MEZINÁRODNÍ OBCHOD V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM – PŘEHLED OPATŘENÍ

Epidemie koronaviru přinesla řadu omezení pro zahraniční obchod českých firem, ale i pro instalace a servis projektů v zahraničí. Důležité je mít aktuální a přesné informace o zaváděných/rušených povinnostech a omezeních, které souhrnně a aktuálně přinášíme přímo od našich kolegů – ekonomických diplomatů – v zahraničí. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Foto: Shutterstock

Na tomto místě najdete klíčové informace pro Vaše podnikání se zahraničím. U 20 největších exportních partnerů České republiky jsme připravili 7 stručných a jasných bodů obsahujících současná omezení a povinnosti v souvislosti s mezinárodním obchodem:

tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);

logistika – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;

otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);

hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);

plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;

perspektivní sektory pro podnikání – obchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);

ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi pro rok 2020 a často i rok 2021.

Na závěr je vždy odkaz na stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR. Země jsou řazeny abecedně.

Z hlediska obchodních cest a nutnost testu na koronavirus doporučujeme sledovat Rozcestník informací k cestování a mapu cestovatele.

Pokud musíte absolvovat po návratu test na koronavirus, zde je seznam odběrových center.

Aktualizováno k 1. 7. 2021

 

Belgie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Řidiči žijící v zahraničí, kteří v Belgii stráví více než 48 hodin, musí vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. Formulář, který bude sloužit k případnému trasování kontaktu, může být vyplněn i elektronicky a musí ho vyplnit všechny osoby ve vozidle. Řidičům hrozí pokuta 250 EUR v případě, že ve formuláři vyplní požadované údaje špatně. Více zde.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů nákladní dopravy je požadováno, aby jim zaměstnavatelé poskytli dezinfekci na ruce, roušku a jednorázové rukavice. Při nakládce a vykládce je požadováno, aby řidiči respektovali základní hygienická pravidla, dodržovali sociální vzdálenost 1,5 m a omezili kontakt s dalšími osobami. Je podporováno, aby veškerá správa a administrativa byla řešena v co nejvíce případech digitální formou.

Více informací zde.


Plán ekonomické podpory

Belgická federální vláda a regionální vlády vydávají množství ekonomických opatření s cílem pomoci podnikům, OSVČ, dočasně nezaměstnaným osobám a všem občanům k překonání krize, která byla způsobena pandemií COVID-19. Souhrn těchto ekonomických opatření naleznete v článku ekonomické diplomatky z Velvyslanectví ČR v Bruselu zde.

Informace o aktuálních ekonomických opatřeních přijatých federální vládou a regionálními vládami lze sledovat na webových stránkách federální, vlámské, valonské a bruselské vlády.


Perspektivní sektory

ICT: komponenty potřebné pro home-office a online výuku

Zdravotnický průmysl: ochranné zdravotnické materiály a prostředky

Dopravní průmysl a infrastruktura: budování a modernizace dopravních cest, tunelů a městských obchvatů, výroba lodí pro osobní, nákladní, ale i turistickou dopravu

Energetický průmysl: dodávky zařízení pro větrné a plynové elektrárny

Kovozpracovatelský průmysl: výrobky z oceli

Železniční a kolejová doprava: příležitosti v rámci opravy tratí a modernizace železniční sítě


Ekonomická predikce

Podle hodnocení Belgické národní banky (BNB) se v současné době Belgie nachází ve fázi obnovy a ozdravování ekonomiky. BNB revidovala růst belgické ekonomiky v prvním čtvrtletí roku 2021 směrem nahoru na 1 % (z 0,6 %). Podle pololetní prognózy BNB by se hospodářské oživení v Belgii mělo letos v létě zrychlit. Očekává se, že HDP vzroste ve třetím čtvrtletí o 2 % oproti předchozímu čtvrtletí. Pro celý rok 2021 lze tak očekávat růst o 5,5 % a v roce 2022 by Belgie měla dosáhnout 3,3% růstu.Podle předpovědí inflace do konce roku naroste na 2,5 % a v příštím roce opět klesne na přibližně 1,5 %Scénář této obnovy a vhodné řešení budou klíčové k návratu „do normálu“ za předpokladu, že jej nezpomalí nové varianty COVID19. 


Web zastupitelského úřadu v Bruselu

Čína​

Tarifní a netarifní bariéry

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem nejsou. V důsledku přesvědčení čínských orgánů, že importované potraviny mohou být přenašečem viru, se ale mohou ze strany čínských úřadů objevit požadavky na kontroly výrobců zemědělského a potravinářského zboží, dezinfekce kontejnerů, povrchů obalů apod. Viz dále v kapitole „hygienická opatření při přepravě zboží“.

Čínský export zdravotnických a ochranných prostředků jako jsou ústenky, roušky, respirátory, plicní ventilátory, testovací sady a teploměry byl na čínské straně významně zpřísněn v průběhu dubna 2020.  

V současné době platí, že základem pro povolení k exportu je buď 1) zařazení na seznam v Číně registrovaných/certifikovaných výrobců, který vede Národní správa léčiv a zdravotnických výrobků ČLR (NMPA), nebo 2) uznání čínskými orgány, že místní výrobce má zahraniční certifikaci (např. CE). Seznam těchto firem potvrzuje čínské Ministerstvo obchodu (MOFCOM) a vydává jej Čínská obchodní komora pro import a export léčiv a zdravotnických produktů (CCMPHIE). Jsou dva seznamy firem s uznanými zahraničními certifikacemi: výrobci produktů pro zdravotnické účely (Medical Devices and Supplies Companies with Certification/Authorization from other Countries / 取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单) a výrobci obličejových masek, které jsou určené pro nelékařské použití (Non-Medical Use Face Masks Companies with Certification/Authorization from other Countries / 取得国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业清单). Aktuální seznam naleznete na webu CCMPHIE v jeho anglické, příp. čínské verzi. Data na stránce v čínštině by měla být vždy aktuální. Na anglické verzi se nejnovější seznam objevuje s až několikadenním zpožděním. 

Výrobci/dodavatelé, kteří nejsou uvedení na výše uvedených seznamech, nemohou příslušnou produkci exportovat. Na poskytnutí všech nezbytných certifikátů, resp. potvrzení, že firma je zařazena na jeden z výše uvedených seznamů schválených exportérů, by měl kupující (importér) před sjednáním obchodu trvat. Seznamy jsou čínskými orgány průběžně aktualizovány. 


Logistika

U přepravy zboží podléhají od července 2020 testování na přítomnost koronaviru dovozy zemědělské a potravinářské produkce.

V průběhu roku 2020 došlo ke zpřísnění vízových požadavků ze strany Číny. Nad rámec vízových požadavků je navíc třeba před cestou vzít potaz čínskou stranou povinně vyžadované předkládání výsledků RT-PCR testů a také testů na sérové protilátky IgM, které musí být negativní.

Další testy budou cestující muset strpět po příletu do Číny, kde budou ihned po příletu izolováni do povinné 14-denní karantény v hotelu. V případě, že bude po příletu do ČLR jeden z výše uvedených testů pozitivní, bude cestující povinně umístěn do zdravotnického zařízení. Jeho další karanténa se podle toho může protáhnout na měsíc i déle, podle nařízení v jednotlivých provinciích. Vzhledem k poměrně  vysokým nákladům na ubytování v karanténě, popř. za výdaje zdravotního ošetření, doporučujeme věnovat velkou pozornost uzavřenému cestovnímu zdravotnímu pojištění před cestou!

Režim cestování a pohybu osob uvnitř Číny je nyní upraven zejména na základě rizikovosti jednotlivých oblastí. I v případě vnitrostátních cest, dotýkají-li se aktuálních rizikových oblastí, mohou být nařízené povinné testy na nemoc COVID-19 před/po příjezdu, příp. dokonce povinná, zpravidla 14denní karanténa. Rizikovost jednotlivých oblastí a cestovatelů je monitorována mobilními aplikacemi (pro Peking tzv. „Health Kit“), které se bohužel pro každé město či provincii liší a často nejsou vzájemně kompatibilní. Mimo oblasti, které jsou označené za rizikové, je městská i meziměstská doprava uvnitř Číny relativně volná.

Trvá omezení mezinárodní letecké, lodní a železniční přepravy osob. Nadále platí, že je velmi obtížné získat letenku k cestě do/z Číny. Lety zůstávají v obou směrech málo dostupné a ceny letenek se stále drží vysoko. Rušení letů a již zakoupených letenek jsou častá.

Na stránkách Velvyslanectví České republiky v Pekingu lze nalézt aktuální informace o režimu vstupu do/z Číny. Aktuální pokyny a pravidla pro vstup stanovená čínskou stranou naleznete na stránkách Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze. 


Otevřené hraniční přechody


Hygienická opatření při přepravě zboží

Obavy z šíření nákazy v ČLR stále přetrvávají. Opatření jsou v současné době zaměřena zejména na zamezení importu nákazy ze zahraničí, příp. na izolaci a eliminaci nově objevených lokálních ohnisek nákazy. Nošení roušek, stejně jako kontroly tělesné teploty a mobilních aplikací, které  evidují výsledky testů na COVID-19, pohyb rizikovými oblastmi či splnění povinné karantény, jsou nadále běžné, ale v oblastech, kde již delší dobu nebyly identifikovány nové případy nákazy, což je většina území ČLR, již nejsou vynucovány tak přísně jako dřív.   

