své území zejména: 

– má-li cestující na území Německa pobytové oprávnění; 

– jedná-li se o německého občana a jeho nejbližší rodinné příslušníky; 

– cesty z humanitárních důvodů (pohřeb nejbližšího příbuzného, přítomnost otce při narození vlastního dítěte, cesta blízkých příbuzných v případě, že dojde ke krátkodobému výpadku péče o nezletilé dítě), resp. v humanitárních případech, hrozí-li nebezpečí na zdraví a životě; 

-  jedná-li se o osoby pracující v přepravě (silniční, železniční, letecké nebo lodní) zboží; 

-  jedná-li se o osoby pracující v oblasti zdravotnictví a soc. péče; 

– jedná-li se o cesty v případě lékařského zákroku, jehož odložení by mělo za následek zdravotní komplikace (v  tom případě mohou cestovat dotyčná osoba a jedna blízká osoba jako doprovod). 

 Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje přepravu osob hromadnou dopravou, které nemají pobytové oprávnění na území Německa, a které pobývaly v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem.  

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198 


Plán ekonomické podpory

1) Finanční pomoc 50 mld. EUR malým a středním podnikům i OSVČ;

2) Kurzarbeit – stát zaplatí 70 % – 87 % neuskutečněného čistého výdělku dotčeného pracovníka a zároveň budou zaměstnavateli nahrazeny všechny sociální příspěvky za neodpracované hodiny. K tomuto opatření může podnik přistoupit, pokud je výpadkem práce postiženo už 10 % zaměstnanců;

3) Finanční pomoc velkým firmám v celkové výši 600 mld. EUR;

4) Firmy, které byly přímo postiženy koronavirem, mohou do konce roku 2020 odložit daňové dluhy a upravit platby daňových záloh;

5) KfW-Sonderprogramm 2020 – ručení za úvěry; u malých a středních podniků státní ručení do výše 90 % úvěru, v případě větších firem do výše 80 %. Půjčky jsou úročeny výhodnou sazbou – pro malé a střední firmy v rozmezí 1 % až 1,46 % p.a., u větších firem 2 % až 2,12 %.

6) Počátkem června 2020 byl přijat balíček opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru v hodnotě 130 miliard EUR, který zahrnuje celkem 57 opatření, která budou realizována ve druhé polovině letošního roku a v roce 2021. Mezi hlavní body patří dočasné snížení daně z přidané hodnoty z 19 % na 16 %, respektive ze 7 % na 5 % u snížené sazby DPH, program překlenovací pomoci pro zmírnění hospodářských a sociálních problémů malých a středních podniků v hodnotě 25 mld. EUR, zdvojnásobení státní pobídky pro koupi nových automobilů na elektrický pohon na 6000 EUR, která se ale nebude vztahovat na automobily se spalovacím motorem, dále balíček zahrnuje např. podpory pro obce a města, snížení cen elektřiny či jednorázový příspěvek na dítě („Kinderbonus“) ve výši 300 EUR.

7) Součástí balíčku opatření na podporu konjunktury je i Program překlenovací pomoci pro malé a střední firmy, které mají od 8. 7. 2020 možnost požádat o nenávratnou finanční pomoc od státu, která je ohraničena částkou 150 tis. EUR. Pomoc bude vyplácena ve třech rovnoměrných splátkách, které se uskuteční v červenci, srpnu a září 2020. O finanční pomoc v celkové výši 24,6 mld. EUR  budou moci požádat malé a střední firmy ze všech hospodářských odvětví, které byly z důvodu koronavirové pandemie postiženy výpadkem příjmů v měsících dubnu a květnu 2020.

Více informací zde.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Jednorázové rukavice, desinfekční prostředky, toaletní papír

Potravinářství: Ovoce a zelenina, bio potraviny s certifikací

ICT: IT řešení v souvislosti s rozvojem e-commerce

Automobilový průmysl: Roste poptávka po malých vozech

Stavebnictví: Dodávky stavebních materiálů v souvislosti se státními investicemi do dopravní infrastruktury a veřejných staveb

Energetika: Dodávky dílů pro rozvodné sítě, větrné, solární, vodní a další nekonvenční elektrárny.


Ekonomická predikce

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky (BMWi) 1. 9. 2020 zveřejnilo novou, lehce optimistickou prognózu hospodářského vývoje. Prognóza počítá s poklesem HDP v roce 2020 ve výši -5,8 % a snižuje tak původně odhadovanou výši propadu o 0,5 % (původní odhad činil -6,3% pro letošní rok).Prognóza se uvádí, že nejnižšího bodu recese již bylo dosaženo v květnu letošního roku (propad německého HDP ve 2. čtvrtletí o -9,7 %) a ekonomické indikátory od té doby naznačují jasnou tendenci zotavení německé ekonomiky. Pro rok 2021 BMWi očekává růst HDP ve výši + 4,4 % (původně +5,2 %). Úrovně před krizí by německé hospodářství mělo dosáhnout až začátkem roku 2022. Prognóza je založena na předpokladu, že v příštích měsících nedojde k dalším dalekosáhlým restriktivním opatřením proti koronaviru („lockdown“), jako tomu bylo v druhé polovině března a v dubnu letošního roku.

Web zastupitelského úřadu v Berlíně

Nizozemsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Nizozemsko zavedlo povinnost pro všechny cestující přijíždějící veřejnou dopravou (letadlem, autobusem, vlakem, lodí) z rizikových zemí (včetně států EU/Schengenu) předložit negativní PCR test na COVID-19. Výsledek testu nesmí být při příjezdu do Nizozemska starší 72 hodin. Opatření se nevztahuje na přepravu autem. I po předložení negativního testu platí nadále pro osoby přijíždějící do Nizozemska z rizikových zemí povinnost neprodlené desetidenní karantény. Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování. 

S platností od 23. ledna 2021 je zavedena povinnost pro cestující přijíždějící do Nizozemska letecky či trajektem z rizikových zemí, včetně států EU/Schengenu (dosud je toto opatření platné pouze pro cestující z UK a Irskapřed odletem/odjezdem kromě negativního PCR testu předložit také negativní antigenní test na přítomnost COVID-19, provedený ne déle než 4 hodiny před nástupem do letadla/na trajekt. U osob pracujících v dopravě musí být test proveden ne déle než 24 hod. před nástupem do letadla/na trajekt. Místo antigenního testu může být předložen negativní výsledek testu provedeného metodou LAMP/ loop-mediated isothermal amplification. 

Nizozemská vláda dále zavedla omezení nočního vycházení s platností od 21:00 – 04:30 hod. Aktuální informace o nizozemských opatřeních viz: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19   


Otevřené hraniční přechody

Na hraničních přechodech nedošlo ke změnám, všechny jsou otevřeny.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro převoz zboží nejsou zavedena žádná zvláštní hygienická opatření, důležité je zachovat odstup 1,5 m. Od října bylo nově přijato všeobecné opatření nošení roušek v uzavřených veřejných prostorech. Opatření jsou často přijímána na místní úrovni – pro aktuální situaci je nutno sledovat stránky jednotlivých okresních správ.

 

Plán ekonomické podpory

Vzhledem k trvajícím omezením v souvislosti s koronavirovou epidemií nizozemská vláda pro první pololetí 2021 rozšířila balíček podpory pro společnosti o další 7,6 miliardy EUR. Opatření jsou výsledkem společného postupu ministrů Wouter Koolmeese (sociální věci), Bas Van ‚t Wouta (hospodářství a klima) a Wopke Hoekstry (finance) a týkají následujících oblastí: 

Rozšiřuje se příspěvek na fixní výdaje (TVL, podrobnosti zde). Nově bude představovat dotaci ve výši 85 % fixních nákladů a 30 % ztráty obratu. Oproti minulému období, kdy podporu TVL mohly čerpat pouze společnosti s maximálně 250 zaměstnanci, nyní mohou TVL požadovat i větší společnosti. Kromě toho se zvýší maximální výše dotace z 90 000 EUR na 330 000 EUR pro malé a střední podniky a 400 000 EUR pro větší společnosti. Drobní podnikatelé obdrží dotaci ve výši nejméně 1 500 EUR (dosud 750 EUR). Rozšíření TVL se na celkové částce poskytnuté podpory podílí zásadní měrou 3,8 miliardy EUR. 

Dochází k rozšíření a navýšení přídavku na zásoby maloobchodu. Tento program byl zaveden závěrem loňského roku poté, co maloobchodníkům vznikly z titulu uzavírání obchodů neprodejné zásoby. Náhrada bude nyní více než čtyřikrát vyšší, maximálně však 200 000 EUR. Pro nové společnosti, které byly založeny mezi 1. lednem a 30. červnem 2020, se připravuje nová směrnice, která bude vycházet z TVL. Kromě toho budou poskytovány překlenovací půjčky až do výše 35 000 EUR. 

Organizátoři akcí mohou využít garanční fond, díky kterému mohou plánovat a připravovat festivaly v termínu, který je považován za reálný (aktuálně od 1. července 2021). 

V prvním pololetí 2021 zůstávají v platnosti dosavadní překlenovací opatření pro udržitelné zaměstnání (NOW, podrobnosti zde  – příspěvek na mzdy, o který mohou žádat společnosti se ztrátou obratu přesahující 20 %dočasné překlenovací opatření pro osoby samostatně výdělečně činné (Tozo, podrobnosti zde  – skládá se z nevratné podpory v případě poklesu příjmů pod sociální minimum plus možnosti získání půjčky na základní kapitál). 


Perspektivní sektory

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Translační medicína, regenerační medicína, genomika, onkologie, virologie, nanotechnologie a zobrazovací a monitorovací technologie.

Automobilový průmysl: Subdodávky výrobního zařízení; aktuálním trendem je nástup elektromobilů.

Energetický průmysl: Investice do obnovitelných zdrojů energie, větrných elektráren, dále podmořské kabely, rozvodové sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky.

ICT: Antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy.

Kovozpracovatelský průmysl: Dodávky pro stavebnictví.


Ekonomická predikce

Pokles nizozemského HDP v roce 2020 byl 4,3 %. Tato kontrakce je historického rozsahu, ale méně hluboká, než byly původní obavyV letech 2021 i 2022 se již očekává oživení na úrovni 2,9 %; ke konci r. 2022 se tak reálný HDP na obyvatele vrátí na stejnou úroveň jako na konci roku 2019. 

Přetrvávající nejistota ohledně aktuálního vývoje pandemie se odráží i na variantách odhadu ekonomického vývoje. Podle alternativních scénářů holandské centrální banky se růst HDP v roce 2021 může pohybovat od 0,2 % v pesimistickém drsném scénáři až po 4,9 % v optimistickém scénáři. 


Web zastupitelského úřadu v Haagu

Polsko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

V souvislosti s pandemií koronaviru nejsou  

Polský Ministr zdravotnictví rozhodnutím ze dne 7. září 2020 aktualizoval seznam léčivých přípravků, které nemohou být exportovány z Polska do dalších zemí. Ochranné zdravotnické prostředky byly již dříve z tohoto seznamu vyškrtnuty. 

Seznam léčivých přípravků, které nemohou být exportovány, je uveden na tomto odkazu 


Logistika

Od 13. června 2020 jsou na polské straně otevřeny všechny silniční a železniční hraniční přechody se státy EU bez omezení a bez pravidelných kontrol. Občané EU, osoby se statusem rezidenta v členském státě EU, občané států EHS a Švýcarska mohou polskou vnitřní pozemní hranici překročit svobodně v obou směrech a na všech hraničních přechodech. Pro cestující, kteří přicestují do Polska z České republiky nebo ze Slovenska platí povinná 10 denní karanténa. Z této povinnosti jsou vyňati cestující s potvrzením o očkování dvěma dávkami proti nemoci COVID 19, cestující s negativním výsledkem PCR testu na koronavirus, který není starší 48 hodin a profesionálové ve specifikovaných oborech.. Pohyb zboží není omezen.

Podrobnosti o všech výjimkách a doplňující informace naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Varšavě nebo na webových stránkách polské vlády (v anglickém jazyce).

Upozorňujeme také na omezení zavedená vládou České republiky. V případě zvažované cesty do Polska doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničí.


Otevřené hraniční přechody

Na rozdíl od hranic s členskými zeměmi EU jsou na polských hranicích, které jsou zároveň vnějšími hranicemi EU, stále platná omezení. Jedná se jak o omezení vstupu cizinců do Polska, tak o povinnost podstoupit karanténu v případě překročení hranice.

Do odvolání zůstává v platnosti pozastavení mezinárodního vlakového spojení se zeměmi za vnější hranicí EU.


Hygienická opatření

Od 10. října 2020 platí pro celé Polsko povinnost zakrývání dýchacích cest na veřejnosti rouškou (při pohybu mimo domov s výjimkou lesů, parků a pláží), ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích. Šátky, šály či plastové štíty nejsou uznány jako adekvátní ochrana dýchacích cest. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav. Obecně je doporučen nepřímý kontakt (VTC, telefon, e-mail) namísto přímého, preferovány jsou bezhotovostní platby. V obchodech platí povinnost používat ochranné gumové rukavice, nebo užít desinfekci rukou. Od 15. října 2020 jsou v pracovních dnech mezi 10:00 a 12:00 hodinou obchody, drogerie, lékárny a pošty otevřeny pouze pro seniory.

V Polsku jsou dle aktuálního vývoje nákazy zařazovány jednotlivé obce do 3 zón (zelená, žlutá a červená). Zóny stanovují úroveň hygienických opatření. S účinností od 24. října 2020 bylo celé území Polska zařazeno do červené zóny. Kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest na veřejnosti patří mezi nejvýraznější omezení platné v celé zemi uzavření restaurací, barů a kaváren (nově smí prodávat pouze přes výdejní okénko), snížení počtu lidí ve veřejné dopravě (obsadit je možno maximálně 50 % sedadel nebo 30 % celkové kapacity vozu) a stanovení nejvýše přípustné účasti na veřejných shromážděních na 5 osob. Hotely a další poskytovatelé ubytovacích služeb mohou nabízet maximálně 50 % své kapacity. Výjimku tvoří Varmijsko-mazurské vojvodství, kde jsou ubytovací služby zcela uzavřeny. Podrobnosti a přehled všech dalších platných opatření naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Varšavě.


Plán ekonomické podpory

V reakci na pandemii koronaviru připravila polská vláda balíček ekonomických a sociálních opatření v celkové hodnotě 212 mld. PLN (1,27 bil. CZK) s názvem Protikrizový štít (Tarcza Antykryzysowa). Balíček 31. března 2020 schválil parlament a podepsal prezident Andrzej Duda. Protikrizový štít staví na 5 pilířích: ochrana zaměstnanců, podpora a financování podnikání, ochrana zdraví, posílení a stabilizace finančního systému a veřejné investice. Z ekonomického hlediska jsou nejdůležitější dva body: 

1) Zvláštní zákon podporující firmy a podnikatele, který osvobozuje mikropodniky a osoby samostatně výdělečně činné od placení sociálního a zdravotního pojištění. Zákon rovněž stanoví výplatu příspěvků za výpadek práce.  

2) Rozšíření pravomocí Polského rozvojového fondu (PFR) tak, aby jej polská vláda mohla pověřit realizací programu poskytování finanční podpory podnikatelům prostřednictvím částečně nevratných půjček, podpory průběžného financování, převzetím akcií nebo jejich podílů. Na tento „finanční štít“ pro mikro, střední a velké podniky by mělo být vynaloženo 100 mld. PLN, které PFR získá prostřednictvím emise dluhopisů. Podporu budou moci získat pouze ty firmy, které jsou daňovým rezidentem na území Polska a poslední 2 roky platily v Polsku daně. 

Protikrizový štít je pravidelně aktualizován (v názvu se mění jen číslo, které označuje aktualizovanou verzi – Tarcza Antykryzysowa 2.0, 3.0, apod.). V rámci aktualizací jsou prodlužovány uvedené formy podpory, či zaváděny nová opatření pro ohrožené skupiny firem a podnikatelů. Základní finanční rámec a principy se však nemění.  


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Ochranné zdravotnické prostředky, nanotextilie.

ICT: E-commerce.

Obrana: Prostředky pro chemickou, biologickou, radiologickou a nukleární ochranu.


Ekonomická predikce

Dle MMF by polská ekonomika měla zaznamenat v tomto roce pokles HDP ve výši 4,6 %. Polsko by tak v rámci EU bylo 4. nejméně postiženou zemí (průměrný pokles 19 států eurozóny se odhaduje na 7,5%). V roce 2021 by dle této prognózy mělo v Polsku dojít k opětovnému růstu HDP o 4,2 %. V aktuálně pravděpodobném případě druhé vlny pandemie spojené s nutností omezit všechny sektory hospodářství opět na 1 až 2 měsíce by propad mohl dosáhnout až 7,1 % HDP. 

Ministerstvo rozvoje společně s Národní bankou Polska (NBP) však optimisticky odhadují, že letos se podaří udržet kladnou nulu a v příštím roce by mohlo dojít opět k rychlému růstu. Obě instituce při odhadu vycházejí ze skutečnosti, že asijské trhy po uvolnění hospodářských omezení rychle obnovily dynamický růst. Současně se však kriticky přiznávají, že jakékoli prognózy jsou v tuto chvíli velmi obtížné. 


Web zastupitelského úřadu ve Vašavě

Rakousko

Tarifní a netarifní bariéry

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví mají příslušní držitelé povolení povinnost informovat Spolkový úřad pro bezpečnost ve zdravotnictví (BASG) o omezení dodání léčivých přípravků na předpis, které v případě nedostupnosti dosahuje min. dvou týdnů, v případě nedostatečné dostupnosti min. 4 týdnů. Tyto léčivé přípravky jsou následně zařazeny na seznam léků se zákazem vývozu do ostatních zemí EHP, který je zveřejněn na stránkách BASG (zaměřeno na paralelní vývoz léků). Při obnovené dostupnosti je zákaz vývozu zrušen.


Logistika

Od 10.2.2021 se mění podmínky vstupu z ČR do Rakouska.

S účinností od 10. 2. 2021 se mění podmínky příjezdu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19. Nové podmínky viz níže. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény/registrace.  

POZOR: Před příjezdem do Rakouska je vyžadována elektronická registrace, která se nově bude týkat i pendlerů: jak ji vyplnit, naleznete na webu ZÚ.  

Podmínky vstupu do Rakouska: 

 1. V souvislosti se 14denní incidencí na 100 tis. obyvatel byl upraven seznam zemí, ze kterých při příjezdu do Rakouskanení vyžadován test/karanténa – to je možné pouze při příjezdu z Austrálie, Finska, Islandu, Nového Zélandu, Norska, Jižní Koreje, Řecka, Singapuru a Vatikánu. Je však vyžadována elektronická registrace.  
 2. Při příjezdu z ČRa dalších zemí  EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.)je třeba předložit negativní antigenní či PCR test, který nesmí být starší než 72 hod (formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete na webu ZÚ  v DE a EN)Pokud jej cestovatelé nebudou mít k dispozici, mohou se nechat do 24 hodin (od vstupu do země) otestovat v Rakousku, a nahradit tak lékařské osvědčení o absolvování testu výsledkem testu provedeného v RAKOUSKU, kde je výsledek typicky zasílán elektronicky (SMS či e-mailem). Současně však musí neprodleně nastoupit 10denní karanténu, která může být ukončena nejdříve 5. den po vstupu absolvováním dalšího antigenního či PCR testu s negativním výsledkemPřed příjezdem je vyžadována elektronická registrace. 
 3. PODSTATNÁ ZMĚNA SE TÝKÁ PENDLERŮ z pracovních důvodů, školáků a studentů za účelem školní docházky a osob pravidelně cestujících do/z Rakouska za životními partnery a rodinou.

Tyto osoby nově musí předkládat lékařské osvědčení o absolvování antigenního či PCR testu s negativním výsledkem, který je platný 7 dní od okamžiku odběru (formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete na webu ZÚ v DE a EN). Pokud jej v okamžiku vstupu do Rakouska nemají k dispozici, mohou se nechat do 24 hodin (od vstupu do země) otestovat. Nově je možné lékařské osvědčení nahradit výsledkem testu provedeným v RAKOUSKU – v praxi to znamená, že je možné využít bezplatných služeb rakouských testovacích stanic, kde je výsledek typicky zasílán elektronicky (SMS či e-mailem). Při tomto testování je nutno doložit sídlo zaměstnavatele v Rakousku. Pokud test absolvujete v ČR, musíte mít vyplněno výše uvedené lékařské osvědčení. Vyžaduje se také elektronická registrace, kterou je nutné opakovat vždy při předložení nového testu nebo při změně zadávaných údajů.  Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy.  Výjimky z povinnosti testu/karantény pro cestovatele z ČR – existenci výjimky je třeba při kontrole důvěryhodně doložit.  

 1. a)Test nemusí mít děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou(např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud  děti cestují samostatně (bez doprovodu dospělé osoby), platí pro ně režim test/karanténa. 
 2. b)Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky,např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie  (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).. Registrace se nevyžaduje. 

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem. Pokud v Rakousku chtějí zůstat, platí pro ně obecné podmínky pro příjezd do Rakouska, vč. povinné elektronické registrace. 

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné). 

c) Výjimka je stanovena dále (není vyžadována elektronická registrace): 

pro zajištění nákladní a osobní dopravy; -k provedení repatriačních jízd či letů; – z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu při příjezdu do Rakouska: jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují – v takovém případě není potřeba test, ani karanténa. U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se  však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, tj. v případě příjezdu z ČR – test/karanténa! Pokud cestovatel  z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu pobýval v ČR, platí pro něho při návratu do Rakouska režim test/karanténa. – v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací; – v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku); – příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky. 

 1. d) Výjimku mají takérakouští občané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za nezbytným lékařským výkonem do Rakouska.Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí, např. v ČR,  pokud jí lékař potvrdí formulář v němčině nebo v angličtině. V tomto případě se vyžaduje elektronická registrace. 

e) Povinnost testu/karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím. Nevyžaduje se elektronická registrace.

Testovací místa v Rakousku: internetové stránky Velvyslanectví ČR ve Vídni

je možné předložit negativní PCR či ANTIGENNÍ test ne starší než 72 hodin, nebo nastoupit 10denní karanténu a tu si v jejím průběhu (kdykoliv) zkrátit absolvováním PCR či ANTIGENNÍHO testu s negativním výsledkem. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény.  4. Dosavadní, níže uvedené  výjimky předchozího nařízení pro tranzit, pendlery, školáky, pravidelné návštěvy životních partnerů a rodiny, nákladní a osobní přepravu, obstarání zvířat, z lékařských důvodů apod. nadále platí, tj. není vyžadován test/karanténa.  5. Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy. 

Formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete zde v DE a EN. 

Výjimky z povinnosti testu/karantény pro cestovatele z ČR: 

 1. Test nemusí mít děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou(např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud  děti cestují samostatně (bez doprovodu dospěléosoby), platí pro ně režim test/karanténa. 

Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie. Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem. 

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).  

3. Výjimka je stanovena také: 

-  pro zajištění nákladní a osobní dopravy; 

-  pro cesty v rámci pravidelného dojíždění za prací (pendleři) z ČR do Rakouska, tak z Rakouska do ČR s potvrzením od zaměstnavatele; neuplatní se však v případě osobních pečovatelek; vzor potvrzení ke stažení na webu ZÚ. – pro pravidelné cesty  (pendlování) do /z Rakouska za účelem školní docházky/studia; – k provedení repatriačních jízd či letů; 

– pro cesty v rámci pravidelného pendlování z rodinných důvodů nebo návštěvy životního partnera (důvod je nutné prokázat, např. návštěvu dítěte kopií rodného listu); – z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu (tzv. rodinná výjimka) při příjezdu do Rakouska: jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují – v takovém případě není potřeba test, ani karanténa. U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se  však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, tj. v případě příjezdu z ČR – test/karanténa! Pokud cestovatel  z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu pobýval v ČR, platí pro něho při návratu do Rakouska režim test/karanténa. 

– v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací; 

– v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku); – příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky. 

 1. Výjimku mají také Rakušané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za lékařským výkonem do Rakouska.Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí, např. v ČR,  pokud jí lékař potvrdí formulář v němčině nebo v angličtině. 
 2. Povinnost testu/karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.

Otevřené hraniční přechody

Od 9. ledna 2021 zavedlo Rakousko kontroly na hranicích s ČR, od 14.ledna 2021 bude uzavřeno 42 hraničních přechodů

Od půlnoci z pátku na sobotu 9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR. Od 14.ledna 2021 bude uzavřeno 42 níže uvedených  hraničních přechodů, otevřeno zůstane 17  níže uvedených  hraničních přechodů.

Kromě výjimek (např. pendleři) nadále platí povinná karanténa – viz  web.

Seznam  hraničních přechodů mezi ČR a Rakouskem, které zůstávají otevřeny i po 14.1.2021:

Drasenhofen-Mikulov

Gmünd-ČeskéVelenice

Gmünd-BöhmzeilČeskéVeleniceGmünd-NagelbergHalámkyGrametten-NováBystřiceFratres-SlavoniceHohenau-BřeclavKleinhaugsdorf-HatěLaa an der Thaya-Hevlín

Oberthürnau-VratěnínReinthal-PoštornáRetz-ŠatovRetz-ZnojmoSchöneben-ZadníZvonkováSummerau-DolníDvořištěWeigetschlag-StudánkyWullowitz-Dolní Dvořiště

Seznam  hraničních přechodů mezi ČR a Rakouskem, uzavřených od 14.1.2021:

 1. Alt Prerau – Nový Přerov; 2. Brand – Rapšach/Spáleništĕ; 3. Deutsch Hörschlag – Český Herslák; 4. Dürnau – Mnichovice; 5. Eisenhut – Horní Dvořiště; 6. Felling – Podmyče; 7. Gmünd – České Velenice, Hospodářský park; 8. Gmünd (Wielands) – České Velenice, Vitorazská ul.; 9. Gmünd/Bleylebenstraße – České Velenice/lávka; 10. Guglwald – Přední Výtoň; 11. Hammern – Cetviny; 12. Harbach – Šejby; 13. Hardegg – Čižov; 14. Haugschlag – Smrčná; 15. Heinrichsreith – Stálky; 16. Hirschenschlag – Artoleč; 17. Höhenberg – Nové Hrady (Vyšné); 18. Holzschlag – Nová Pec/Říjiště; 19. Hörleinsödt – Rožnov; 20. Iglbach – Ježová; 21. Joachimsthal – Stříbrné Hutĕ; 22. Kleintaxen – Koštálkov; 23. Langau – Hřbitov Stálky; 24. Langau – Šafov; 25. Mairspindt – Cetviny; 26. Mitterretzbach – Hnanice; 27. Mitterretzbach/Heiliger Stein – Hnanice; 28. Ottenthal – Mikulov; 29. Plöckenstein – Plechý; 30. Plöckensteinersee Adalbert Stifter Denkmal; 31. Pyhrabruck – Nové Hrady; 32. Rading – Radvanov; 33. Reingers – Romava; 34. Riegersburg – Šafov; 35. Rottalbach; 36. Schaditz – Hluboká; 37. Schlag – Chlum u Třeboně; 38. Schrattenberg – Valtice; 39. Seefeld/Kadolz – Jaroslavice; 40. Sonnenwald – Pestřice; 41. St. Oswald – Koranda; 42. Stadlberg – Pohoří na Šumavě.

Hygienická opatření při přepravě zboží

Je třeba dodržovat odstup 1 metr a v uzavřených prostorách používat roušky.


Plán ekonomické podpory

1) Krizový fond (Härtefallfonds), 2 mld. EUR. Z fondu jsou poskytovány nevratné příspěvky pro OSVČ a drobné podniky, svobodná povolání a umělce. Po dosavadních úpravách obdrží oprávnění žadatelé minimálně 1 000 EUR a maximálně 2 500 EUR/měsíc, za celkové období (12 měsíců) pak maximálně 30 tis. EUR.

2) Balíček pro start-upy (Startup-Hilfsfonds), 150 mil. EUR. Polostátní fond určený k zachování likvidity pro start-upy v období koronavirové krize pomocí státních garancí a dorovnání privátních investic.

3) Pomocný fond pro obzvláště zasažené podniky (Corona-Hilfsfonds), 15 mld. EUR. Vláda firmám umožňuje úvěry se státní zárukou 90 – 100 % dlužné sumy. Část úvěru je formou příspěvku až do výše 75 % fixních nákladů podniku za zvolené období 3 měsíců v závislosti na propadu obratu nesplatná. Příspěvek na náklady (Fixkostenzuschuss) je možné čerpat i bez úvěru.

4) Státní záruky na úvěry, 9 mld. EUR. Záruky jsou udělovány prostřednictvím státní rozvojové banky Austria Wirtschaftsservice (AWS) pro MSP, Rakouské hotelové a turistické banky (ÖHT) pro podniky z oblasti cestovního ruchu a Österreichische Kontrollbank (OeKB) v případě velkých a exportních podniků.