V důsledku přesvědčení čínských orgánů, že příčinou překvapivého propuknutí nákazy na pekingském tržišti Xinfadi v červnu 2020 byly potraviny dovezené ze zahraničí, vydaly čínské úřady pokyn posílit kontrolu a dozor nad importovanými potravinami a zemědělskými produkty. Je nutné tímto počítat se zpřísněnými kontrolami a testováním na přítomnost koronaviru zejména těch výrobků, které jsou do Číny přepravované v mražené či chlazené podobě (ryby, maso, ale také ovoce atd.). Testovány mohou být jak samotné produkty, tak povrchy jejich obalových materiálů. Vedle kontrol může být také vyžadována zvláštní dezinfekce vnitřních prostorů kontejnerů a povrchů obalů zboží. Prodlužuje se tak doba nutná pro výkon celních procedur, což přináší dodatečné náklady pro zadavatele přepravy nákladu. Objevují se také požadavky čínských úřadů na videoinspekce v zahraničních výrobních závodech ve velmi krátkých termínech. Producenti potravin, kteří exportují do Číny, musí striktně dodržovat  “COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses: interim guidance”, které 7. dubna 2020 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

Od dubna 2020 platí přísné podmínky pro posádky mezinárodních nákladních letů. Orgány v místě přistání mohou požadovat testování posádek, zakázat opuštění letadla nebo naopak přikázat shromáždění posádek na určeném místě po určitý čas, aby se zamezilo jejich kontaktu s okolím. 


Plán ekonomické podpory

Vláda ČLR v období únor – duben 2020 uvolňovala fiskální i monetární politiku. První fiskální „balíček“ se zaměřoval na posílení prevence a kontrolu šíření epidemie. Další balíčky, které následovaly rychle po sobě, cílily na snížení daňového zatížení a povinných odvodů zaměstnavatelů. V poslední fázi přišla podpora exportérů. Důležitou součástí byly rozpočtové převody lokálním vládám, které byly určeny zejména na podporu zaměstnanosti. Její udržení bylo hlavní prioritou vlády v minulém roce. Celková hodnota stimulačního balíčku měla v roce 2020 podle odhadů dosáhnout cca 4 – 4,5 % HDP a byla podle očekávání relativně nízká. V porovnání s krizí v letech 2008-2010 v procentním vyjádření vůči celkovému objemu HDP byla přibližně třetinová.

Centrální vláda směřuje investice do budování „nové infrastruktury“ typu 5G sítí, dobíjecích stanic pro elektromobilitu, datových center apod., tedy v souladu s naplňováním strategie Made in China 2025. Regionální vlády naopak do tradiční, zejména dopravní, infrastruktury.

Banky získávaly státní podporu umožňující odložení úvěrových splátek klientům (do března r. 2021), navýšení prostředků i zavedení preferenčních úrokových měr určených pro financování zejména malých a středních podniků. Velké komerční banky měly úkol zvýšit financování mikro a malých společností o 40 %.

I když se politika vlády ČLR během pandemie v průběhu roku 2020 zaměřovala primárně na obnovení a stimulaci nabídkové strany ekonomiky, zejména její výrobní základny, tak došlo i k podpoře spotřeby a to ve formě speciálních spotřebitelských voucherů. Ty byly distribuovány ze strany některých municipalit v průběhu roku 2020.


Perspektivní sektory

ICT: Technologie pro online nákupy, vzdělání, sport a kulturu.

Zábava a volný čas: Hudební nástroje, videohry apod.

Potravinářský průmysl: Stravování a výživa v oblasti zdravého životního stylu.


Ekonomická predikce

Meziroční pokles HDP za první čtvrtletí r. 2020 byl ve výši 6,8 % HDP a naplnil očekávání analytiků. V druhém čtvrtletí se již čínská ekonomika vrátila k meziročnímu růstu HDP ve výši 3,2 %. Pozitivní trend naznačující obnovu ekonomické aktivity byl potvrzen ve třetím čtvrtletí, ve kterém Čína vykázala meziroční růst HDP o 4,9 %. Ve čtvrtém čtvrtletí 2020 růst zrychlil na 6,5 %.  Díky stimulačnímu balíčku i obnově hospodářské činnosti po relativně rychlém zkrocení epidemie COVID-19 uvnitř Číny, se podařilo udržet ekonomiku v roce 2020 v růstovém pásmu. Meziroční růst HDP dosáhl podle oficiálních čísel v roce 2020 hodnoty 2,3 %. V prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhla Čína podle očekávání oproti stejnému období v roce 2020, kdy země procházela nejtvrdším lockdownem, vysokého růstu ve výši 18,3 %. Růst ekonomiky táhla zejména průmyslová produkce. V r. 2019 zaznamenala čínská ekonomika meziroční růst o 6,1 % a pro rok 2020 byl, před vypuknutím pandemie nemoci COVID-19, predikován růst o cca 5,9 %.

Domácí poptávka byla do poloviny března 2020 omezena přísnými zdravotně-bezpečnostními opatřeními. Poté zhoršující se ekonomickou situací a vývojem na trhu práce (růst nezaměstnanosti), a tím poklesem kupní síly.

Pro rozsáhlou výrobní základnu země je důležitý export. Díky situaci ve světě panovaly obavy z dopadů snížené poptávky. V prvním čtvrtletí 2020 vykázaly čínské exporty meziroční pokles 11,4 %, importy se snížily o 0,7 % v domácí měně (RMB). Čínská vláda vnímá rizika na mezinárodních trzích a ve světle současné situace bude ještě více než doposud usilovat o zvýšení role domácí spotřeby jakožto tahouna ekonomiky. Ta aktuálně tvoří světově podprůměrných cca 53 % HDP. Od druhého čtvrtletí 2020 ale dochází k obratu. V listopadu zaznamenaly čínské exporty růst 21 % oproti listopadu roku 2019 a rostly tak již šestým měsícem v řadě. Importy se ve stejném období zvýšily o 4,5 %. V prosinci 2020 exporty rostly o 18 %, díky čemuž se obchodní bilance ČLR dostala do rekordního přebytku ve výši 78 miliard USD. Importy vzrostly v prosinci o 6,5 %. Silný růst exportu byl tažen zejména prodejem zdravotnických a ochranných prostředků a také zboží spojeného s uzávěrami ekonomik (elektronika, domácí spotřebiče apod.) v zahraničí, ale také například stimuly na podporu spotřeby v USA. Výkonost čínské ekonomiky se postupně dostává k hodnotám vykazovaným do vypuknutí pandemie Covid-19. Hospodářský růst je tažen především nabídkovou stranou ekonomiky stimulovanou vládní fiskální politikou a poptávkou ze zahraničí. Domácí spotřeba v Číně nedosahuje dřívějších hodnot, s výjimkou luxusního zboží, a k jejímu oživení dochází jen pozvolna.

Vzhledem k situaci ve světě, pokračujícím omezením mezinárodní osobní letecké přepravy ze strany čínských orgánů a povinným karanténám po příletu zpět do Číny, jsou zahraniční cesty čínských turistů dramaticky nižší. Od listopadu 2020 dokonce Čína přistoupila k plošnému omezení vydávání pasů vlastním občanům. Toto opatření zůstává i nadále v platnosti. Cestovatelé si mohou nemožnost vycestovat kompenzovat domácím turismem. I tam bylo možné v důsledku nejistot a obav spotřebitelů pozorovat v roce 2020 velký propad. Nejpozději v průběhu třetího čtvrtletí roku 2020 bylo nicméně znatelné, že obavy občanů Číny z domácího cestování opadají. Vnitrostátní letecká spojení se i díky akčním nabídkám aerolinek postupně dařilo zaplňovat a v prvním říjnovém týdnu, tradičním čase pro odpočinek a cestování u příležitosti čínského státního svátku, byly oblíbené turistické destinace uvnitř země plné návštěvníků. S nástupem zimy ale počet odhalených nových případů nákazy na více místech Číny opět začal růst a řada oblastí včetně hlavního města Peking nebo okolní provincie Hebei znovu zavedla povinné karantény, testování, omezení dopravy a pohybu osob. Během tradičních oslav čínského nového roku, které letos spadají na první polovinu února, se tedy v rámci Číny cestovalo mnohem méně, než bylo před vypuknutím pandemie obvyklé. K opětovnému uvolnění dochází opět od počátku druhého čtvrtletí tohoto roku. V průběhu několikadenních oslav svátku práce na začátku května již byla domácí turistická místa opět plná návštěvníků.


Web zastupitelského úřadu v Pekingu

Dánsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou.


Logistika

Řidiči nákladních vozidel přepravující zboží musí počítat s hraničními kontrolami, kde jsou kromě cestovních dokladů povinni předložit jeden z těchto dokumentů: 

 • dokument potvrzující danou transakci jako např. fakturu, účtenku nebo kupní smlouvu 
 • potvrzení o registraci v Registru zahraničních poskytovatelů služeb (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), které musí být přeposlán zaměstnavatelem zaměstnanci 
 • potvrzení o sociálním pojištění (PD A1) vzhledem k pracovní činnosti v cizím státě EU/EEA, které je vydáno úřady v zemi zaměstnavatele/osoby samostatně výdělečně činné 

Bez prokázání oprávněného důvodu vstupu nebude cizinec na území Dánska vpuštěn. V Dánsku je nyní také nutné předložit také výsledek negativního testu na COVID-19, který nesmí být starší 24 hodin. Cizinci vstupující do Dánska v souvislosti s přepravou nákladu mají výjimku a negativní test předkládat nemusí, pokud nejsou rezidenti ve Spojeném království a Jihoafrické republice. Cizinci přepravující náklad mají také výjimku z podstoupení testu na COVID-19 po příjezdu do Dánska. Cizinci, kteří nejsou rezidenty Dánska, se musí izolovat, pokud zrovna nevykonávají přepravu nákladu, za jejímž účelem mohli do Dánska vstoupit. 


Otevřené hraniční přechody

Na hranicích mezi Německem a Dánskem je otevřeno celkem šest hraničních přechodů: FrøslevPadborgKruså a Sæd, kteréjsou otevřeny 24/7, a dále Pebersmark, který je otevřen pouze od 10-18. Všechny zmíněné přechody jsou určeny pro motorová vozidla. Pro překročení hranic pěšky nebo na kole je určen přechod Skomagerhus, který je otevřen od 10-18.   

Trajektová přeprava na hranici mezi Německem a Dánskem (trasy Puttgarden-Rødby a Rostock-Gedser) není omezena, ale během března a dubna proběhne několik plánovaných výluk na trase Puttgarden-Rødby. V některých případech je také nutná digitální registrace, kterou vyžaduje Německo (Digitale Einreiseanmeldung). Trajekt na trase Kodaň-Oslo je zatím do 5. dubna pozastaven. Trajektová doprava mezi Dánskem a Švédskem na trase Helsingør-Helsingborg dále funguje, stejně tak i trasy Grenå-Halmstad a Frederikshavn-Göteborg. Při cestě do Švédska a Německa je však důležité vyhledat si místní podmínky pro vstup do země, které se od těch dánských mohou lišit. 


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou.


Plán ekonomické podpory

Dánská vláda připravila na pomoc ekonomice balíček opatření v celkové hodnotě téměř 400 mld. DKK (cca 1,45 bilionu CZK). Ten zahrnoval v první řadě „záchranná“ opatření, jako je odložení plateb daní o čtyři měsíce (DPH, daně z příjmu i příspěvku na podporu pracovního trhu), kompenzace ušlého příjmu OSVČ a malých firem a finanční podpora na pokrytí 80 až 100% jejich fixních nákladů, či kompenzace 75-90 % mzdových nákladů na zaměstnance, kteří museli kvůli pandemii zůstat doma. 

Další opatření byla směrována k podpoře finančního systému, jako např. uvolnění proticyklické kapitálové rezervy či poskytnutí garancí do výše 70% poskytnutých bankovních úvěrů firmám. V neposlední řadě jsou součástí balíčku opatření na podporu exportu a na podporu spotřeby. 

Platnost většiny uvedených opatření skončila k 29. srpnu a nyní jsou nahrazována cílenou pomocí pro ty části průmyslové a obchodní sféry a kulturního a sportovního života, na něž se i nadále vztahují restrikce, a vytvořením systému sdílení pracovních míst (kurzarbeit). 


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnický materiál a ochranné pomůcky pro zdravotnický personál v „první linii“: ochranné oděvy, respirátory třídy FFP3, ochranné štíty.

Automobilový průmysl: Elektromobily (ale nikoliv hybridy či plug-in hybridy), elektrobusy.


Ekonomická predikce

Dánské ministerstvo financí předpokládá, že ekonomika se po znovuotevření vrátí poměrně rychle k normálu. Usuzuje tak z loňských výsledků ekonomiky (pokles HDP o 3,3 %), jež byly daleko lepší, než se všeobecně očekávalo. Ekonomický propad způsobený aktuální uzávěrou je nižší než v případě první uzávěry ekonomiky a společnosti na jaře 2020. 


Web zastupitelského úřadu v Kodani

Francie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Omezení pro příjezd do Francie vázaná na pandemii covid-19 podle skupin zemí nebo jednotlivých zemí a formuláře k vyplnění uvádí internetová stránka francouzského ministerstva vnitra 

www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage 

a pro pracovníky mezinárodní dopravy ještě stránka 

www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux 

Ve vnitřních veřejných prostorách a při vyšší koncentraci lidí venku platí povinnost nošení roušek. 


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

U řidičů mezinárodní nákladní dopravy je požadováno dodržování všeobecných doporučení osobní hygieny a odstupu v kontaktu minimálně 1 metr. Řidiči musejí být vybaveni dezinfekčním gelem nebo nádobou s vodou a mýdlem nebo dezinfekčními ubrousky ve vozidle.


Plán ekonomické podpory

Opatření ekonomické podpory zavedená nebo ohlášená od začátku koronavirové krize měla koncem října 2020 odhadovanou hodnotu 490 mld. euro. V rámci opatření ekonomické podpory přidruhé (podzimní) vlně koronavirové epidemie ohlásila vláda prodloužení programu podpor v částečné nezaměstnanosti dokonce roku, postiženým podnikům do 50 zaměstnanců pak prominutí odvodů na sociální pojištění a příspěvek z fondu koronavirové solidarity až do výše 10 000 euro měsíčně. Firmám, které nebudou moci splatit koronavirovou půjčku se státní zárukou do 30.6.2021, bude možné splatnost prodloužit až o 5 let, případně poskytnout přímou státní půjčku. Majitelé nemovitostí, kteří prominou obchodům do 250 zaměstnanců nebo hotelovým, restauračním a kulturním zařízením alespoň jedno měsíční nájemné, obdrží daňový kredit ve výši 30 % prominuté částky. 

Dvouletý plán pokoronavirového oživení ekonomiky (tzv. France Relance) má potom odhadovanou hodnotu 100 mld. euro a bude ze40 % financován zpříspěvku EU a zbytek ze státního rozpočtu roku 2021 a 2022. Zahrnuje na 70 různých opatření ve třech prioritních směrech – ekologická transformace, podniková konkurenceschopnost a sociální soudržnost, zejména: 

30 mld. na ekologickou transformaci, z toho hlavně: 

11 mld. na rozvoj bezemisní automobilové a nákladní železniční dopravy 

9 mld. na energetickou transformaci u firem, z toho 2 mld. na využití „zeleného“ vodíku 

7 mld. na energetickou modernizaci budov 

34 mld. na rozvoj konkurenceschopnosti podniků, z toho: 

20 mld. nižší zdanění výroby 50 % snížením odvodů DPH a pozemkové daně 

11 mld. na inovace, z toho 385 mil. na rozvoj IT u nejmenších a středních firem 

3 mld. státních záruk na konsolidační bankovní půjčky 

36 mld. na sociální a teritoriální soudržnost, z toho například: 

6,6 mld. na podpory v dlouhodobé částečné zaměstnanosti 

6,5 mld. na podporu zaměstnanosti mladých do 26 let 

6 mld. na podporu nemocničních investic 

5,2 mld. na podporu investic místních samospráv 


Perspektivní sektory

Dle vládního plánu na podporu post-covidového oživení ekonomiky (France Relance) budou v letech 2021-2022 poskytnuty finanční příspěvky v celkové výši 100 mld. EUR hlavně na modernizační investice, které přinesou poptávku pojejich materiálním zabezpečení atedy příležitosti prododávky zejména vnásledujících sektorech: 

 

Automobilový průmysl 

Výše uvedený plán France Relance zahrnuje obměnu přes 100 tis. služebních vozidel státních orgánů a institucí za elektromobily nebo hybridní automobily. Zároveň bude vydáno 1,9 mld. EUR na bonusy k nákupům bezemisních nebo nízkoemisních vozidel a instalaci dobíjecích stanic. Celkově se tak ve Francii plánuje dosáhnout do roku 2025 roční výroby 1 mil. automobilů s elektrickým nebo hybridním pohonem. To bude představovat růst poptávky a příležitosti pro dodávky elektrických komponentů a zařízení pro výrobu automobilů s novými druhy pohonu a způsoby řízení. 

 

Civilní letecký průmysl 

Zmíněný plán bude podporovat udržení know-how a výrobních kapacit leteckého průmyslu i jeho ekologickou transformaci, zejména modernizaci výroby v malých a středních podnicích tohoto odvětví. To přinese příležitosti k dodávkám zařízení a materiálů pro digitalizaci a robotizaci výroby leteckých dílů a nových technologií pro využití vodíku jako primárního zdroje energie letadel. 

 

Dopravní průmysl a infrastruktura 

Za účelem ochrany ovzduší se bude podporovat rozvoj bezemisní a nízkoemisní dopravy budováním dobíjecích stanic pro elektromobily na dálnicích a rychlostních silnicích, zřizování cyklostezek a bezpečných parkovacích míst pro jízdní kola, modernizace plavebních drah a zdymadel na říčních tocích a vodních kanálech i modernizace infrastruktury řízení námořního provozu a námořní záchranné služby. 