5) Kurzarbeit, 12 mld. EUR. Dochází ke zkrácení pracovní doby zaměstnance, část mzdy firmě kompenzuje stát prostřednictvím paušálů za chybějící hodiny. Firmy nesou pouze náklady na práci, kterou zaměstnanci skutečně vykonají. Od října 2020 do března 2021 je v platnosti upravený model kurzarbeitu s podmínkou odpracování min. 30 % a max. 80 % původní pracovní doby. Firmy, na které se vztahuje listopadový lockdown, mohou pracovní dobu po dobu platnosti opatření redukovat až na 0%. Zaměstnanci obdrží 80 – 90 % původní čisté mzdy.

6) Odklady plateb daní a snižování záloh na dani, 10 mld. EUR

7) Podpůrný balíček daňových úlev pro gastronomii, 500 mil. EUR (vstoupil v platnost  1. 7. 2020). Součástí je navýšení nezdaněné částky u stravovacích poukázek, úprava podmínek pro uplatnění základních výdajů i výdajů na mobilitu paušální částkou, zrušení daně z šumivého vína a zvýšení hranice pro pro daňový odpočet u účtenek za stravování při obchodním jednání.

8) Další investice a daňové úlevy, 12 mld. EUR. Opatření jsou rozdělena do třech oblastí: záchranná opatření pro obzvlášť zasažená odvětví, snížení daňové zátěže pro nízkopříjmové skupiny a rodiny a investiční aktivity. Opatření v první kategorii zahrnují zpětné uplatnění daňové ztráty a snížení DPH v oblasti gastronomie a kultury na 5 %. V oblasti investic byla zavedena investiční prémie a umožněno uplatnění zvýšeného odpisu z investičního majetku. Vláda bude investovat do obnovitelných zdrojů, ekologických renovací budov a topných zařízení, udržitelnosti lesů, digitalizace školství, výstavby širokopásmového připojení a dostupného bydlení.

9) Balíček pro pořadatele akcí, 300 mil. EUR na kompenzaci výdajů spojených s akcí, které již nebude možné stornovat, pokud se akce nebude moci uskutečnit nebo bude omezena z důvodu koronavirové pandemie.

10) Náhrada obratu (Umsatzersatz) pro podniky uzavřené v souvislosti s listopadovým lockdownem ve výši 80% obratu vypočtená na základě obratu za listopad 2019 (max. 800 tis. EUR/podnik) pro firmy z oblasti gastronomie, hotelnictví, volnočasová zářízení a služby zahrnující fyzický kontakt (např. kadeřnictví). Uzavřené obchody mají nárok na náhradu 20 % / 40 % / 60 % obratu dle typu branže.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Výroba a distribuce: zdravotnických potřeb (ochranných respirátorů, roušek, OP masek, ochranného oblečení, jednorázových rukavic, atd.), inovativních hygienických výrobků, čistících a desinfekčních prostředků

Dále lékařská technika a vybavení pro laboratoře, výrobky zdravotní péče a pečovatelské pomůcky, záchranné a evakuační systémy, systémy dekontaminace, zdravotnické vybavení první pomoci, farmaceutické výrobky, vývoj očkovacích látek, biotechnologie.

IT: Cloud Computing, Distance Learning včetnĕ aplikací pro tvorbu a úpravu videí, prodeje webových kamer, zpracování a analýza dat v podobĕ Big Data, vizualizace dat a nástroje pro modelování a simulaci, informační a komunikační technologie v lékařství, telemedicína, služby plánování a vývoje telekomunikační infrastruktury, inovativní systémy logistiky a skladování, doručovací a balíkové služby na míru.


Ekonomická predikce

Hospodářský institut WIFO předpovídá v souvislosti s podzimním lockdownem na rok 2020 pokles HDP o 8 %, v r. 2021 růst HDP o 2,8 %.

Predikce EU: Propad HDP v letošním roce -7.1 %, předpokládaný růst 2021 +5,6 %

Predikce MMF: Pokles HDP o 7 % s růstem o 4,5 % v příštím roce.


Web zastupitelského úřadu ve Vídni

Rumunsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Aktuální seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, na kterém je od 7. 10. zařazena i Česká republika:  

Karanténní opatření v Rumunsku 

Přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (včetně České republiky) jsou povinni prokázat se negativním RT-PCR testem na SARS-CoV-2 (ne starším 72 hod.) a zároveň podstoupit 2- týdenní karanténu. 

Tzn.: 10- denní karanténa pro ty, kteří přicestují s negativním RT-PCR testem; 14- denní karanténa pro osoby, které přijedou např. autem bez testu (v případě letadla nelze nastoupit na palubu bez negativního RT-PCR testu). Děti do věku 3 let jsou osvobozeny od nutnosti předkládat test, avšak nikoli od karantény. Test musí být dvojjazyčný – v jazyce země provedení testu a anglickém jazyce (v elektronické nebo tištěné formě). Dopravci jsou oprávněni zamezit nástup cestujícího do dopravního prostředku, pokud se neprokáže negativním RT-PCR testem/ dokladem o očkování/ či dokladem o prodělaném onemocnění Covid-19. 

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů mohou tuto karanténu opustit po 10. dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a nevykazuje žádné charakteristické příznaky.   

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 72 hodin před vstupem na území státu.

Z karantény jsou vyňaty také osoby, které za posledních 90 dní prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží to lékařským potvrzením a před vstupem do Rumunska uplynulo min 14 dnů od ukončení nemoci. 

Dle Rozhodnutí č. 4/ 18.1.2021 Národního výboru pro krizové situace Rumunska jsou také vyňaty z karanténních opatření osoby očkované proti viru SARS-Cov-2, pokud od podání druhé dávky vakcíny uplynulo nejméně 10 dní před vstupem do Rumunska nebo od doby přímého kontaktu s covid pozitivní osobou. Tzn. takto očkované osoby mohou přicestovat do Rumunska i z vysoce rizikových zemí, aniž by musely podstoupit karanténu. Výjimky z karanténních opatření neplatí pro osoby přijíždějící do Rumunska ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

Potvrzení očkování, včetně data podání druhé dávky, musí být zapsáno v dokladu, který je vydán sanitární jednotkou, která podala vakcínu. 

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska v profesním zájmu, který je doložen vízem, povolením k pobytu nebo jiným ekvivalentním dokladem (tj. „zvacím dopisem“), dále zdravotnický personál, výzkumný personál v lékárenském oboru, zdravotnický personál pro geriatrickou péči, dopravci a další kategorie pracovníků, kteří zajišťují nezbytné transportyosoby v tranzitu, včetně osob repatriovaných v důsledku poskytnutí konzulární ochrany. 

Z karanténního opatření jsou vyňatí řidiči nákladních vozidel nad 2,4 t, řidiči dopravní společnosti přepravující více než 9 osob včetně řidiče samotného, řidiči přepravující se ze státu, kde mají pobyt do státu EU, pokud jedou vykonávat svou profesi, piloti letadel a posádka letadla. 

Seznam výjimek z karanténních opatření (platí pro osoby, které nevykazují symptomy onemocnění Covid-19), je uvedený v Rozhodnutí č. 9 z 11. 02. 2021, které vydal Národní výbor pro krizové situace Rumunska. 

Osoby cestující do Rumunska ze států s vysokým rizikem nákazy (tedy včetně ČR) mají povinnost vyplnit formulář Prohlášení (Declarationakceptuje zadání jen rumunského tel. čísla, zde Prohlášení ke stažení), ve kterém musí vyplnit mimo jiné následující údaje: dobu příjezdu, osobní údaje, předpokládanou dobu a místo pobytu v Rumunsku, kontaktní údaje, informace o aktuálním zdravotním stavu včetně prohlášení, že v případě nařízené karantény budou pobývat na adrese uvedené v tomto formuláři. 

Při vstupu na rumunské území je rozhodující nikoli občanství cestujícího, ale skutečnost, z jaké destinace dotyčný přijíždí. Pokud občan ČR cestuje do Rumunska ze země s nízkým rizikem nákazy COVID-19, kde pobýval posledních minimálně 14 dní, pak se na něj žádná omezení pro vstup do země nevztahují a rovněž není omezen jeho volný pohyb. 

K návratu osob s českým občanstvím do ČR 

Rumunsko se řadí mezi tzv. červené země, tedy země s vysokým rizikem nákazy, a tedy se na české občany při návratu do České republiky vztahují karanténní opatření (pozn. platí pro pobyt v Rumunsku delší než 12 hodin). 

Cestující z Rumunska (pokud jejich pobyt přesáhl 12 hodin) jsou povinni před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář a při hraniční nebo pobytové kontrole předložit doklad o jeho vyplnění. Dále je nutné ještě před vstupem do ČR absolvovat antigenní či PCR test (výsledek nesmí být starší více než 72 hod), navíc ale musí cestovatelé nejpozději do 5 dnů od příjezdu do ČR absolvovat další PCR test a jeho výsledek neprodleně ohlásit příslušné hygienické stanici – do doby výsledku testu platí pro tyto osoby povinná karanténa/ samoizolace (omezení volného pohybu). Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let. 

Vzhledem k tomu, že je nyní zapotřebí absolvovat antigenní/ PCR test ještě před vstupem do ČR, uvádíme zde adresář odběrových míst na území Rumunska. 

Nově se výjimka z karanténních opatření mmj. vztahuje na osoby, které již onemocnění Covid-19 prodělaly v posledních 90 dnech a prokáží to odpovídajícím lékařským potvrzením. 


Otevřené hraniční přechody

Hraniční přechody. 

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod.  

V případě tranzitu musí řidiči vyplnittranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů. Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem. 

Bylo schváleno opatření zrušení letů z/do Rumunska do/z států s vysokým epidemiologickým rizikem s výjimkou letů z/do států EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených arabských emirátů a Kataru. 


Hygienická opatření

Národní rada pro krizové situace prodloužila stav pohotovosti v Rumunsku do 15. března 2021.

S účinností od 9. 11. 2020 je ve všech městech a obcích vyhlášen zákaz nočního vycházení od 23 do 5 hodin rána. Noční vycházení je povoleno pouze na základě prohlášení na vlastní odpovědnost (níže vzor – jméno, bydliště, datum narození):

 • Cesta do/z práce (musí být prokázaná legitimací / potvrzení od zaměstnavatele)
 • Urgentní lékařská asistence, která se nedá provádět na dálku
 • Nákup léků
 • Doprovod nemocného dítě / starých osoby, nemocných, postižených
 • Případ úmrtí člena rodiny
 • Restaurace, kavárny a pod, mohou být otevřené od 6.00 do 23.00, a to jen s poloviční kapacitou. Konkrétní otevření záleží na regionální epidemiologické situaci.

V obchodech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách a stejně tak i ve všech veřejných otevřených prostorách platí plošná povinnost nošení roušky. Rovněž je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry a hygienická opatření.

Vnitřní hotelové restaurace jsou pouze pro ubytované hosty. Otevřené od 6.00 do 23.00, s poloviční kapacitou. Regionálně – otevření záleží na epidemiologické situaci.

Obchody mohou být otevřené od 5.00 do 21.00.

Od 21.00 do 5.00 mohou být v provozu lékárny, čerpací stanice, cateringové služby.

Osoby nepatřící do stejné rodiny se mohou hromadně pohybovat ve skupině do maximálně 6 osob. 

Od 21.00 do 5.00 se mohou dále pohybovat řidiči nákladních vozidel nad 2,4 t, řidiči dopravní společnosti přepravující více než 9 osob včetně řidiče samotného, řidiči přepravující se ze státu, kde mají pobyt do státu EU, pokud jedou vykonávat svou profesi.

Pokud zaznamenáte příznaky COVID-19 (teplotu, kašel) volejte na pohotovostní linku 112. 

Rumunské policejní složky kontrolují dodržování opatření spojených se stavem pohotovosti a v případě jejich porušení se udělují vysoké pokuty.

Odkazy na rumunské instituce:   

Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo zahraničních věcí  

Ministerstvo zdravotnictví  


Plán ekonomické podpory

Vláda v červenci představila ambiciózní dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“. Cílem nového modelu hospodářského rozvoje je celková modernizace státu, kdy měřitelným milníkem je plán dosažení rumunského HDP per capita na úroveň 87% EU 27 v roce 2025. (Nyní to je cca 66, %).

Rumunská vláda dokončila koncem října první návrh „Národního plánu oživení a odolnosti“. V rámci nástroje EU na obnovu a odolnost získá Rumunsko 30 mld. EUR z celkového objemu prostředků ve výši 672,5 mld. EUR.


Perspektivní sektory

Dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“ je členěn na 20 prioritních oblastí:

Podpůrné granty na opětovné zahájení činnosti, provozní kapitál a investice – 1,034 miliard EUR

 • Programy nevratného financování ke zvýšení konkurenceschopnosti MSP – 1,13 miliard EUR
 • Granty pro inovativní podnikatelské iniciativy a digitalizaci společnosti – 330 milion EUR
 • Podpora na rozvoj zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu – 368 milion EUR
 • Programy na financování nových investic a pro relokaci společností v Rumunsku – 1,47 miliard EUR
 • Programy na zaručení úvěrů na pracovní kapitál a investic – 4,88 miliard EUR
 • Záruční programy k zajištění hotovosti pro společnosti – 1,16 miliard EUR
 • Nástroje růstu kapitalizací společností a k financování investic
 • Podpůrná opatření pro zaměstnance a pro firmy za účelem opětovné zahájení činnosti
 • Jiná podpůrná opatření k zaměstnávání pracovní síly
 • Opatření sociální ochrany – 355 milion EUR
 • DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (I) – 53,3 miliard EUR
 • DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (II) – 7,2 miliard EUR
 • Energetická infrastruktura -12,48 miliard EUR
 • Zdravotní infrastruktura – 5,35 miliard EUR
 • Infrastruktura pro výchovu – 2,12 miliard EUR
 • Investice pro místní rozvoj – 8,2 miliard EUR
 • Zemědělská zavlažovací infrastruktura – 5 miliard EUR
 • Investice do životního prostředí – přidělení 2020 – 688 milion EUR
 • Sportovní infrastruktura – 4,3 miliard EUR

Dokument „Národní plán oživení a odolnosti“ je členěn do 3 hlavních pilířů:

 • Zelená transformace a boj proti klimatickým změnám
 • Veřejná služba rozvoj měst
 • Ekonomická konkurenceschopnost a odolnost.

V tomto kontextu je Mapa oborových příležitostí aktuální.


Ekonomická predikce

Ekonomická predikce Evropské komise z listopadu 2020 předpovídá pro rok 2020 pokles rumunského HDP o 5,2 %. Pro rok 2021 komise očekává +3,3 % (-0,7 % oproti letní predikci). V roce 2022 EK predikuje růst HDP o 3,8%. Světová banka předpovídá pro rok 2021 3,5% růst HDP a 4,1% růst v roce 2022.

Rumunská národní banka (BNR) odhaduje pokles HDP pro rok 2020 o 5,6%.

Inflace se za celý rok 2020 se podle EK očekává na hodnotě 2,5 %. Pro rok 2021 je předpovídán nárůst na 2,5 % (-0,3% ve srovnání s letní predikcí). V roce 2022 EK očekává inflaci na hodnotě 2,4%.

Rumunská národní banka (BNR) podle svého výhledu snížila svou prognózu celkové inflace na konec roku 2020 na 2,7% z původních 2,8%. Pro rok 2021 by chtěli dosáhnout inflačního cíle 2,5%.

Za riziko je považováno radikální zhoršení epidemiologické situace.


Web zastupitelského úřadu v Bukurešti

Rusko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.  

S platností od 3. 4. (s účinností dnem vyhlášení, 16. 3.) jeRozhodnutím Euroasijské ekonomické komise  osvobozen od dovozního cla materiál určený na využití v souvislosti s opatřením proti šíření virové infekce (obvazy, dezinfekční prostředky, diagnostická činidla, injekční stříkačky atd.).  

Rusko usnadnilo proces registrace léků zahraniční výroby na dobu trvání krizové situace.  

Za účelem stabilizace cen mouky a chleba během pandemie stanovila vláda v prosinci celní kvótu 17,5 milionů tun na vývoz pšenice, žita, ječmene a kukuřice. Pokud bude kvóta překročena, vývozci budou platit clo ve výši 50 % celní hodnoty vyvážené produkce, nejméně však 100 EUR za tunu. Opatření se dotkne produktů vyvážených mimo celní unii abude platné od 15. února do30.června 2021. 


Logistika

Kamionovou dopravu lze provozovat jako za normálního provozu. Pokud jede kamion jedním směrem prázdný, objevují se informace o zvýšených kontrolách na zjištění účelnosti cesty. Lze to řešit najmutím dopravce, jehož řidiči disponují ruským pasem nebo alespoň již vydaným platným vízem. Doporučuje se nevozit potraviny a jiné zboží v jenom kamionu. Pokud není zbytí, zajistit jejich důkladné oddělení. Být připraven na možné problémy ve vnitrozemí při překračování vnitřních hranic jednotlivých subjektů Ruské federace, které mohou vyžadovat jiné podmínky, než deklaruje federální úroveň. 

Upozorňujeme řidiče osobních automobilů, že vjezd do Ruska přes lotyššsko-ruskou pozemní hranici již není možný. Lotyšské úřady přestaly přes svoje hraniční přechody vypouštět občany EU mimo území EU. 

Od 1. února 2021 se změnil způsob přidělování kontrolovaných celních deklarací na centra elektronického deklarování Celní služby RF. Přesun elektronické kontroly dokumentů do oblastí s jiným časovým pásmem než je místo fyzického přechodu zboží přes státní hranici Ruska a nezkušenost celníků s některými typy zboží může způsobovat zpoždění a časové prodlevy. Na fyzickém přechodu zboží se nic nemění, zdržení ale někdy vyvolávají nutnost platit za úschovu zboží v  celních skladech do doby vpuštění zboží na území Ruska.


Otevřené hraniční přechody

Provoz přes automobilové, železniční, říční a pěší hraniční přechody přes státní hranici Ruské federace a také přes pozemní část rusko-běloruské státní hranice byl od 30. března 2020 dočasně omezen. Řidiči kamionů nad 3,5 tun patří mezi výjimky, kterým je přejezd povolen. 


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči musejí být při vjezdu do Ruské federace vybaveni následujícími ochrannými prostředky: 

1) Dezinfekční prostředky (vlhčené dezinfekční ubrousky, dezinfekční roztoky apod.); 

2) prostředky zajišťující ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory apod.); 

3) gumové lékařské rukavice. 


Plán ekonomické podpory

Vláda RF postupně přijímá opatření k podpoře ekonomiky a společností působících na ruském trhu, stejně jako klíčových odvětví zasažených koronavirovou situací. Více informací zde. 


Perspektivní sektory

Potravinářství: Syrovátka pro výrobu suchých potravin  

Zemědělství: Osiva a sadba, inkubační vejce a genetickém materiálu (býčí sperma a plemenný skot). Výstavba skleníků adodávky technologií pro ně, prostředky péče o zeleninu pěstovanou vesklenících. 

Kovozpracovatelský průmysl: Uzavírací ventily pro plynové lahve  

Sportovní vybavení: Osobní kola, odrážedla.  

Druhotné suroviny: Plasty a papír.  

Rafinerie: Služby a technologie spojené s úsporou energií na jejich provoz (mazut, ropa,…). 


Ekonomická predikce

Celoroční výsledek ruského hospodářství se tak prozatím očekává kolem -4,2 % HDP nebo o něco výše, pokud se naplní předpoklad o prakticky nulové změně HDP v posledním čtvrtletí, což by se bralo jako pozitivní zakončení pandemií poznamenaného roku. Nezaměstnanost se nijak výrazně nezvýšila, ke konci roku dokonce o něco poklesla, z říjnových 6,3 na prosincových 6,1 %. Vláda se musela rozloučit s myšlenkou přebytkových rozpočtů, minimálně loňský (-5,1 % HDP) a letošní (cca -3,2 %) skončí deficitně. K vyrovnanému státnímu rozpočtu se Rusko nevrátí dříve než v roce 2022, přebytkový možná v brzké době nebude vůbec (zatím vláda počítá s přebytkem v roce 2023). V roce 2021 je možný až tří procentní růst, to vše za předpokladu rychlého návratu do běžného ekonomického života. Pesimistický scénář vývoje počítá s obnovením ekonomického růstu až v roce 2022.    

Bankovnictví zatím nepostihlo hromadné nesplácení úvěrů, i když podle dostupných dat se „výrazný“ pokles zisků a příjmů nevyhnuly zhruba čtyřiceti procentům jejich klientů. Kvůli restrukturalizaci půjček a odkladu splátek se tak očekávaný výrazný nárůst špatných úvěrů zatím nekoná.  

V krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu je ruská ekonomika zásadně ovlivněna poptávkou a cenou ropy na světových trzích. Ruská vláda byla resp. je schopna ekonomickou situaci země finančně saturovat během roku 2020 a prvního čtvrtletí 2021 za předpokladu, že se cena udrží na alespoň 42 USD/barel a poptávka po ní nebude příliš klesat.  


Web zastupitelského úřadu v Moskvě

Slovensko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Zákaz jízdy nákladních vozidel platí v neděli a ve státní svátek od 00 hod. do 22 hod. podle zákona o silničním provozu. Výjimku ze zákona povoluje Prezídium Policejního sboru SR. Případná povolení jízdy nákladních vozidel v neděli a ve státní svátek jsou většinou vyhlašována na poslední chvíli. Doporučujeme proto pravidelně sledovat webovou stránku Ministerstva vnitra SR.

Prezidium Policejního sboru SR povolilo jízdu všem nákladním vozidlům na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích 1. třídy ve státní svátek dne 1. ledna 2021 a dne 6. ledna 2021.

Od 18. 9. 2020 se musí řidiči nákladní dopravy překračující hranici Slovenské republiky prokázat potvrzením od zaměstnavatele ve státním jazyku Slovenské republiky nebo osvědčením pro pracovníky v mezinárodní dopravě, jehož vzor je uvedený v příloze č. 3 oznámení Evropské komise o uplatňování zelených jízdních pruhů


Otevřené hraniční přechody

S ČR jsou otevřené větší hraniční přechody. Vícero menších hraničních přechodů na silnicích 3. třídy je zavřených.   


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidičům nákladní dopravy, kteří vstupují na území SR za účelem přepravy, nakládání a vykládání zboží, se nařizuje, aby při nakládání a vykládání zboží používali osobní ochranné pracovní prostředky, maximálně omezili přímý kontakt s personálem v zahraničí a měli vozidlo vybavené gumovými rukavicemi k použití podle potřeby a dezinfekční prostředky k pravidelnému čistění rukou.


Plán ekonomické podpory

Opatření 1-5 platí od 1. 22021Firmy mohou žádat o dotace na zaměstnance, které přijaly do 1. 2. 2021 nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si založily živnost či začaly podnikat nejpozději 12. 2021.  

1) Příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance pro zaměstnavatele, kteří v době mimořádné situace na základě vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví SR zavřeli nebo omezili svůj provoz: 

– 100 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.   

2) Příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance pro zaměstnavatele (osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ jako zaměstnavatel), kteří v době mimořádné situace na základě vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví SR zavřely nebo omezily svůj provoz: 

– 100 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.   

3aPříspěvek na mzdu zaměstnance pro zaměstnavatele, kteří udrží pracovní místo i v případě přerušení či omezení své činnosti nebo v případě poklesu tržeb meziročně o nejméně 20 % během vyhlášené mimořádné situace. Jedná se o zaměstnavatele, který nemusel zavřít provozovnu v době mimořádné situace, ale měl zaměstnance na překážkách v práci na straně zaměstnavatele – tzv. kurzarbeit:  

– od 20,00 % do 29,99 % (330 eur měsíčně) 

– od 30,00 % do 39,99 % (420 eur měsíčně) 

– od 40,00 % do 49,99 % (510 eur měsíčně) 

– od 50,00 % do 59,99 % (600 eur měsíčně) 

– od 60,00 % do 69,99 % (690 eur měsíčně) 

– od 70,00 % do 79,99 % (780 eur měsíčně) 

– od 80,00 % a více (870 eur měsíčně).   

 3bPříspěvek na mzdu zaměstnance pro zaměstnavatele (OSVČ jako zaměstnavatel), kteří udrží pracovní místo i v případě přerušení nebo omezení své činnosti nebo v případě poklesu tržeb meziročně o nejméně 20 % během vyhlášené mimořádné situace. Jedná se o zaměstnavatele, který nemusel zavřít provozovnu v době mimořádné situace, ale měl zaměstnance na překážkách v práci na straně zaměstnavatele – tzv. kurzarbeit 

– od 20,00 % do 29,99 % (330 eur měsíčně) 

– od 30,00 % do 39,99 % (420 eur měsíčně) 

– od 40,00 % do 49,99 % (510 eur měsíčně) 

– od 50,00 % do 59,99 % (600 eur měsíčně) 

– od 60,00 % do 69,99 % (690 eur měsíčně) 

– od 70,00 % do 79,99 % (780 eur měsíčně) 

– od 80,00 % a více (870 eur měsíčně).    

4) Příspěvek na náhradu ztráty příjmu z výdělečné činnosti pro OSVČ a s.r.o. sjedním jednatelem, které v době mimořádné situace nemají žádný jiný příjem 

– 315 eur měsíčně.   

 5) SOS dotace – určená pro lidi, kteří se během pandemie ocitli v krizové situaci a bez příjmu: 

– 300 eur měsíčně   

Odklad platby odvodu na sociální pojištění za leden 2021  

 pro zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) do 30. června 2021. Výjimku mají ti, u kterých došlo k poklesu příjmů o 40 % a více.  

Pomoc s nájemným 

– maximálně 50 % nájemného. Pokud pronajímatel odpustí nájemci nižší procento z nájmu (např. 30 %), dostane od státu podporu také 30 % a rozdíl zaplatí nájemce během 4 let.  

Antikorona 1  

– státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry pro malé a střední firmy   

– maximální výše úvěru 1,2 mil. eur 

 splatnost úvěru 4 roky včetně ročního odkladu splátek jistiny i úroků.  

Antikorona 2  

– státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry pro firmy do 90 % úvěru – maximální výše úvěru 2 mil. eur 

– splatnost úvěru 2-6 let včetně ročního odkladu splátek jistiny i úroků 

– maximální úrok pro mikro podniky 3,9 % a pro ostatní podniky 1,9 %.  

 

Státní záruky za úvěry pro malé a střední firmy a OSVČ  

– státní záruky za úvěry od Slovenské záruční a rozvojové banky a Eximbank do 80 % úvěru 

– úvěry od SZRB (10 – 350 tis. eur), úvěry od Eximbank (100 – 500 tis. eur) 

– splatnost úvěru 3 roky 


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Osobní ochranné pomůcky, testy na koronavir, technologie na likvidaci bakterií a virů včetně koronaviru, inovativní léky.

Potravinářství a zemědělství: Ovoce, zelenina, maso a výrobky z nich, obnova závlahových systémů, jatky, konzervárny, mrazírny.

Energetika: Likvidace jaderného odpadu, tepelná čerpadla, kotle na zemní plyn, rychlé nabíječky pro elektromobily, zvýšení kapacity přeshraniční přenosové soustavy, transformátory 400/110 kV, skladování elektřiny, energetická hospodárnost veřejných budov.

Automobilový průmysl: Autodíly a příslušenství pro klasická, hybridní i elektrická auta, oběhová ekonomika (management recyklace odpadů z výroby, využívání použitých materiálů).

Železniční a kolejová doprava: Modernizace železniční infrastruktury (stanice, zastávky, koridory, terminály kontejnerové dopravy, elektrifikace), ekologické vlakové jednotky a vozidla, modernizace tramvajových tratí, tramvaje.

Dopravní průmysl a infrastruktura: Trolejbusy, elektrické autobusy, osobní elektrické lodě, informační dopravní systémy pro dálnice a silnice (např. meteostanice, automatické sčítače dopravy, systémy pro dynamické vážení), výstavba dálnic a rychlostních silnic, oprava mostů a silnic 1. třídy.

Obrana: Zbraňové systémy pro bojová obrněná vozidla, víceúčelová taktická vozidla, letištní radary, modernizace letiště Sliač na provoz nových stíhaček F-16.


Ekonomická predikce

Ministerstvo financí SR  dle oficiálních údajů vykázala v roce 2020 slovenská ekonomika pokles o 5,8 %. Podle aktuálního odhadu ze dne 10. 2. 2021 by měl HDP v roce 2021 vzrůst o 4,3 % a v roce 2022 o 3,9 %.  

Deficit veřejných financí v roce 2020 dosáhl podle odhadu 6,75 % HDP (cca 6 mld. eur). V roce 2021 odhaduje MF SR deficit na úrovni 7,41 % HDP a v roce 2022 ve výši 6,18 % HDP.   

Veřejný dluh v roce 2020 dosáhl podle odhadu 62,2 % HDP. V roce 2021 by měl veřejný dluh dosáhnout 65 % HDP, v roce 2022 úrovně 68,1 % HDP a v roce 2023 dokonce 69,4 % HDP.     


Web zastupitelského úřadu v Bratislavě

Španělsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Dne 25. 10. 2020 byl vyhlášen stav nouze, který potrvá do 9. 5. 2021. Je v kompetenci jednotlivých autonomních oblastí zavádět opatření na omezení šíření Covid-19. Co se týče přepravy zboží po Španělsku, neměla by se jí tato omezení nijak dotknout.