 

Energetický průmysl 

V energetice bude podpora zaměřena na modernizaci podniků jaderného průmyslu pro zachování jejich kapacity k zajištění bezpečného provozu atomových elektráren i bezpečné likvidace odstavených jaderných zařízení, dále na inovace při nakládání s radioaktivním odpadem a na vývoj malých modulárních reaktorů. V oblasti přenosu elektrické energie se plán zaměří na podporu investic ke zkvalitnění rozvodné sítě hlavně ve venkovských oblastech, zvýšení její odolnosti proti extrémům počasí a její adaptaci na připojování obnovitelných zdrojů energie. To bude zahrnovat mechanické zesilování přenosového vedení, jeho přemisťování do země, nahrazování neizolovaných vodičů a instalaci bateriových parků k připojeným obnovitelným zdrojům. Ve snaze dosáhnout do roku 2050 tzv. uhlíkové neutrality bude podpořen také vývoj vodíkových technologií a rozvoj jejich využití v praxi. Tedy výroby vodíku elektrolytickým rozkladem vody, jeho skladování, distribuce a využití v pozemní dopravě. Zároveň také vývoj vodíkových pohonů i pro námořní a leteckou dopravu a pro průmysl. 

 

ICT 

Podpora v oblasti informačních a komunikačních technologií se soustředí na dokončení optické sítě po celém území Francie do roku 2025, na rozvoj digitalizace ve státních úřadech, místních a územních samosprávách, malých a středních podnicích, na adaptaci technických akomunikačních prostředků pro výkon práce z domova a dálkové vzdělávání, na zvyšování kybernetické bezpečnosti a vývoj kvantových technologií s významným zaměřením na kooperaci v Evropě, což může představovat zajímavou příležitost pro zapojení i českých vývojových pracovišť a moderních výrobních provozů. Koronavirová krize zároveň posílila úvahy výrobců o potřebě snižování rizika přerušení subdodávek výrobních dílů ze vzdálených zemí, což je příležitost pro nabídky zařízení a návodů pro flexibilní místní výrobu některých dílů tiskem 3D. Další růst poptávky lze odhadovat také po produktech softwarového inženýrství pro automatizované řízení výrobních a logistických procesů na dálku a po technologiích pro hygienickou bezkontaktní identifikaci osob u kontrolovaných vstupů. 

 

Plasty a gumárenský průmysl 

V zájmu ochrany životního prostředí bude podpora směřovat do oblasti výroby a spotřeby umělých hmot s cílem recyklovat 700 tis. tun plastového odpadu ročně. Lze tak očekávat růst příležitostí pro dodávky zařízení na  sběr, třídění, čištění a recyklaci plastů. Zároveň pak také poptávku po modernizaci výrobních provozů pro výrobu z recyklovaných plastů a na druhou stranu po technologiích výroby nových snadno biodegradabilních plastů. 

 

Stavební průmysl 

Do roku 2050 se plánuje a bude podporovat modernizace všech obytných a veřejných budov a provozních prostor malých a středních podniků na úroveň nízkoenergetické náročnosti jejich provozu. Poroste tak poptávka a příležitosti k dodávkám tepelných izolací a nových energetických zařízení, například plynových kotlů místo starých naftových, i jiného energeticky méně náročného technického vybavení stavebních objektů, jako třeba klimatizace, výtahů nebo bezpečnostních systémů. 

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl 

Podpora bude zaměřena na modernizace vodovodních sítí, čistíren odpadních vod a jiné vodohospodářské úpravy. V odpadním průmyslu podpoří a přinese rozvoj třídíren odpadu a jeho recyklaci s růstem příležitostí k dodávkám zařízení na výrobu energie nebo kompostu z bioodpadu. Dále rovněž na výrobu tuhých paliv z nerecyklovatelného hořlavého odpadu s cílem dosáhnout produkce až 1 mil. tun takových paliv ročně. 

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl 

V oblasti zdravotnictví se podpora soustředí na modernizaci vybavení i výstavbu nových zdravotnických zařízení a digitalizaci jejich administrativy. To znamená více veřejných zakázek na nejrůznější vybavení nemocnic i pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu, a tím i více příležitostí pro dodávky zdravotnických prostředků. Zároveň lze očekávat nové příležitosti pro nabídky zdravotnického využití nanomateriálů a výzkumných služeb při vývoji biotechnologických postupů výroby léčiv. 

 

Zemědělský a potravinářský průmysl 

V zájmu posilování potravinové soběstačnosti, zvyšování kvality a bezpečnosti potravin i jejich konkurenceschopnosti na zahraničních trzích se bude poskytovat podpora pro investice do pěstování a zpracování luštěnin náhradou za dováženou sóju s cílem zdvojnásobit do roku 2030 jejich osevní plochy na 8 % zemědělské půdy. Dále také do nových agrotechnických postupů (například kombinovaného setí, pěstování smíšených kultur a jejich tříděné sklizně), do zemědělské techniky šetrnější k životnímu prostředí a efektivnější při větších výkyvech počasí v důsledku klimatických změn, do stavby ohrad na ochranu pastvin hospodářských zvířat k zamezení jejich kontaktu s divokou zvěří a nebezpečnými nákazami případně přenosnými inačlověka. V oblasti potravinářské výroby půjde podpora na modernizaci jatek a provozů na zpracování a balení potravin. 

 

Zpracovatelský průmysl 

S ohledem na národní i unijní závazek dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality se počítá s podporou zvyšování energetické účinnosti průmyslové výroby větším rozšířením elektrických zařízení v průmyslu a dekarbonizací výroby tepla. Dále rovněž s podporou investic do technologií s menší produkcí odpadu nebo nahrazujících výrobky z plastů na jedno použití především v obalovém hospodářství i modernizace provozů na zpracování dřeva pro jeho širší využití. 

 

Železniční a kolejová doprava 

Pro snížení emisí škodlivin a skleníkových plynů v dopravě bude podporováno zvyšování kapacity kolejové dopravy modernizací železničních tratí, stavbou železničních vleček do výrobních závodů a skladů, dobudováním bezbariérových přístupů na nádražích do roku 2025, rozšířením nočních a příměstských vlakových spojů na dvojnásobek do 10 let a rozšiřováním tramvajových tratí dle místních požadavků a podmínek. 


Ekonomická predikce

V případě, že již nenastanou další vlny epidemie, může být oživení francouzské ekonomiky relativně rychlé a hospodářská aktivita v zemi by mohla začít překonávat úroveň roku 2019 od 1. čtvrtletí 2022. Výrazně by k tomu mohla přispět realizace části nadúspor francouzských domácností z nerealizované spotřeby kvůli protiepidemickým omezením obchodu a služeb ispotřebitelské opatrnosti. Odhaduje se, že tento přebytek úspor dosáhne ke konci roku 2021 výše 180 mld. EUR. Predikce hlavních makroekonomických veličin je následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 


Web zastupitelského úřadu v Paříži

Itálie

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Přeshraniční pohyb zboží do Itálie je neomezený. Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více, používání dezinfekce, povinné použití roušky v uzavřených prostorách i venku. Porušení je pokutováno. K dispozici je nepřetržitá informační linka na čísle 1500.   

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. (Platí pro příjezdy z EU, zemí Schengen, UK a Izraele.)

Od 15. 5. 2021 je zrušena karanténa. Italská vláda prodloužila nouzový stav v zemi do 31. 7. 

Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/. 

Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením: 

Italian nationals returning to Italy and foreigners in Italy (esteri.it)   

Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány (viz www.esteri.it). Nepočítá se s výjimkami pro osoby, které Covid prodělaly a které mají i nadále pozitivní výsledek testu.   

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem  

COVID-19 (viz čl. 8 odst. 7 Dekretu premiéra):   

 • vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) – do 120h   
 • průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)   
 • zdravotnický personál z pracovních důvodů 
 • přeshraniční pracovníci   
 • zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí   
 • zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál   
 • žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště   
 • posádky dopravních a přepravních prostředků    
 • cestující z tzv. Covid-testovaných letů  

TRANSIT:  

V transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty. Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem, pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.). 


Otevřené hraniční přechody

Všechny silniční hraniční přechody jsou otevřené.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Negativní test na Covid-19 pro autodopravce není vyžadován. Řidiči nákladních vozidel musí při vjezdu a na území Itálie používat individuální prostředky ochrany jako roušky, dezinfekční prostředky, rukavice. Jsou povinni dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou lišit podle regionů. Při manipulaci s nákladem musí používat roušky, je nařízen odstup jednoho metru při komunikaci s dalšími osobami. Do vybavení vozu byly zařazeny gumové rukavice a antibakteriální gel. Přepravní doklady by měly být v elektronické podobě.  


Plán ekonomické podpory

V roce 2020 vynaložila vláda v několika podpůrných balíčcích na snižování dopadů pandemie přes 100 mld. Eur, což představuje 5,6% HDP roku 2019. Díky finančním programům vlády se podařilo zachovat výrobní kapacity a likviditu, kdy vláda garantovala půjčky firem v hodnotě 700 mld. Eur.   