Nebyla publikována žádná nová nařízení či omezení. Je třeba mít dokumentaci stejnou jako kdykoliv jindy.


Otevřené hraniční přechody

Francouzsko-španělská hranice

Nejsou restrikce. Více zde.

Hranice mezi Portugalskem a Španělskem jsou otevřené.

Hraniční přechod mezi Španělskem a Andorrou je taktéž otevřen.

Ministerstvo zahraničních věcí Španělska nedoporučuje cesty do Maroka. Hraniční přechody jsou uzavřené a lodní přeprava je pozastavena. Do Maroka lze ze Španělska cestovat pouze speciálními lety Royal Air Maroc a Air Arabia.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Počínaje 9. 11. 2020 každá osoba přijíždějící do ČR ze Španělska (kromě Kanárských ostrovů) musí podstoupit test RT-PCR na SARS-CoV2, jehož výsledek musí oznámit příslušným českým sanitárním úřadům. Test je možné podstoupit ve Španělsku nebo v ČR.

Od 23. 11. 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) negativní výsledek PCR testu na covid-19. Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován.

Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském nebo anglickém jazyce. Dokument musí povinně obsahovat celé jméno osoby, číslo osobního dokladu, se kterým osoba cestuje a uvedla jej v sanitárním dotazníku, datum realizace testu, identifikace instituce realizující test, využitou techniku testování a negativní výsledek. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigenovému testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců eur. Součástí kontroly při příletu či příjezdu po moři je též změření tělesné teploty (max. 37,5 °C).

Nošení roušek je ve Španělsku povinné a na celém území, je platný zákaz vycházení mezi 23,00 -06,00 hodin. Jednotlivé autonomní oblasti mohou zákaz vycházení modifikovat +/- jednu hodinu.


Plán ekonomické podpory

Ekonomické záležitosti jsou ve španělském diskursu stále na druhém místě za zdravotními aspekty Covidu-19, přesto se s ohledem na Plán rekonstrukce a rozpočet dostávají o něco více do popředí.

Vláda dne 28. 10. 2020 předložila v Kongresu poslanců návrh rozpočtu s největším nárůstem v historii. Počítá se s investicemi ve výši 39 mld. eur v roce 2021.

Rozpočet počítá s rekordními částkami na posílení sociálních jistot a podporu pro znevýhodněné skupiny a osoby zasažené pandemií.

Ve Španělsku je velkým problémem vysoká míra nezaměstnanosti, která v současnosti dosahuje 16,2 %. Míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi do 25 let se dokonce pohybuje kolem 44 %.

Vládní podpory putují průběžně také do všech sektorů zasažených pandemií.

Podle nezávislých komentátorů je plán vlády na rozpočtové plnění v roce 2021 velmi optimistický.

Vláda již dříve oznámila, že si od EU nepůjčí 70 mld. eur, které by si mohla půjčit v rámci Plánu rekonstrukce. Využije pouze dávky a instrument na podporu financování tzv. ERTE (kurzarbeit), který byl prodloužen do 31. 1. 2021. S předmětným prodloužením finanční pomoci celková výše vyčerpaných prostředků dosáhne 35 mld. eur. Tyto celkové náklady se přitom skládají ze dvou částí: prostředky vyplácené postiženým jako náhrada za mzdu nevyplacenou zaměstnavatelem a odpuštění plateb, které by podnikatelské subjekty měly odvádět na sociální zabezpečení. Více než polovinu přitom bude Španělsko financovat z půjčky od EU dosahující 21,3 mld. eur.


Perspektivní sektory

ICT: Software a hardware pro Iot a rozšířenou realitu, Big data, kybernetická bezpečnost

Energetický průmysl: Obnovitelné zdroje energie, Smart Grids a skladování elektrické energie, sanace a dekontaminace, skladování jaderného odpadu, modernizace jad. elektráren

Strojírenství: Dovoz průmyslových strojů, zařízení a komponent pro zpracovatelský, potravinářský a chemický průmysl, robotika

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: vybavení nemocnic a speciálních oddělení (JIP)


Ekonomická predikce

Španělsko bude dle prognóz jednou z ekonomicky nejvíce zasažených zemí pandemií COVID-19, ta zemi zasáhla vší silou (s 1,6 milióny nakaženými) a více než 44 tisíci mrtvými.

Španělsko fungovalo v režimu nouzového stavu přes tři měsíce, což se podepsalo na téměř všech odvětvích. Výrazný propad zaznamenal především cestovní ruch, který přispívá na HDP téměř 14%. Očekává se, že krize v cestovním ruchu může pokračovat až do roku 2022.

Druhá vlna koronaviru, doprovázená pokračujícími restrikcemi, výrazně zhoršuje ekonomické předpovědi, např. ze strany Španělské národní banky (Banco de España).

Předpověď španělského dluhu v nadcházejících pěti letech se očekává ve výši okolo 120 % v poměru k HDP.

Podle Španělského statistického institutu došlo ve druhém čtvrtletí letošního roku k poklesu ekonomiky o 17,8 %.

Dopad současné krize bude znatelný v několika nadcházejících letech, negativně zasáhne řadu firem a podniků a odrazí se i na opětovném  nárůstu nezaměstnanosti, která přesáhne 20 %.

Z pohledu Španělska bude důležité dobře zvládnout příjem pomoci z EU a provést potřebné reformy, včetně důchodové, kterou může být pomoc podmiňována.

Též bude výzvou zabránit prohlubování sociálních rozdílů a výskytu chudoby, zejména v sektorech drobných podnikatelů, služeb atp. Klíčovým úkolem zůstane obnova statisíců (někdy se hovoří až o milionu) pracovních míst, které se kvůli restriktivním opatřením dostaly do nesnází.


Web zastupitelského úřadu v Madridu

Švédsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic ke kontrolám nedochází. V případě namátkových kontrol může švédská strana požadovat standardní dokumentaci (tj. řidičský průkaz, technický průkaz, doklady o nákladu, pracovní smlouvu nebo potvrzení zaměstnavatele).

Platí standardní EU výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t pro vybrané zboží.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou, ale je doporučeno mít u sebe dezinfekci a ochranné rukavice.


Plán ekonomické podpory

Švédská vláda, Centrální banka a další instituce v průběhu pandemie přišly s celou sérií balíčků na podporu ekonomiky zaměřené nejen na podporu pracovních míst, osob postižených krizí, ale také firem a živnostníků. Bližší informace naleznete zde.


Perspektivní sektory

Stavebnictví: Výstavba rezidenčních a komerčních objektů a  zdravotnických zařízení.

Strojírenství: Dodávky metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesně obráběných dílů a montáží.

(více Mapa globálních oborových příležitostí).


Ekonomická predikce

Podle poslední prognózy vlády bude v roce 2020 švédská ekonomika v recesi a v roce 2020 HDP Švédska poklesne o 2,9 %. I přes hospodářský pokles se bude jednat o jeden z nejlepších výsledků v rámci zemí EU. V roce 2021 se očekává růst HDP o 3,1 % a v roce 2022 růst o 4,1 %. 

Hospodářský pokles a přijetí mimořádných balíčků na podporu ekonomiky včetně snižování daní vedou k výrazným schodkům ve státním rozpočtu. Prognózy ukazují, že deficit v roce 2020 dosáhne 192 miliard SEK (cca 19 miliard EUR) a v roce 2021 dosáhne 179 miliard SEK (cca 16,7 miliard EUR). Návrat k vyrovnanému rozpočtu se předpokládá nejdříve v roce 2022.

Nezaměstnanost bude na konci roku 2020 na úrovni 8,5 % a v roce 2021 na úrovni cca 9 %. Problémem je nezaměstnanost mladých lidí, tj. ve věkové skupině 15–24 let. 

Zadlužení Švédska by v roce 2020 mělo stoupnout na 45,0 % HDP (z 35,2 % v roce 2019) a na 40,8 % HDP v roce 2021, což jsou jedny z nejlepších hodnot v rámci EU. 

Inflace spadne na nulu.


Web zastupitelského úřadu ve Stockholmu

Švýcarsko

Tarifní a netarifní bariéry

V souvislosti s koronavirem žádné nejsou.


Logistika

Spolková celní správa doporučuje v případech, kde je to možné, používat ke komunikaci mezi osobami podléhajícími přihlašovací povinnosti a svými zaměstnanci elektronickou komunikaci (např. e-mail, telefon). V praxi to znamená zasílat podklady vč. údajů o termínu, množství a druhu dováženého zboží, příslušnému celnímu úřadu předem elektronicky. Zároveň tak přepravce obdrží i veškeré další aktuální instrukce. Dokumenty, které je třeba nechat úředně ověřit (např. potvrzení o původu zboží, ATA Karnet ..) je i nadále nutné předkládat celní úřadovně fyzicky v originále. 

Dopravní společnosti, které požadují výjimku ze zákazu nočních jízd a jízd o nedělích, jsou podrobeny běžnému schvalovacímu procesu. O povolení k individuální přepravě lze požádat prostřednictvím následujícího odkazu na webových stránkách Spolkového silničního úřadu ASTRA Sonderbewilligungen. Pro jízdy ze zahraničí je za vydávání povolení odpovědný kantonální úřad toho kantonu, na jehož území po překročení hranic Švýcarska přepravce vstoupí jako první. V naléhavých případech mohou povolení k individuální přepravě vydávat i kantonální policejní úřady. 

Od 8. 02. 2021 se budou muset osoby přijíždějící do země z tzv. rizikových zemí, tedy i zČR, při příjezdu do Švýcarska zaregistrovat prostřpříslušného elektronického formuláře a prokázat se negativním výsledkem PCR-testu ne starším než 72 hodin.  

Povinnost vyplnit příjezdový formulář platí pro téměř všechny osoby cestující do Švýcarska. Výjimky z této povinnosti se vztahují na osoby, které v rámci své profesionální činnosti přepravují zboží nebo osoby přes hranice a vstupují na území Švýcarska pouze za účelem tranzitu, nebo na osoby přepravující v rámci své profesionální činnosti zboží či osoby s pobytem ve Švýcarsku nepřesahujícím 24 hodin. Více informací zde.  

Povinnost nastoupit karanténu přetrvává, ta však může být zkrácena z požadovaných 10 dnů na 7 dnů, a to za předpokladu, že se dotyčná osoba nechá ještě 7. den karantény otestovat a výsledek testu bude negativní (v tomto případě je uznán i antigenní test). S předčasným ukončením karantény musí nicméně vyslovit souhlas příslušný kantonální zdravotní úřad.  

Na osoby přepravující zboží v rámci mezinárodní dopravy se vztahují výjimky z povinné karantény a předložení výsledku negativního PCR-testu. 

Aktuální seznam rizikových zemí lze ověřovat na webu Spolkového zdravotního úřadu BAG. 

Aktuální přehled zpřísněných opatření a ustanovení platných od 1812021 (předběžně do 28. 2. 2021) na celém území Švýcarska zde, kantonální zde.  


Otevřené hraniční přechody

Tranzitní a nákladní provoz funguje se všemi sousedními zeměmi i nadále neomezeně.  

Od 15. 6. 2020 byly znovu otevřeny všechny dosud uzavřené hraniční přechody a Spolková celní správa opět zahájila provádění kontrol zaměřených proti pašování a přeshraniční trestné činnosti. 

Pro mimořádné situace pandemie COVID-19 byly na větších hraničních přechodech zřízeny prioritní jízdní pruhy, tzv. „Green Lanes, které mají zajistit bezproblémový a průběžný přejezd přes hranice sdůležitou skupinou zboží (např. zdravotnické potřeby, osobní ochranné prostředky, léky, potraviny …) určenou pro vnitrostátní zásobování. Z provozních důvodů nelze „Green Lanes“ zřídit na všech hraničních přechodech Švýcarska.  

Přehled hraničních přechodů s prioritními jízdními pruhy  „Green Lanes“:  

Basel/Weil am Rhein-Autobahn; Rheinfelden-Autobahn; Basel/St. Louis-Autobahn;  

KreuzlingenNeuhausen am RheinfallRafz / SolgenRamsenThayngen; Au;  

Schaanwald; St. MargrethenMendrisiotto SD Confine (Stabio).  

Toto opatření zůstává v platnosti i za běžné situace.  


Hygienická opatření při přepravě zboží

Na hranicích se kontrolují dovozní doklady, teplota se neměří a povinnost nosit roušky v kabině vozidla existuje v případě, že v kabině s řidičem sedí ještě další osoba/y, které nejsou součástí jedné domácnostiDalší povinnost nošení ochranných roušek je ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorách 

Přehled ochranných hygienických opatření ve Švýcarskuzde. 


Plán ekonomické podpory

Vzhledem k lepšímu zvládnutí situace prodloužila vláda dne 1. 7. 2020 možnost čerpat podporu z programu Kurzarbeit ze 12 na 18 měsíců. Změna tohoto nařízení vstoupila v platnost 1. 9. 2020 a platí až do 31. 12. 2021.  

Vláda zvýšila objem úvěrů pro Švýcarské spolkové dráhy (SBB) z 200 mil. CHF na 750 mil. CHF.  

Dne 28. 10. 2020 se spolková vláda rozhodla změnit nařízení Covid-19 o pojištění v nezaměstnanosti. S touto změnou vznikne zaměstnancům s „dohodou tzv. na zavolání“ uzavřenou na dobu neurčitou nárok na poskytnutí náhrady mzdy za kurzarbeit“. Změna vstoupí v platnost zpětně od 1. září 2020.  

Osoby samostatně výdělečně činné a osoby v postavení zaměstnavatele, které jsou stále nebo znovu vážně zasažené koronavirovými opatřeními mohou i nadále žádat o náhradu příjmů. S novým zákonem Covid-19 parlament prodloužil a rozšířil tuto podporu (7,5 mld. CHF), kterou spolková vláda schválila na svém zasedání dne 4. 11. 2020. Nové nařízení vstoupilo v platnost zpětně k 17. 9. 2020 a platí do 30. 6. 2021.    

Dále švýcarská vláda rozhodla dne 11. 11. 2020, že prostřednictvím programu Innovationskraft Schweiz“ (Inovační síla Švýcarsko) podpoří v letech 2021 a 2022 malé a střední podniky s maximálně 500 zaměstnanci. Cílem programu je prostřednictvím výhodnějších podmínek financování pomoci těmto firmám zachovat si inovační potenciál a konkurenceschopnost. Firmy, které se svým projektem v rámci programu uspějí, budou moci žádat o prostředky ve výši až 70-80% nákladů oproti obvyklým 50%. Agentura na podporu inovací „Innosuisse“, která bude program administrovat, předpokládá, že bude moci v rámci programu podpořit až 475 projektů a že ji poskytnutí zvýhodněného financování firmám vyjde na dodatečných 63 mil. CHF. Dalších 300 – 350 inovačních projektů pak bude možné financovat standardním způsobem. Celková částka vyčleněná vládou na všechny inovační projekty činí 226 mil. CHF. Bude financována z rámcového rozpočtu Innosuisse 2021-24, který byl schválen parlamentem. Dodatečné prostředky tak nejsou potřeba. 