Během prvního čtvrtletí vláda připravila dva balíčky opatření na mírnění hospodářských dopadů koronaviru v objemu 32 mld. Eur s názvem „Sostegni“ a „Sostegni bis“ za  40 mld. Eur získané navýšením rozpočtového schodku. Přibližně polovina z prostředků je určena na podporu firem a OSVČ, na úlevy od fixních nákladů při snížení obratu, na zajištění likvidity a kapitalizaci společností. Pro malé a střední podniky se prodlužuje platnost moratoria na splácení úvěrů a daní do konce roku. Část prostředků půjde i na program Tranzice 4.0 za účelem zvýšení konkurenceschopnosti italského průmyslu a růstu inovací.

Itálie získá z Fondu obnovy 191,5 mld. EUR, kterými bude financovat infrastrukturní a ekologické projekty a digitalizaci. Dále byl vytvořen doplňkový plán s prostředky ve výši 30,6 mld. na další konkrétní projekty.   

Plán vytyčil 6 prioritních oblastí. 

1) Digitalizace, inovace, konkurenceschopnost, kultura 

2) Zelená revoluce a ekologická transformace 

3) Infrastruktura pro udržitelnou mobilitu 

4) Vzdělání a výzkum. 

5) Začlenění a soudržnost 

6) Zdraví  


Perspektivní sektory

Níže uvádíme sektory, které doposud byly páteří italského průmyslu a skýtaly příležitosti pro firmy z ČR. Vzhledem k narušení výrobních a dodavatelských řetězců v důsledku pandemie však nelze přesně předvídat, jak rychlý či úspěšný bude návrat k původnímu výkonu v těchto odvětvích.

Jízdní kola a příslušenství jízdních kol: V rámci koronavirových opatření byly zřízeny bonusy na nákup prostředků individuální dopravy a byla tak vyvolána vlna zájmu o nákup kol.

Elektronika a telekomunikační technika: italská vláda v červenci 2020 vyřadila firmu Huawei z tendru na dodávky pro sítě 5G. Otevírá se možnost subdodávek pro firmy z EU, které se budou tendru účastnit.

Automobilový průmysl: Automobilka FCA (Fiat) během následujících let investuje v Itálii 5 mld. Eur. Prostředky budou určeny především na vývoj elektrických vozidel a nové technologie.

Civilní letecký průmysl: Vrtulová letadla či komponenty v oblasti kosmického průmyslu.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Ochranné roušky, masky, rukavice a teploměry. Podle odhadu činí potřeba Itálie kolem 950 mil. ochranných masek a roušek měsíčně. Vyjma masek a roušek bude Itálie měsíčně potřebovat zhruba půl miliardy ochranných rukavic a 2 mil. přístrojů na měření teploty. Vitamínové a potravinové doplňky.

Kovozpracovatelský průmysl: Železo a ocel.

Robotika: Robotizace a mechanizace výroby, technologická řešení pro telemedicínu, např. software a aplikace pro léčbu na dálku, monitoring rizika nakažení a pacientů.

Zemědělský a potravinářský průmysl: Chmel, slad, mléko na výrobu sýrů a mléčných výrobků.

Infrastruktura a stavební průmysl: Italské Ministerstvo dopravy připravilo program „Rychlá Itálie“ za 200 mld. Eur na posílení infrastruktury, který má v časovém úseku 15 let zajistit realizaci prioritních infrastrukturních děl. Vypisované tendry uvádí na svých stránkách Ministerstvo dopravy Itálie, kde je lze sledovat.

ICT: vývoj nových řešení a technologií jako např. parkovací senzory a platformy, systémy pro dálkový odečet energií, chytrý odpadový systém, čidla pro měření hluku, teploty, hladiny CO2, energetické úspory, fungování veřejné správy a komunikační platformy při styku s veřejností


Ekonomická predikce

Vláda předpokládá postupné snižování schodku, který by měl v roce 2022 klesnout na 5,9%, v roce 2023 na 4,3 % a na 3,4 % v roce 2024. Státní dluh bude v roce 2021 představovat 159,8% HDP. Pro rok 2021 počítá vláda s růstem HDP o 4,5%, pro rok 2022 o 4,8%, pro rok 2023 o 2,6 a 2024 o 1,8%, tedy tempa růstu, která země nezažila po několik desetiletí. 


Web zastupitelského úřadu v Římě

Maďarsko​

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

Osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska nebo Rumunska, mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci).   

Pro cestující letecky z celého světa nebo pozemní cestou z Ukrajiny nadále platí zákaz vstupu na území Maďarska. Zákaz se nevztahuje na občana České republiky, který na základě dvoustranné dohody mezi Maďarskem a Českou republikou může volně vstoupit na území Maďarska, pokud se prokáže starým Certifikátem o provedeném očkování nebo Potvrzením o provedeném očkování, novým Certifikátem o provedené vakcinaci (ihned po první dávce) nebo Certifikátem o prodělané nemoci.  Od 1. července osoby, které se prokáží COVID EU certifikátem o provedeném očkování, prodělané nemoci nebo o negativním PCR testu ne starší 72 hodin (v digitální nebo tištěné verzi).

Výjimka se rovněž týká např. nákladní dopravy, či cesty za obchodním nebo hospodářským účelem. Občané ČR (stejně jako občané EU a dalších několika vybraných států, nebo Ti, kteří v těchto zemích mají povolený pobyt), jež věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost (vzor potvrzení) mohou cestovat do Maďarska bez omezení, není nutné ani předložit PCR test. 

Tranzit z/do Ukrajiny zůstává zachován. Cizinec v tranzitu (i Čech) přes Maďarsko musí mít platné doklady pro vstup do schengenského prostoru (Čech platný OP nebo pas), prokázat, že se jedná o tranzit přes Maďarsko do cílové země a musí být možný průjezd ostatními zeměmi na trase. Při vstupu do Maďarska může být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla (viz mapa na stránkách maďarské policie). 

Tranzit z letiště – v případě, že občan ČR nemá certifikát o bezinfekčnosti – je možný pouze tranzitním koridorem (viz výše), t.j. autem. Rodinní příslušníci nebo známí mohou cestujícího dovézt nebo vyzvednout z letiště. Upozorňujeme ale na to, že letecké společnosti mohou odmítnout vstup občanů ČR na palubu letadla směřujícího do Budapešti. 

Více informací lze nalézt zde: https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html 


Otevřené hraniční přechody

Seznam otevřených hraničních přechodů a tranzitních koridorů je možné najít na mapce na stránkách maďarské policie.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Všichni jsou povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky pouze v sociálních a zdravotních zařízeních. 


Plán ekonomické podpory

Maďarský stát se snažil podpořit různé části maďarské ekonomiky mj. snížením daňové zátěže a odvodů, moratoriem na splátky uzavřených půjček, zastropováním úroků na nové, výhodnými úvěry, garancemi, nevratnými dotacemi, kompenzací ušlého zisku nebo finančním příspěvkem na mzdy. Vláda klade důraz na udržení zaměstnanosti a slibuje, že vytvoří tolik míst, kolik jich krize zruší.  


Perspektivní sektory

ICT: Veškeré technologie smart cities (mnoho obcí plánuje rozvoj chytrých technologií);

Stavebnictví: Aktuálně např. poptávka po dětských hřištích;

Zdravotnictví: Modernizace nemocnic;

Obrana: Přezbrojování maďarské armády;

Energetika: Výstavba dvou bloků na jaderné elektrárně Paks, uvažuje se o možné rekonstrukci velké hnědouhelné elektrárny Mátra či o posílení kapacit plynovodní sítě;

Chemický průmysl: V budoucnu by mělo být realizováno druhé kolo modernizace rafinérií firmy MOL;

Dopravní průmysl: Modernizace vozových parků v rámci veřejné dopravy, buduje se nová dopravní infrastruktura;

Potravinářství: Obecně je zájem o nové výrobky, hlavně v kategorii zdravé výživy nebo konzerv.


Ekonomická predikce

Maďarské HDP kleslo v roce 2020 o 5 %, deficit dosáhl 8,1 % HDP a poměr zadlužení vůči HDP vzrostl z 66 % na 81 %. Průměrná inflace za rok 2020 činila 3,3 %. V roce 2021 se očekává růst HDP o 4-4,5 % a rozpočtový schodek ve výši 6,5 % HDP.


Web zastupitelského úřadu v Budapešti

Německo

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

1) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem);

2) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce, ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky);

3) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy);

4) výpis z živnostenského rejstříku. Platnost výjimky ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t je k 31.8.2020 ukončena ve všech spolkových zemích.

Více informací zde.


Otevřené hraniční přechody

S platností od 6.6.2021 od 0:00 hod. se Česká republika nenachází na německém seznamu rizikových zemí. Pro cesty do Německa tak již není nutné splnit podmínku testu, karantény nebo registrace s výjimkou letecké přepravy. 

Pozor: Testovací povinnost nadále platí pro všechny cestující, kteří do Německa přilétají např. z pražského letiště nebo jakékoliv jiné (i nerizikové) země.  

 V případě, že cestujete do Německa z rizikové země (což aktuálně není Česká republika), je třeba se řídit pravidly pro vstup z rizikových zemí. 

Pravidla pro vstup z rizikových zemí 

Spolková Republika Německo přijala nové nařízení (Coronavirus-Einreiseverordnung) cílem sjednotit pravidla pro vstup  na území Německa cestujícím z rizikových zemí, kteří splnili testovací povinnost nebo jsou očkovaní nebo prodělali v minulosti infekci SARS-CoV-2. Od 13. 5. 2021 platí nové spolkové nařízení (Coronavirus-EinreiseV) obsahující pravidla pro registraci, karanténu a doložení bezinfekčnosti. 

Povinná registrace příjezdu 

Cestující přijíždějící do SRN z rizikové země , je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de/ a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu). 

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti musí daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ji předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou. 

Výjimky z registrační povinnosti a karantény platí pro: 

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,  
 • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,  
 • osoby přepravující zboží, osoby, náklad silniční, železniční, leteckou a vodní dopravou,  
 • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,  
 • osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin  
 • pendlery  

Při cestách do 72 hodin jsou z registrační povinnosti a karantény vyjmuty také osoby:    

– cestující za účelem návštěvy příbuzných 1. stupně (t.j.manžela/manželky, partnera, rodičů, dětí) nebo v případě sdílené péče o dítě.  

– vysoce postavení diplomatičtí a konzulární pracovníci, jakož představitelé vlád a parlamentů 

Další výjimky z karantény (při splnění registrační povinnosti) platí pro: 

 • očkované osoby (s úplným očkováním) a uzdravené osoby (viz níže)  
 • osoby s platným negativním testem vloženým do registračního portálu SRN (viz digitální registrace)   
 • osoby působící ve zdravotnictví a pečovatelských službách  
 • diplomatické a konzulární zástupce  
 • osoby, které cestující za účelem návštěvy příbuzných 1. a 2. stupně, nebo manžela/partnera či sdílené péče o dítě  
 • osoby, které cestují za účelem lékařského ošetření  
 • osoby cestující až na dobu 5 dnů za účelem výkonu práce či studia, vzdělávání  
 • osoby cestující za účelem účasti na sportovních akcích  
 • sezónní pracovníky při pobytu min. na tři týdny  
 • osoby, jimž byla udělena zvláštní výjimka příslušným německým zdravotním úřadem  

Povinnost testu či potvrzení o očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 

Osoby, které přijíždějí do Německa z rizikové země/oblasti (tj. ČR,) zásadně musí mít buď: 

-       lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu) nebo 

-       potvrzení o (úplném) očkování, přičemž doklad o očkování musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní nebo 

-       potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců. 

V případě cesty prostředkem přepravní společnosti jsou cestující povinni předložit toto potvrzení také před odjezdem přepravci. Pokud přepravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna. Letečtí přepravci mohou vyžadovat potvrzení i v případě cesty z nerizikové oblasti. 

Na osoby přijíždějící z rizikových zemí s nebezpečnou mutací viru se nevztahují výjimky z karantény a jejich vstup na území Německa může být omezen nebo zakázán. 

Povinnost testu či potvrzení o očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 musí mít každý cestující, který pobýval v posledních 10 dnech před vstupem na území SRN ve vysoce rizikové zemi/oblasti. 

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci SARS-CoV-2 při příjezdu z rizikové země – tyto doklady nemusí mít 

 •       osoby, které vysoce rizikovou zemí/oblastí pouze bez zastávky projely,
 •       osoby, které vstupují do Německa na 24 hodin,
 •       osoby, které Německem pouze projíždějí v rámci individuální dopravy a Německo nejrychlejší cestou opustí,
 •       osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření),
 •       osoby, které se vrací do Německa jako členové oficiálních delegací přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín nad Rýnem/Bonn a v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,
 •       osoby, kterým příslušný orgán podle zákona o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz) udělil další výjimky v případě závažného důvodu.
 •       děti mladší 6 let.

Všechny výjimky z povinnosti testu či potvrzení platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti. 

Pozor – v případě, že osoby cestující z vysoce rizikové země do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat. 

Nadále platí karanténní opatření jednotlivých spolkových zemí. 


Plán ekonomické podpory

1) Finanční pomoc 50 mld. EUR malým a středním podnikům i OSVČ;

2) Kurzarbeit – stát zaplatí 70 % – 87 % neuskutečněného čistého výdělku dotčeného pracovníka a zároveň budou zaměstnavateli nahrazeny všechny sociální příspěvky za neodpracované hodiny. K tomuto opatření může podnik přistoupit, pokud je výpadkem práce postiženo už 10 % zaměstnanců;

3) Finanční pomoc velkým firmám v celkové výši 600 mld. EUR;

4) Firmy, které byly přímo postiženy koronavirem, mohou do konce roku 2020 odložit daňové dluhy a upravit platby daňových záloh;

5) KfW-Sonderprogramm 2020 – ručení za úvěry; u malých a středních podniků státní ručení do výše 90 % úvěru, v případě větších firem do výše 80 %. Půjčky jsou úročeny výhodnou sazbou – pro malé a střední firmy v rozmezí 1 % až 1,46 % p.a., u větších firem 2 % až 2,12 %.

6) Počátkem června 2020 byl přijat balíček opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru v hodnotě 130 miliard EUR, který zahrnuje celkem 57 opatření, která budou realizována ve druhé polovině letošního roku a v roce 2021. Mezi hlavní body patří dočasné snížení daně z přidané hodnoty z 19 % na 16 %, respektive ze 7 % na 5 % u snížené sazby DPH, program překlenovací pomoci pro zmírnění hospodářských a sociálních problémů malých a středních podniků v hodnotě 25 mld. EUR, zdvojnásobení státní pobídky pro koupi nových automobilů na elektrický pohon na 6000 EUR, která se ale nebude vztahovat na automobily se spalovacím motorem, dále balíček zahrnuje např. podpory pro obce a města, snížení cen elektřiny či jednorázový příspěvek na dítě („Kinderbonus“) ve výši 300 EUR.

7) Součástí balíčku opatření na podporu konjunktury je i Program překlenovací pomoci pro malé a střední firmy, které mají od 8. 7. 2020 možnost požádat o nenávratnou finanční pomoc od státu, která je ohraničena částkou 150 tis. EUR. Pomoc bude vyplácena ve třech rovnoměrných splátkách, které se uskuteční v červenci, srpnu a září 2020. O finanční pomoc v celkové výši 24,6 mld. EUR  budou moci požádat malé a střední firmy ze všech hospodářských odvětví, které byly z důvodu koronavirové pandemie postiženy výpadkem příjmů v měsících dubnu a květnu 2020.

Více informací zde.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Jednorázové rukavice, desinfekční prostředky, toaletní papír

Potravinářství: Ovoce a zelenina, bio potraviny s certifikací

ICT: IT řešení v souvislosti s rozvojem e-commerce

Automobilový průmysl: Roste poptávka po malých vozech

Stavebnictví: Dodávky stavebních materiálů v souvislosti se státními investicemi do dopravní infrastruktury a veřejných staveb

Energetika: Dodávky dílů pro rozvodné sítě, větrné, solární, vodní a další nekonvenční elektrárny.


Ekonomická predikce

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky (BMWi) 1. 9. 2020 zveřejnilo novou, lehce optimistickou prognózu hospodářského vývoje. Prognóza počítá s poklesem HDP v roce 2020 ve výši -5,8 % a snižuje tak původně odhadovanou výši propadu o 0,5 % (původní odhad činil -6,3% pro letošní rok).Prognóza se uvádí, že nejnižšího bodu recese již bylo dosaženo v květnu letošního roku (propad německého HDP ve 2. čtvrtletí o -9,7 %) a ekonomické indikátory od té doby naznačují jasnou tendenci zotavení německé ekonomiky. Pro rok 2021 BMWi očekává růst HDP ve výši + 4,4 % (původně +5,2 %). Úrovně před krizí by německé hospodářství mělo dosáhnout až začátkem roku 2022. Prognóza je založena na předpokladu, že v příštích měsících nedojde k dalším dalekosáhlým restriktivním opatřením proti koronaviru („lockdown“), jako tomu bylo v druhé polovině března a v dubnu letošního roku.

Web zastupitelského úřadu v Berlíně

Nizozemsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou

Logistika

S platností od 10. června 2021 je Česká republika zařazena Nizozemskem do kategorie tzv. bezpečných zemí. Cestující přijíždějící z České republiky tak již nemají povinnost předkládat při vstupu do Nizozemska negativní výsledek testu na COVID-19 a nemusí nastupovat po příjezdu do karantény.

Při cestě letadlem je zapotřebí vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19.

Aktuální celostátní opatření lze nalézt na portálu nizozemské vlády.


Otevřené hraniční přechody

Na hraničních přechodech nedošlo ke změnám, všechny jsou otevřeny.


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pro převoz zboží nejsou zavedena žádná zvláštní hygienická opatření, důležité je zachovat odstup 1,5 m. Od října bylo nově přijato všeobecné opatření nošení roušek v uzavřených veřejných prostorech. Opatření jsou často přijímána na místní úrovni – pro aktuální situaci je nutno sledovat stránky jednotlivých okresních správ.