Spolková vláda na svém zasedání dne 11. 12. 2020 rozhodla o navýšení objemu peněz pro pandemií nejvíce zasažené malé a střední podniky a provozy, tzv. „Härtefälle, o 1,5 mld. CHF na celkových 2,5 mld. CHF.  

Na svém zasedání dne 13. 1. 2021 pak zmírnila požadavky, které musí tyto podniky splňovat, aby  podporu vnouzi získalyZa „těžké případy“ budou považovány ty společnosti, které byly od 1. listopadu 2020 po dobu nejméně 40 kalendářních dnů úředně mimo provoz, nově bez nutnosti předložení důkazů o poklesu tržeb (týká se zejména restaurací, barů, diskoték a volnočasových zařízení)Mj. lze nově uplatňovat i nárok na úhradu za pokles tržeb, který vznikne v r. 2021. Horní hranice pro příspěvky A-fonds-perdu bude zvýšena na 20 % z roční tržby (dosud 10 %), resp. na 750000 CHF (dosud 500 000 CHF) na společnost. V lednu 2021 zahájila vyplácení podpory v nouzi společnostem již více než polovina kantonův únoru, až na několik výjimek, by se měly připojit i zbývající kantony. 

 

   


Perspektivní sektory

Potravinářství: Dne 11. 11. 2020 spolková vláda rozhodla navýšit pro aktuální rok dovozní kontingenty na máslo a konzumní vejce  o 2 000 tun na každou komoditu.

Věda, výzkum, inovace: Švýcarsko patří v této oblasti dlouhodobě ke světovým lídrům, otevírá se tak prostor pro česká řešení.

ICT: Vzhledem ke stále rostoucímu významu digitalizace se především v současné době nabízí příležitosti v mnoha sektorech, jako například E-commerce, FinTech, E-learning, E-games atd.


Ekonomická predikce

Skupina vládních expertů upravila v prosinci 2020 svoji dosavadní předpověď růstu HDP na příští rok směrem dolů. Uvolní-li se epidemiologická situace, měl by se jeho růst v dalším průběhu výrazně zvýšit. Nejistota však zůstává mimořádně vysoká.  

Stoupající případy počtu nakažených a protikoronavirová opatření značně tlumí v zimním období 2020/2021 mezinárodní ekonomický rozvoj, a to zejména v Evropě. Vzhledem k tomu, že se v současné době přijímají méně drastická omezující opatření než na jaře, měl by být celkový ekonomický dopad méně závažný.  

Skupina vládních expertů vychází z toho, že ve 4. čtvrtletí 2020 sice HDP Švýcarska poklesne, výrazný propad švýcarské konjunktury ale nenastane. Nejnovější údaje o HDP ukazují, že švýcarská ekonomika si vedla v posledních třech čtvrtletích lépe, než se očekávalo, přičemž se předpokládá pokles HDP pro rok 2020 o 3,3% (říjnová prognóza ještě činila -3,8%). Míra nezaměstnanosti by měla dosáhnout ročního průměru 3,2%. 

I začátek roku 2021 bude ještě pravděpodobně zatížen šířením koronaviru a různými omezujícími opatřeními. Skupina vládních odborníků proto revidovala prognózu na rok 2021 směrem dolů a nyní očekává růst HDP o 3,0% (prognóza z října 2020 ještě činila + 3,8%). Zejména v průběhu roku 2021 by se měl růst podstatně zrychlit s tím, že do konce roku 2021 by měla hospodářská výkonnost Švýcarska docílit předkrizové úrovně. Míra nezaměstnanosti by měla zpočátku nadále růst a v roce 2021 by měla činit v průměru 3,3%.  

Tato prognóza vychází z očekávání, že se epidemiologická situace od jara 2021 postupně stabilizuje, a to mj. i díky rozšířenému nasazení vakcinace proti koronaviru. Za těchto podmínek lze očekávat nadprůměrný růst HDP a mělo by dojít ke zvýšení vývozu zboží. 

V dalším průběhu se očekává postupné zotavování švýcarské ekonomiky. Za předpokladu, že v roce 2022 už nebudou nutná žádná další omezující opatření, by se měly z krize pomalu dostávat také zvláště exponované hospodářské sektory, jako je mezinárodní cestovní ruch.  

Pro rok 2022 skupina vládních odborníků očekává nadprůměrný růst HDP o 3,1%. Je pravděpodobné, že míra zaměstnanosti výrazně vzroste a míra nezaměstnanosti poklesne na roční průměr 3,0%. 


Web zastupitelského úřadu v Bernu

Turecko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: 

Pro české a unijní exportéry obecně nejsou. Došlo ovšem ke zrušení veškerých importních cel na chirurgické masky a respirátory (dříve 20 %), etanol (dříve 13 %) a na plicní ventilátory (dříve 13 %).  

Vzhledem k prudce rostoucímu deficitu běžného účtu, turecká strana od poloviny května zavedla 30% clo na dovoz až 800 výrobků. Cílem byla ochrana tureckých výrobců před levnou asijskou produkcí, která je dle Ankary do země často dovážena přes EU.  

Netarifní: 

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky obecně nejsou. Nicméně, zastupitelský úřad má zkušenost s celou řadou případů, kdy bylo zboží na celnici pozdrženo bez zjevného důvodu a byly vyžadovány dokumenty, které neměly právní opodstatnění. V případě zkušenosti s takovouto skutečnosti se na ZÚ Ankara neváhejte obracet.  

Od 4. 3. platí zákaz vývozu zdravotnického materiálu. Tento zákaz byl několikrát modifikován, v současnosti je zakázané bez povolení vyvézt pouze prostředky osobní ochrany potřebné pro boj s Covid19, mimo látkových roušek. Povolení k vývozu takového materiálu přitom může získat pouze tureckým exportér od turecké státní organizace TITCK 


Logistika

Při vstupu do země je třeba počítat s měřením teploty a případnou zdravotní prohlídkou. V současné chvíli funguje přímé letecké spojení Praha – Istanbul několikrát týdně.  

V případě kamionové dopravy, pokud řidič vozidla nevykazuje známky nemoci, může do Turecka vjet za následujících podmínek: absolvování zdravotního testu, dezinfekce vozidla, vlastnictví dostatečného množství roušek a dezinfekce pro osobní potřebu. Od 1. 12. 2020 platí zásadní omezení pohybu pro turecké občany, které mimo jiné uvádí v praxi celou řadu opatření včetně zákazu meziměstské dopravy. Z tohoto nařízení jsou ovšem vyňati řidiči mezinárodní kamionové dopravy. Při vstupu do Turecka je ovšem třeba počítat s tím, že všechny restaurace zůstávají zavřeny (vyjma vybraných občerstvovacích zařízení u dálnic), panuje zákaz vycházení o víkendu a ve všední dny mezi 21:00 do 05:00. Tato opatření s sebou nesou i omezení časů, kdy je možné si v obchodech nakoupit. Doporučujeme se na tyto situace připravit.  

Pravidla pro přechod hranice s Iránem, Irákem a Sýrií jsou zpravidla přísnější a velice často se mění. V případě potřeby doporučujeme operativní konzultace se zastupitelským úřadem . 


Otevřené hraniční přechody

Turecko v současnosti hlásí otevřené hraniční přechody pro mezinárodní nákladní dopravu s Bulharskem (Kapikule, Hamzabeyli), Řeckem (Ipsala, Pazarkule, Uzunkopru), Gruzií (Sark, Turkgozu, Aktas), Irákem (Habur), Sýrií (Oncupinar, Cobanbey), Íránem (Gurbulak).

Pravidla pro přechod hranice s Iránem a Irákem jsou zpravidla přísnější a velice často se mění. V případě potřeby doporučujeme operativní konzultace se zastupitelským úřadem.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči vstupující do země musí projít zdravotní prohlídkou, mít u sebe dostatečné množství dezinfekce a roušek a ochranu úst a nosu nosit na všech veřejných místech.


Plán ekonomické podpory

Ministerstvo financí představilo dne 29. září „Nový ekonomicky program (2021-2023)“. V rámci něj byla prezentována jeho 3 hlavní témata začínající s přízviskem „nový“: tedy balancování, normálno, ekonomie. V podstatě šlo o představení nové cesty, která napomůže TR dostat se z těžké koronavirové krize. V rámci tohoto programu se TR bude soustředit především na podporu pracovního trhu, poskytování likvidity domácnostem i firmám a podporu aktivit soustředících se na zajištění funkčnosti dodavatelského řetězce. V rámci představení programu dále byla potvrzena očekávání pozitivního růstu HDP v roce 2020 o 0,3% s tím, že v roce 2021 dosáhne růst více než 5% a ustálí se na 5 v letech 2022-2023. TR stát také hodlá investovat do 3 hlavních sektorů: petrochemického, těžebního a energetického. K dopadům pandemie a státem vynaloženým prostředkům na boj s jejich následky bylo bývalým tureckým ministrem financí BeratemAlbayrakem poznamenáno, že finanční balíček pomoci ve spojitosti s Covid19, alokovaný státem na pomoc nejzasaženějších subjektů, dosáhl cca 10% HDP (56,7 mld. USD).    


Perspektivní sektory

Potraviny: Cereální výrobky, pražená kávová zrna.

Zemědělství: Organická hnojiva, krmiva pro zvířata, doplňky stravy pro zvěř, veterinární prostředky.

Strojírenství: Obráběcí stroje, vysoce přesné technologie pro obrábění, soustružení a frézování.


Ekonomická predikce

Z pohledu čtvrtletního vývoje ekonomiky TR vykazuje relativně dobrá čísla. Po potvrzeném hospodářském růstu 4,5% za I. čtvrtletí sice následoval propad 9,9% ve čtvrtletím druhém, nicméně i tato hodnota není ve světle celosvětového propadu nikterak vysokou. Většina mezinárodních institucí stále předpovídá několikaprocentní propad HDP na konci roku 2020, konkrétně Světová banka o 3,8%, Mezinárodní měnový fond o 5%, Evropská komise o 5,4%, EconomistIntelligence Unit (EIU) pak předpovídá pokles o 3,9%. Turecké státní předpovědi ovšem stále počítají na konci roku 2020 s mírným růstem HDP.  


Web zastupitelského úřadu v Ankaře

Ukrajina

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Od 1. 8. 2020 byla ukončena platnost zákazu exportu z Ukrajiny definovaného zdravotnického materiálu využitelného k zamezení šíření koronaviru (ochranné laboratorní oděvy, zdravotnické rukavice, zdravotnické ochranné masky, ochranné brýle, respirátory apod.).


Logistika

Při přejezdu hranic musí mít řidič kamionu osobní doklady, pas, doklady ke kamionu a k nákladu.  Nákladní silniční doprava je na Ukrajině omezena ve městech, a to v době dopravních špiček od 7,00 do 10,00 a dále od 17,00 do 20,00. V Kyjevě je nákladním vozidlům povoleno projíždět od 20,00 do 7,00 po definovaných cestách a ulicích.


Otevřené hraniční přechody

Od konce května 2020 došlo na Ukrajině k otevření většího počtu hraničních přechodů na hranicích s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Moldavskem (vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zůstávají uzavřeny některé z přechodů s Běloruskem a Ruskem). Přehled otevřených hraničních přechodů zveřejňuje na svých webových stránkách Státní pohraniční služba Ukrajiny (https://dpsu.gov.ua/ua/map).

Celostátní karanténa v souvislosti s šířením koronaviru platí na Ukrajině do 28.2. 2020. Na Ukrajině platí model tzv. adaptivní karantény, kdy místní  a regionální samosprávy mají možnost přizpůsobovat opatření dle epidemiologické situace v místě. Rozlišují se 4 stupně epidemiologického nebezpečí rozšíření covid-19 – zelený, žlutý, oranžový a červený. Obecně zůstává na Ukrajině v platnosti povinnost nošení roušek na veřejných místech (včetně např. obchodů), povinné nošení dokladů totožnosti a zákaz opouštět místa samoizolace a observace. Bližší informace lze nalézt zde: https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/aktualni_informace_k_opatrenim.html

Česká republika je zařazena do „červené zóny“, což znamená přísnější podmínky pro české občany, kteří mají v rámci stanovených výjimek možnost vstoupit na území Ukrajiny. Více informaci je v konzulární části webové stránky velvyslanectví https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/index.html.

Od 22. 6. 2020 ČSA obnovily pravidelné letecké spojení mezi Kyjevem a Prahou.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči kamionů májí mít ochranné roušky. Na státní hranici je řidičům kontrolována teplota, případně je proveden rychlotest.


Plán ekonomické podpory

V rámci reakce na pandemii koronaviru již v polovině března 2020 přijala Nejvyšší rada Ukrajiny „protikrizové zákony“ zahrnující opatření na podporu domácích podnikatelů a obyvatel (moratorium na daňové audity, výjimky z placení pokut, osvobození od platby nájmu při nemožnosti využití nemovitosti apod.). Dále byl přijat program „Dostupné úvěry 5-7-9%“ k podpoře malých a středních podniků, zjednodušeny procedury veřejných zakázek (tj. bez elektronických aukcí) a procedury pro registraci léků (pokud jsou registrovány v některé zemi EU), Národní banka Ukrajiny zavedla program na refinancování bank až na 5 let.

V polovině dubna 2020 byl v Nejvyšší radě schválen „protikrizový rozpočet“, tj. oproti původnímu rozpočtu na rok 2020 (schválený v prosinci 2019) se příjmy snížili o 119,7 mld. hřiven (o 11%) na celkových 975,8 mld. hřiven a výdaje se zvýšily o 82,4 mld. hřiven (o 7%) na celkových 1266,4 mld. hřiven. Byl posílen „rezervní fond“ vlády. Nejvíce byly zvýšeny výdaje na penze a na státní program „zdravotnických garancí“.

Na konci května 2020 ukrajinská vláda schválila státní program na podporu ekonomiky, zahrnující „krátkodobé iniciativy“ (bezpečné fungování ekonomiky, ochrana domácí výroby před importy), „opatření v jednotlivých sektorech“ (podpora průmyslu, energetiky, dopravy apod.) a „podpora jednotlivých segmentů ekonomiky“ (podpora SMEs, investic, inovací apod.).