Plán ekonomické podpory

Vzhledem k trvajícím omezením v souvislosti s koronavirovou epidemií nizozemská vláda pro první pololetí 2021 rozšířila balíček podpory pro společnosti o další 7,6 miliardy EUR. Opatření jsou výsledkem společného postupu ministrů Wouter Koolmeese (sociální věci), Bas Van ‚t Wouta (hospodářství a klima) a Wopke Hoekstry (finance) a týkají následujících oblastí: 

Rozšiřuje se příspěvek na fixní výdaje (TVL, podrobnosti zde). Nově bude představovat dotaci ve výši 85 % fixních nákladů a 30 % ztráty obratu. Oproti minulému období, kdy podporu TVL mohly čerpat pouze společnosti s maximálně 250 zaměstnanci, nyní mohou TVL požadovat i větší společnosti. Kromě toho se zvýší maximální výše dotace z 90 000 EUR na 330 000 EUR pro malé a střední podniky a 400 000 EUR pro větší společnosti. Drobní podnikatelé obdrží dotaci ve výši nejméně 1 500 EUR (dosud 750 EUR). Rozšíření TVL se na celkové částce poskytnuté podpory podílí zásadní měrou 3,8 miliardy EUR. 

Dochází k rozšíření a navýšení přídavku na zásoby maloobchodu. Tento program byl zaveden závěrem loňského roku poté, co maloobchodníkům vznikly z titulu uzavírání obchodů neprodejné zásoby. Náhrada bude nyní více než čtyřikrát vyšší, maximálně však 200 000 EUR. Pro nové společnosti, které byly založeny mezi 1. lednem a 30. červnem 2020, se připravuje nová směrnice, která bude vycházet z TVL. Kromě toho budou poskytovány překlenovací půjčky až do výše 35 000 EUR. 

Organizátoři akcí mohou využít garanční fond, díky kterému mohou plánovat a připravovat festivaly v termínu, který je považován za reálný (aktuálně od 1. července 2021). 

V prvním pololetí 2021 zůstávají v platnosti dosavadní překlenovací opatření pro udržitelné zaměstnání (NOW, podrobnosti zde  – příspěvek na mzdy, o který mohou žádat společnosti se ztrátou obratu přesahující 20 %dočasné překlenovací opatření pro osoby samostatně výdělečně činné (Tozo, podrobnosti zde  – skládá se z nevratné podpory v případě poklesu příjmů pod sociální minimum plus možnosti získání půjčky na základní kapitál). 


Perspektivní sektory

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Translační medicína, regenerační medicína, genomika, onkologie, virologie, nanotechnologie a zobrazovací a monitorovací technologie.

Automobilový průmysl: Subdodávky výrobního zařízení; aktuálním trendem je nástup elektromobilů.

Energetický průmysl: Investice do obnovitelných zdrojů energie, větrných elektráren, dále podmořské kabely, rozvodové sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky.

ICT: Antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy.

Kovozpracovatelský průmysl: Dodávky pro stavebnictví.


Ekonomická predikce

Pokles nizozemského HDP v roce 2020 byl 4,3 %. Tato kontrakce je historického rozsahu, ale méně hluboká, než byly původní obavyV letech 2021 i 2022 se již očekává oživení na úrovni 2,9 %; ke konci r. 2022 se tak reálný HDP na obyvatele vrátí na stejnou úroveň jako na konci roku 2019. 

Přetrvávající nejistota ohledně aktuálního vývoje pandemie se odráží i na variantách odhadu ekonomického vývoje. Podle alternativních scénářů holandské centrální banky se růst HDP v roce 2021 může pohybovat od 0,2 % v pesimistickém drsném scénáři až po 4,9 % v optimistickém scénáři. 


Web zastupitelského úřadu v Haagu

Polsko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

V souvislosti s pandemií koronaviru nejsou  

Polský Ministr zdravotnictví rozhodnutím ze dne 7. září 2020 aktualizoval seznam léčivých přípravků, které nemohou být exportovány z Polska do dalších zemí. Ochranné zdravotnické prostředky byly již dříve z tohoto seznamu vyškrtnuty. 

Seznam léčivých přípravků, které nemohou být exportovány, je uveden na tomto odkazu 


Logistika

Od 13. června 2020 jsou na polské straně otevřeny všechny silniční a železniční hraniční přechody se státy EU bez omezení a bez pravidelných kontrol. Občané EU, osoby se statusem rezidenta v členském státě EU, občané států EHS a Švýcarska mohou polskou vnitřní pozemní hranici překročit svobodně v obou směrech a na všech hraničních přechodech. Pro cestující, kteří přicestují do Polska z České republiky platí povinná 10 denní karanténa. Z této povinnosti jsou vyňati cestující s potvrzením o očkování dvěma dávkami proti nemoci COVID 19, cestující s negativním výsledkem PCR testu na koronavirus, který není starší 48 hodin a profesionálové ve specifikovaných oborech. Tato pravidla platí také pro transit územím Polska. Pohyb zboží není omezen.

Podrobnosti o všech výjimkách a doplňující informace naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Varšavě nebo na webových stránkách polské vlády (v anglickém jazyce).

Upozorňujeme také na omezení zavedená vládou České republiky. V případě zvažované cesty do Polska doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničí.


Otevřené hraniční přechody

Na rozdíl od hranic s členskými zeměmi EU jsou na polských hranicích, které jsou zároveň vnějšími hranicemi EU, stále platná omezení. Jedná se jak o omezení vstupu cizinců do Polska, tak o povinnost podstoupit karanténu v případě překročení hranice. Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci do 48 hodin po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény. Tato pravidla platí také pro transit územím Polska při cestě ze zemí, které nejsou součástí Schengenského prostoru.

Do odvolání zůstává v platnosti pozastavení mezinárodního vlakového spojení se zeměmi za vnější hranicí EU.


Hygienická opatření

Povinnost zakrývání dýchacích cest  platí v Polsku ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích. Šátky, šály či plastové štíty nejsou uznány jako adekvátní ochrana dýchacích cest. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav. Obecně je doporučen nepřímý kontakt (VTC, telefon, e-mail) namísto přímého, preferovány jsou bezhotovostní platby. V obchodech platí povinnost používat ochranné gumové rukavice, nebo užít desinfekci rukou. Od 15. října 2020 jsou v pracovních dnech mezi 10:00 a 12:00 hodinou obchody, drogerie, lékárny a pošty otevřeny pouze pro seniory.

Kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest na veřejnosti patří mezi nejvýraznější omezení platné v celé zemi uzavření vnitřních prostor restaurací, barů a kaváren. Otevřeny jsou zahrádky, ( povolený je také prodej přes výdejní okénko. Kapacita pasažérů ve veřejné dopravě je snížena (obsadit je možno maximálně 50 % sedadel nebo 30 % celkové kapacity vozu). Hotely a další poskytovatelé ubytovacích služeb mohou nabízet maximálně 50 % své kapacity. Podrobnosti a přehled všech dalších platných opatření naleznete na webových stránkách Velvyslanectví ČR ve Varšavě nebo na webových stránkách polské vlády (v anglickém jazyce).


Plán ekonomické podpory

V reakci na pandemii koronaviru připravila polská vláda balíček ekonomických a sociálních opatření v celkové hodnotě 212 mld. PLN (1,27 bil. CZK) s názvem Protikrizový štít (Tarcza Antykryzysowa). Balíček 31. března 2020 schválil parlament a podepsal prezident Andrzej Duda. Protikrizový štít staví na 5 pilířích: ochrana zaměstnanců, podpora a financování podnikání, ochrana zdraví, posílení a stabilizace finančního systému a veřejné investice. Z ekonomického hlediska jsou nejdůležitější dva body: 

1) Zvláštní zákon podporující firmy a podnikatele, který osvobozuje mikropodniky a osoby samostatně výdělečně činné od placení sociálního a zdravotního pojištění. Zákon rovněž stanoví výplatu příspěvků za výpadek práce.  

2) Rozšíření pravomocí Polského rozvojového fondu (PFR) tak, aby jej polská vláda mohla pověřit realizací programu poskytování finanční podpory podnikatelům prostřednictvím částečně nevratných půjček, podpory průběžného financování, převzetím akcií nebo jejich podílů. Na tento „finanční štít“ pro mikro, střední a velké podniky by mělo být vynaloženo 100 mld. PLN, které PFR získá prostřednictvím emise dluhopisů. Podporu budou moci získat pouze ty firmy, které jsou daňovým rezidentem na území Polska a poslední 2 roky platily v Polsku daně. 

Protikrizový štít je pravidelně aktualizován (v názvu se mění jen číslo, které označuje aktualizovanou verzi – Tarcza Antykryzysowa 2.0, 3.0, apod.). V rámci aktualizací jsou prodlužovány uvedené formy podpory, či zaváděny nová opatření pro ohrožené skupiny firem a podnikatelů. Základní finanční rámec a principy se však nemění.  