Ve 4. čtvrtletí 2020 byla přijata další opatření, která mj. zahrnují  poskytnutí jednorázové částky ve výši 8000 hřiven (6 160,- Kč) podnikatelům/fyzickým osobám a nájemným pracovníkům u podniků, které byly uzavřeny v době karantény a kompenzace výdajů týkajících se „jednotného sociálního poplatku“ nájemných pracovníků.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví – v rámci budování nových částí nemocnic je zájem o zdravotnické zařízení a technologie a též o zdravotnický materiál (zvýšená poptávka je i po zdravotnickém materiálu využívaném k boji proti šíření pandemie koronaviru);

Vodohospodářství a odpadní průmysl – budování moderních skládek, závodů na třídění a zpracování odpadů a čističek odpadních vod ve vybraných městech;

Energetika – modernizace energetické infrastruktury včetně jaderných elektráren;

Zemědělství a potravinářský průmysl – zařízení potravinářského sektoru, zemědělská technika, potraviny v oblasti zdravé výživy a různých delikates, zájem je o ukrajinské sezónní pracovníky;

Dopravní průmysl – spolupráce při transformaci a modernizaci státní železnice Ukrzaliznicja (dodávky komponentů, modernizace lokomotiv), zajištění osobní železniční dopravy mezi západní Ukrajinou a ČR.


Ekonomická predikce

V 1. čtvrtletí 2020 pokleslo HDP na Ukrajině o 1,5% v porovnání se stejným obdobím roku 2019, ve 2. čtvrtletí 2020 se HDP snížilo o 11,4%, ve 3. čtvrtletí 2020 pokles HDP činil 3,5%. Dle upřesněných odhadu Národní banky Ukrajiny by se HDP na Ukrajině mělo v roce 2020 celkově snížit o 6% s tím, že v roce 2021 se očekává růst HDP o cca 4%.

Mezinárodní měnový fond očekává, že v důsledku pandemie koronaviru dojde ke snížení ukrajinského HDP o 7,7% v roce 2020. Dále se předpokládá, že v roce 2021 dojde ke stabilizaci ukrajinské ekonomiky a HDP se zvýší o 3,6%. Dne 12. 6. 2020 Ukrajina obdržela první tranši makroekonomické pomoci od Mezinárodního měnového fondu  ve výši 2,1 mld. USD. Pomoc je poskytována v rámci nového programu SBA pro Ukrajinu (Stand – by Arrangement) ve výši 5 mld. USD. V prosinci 2020 EU uvolnila Ukrajině tranši makroekonomické finanční pomoci ve výši 600 mil. euro s tím, že poskytnuté prostředky by měly být primárně využity ke snižování dopadů pandemie koronaviru.


Web zastupitelského úřadu v Kyjevu

USA

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.

Od 7. dubna 2020 jsou v platnosti restrikce na vývoz vybraného zdravotnického materiálu z USA. Vývoz většiny respirátorů, roušek a dalších ochranných pomůcek tak podléhá schválení Federal Emergency Management Agency. Více informací zde


Logistika

VSTUP NA ÚZEMÍ USA A LETECKÝ TRANZIT PŘES USA 

Občan ČR nemůže cestovat do USA, pokud v posledních 14 dnech pobýval na území států schengenského prostoru, Velké Británie, Irska, Brazílie, ČLR, Íránu a Jihoafrické republiky. 

Schengenský prostor tvoří tyto státy: 

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. 

Podstatný není formální pobytový status, nýbrž reálný fyzický pobyt. Opatření platí i pro pobyt v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území některého z uvedených států. I ten je považován za fyzický pobyt na území daného cizího státu. Obdobně nelze do USA cestovat, pokud zde budete pouze přestupovat na jiný letecký spoj a neopustíte tranzitní prostor letiště na území USA. 

 

Výjimky z cestovních omezení jsou upraveny v článku 2 písmeno (Sec. 2. - Scope of Suspension and Limitation on Entry)  prohlášení prezidenta USA ze dne 25. ledna 2021 Uvedené opatření se tak nevztahuje zejména na osoby s povoleným trvalým pobytem v USA (držitelé tzv. Green card) a na některé rodinné příslušníky občanů USA. V současné době tedy není možné cestovat do USA přímo z ČR či jiných států, na které se vztahují americké cestovní restrikce, za účelem turistiky, běžné návštěvy známých, běžné obchodní cesty či cesty za účelem vyřízení soukromých záležitostí. Pokud se v USA zdržujete jen na dlouhodobé vízum a z USA odcestujete, bude se na Vás shora uvedené opatření při návratu do USA rovněž vztahovat. Informace o výjimkách pro určité skupiny cestovatelů v národním zájmu USA jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Ministerstva zahraničí USA  v článku National Interest Exceptions for Certain Travelers from the Schengen Area, United Kingdom, and Ireland. Výjimky v národním zájmu se mohou vztahovat na některé obchodníky, investory, akademické pracovníky, studenty a novináře.  

OD 26. 1. 2021 JE KROMĚ TOHO POVINNÉ PŘEDLOŽENÍ NEGATIVNÍHO VÝSLEDKU TESTU NA COVID-19 JEŠTĚ PŘED ODLETEM DO USA 

Všechny osoby, které přicestují do USA ze zahraničí, by měly respektovat doporučení americké hygienické správy CDC, a to bez ohledu na to, z jaké země přicestují. Při cestě ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy jsou tato doporučení přísnější. 

V jednotlivých státech USA však mohou platit pravidla přísnější. Příslušné informace jsou zveřejněny na webové stránce vlády příslušného státu, kterou naleznete na portálu USA.gov (odkaz Governor). Další užitečný rozcestník naleznete i na portálu CDC v článku Health Department Directories. 

Například v New Yorku platí od 4. listopadu 2020 nová pravidla, která umožňují tzv. zkrácenou karanténu. Podle tohoto opatření musí cestující podstoupit test na COVID-19 tři dny před příjezdem do New Yorku a dále 4. den po příjezdu. 

Pokud hodláte cestovat mezi jednotlivými státy v USA, prostudujete si článek Domestic Travel During the COVID-19 Pandemic na portálu CDC. 

 


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči kamionů musí mít nasazenou roušku při vstupu do USA. US Customs and Border Protection realizuje vizuální kontroly a namátkově i testování.


Plán ekonomické podpory

Centrální banka FED srazila úrokovou míru na 0 %, zavázala se k neomezenému nákupu dluhopisů a spustila nové úvěrové nástroje určené soukromému i veřejnému sektoru. Dne 27. března 2020 prezident Trump podepsal zákon CARES Act – fiskální balík v objemu přes 2 bln. USD. Jeho součástí je i program půjček v objemu 349 mld. USD pro malé podniky za účelem krytí mzdových nákladů. Pro enormní zájem byly prostředky vyčerpány a v období dvou týdnů byly navýšeny o dalších 384 mld. USD. O půjčky z tohoto programu administrovaného federální agenturou Small Business Administrationmohou žádat i americké pobočky společností ze třetích zemí (tedy i z ČR), pokud splňují všechna kritéria.  

Americká exportní/importní banka EXIM spustila balíček opatření pro americké firmy a finanční instituce. Více informací zde 

Další velký balík na pomoc americké ekonomice postižené koronavirem do podzimních voleb a pravděpodobně ani bezprostředně po nich schválen nebude. Prezident Donald Trump vzkázal, že jednání s demokraty na toto téma přerušil. 


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnické pomůcky – více informací zde.


Ekonomická predikce

OECD vydala na začátku června odhad vývoje HDP pro scénář s jednou vlnou a dvěma vlnami pandemie: 

Jedna vlna: 

HDP 2020: –7,3 %, 2021: +4,1 % 

Dvě vlny:  

HDP 2020: -8,4 %, 2021: +1,9 % 

Červnový odhad FED:

HDP 2020: – 6,5 %; 2021: +5 %


Web zastupitelského úřadu ve Washingtonu

Velká Británie

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Nebyla přijata žádná omezení vývozu či dovozu v kontextu pandemie koronaviru, s jedinou výjimkou – farmak, jako je např. adrenalin, inzulín, paracetamol a morfin, a nově i lék Dexamethasone, který byl 16.6.2020 v UK schválen proti covid-19. Konkrétně britská vláda od března 2020 rozšířila na 80 položek již dříve platný seznam léků a farmakologických substancí, na které platí zákaz „paralelního exportu“ (tj. spekulativního nákupu registrovaných léčivých přípravků ve velkém množství přesahujícím potřeby konkrétního odběratele, a jejich následného přeprodeje za vyšší cenu do jiné země, bez součinnosti s držitelem rozhodnutí o registraci). Firmám, které se dopustí „paralelního exportu“ těchto farmak hrozí tvrdý postih. Kompletní seznam léků je dostupný na stránkách vlády. 

Od 1. 1. 2021 je zakázán dovoz potravin živočišného původu z UK do EU bez potřebných certifikátů, týká se to i potravin pro osobní spotřebu.


Logistika

V Anglii je od 5. 1. vyhlášen celonárodní lockdown, obdobná opatření zavedlo i Skotsko, Wales a Severní Irsko. Cestovat mezinárodně i vnitrostátně je možné pouze ze zákonných důvodů (zdravotní, pracovní atd.). Pokuta za nedodržení začínají na 200 GBP za první porušení, max.  je 6400 GBP. Cizinci v UK se mohou vrátit do svých zemí původu. Britové se mohou vrátit do UK. Britské úřady mohou a budou pokutovat jednotlivce při pokusu o odjezd z UK, pokud řádně nedoloží oprávněnost své cesty. Je zapotřebí mít doklad o cíli a povaze cesty.

Přímé letecké spojení s ČR Je nyní z  velké části rušeno.

Od 18. 1. 2021 platí povinnost prokázat se PŘED odjezdem/odletem do Anglie negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Opatření se vztahuje na leteckou, lodní i železniční dopravu a platí pro všechny cestující s minimem výjimek. Uznávaným druhem testu jsou PCR test, antigenní (LF) a LAMP, ovšem testy musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Je povinností mít o takovém testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti. Negativní test je zapotřebí prokázat přepravní společnosti již před odjezdem do UK. Cestujícím, kteří nebudou mít při přechodu UK hranic test k dispozici, hrozí pokuta ve výši nejméně 500 GBP.

Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (nejdříve 48 hod. před příjezdem do UK) a vztahují se na ně veškerá opatření lockdownu. Bez ohledu na negativní před-odletový test po příjezdu do UK i nadále platí pro cestující povinná (domácí) karanténa v délce 10 dní.

Všichni cestující do Anglie a Walesu ze zahraničí musejí od 15.2. absolvovat testy PCR ve 2. a 8. dni karantény, navíc k již požadovaným předletovým testům. Testy bude nutné rezervovat a zaplatit (210 GBP) na vládním online portálu před zahájením cesty. Číslo testovacího balíčku následně cestující musejí PŘED CESTOU do UK vyplnit do výše uvedeného příletového kontaktního formuláře. Pokud bude výsledek kteréhokoliv z obou testů pozitivní, budou cestující muset zůstat v karanténě dalších 10 dní. Cestující, kteří by test neabsolvovali, budou vystaveni pokutě 1 tis. liber a pokutě 2 tis. liber, pokud by vynechali druhý test.

Cestující z méně rizikových zemí si mohou zkrátit 10 denní karanténu tím, že 5. den po příletu absolvují za příplatek další komerční test v rámci schématu Test to Release – pokud je negativní, mohou karanténu ukončit, nadále však mají povinnost absolvovat i OBA testy z cestovního balíčku 2. a 8. den po příletu (smyslem testu 2. den po příletu je identifikace případné zahraniční mutace koronaviru, smyslem testu 8. den vyloučení šíření nákazy v UK).

Tranzit via UK je možný i na kratší dobu, než je délka karantény za předpokladu, že cestující cestuje výhradně z místa vstupu do země přímo na místo izolace a následně stejně přímo na letiště. Balíček obou testů je nutné objednat i v případě plánovaného tranzitního pobytu kratšího než 10 dnů. 

Cestující, kteří poruší pravidla karantény nebo ve formuláři uvedou nepřesné či lživé informace, mohou být pokutováni až do výše 10 tis. liber a hrozí jim až 10 let vězení.

Cestující přijíždějící do Anglie ze seznamu 33 rizikových zemí J Ameriky a J Afriky, SAE a Portugalska s novými variantami koronaviru, a to i pokud rizikovou zemí jen tranzitovali v posledních 10 dnech, budou do země vpuštěni pouze pokud jsou občany či rezidenty Británie. Od 15.2. tito cestující budou muset bez výjimky absolvovat 10 denní karanténu ve vládou určených hotelech. Bude zajištěna doprava takových osob z letišť na místo izolace. Pobyt je možné rezervovat zde, bude účtován poplatek 1750 GBP (který obsahuje i výše uvedené testy ve 2. a 8. dni karantény). Pokud test ze 2. dne vyjde pozitivní, cestující bude nucen prodloužit karanténu o další 2 dny s náklady 304 GBP. V případě pozitivního testu 8. dne, cestující zůstane v karanténě dalších 8 dní s náklady 1216 GBP.

Pokud jde o Skotsko, platí povinnost před příjezdového testu. Od 15.2. navíc ve Skotsku platí povinná 10-denní hotelová karanténu pro VŠECHNY mezinárodní přílety. Poplatky za karanténu jsou 1750 GBP za dospělou osobu, 650 za další dospělou ve stejném pokoji, 325 GBP za dítě od 5 do 12 let. Dále bude nutné absolvovat testy PCR ve 2. a 8. dni karantény, navíc k již požadovaným předletovým testům. V platnosti zůstává i povinná registrace do příjezdového formuláře.

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.

Řidiči (vč. profesionálních řidičů) musejí mít pro vstup na území Francie a Holandska negativní test. Seznam testovacích středisek na webu velvyslanectví. Řidiči TIR jsou testováni zdarma.

Ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jiné adekvátní zakrytí obličeje. Doporučujeme také sledovat web britské vlády, dle vývoje situace mohou být operativně přijata nová opatření.

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).


Otevřené hraniční přechody

V Anglii je od 5. 1. vyhlášen celonárodní lockdown, obdobná opatření zavedlo i Skotsko, Wales a Severní Irsko. Cestovat mezinárodně i vnitrostátně je možné pouze ze zákonných důvodů (zdravotní, pracovní atd.). Pokuta za nedodržení začínají na 200 GBP za první porušení, max.  je 6400 GBP. Cizinci v UK se mohou vrátit do svých zemí původu. Britové se mohou vrátit do UK. Britské úřady mohou a budou pokutovat jednotlivce při pokusu o odjezd z UK, pokud řádně nedoloží oprávněnost své cesty. Je zapotřebí mít doklad o cíli a povaze cesty.

Od 18. 1. 2021 platí povinnost prokázat se PŘED odjezdem/odletem do Anglie negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Opatření se vztahuje na leteckou, lodní i železniční dopravu a platí pro všechny cestující s minimem výjimek. Uznávaným druhem testu jsou PCR test, antigenní (LF) a LAMP, ovšem testy musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Je povinností mít o takovém testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti. Negativní test je zapotřebí prokázat přepravní společnosti již před odjezdem do UK. Cestujícím, kteří nebudou mít při přechodu UK hranic test k dispozici, hrozí pokuta ve výši nejméně 500 GBP.

Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (nejdříve 48 hod. před příjezdem do UK) a vztahují se na ně veškerá opatření lockdownu. Bez ohledu na negativní před-odletový test po příjezdu do UK i nadále platí pro cestující povinná (domácí) karanténa v délce 10 dní.

Všichni cestující do Anglie a Walesu ze zahraničí musejí od 15.2. absolvovat testy PCR ve 2. a 8. dni karantény, navíc k již požadovaným předletovým testům. Testy bude nutné rezervovat a zaplatit (210 GBP) na vládním online portálu před zahájením cesty. Číslo testovacího balíčku následně cestující musejí PŘED CESTOU do UK vyplnit do výše uvedeného příletového kontaktního formuláře. Pokud bude výsledek kteréhokoliv z obou testů pozitivní, budou cestující muset zůstat v karanténě dalších 10 dní. Cestující, kteří by test neabsolvovali, budou vystaveni pokutě 1 tis. liber a pokutě 2 tis. liber, pokud by vynechali druhý test.

Cestující z méně rizikových zemí si mohou zkrátit 10 denní karanténu tím, že 5. den po příletu absolvují za příplatek další komerční test v rámci schématu Test to Release – pokud je negativní, mohou karanténu ukončit, nadále však mají povinnost absolvovat i OBA testy z cestovního balíčku 2. a 8. den po příletu (smyslem testu 2. den po příletu je identifikace případné zahraniční mutace koronaviru, smyslem testu 8. den vyloučení šíření nákazy v UK).

Tranzit via UK je možný i na kratší dobu, než je délka karantény za předpokladu, že cestující cestuje výhradně z místa vstupu do země přímo na místo izolace a následně stejně přímo na letiště. Balíček obou testů je nutné objednat i v případě plánovaného tranzitního pobytu kratšího než 10 dnů. 

Cestující, kteří poruší pravidla karantény nebo ve formuláři uvedou nepřesné či lživé informace, mohou být pokutováni až do výše 10 tis. liber a hrozí jim až 10 let vězení.

Cestující přijíždějící do Anglie ze seznamu 33 rizikových zemí J Ameriky a J Afriky, SAE a Portugalska s novými variantami koronaviru, a to i pokud rizikovou zemí jen tranzitovali v posledních 10 dnech, budou do země vpuštěni pouze pokud jsou občany či rezidenty Británie. Od 15.2. tito cestující budou muset bez výjimky absolvovat 10 denní karanténu ve vládou určených hotelech. Bude zajištěna doprava takových osob z letišť na místo izolace. Pobyt je možné rezervovat zde, bude účtován poplatek 1750 GBP (který obsahuje i výše uvedené testy ve 2. a 8. dni karantény). Pokud test ze 2. dne vyjde pozitivní, cestující bude nucen prodloužit karanténu o další 2 dny s náklady 304 GBP. V případě pozitivního testu 8. dne, cestující zůstane v karanténě dalších 8 dní s náklady 1216 GBP.

Pokud jde o Skotsko, platí povinnost před příjezdového testu. Od 15.2. navíc ve Skotsku platí povinná 10-denní hotelová karanténu pro VŠECHNY mezinárodní přílety. Poplatky za karanténu jsou 1750 GBP za dospělou osobu, 650 za další dospělou ve stejném pokoji, 325 GBP za dítě od 5 do 12 let. Dále bude nutné absolvovat testy PCR ve 2. a 8. dni karantény, navíc k již požadovaným předletovým testům. V platnosti zůstává i povinná registrace do příjezdového formuláře.

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.

Řidiči (vč. profesionálních řidičů) musejí mít pro vstup na území Francie a Holandska negativní test. Seznam testovacích středisek na webu velvyslanectví. Řidiči TIR jsou testováni zdarma.

Ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jiné adekvátní zakrytí obličeje. Doporučujeme také sledovat web britské vlády, dle vývoje situace mohou být operativně přijata nová opatření.

Přímé letecké spojení s ČR Je nyní z  velké části. Dle pravidel jednotlivých zemí EU také cestující z UK musejí mít  již před odjezdem z UK negativní test, vice informací zde

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).


Hygienická opatření při přepravě zboží

V Anglii je od 5. 1. vyhlášen celonárodní lockdown, obdobná opatření zavedlo i Skotsko, Wales a Severní Irsko. Cestovat mezinárodně i vnitrostátně je možné pouze ze zákonných důvodů (zdravotní, pracovní atd.). Pokuta za nedodržení začínají na 200 GBP za první porušení, max.  je 6400 GBP. Cizinci v UK se mohou vrátit do svých zemí původu. Britové se mohou vrátit do UK. Britské úřady mohou a budou pokutovat jednotlivce při pokusu o odjezd z UK, pokud řádně nedoloží oprávněnost své cesty. Je zapotřebí mít doklad o cíli a povaze cesty.

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.

Řidiči (vč. profesionálních řidičů) musejí mít pro vstup na území Francie a Holandska negativní test. Seznam testovacích středisek na webu velvyslanectví. Řidiči TIR jsou testováni zdarma.

Ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jiné adekvátní zakrytí obličeje. Doporučujeme také sledovat web britské vlády, dle vývoje situace mohou být operativně přijata nová opatření.

Od 1. 1. 2021 je zakázán dovoz potravin živočišného původu z UK do EU bez potřebných certifikátů, týká se to i potravin pro osobní spotřebu.

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách velvyslanectví v Londýně).

Britská vláda vydala doporučení pro řidiče kamionů, zaměstnavatele a další pracovníky v mezinárodní dopravě. Doporučuje se především dodržování minimálně 2 metrových rozestupů, nošení roušek pouze v místech, kde nelze rozestupy dodržet, zvýšení frekvence mytí rukou a čištění povrchů,  snížení počtu lidí, s nimiž je každý člověk v kontaktu prostřednictvím ustavení pevných týmů pracovníků, vozidla by neměla být sdílena a měla by být dobře větrána, atd.  


Plán ekonomické podpory

Dne 25. března 2020 byl schválen nový zákon (tzv. „Covid Bill“), pro flexibilní finanční podporu. Britská vládní reakce na podporu hospodářství v době pandemie čítá balíček opatření na podporu ekonomiky a zmírnění dopadů koronaviru ve výši 70 mld. GBP, zaměřených na veřejné zdravotnictví, občany, OSVČ a firmy. Britská centrální banka Bank ofEngland snížila základní sazbu ze 0,75% na současných 0,10%, a uvolnila pravidla pro banky k poskytování půjček. Očekává se, že vláda masivně podpoří ekonomiku prostřednictvím investic především do zdravotnictví, infrastruktury, energetiky a to i za cenu navýšení státního dluhu.  

Více informací o aktuálních vládních programech na podporu ekonomiky a jednotlivých sektorů na webu velvyslanectví v Londýně


Perspektivní sektory

ICT: Již v akutní fázi pandemie byla jasně zřejmá zvýšená poptávka po digitálních a on-line řešeních umožňujících zajistit služby při zachování fyzických rozestupů, ale i např. distanční fungování pracovních týmů (homeoffice). A tento trend bude pokračovat. On-line nakupování je v Británii dlouhodobě oblíbené (více než polovina spotřebitelů pravidelně nakupuje na internetu, již před pandemií probíhalo 18% všech nákupů on-line, i ve skupině nad 65 let má více než polovina osob s on-line nakupováním zkušenosti) a v době krize dramaticky narostlo. Poptávka bude vzrůstat jak po samotné on-line nabídce výrobků a služeb, tak po platformách a řešeních pro e-commerce, herní průmysl, rozšířenou a virtuální realitu, digitální marketing a edtech, tak po fyzické infrastruktuře pro internetové připojení (vládní plán do 2025 zajistit giga-bitové širokopásmové připojení kabelem pro 30 mil domácností).  

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: V reakci na pandemii Covid-19 v roce 2020 vláda v letním prohlášení o rozpočtu přidělila počátečních 31,9 mld. GBP na zdravotní služby NHS, včetně financování ochranných prostředků pro zaměstnance, rozvoje programu testování Test and Trace, a rozšířeného využívání kapacity privátního sektoru. Později v červenci 2020 bylo rovněž oznámeno další 1,5 mld. GBP kapitálového financování na upgrade majetku NHS a další 3 mld. GBP financování na pomoc NHS připravit se na zimní nápor a druhou vlnu viru. V rámci plánu státních výdajů z 25. 11. získá NHS v letech 2021-22 navýšení o 6,3 miliardy GBP ve srovnání s obdobím 2020-1, jakož i financování investic do nového diagnostického vybavení, podpory školení pracovníků NHS, rekonstrukce a údržby infrastruktury a oblasti duševního zdraví. Jedná se o dodatečnou investici ke dříve oznámeným 3 mld. GBP na řešení odložených operací a péče. Vláda dále potvrdila 4,2 mld. GBP na provozní investice NHS v příštím roce s cílem umožnit nemocnicím rekonstrukci a údržbu jejich infrastruktury a 325 milionů GBP nových investic do diagnostických zařízení NHS za účelem zlepšení klinických výsledků.

Infrastruktura: Vzrůstá poptávka po řešeních podporující fyzické rozestupy ve veřejných prostorách, dopravních prostředcích, ale i pracovištích či restaurací atd. Vláda přislíbila balíček 2 mld. GBP na podporu cyklistiky a chůze. Vláda připravuje „národní cyklistický plán“, který stanoví, jak do roku 2025 zdvojnásobit cyklistiku a zvýšit chůzi. Bude spuštěn pilotní provoz schématu e-skútrů k pronajmutí ve městech. Vláda alokuje 10 mil. GBP na dobíjecí stanice pro el. automobily.  Pokračovat budou také největší infrastrukturní projekty, od kterých si vláda slibuje pomoc při znovunastartování ekonomiky – v průběhu krize vláda rozhodla o pokračování příprav a zahájení výstavby dlouho chystané vysokorychlostní železnice na sever Anglie – tzv. projekt HS2. V příštím roce bude investováno téměř 19 mld. GBP do dopravy, včetně 1,7 mld. GBP na údržbu a modernizaci místních silnic. Vláda také potvrdila víceleté investice za více než 58 mld. GBP na výstavbu silnic a železnic po celé zemi. Dalších více než 260 milionů GBP na pokračování transformačních programů digitální infrastruktury.

Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně.

Energetika: Ochrana klimatu a dekarbonizace ekonomiky budou klíčovým aspektem hospodářské obnovy – platí cíl dosáhnout nulových emisí CO2 z britské ekonomiky jako celku do roku 2050. Do roku 2025 musejí ukončit provoz všechny hnědouhelné elektrárny a ze stávajících jaderných bloků má do roku 2030 ukončit provoz 7 a zůstat funkční jen jedna jaderná elektrárna. Do roku 2030 tak bude potřeba nalézt nové zdroje pro čtvrtinu britské energie, přičemž hlavní roli budou hrát jádro a obnovitelné zdroje. Pokračuje výstavba jaderného zdroje Hinkley Point C, a plánovány jsou další dva jaderné bloky, převážně v čínsko-francouzské režii (Sizewell B, Bradwell). Stále důležitější roli budou mít obnovitelné zdroje (především z off-shore větrných farem), ukládání energie (bateriová úložiště, přečerpávací elektrárny), úspory energie (zateplování staveb), elektromobilita a chytrá energetická řešení.  Vláda vyjádřila podporu záměru 2 mld. GBP investice do vývoje nové generace 16 mini modulárních nukleárních reaktorů do roku 2050, který vede konsorcium vedené firmou Rolls-Royce, Laing O’Rourke a Atkins. Podle ministerstva pru obchod, energetiku a průmyslovou strategii bude hrát jádro klíčovou roli v budoucím britském energetickém mixu a přechodu ekonomiky  na nízkouhlíkovou. Británie by se měla stát lídrem v oblasti zelené energie a větrných elektráren, které mají generovat až 40GW do 2030. V rámci programu „Build Back Greener“ by měla mít každá domácnost dodávky levné energie z větrných eletráren. Vláda investuje 160 mil. GBP do výroby nové generace turbín, včetně plovoucích větrných mlýnů schopných dodávat 1 GW energie do roku 2030, což je více než 15-násobek objemu současných plovoucích zařízení na moři po celém světě. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně. Premiér Johnson představil 17. 11. vládní plán zelené průmyslové revoluce, který má pomoci k zotavení ekonomiky UK a dosáhnout uhlíkové neutrality země do roku 2050. Desetibodový plán má dále za ambici vytvoření 250 tis. pracovních míst. Náklady programu byly vyčísleny na 12 mld. GBP. Vládní materiál Energy White Paper, který stanovuje britskou energetickou strategii a hlavní investice do snižování emisí uhlíku z energetického systému do roku 2050. Vláda také obnovila rozhovory s EDF o plánu na vybudování 20 mld. GBP jaderného reaktoru Sizewell C v Suffolku. 

Sektor volného času (krátkodobě): V souvislosti s omezení pohybu a cestování je zvýšená poptávka po domácím (kancelářský a zahradní nábytek, grily) a sportovním vybavení (jízdní kola, elektrokola, domácí posilovny a sportovní pomůcky), sportovním a volnočasovém oblečení, produktech pro kutily či výrobcích pro rekreaci a lokální turistiku.

Více na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně.

České firmy také od května mají možnost v Británii využít dotovaných služeb PROPEA.


Ekonomická predikce

Podle ministra financí se ekonomika v roce 2020 sníží o 11,3%, „největší pokles produkce za více než 300 let“. Prognóza deficitu pro letošní rok je 394 mld. GBP, což odpovídá 19% HDP, nejvyšší zaznamenaná úroveň v historii v období míru. Nezaměstnanost vzroste ve 2. čtvrtletí roku 2021 na 7,5% (2,6 mil. lidí).

Podle zprávy OECD utrpí díky pandemii britská ekonomika horší ztráty než kterákoli jiná ekonomika zemí G20 kromě Argentiny. Ke konci příštího roku je prognóza britské ekonomiky stále o 6,4% menší než ve 4. čtvrtletí roku 2019. OECD předpovídá pokles obchodních investice, zvýšené náklady na hranicích po skončení přechodného období a nárůst nezaměstnanosti a bankrotů.

MMF snížil prognózu oživení britské ekonomiky na 4,5 % HDP oproti původním 5,9 %.

 Web zastupitelského úřadu v Londýně 


Web zastupitelského úřadu v Londýně

Díky našim firmám o nás ví celý svět