Perspektivní sektory

Dopravní průmysl a infrastruktura: pokračující investice do výstavby silnic a dálnic

Energetický průmysl: modernizace stávajících zařízení, energetika, obnovitelné zdroje energie

Služby: ICT, e-commerce

Zdravotnický a farmaceutický průmysl:  modernizace nemocnic a nemocničního vybavení, digitalizace, nekomerční klinické testování

 Železniční a kolejová doprava: investice do výstavby a modernizace železniční infrastruktury


Ekonomická predikce

V roce 2020 zaznamenala polská ekonomika pokles o 2,8 %. Jedná se o první meziroční pokles polského HDP od roku 1991. V porovnání s ostatními zeměmi EU 27 se však jedná o jeden z nejlepších výsledků. Lépe si vedlo jen Irsko s růstem HDP ve výši 2,5 % a Litva, která zaznamenala pokles o 0,8 %. Již v roce 2021 se předpokládá poměrně silný růst o 3,9 % a tím i překonání výkonu ekonomiky z roku 2019. Úroveň růstu kolem 4 % by Polsko mělo udržet i v letech 2022 a 2023. Kromě toho vykazuje Polsko dobrá čísla také ve statistikách nezaměstnanosti – oproti roku 2019 došlo jen k mírnému nárůstu o 0,5 % na celkových 5,9 %. Počet nezaměstnaných bude kulminovat v tomto roce na hodnotě 6,5 %. V dalších letech pak bude opět směřovat pod hranici 6 %.

Zvýšení schodku veřejných financí za rok 2020 bylo přesto nejvýraznější za poslední léta, konkrétně na úrovni 10,5 % HDP. Přestože má následovat výrazné snížení schodku na 4,3 % v roce 2021 a 3,2 % v roce 2022, stále se jedná o vyšší schodky, než v minulých letech (například v roce 2019 činil schodek veřejných financí jen 0,7 % HDP). Celkové zadlužení země v poměru k HDP tak narostlo ze 45,7 % v roce 2019 na 54,7 % v roce 2020. I zde si však Polsko v porovnání s ostatními zeměmi EU stojí velmi dobře. Vyšší schodek veřejných financí je navíc vykoupen nižším poklesem HDP a brzkým návratem k růstu v roce 2021.


Web zastupitelského úřadu ve Vašavě

Rakousko

Tarifní a netarifní bariéry

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví mají příslušní držitelé povolení povinnost informovat Spolkový úřad pro bezpečnost ve zdravotnictví (BASG) o omezení dodání léčivých přípravků na předpis, které v případě nedostupnosti dosahuje min. dvou týdnů, v případě nedostatečné dostupnosti min. 4 týdnů. Tyto léčivé přípravky jsou následně zařazeny na seznam léků se zákazem vývozu do ostatních zemí EHP, který je zveřejněn na stránkách BASG (zaměřeno na paralelní vývoz léků). Při obnovené dostupnosti je zákaz vývozu zrušen.


Logistika

Od 10.2.2021 se mění podmínky vstupu z ČR do Rakouska.

S účinností od 10. 2. 2021 se mění podmínky příjezdu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19. Nové podmínky viz níže. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény/registrace.  

POZOR: Před příjezdem do Rakouska je vyžadována elektronická registrace, která se nově bude týkat i pendlerů: jak ji vyplnit, naleznete na webu ZÚ.  

Podmínky vstupu do Rakouska: 

 1. V souvislosti se 14denní incidencí na 100 tis. obyvatel byl upraven seznam zemí, ze kterých při příjezdu do Rakouskanení vyžadován test/karanténa – to je možné pouze při příjezdu z Austrálie, Finska, Islandu, Nového Zélandu, Norska, Jižní Koreje, Řecka, Singapuru a Vatikánu. Je však vyžadována elektronická registrace.  
 2. Při příjezdu z ČRa dalších zemí  EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.)je třeba předložit negativní antigenní či PCR test, který nesmí být starší než 72 hod (formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete na webu ZÚ  v DE a EN)Pokud jej cestovatelé nebudou mít k dispozici, mohou se nechat do 24 hodin (od vstupu do země) otestovat v Rakousku, a nahradit tak lékařské osvědčení o absolvování testu výsledkem testu provedeného v RAKOUSKU, kde je výsledek typicky zasílán elektronicky (SMS či e-mailem). Současně však musí neprodleně nastoupit 10denní karanténu, která může být ukončena nejdříve 5. den po vstupu absolvováním dalšího antigenního či PCR testu s negativním výsledkemPřed příjezdem je vyžadována elektronická registrace. 
 3. PODSTATNÁ ZMĚNA SE TÝKÁ PENDLERŮ z pracovních důvodů, školáků a studentů za účelem školní docházky a osob pravidelně cestujících do/z Rakouska za životními partnery a rodinou.

Tyto osoby nově musí předkládat lékařské osvědčení o absolvování antigenního či PCR testu s negativním výsledkem, který je platný 7 dní od okamžiku odběru (formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete na webu ZÚ v DE a EN). Pokud jej v okamžiku vstupu do Rakouska nemají k dispozici, mohou se nechat do 24 hodin (od vstupu do země) otestovat. Nově je možné lékařské osvědčení nahradit výsledkem testu provedeným v RAKOUSKU – v praxi to znamená, že je možné využít bezplatných služeb rakouských testovacích stanic, kde je výsledek typicky zasílán elektronicky (SMS či e-mailem). Při tomto testování je nutno doložit sídlo zaměstnavatele v Rakousku. Pokud test absolvujete v ČR, musíte mít vyplněno výše uvedené lékařské osvědčení. Vyžaduje se také elektronická registrace, kterou je nutné opakovat vždy při předložení nového testu nebo při změně zadávaných údajů.  Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy.  Výjimky z povinnosti testu/karantény pro cestovatele z ČR – existenci výjimky je třeba při kontrole důvěryhodně doložit.  

 1. a)Test nemusí mít děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou(např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud  děti cestují samostatně (bez doprovodu dospělé osoby), platí pro ně režim test/karanténa. 
 2. b)Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky,např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie  (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).. Registrace se nevyžaduje. 

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem. Pokud v Rakousku chtějí zůstat, platí pro ně obecné podmínky pro příjezd do Rakouska, vč. povinné elektronické registrace. 

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné). 

c) Výjimka je stanovena dále (není vyžadována elektronická registrace): 

pro zajištění nákladní a osobní dopravy; -k provedení repatriačních jízd či letů; – z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu při příjezdu do Rakouska: jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují – v takovém případě není potřeba test, ani karanténa. U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se  však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, tj. v případě příjezdu z ČR – test/karanténa! Pokud cestovatel  z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu pobýval v ČR, platí pro něho při návratu do Rakouska režim test/karanténa. – v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací; – v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku); – příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky. 

 1. d) Výjimku mají takérakouští občané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za nezbytným lékařským výkonem do Rakouska.Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí, např. v ČR,  pokud jí lékař potvrdí formulář v němčině nebo v angličtině. V tomto případě se vyžaduje elektronická registrace. 

e) Povinnost testu/karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím. Nevyžaduje se elektronická registrace.

Testovací místa v Rakousku: internetové stránky Velvyslanectví ČR ve Vídni

je možné předložit negativní PCR či ANTIGENNÍ test ne starší než 72 hodin, nebo nastoupit 10denní karanténu a tu si v jejím průběhu (kdykoliv) zkrátit absolvováním PCR či ANTIGENNÍHO testu s negativním výsledkem. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény.  4. Dosavadní, níže uvedené  výjimky předchozího nařízení pro tranzit, pendlery, školáky, pravidelné návštěvy životních partnerů a rodiny, nákladní a osobní přepravu, obstarání zvířat, z lékařských důvodů apod. nadále platí, tj. není vyžadován test/karanténa.  5. Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy. 

Formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete zde v DE a EN. 

Výjimky z povinnosti testu/karantény pro cestovatele z ČR: 

 1. Test nemusí mít děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou(např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud  děti cestují samostatně (bez doprovodu dospěléosoby), platí pro ně režim test/karanténa. 

Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie. Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem. 

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).  

3. Výjimka je stanovena také: 

-  pro zajištění nákladní a osobní dopravy; 

-  pro cesty v rámci pravidelného dojíždění za prací (pendleři) z ČR do Rakouska, tak z Rakouska do ČR s potvrzením od zaměstnavatele; neuplatní se však v případě osobních pečovatelek; vzor potvrzení ke stažení na webu ZÚ. – pro pravidelné cesty  (pendlování) do /z Rakouska za účelem školní docházky/studia; – k provedení repatriačních jízd či letů; 

– pro cesty v rámci pravidelného pendlování z rodinných důvodů nebo návštěvy životního partnera (důvod je nutné prokázat, např. návštěvu dítěte kopií rodného listu); – z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu (tzv. rodinná výjimka) při příjezdu do Rakouska: jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují – v takovém případě není potřeba test, ani karanténa. U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se  však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, tj. v případě příjezdu z ČR – test/karanténa! Pokud cestovatel  z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu pobýval v ČR, platí pro něho při návratu do Rakouska režim test/karanténa. 

– v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací; 

– v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku); – příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu republiky. 

 1. Výjimku mají také Rakušané a  osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za lékařským výkonem do Rakouska.Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí, např. v ČR,  pokud jí lékař potvrdí formulář v němčině nebo v angličtině. 
 2. Povinnost testu/karantény dále neplatí pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.

Otevřené hraniční přechody

Od 9. ledna 2021 zavedlo Rakousko kontroly na hranicích s ČR, od 14.ledna 2021 bude uzavřeno 42 hraničních přechodů

Od půlnoci z pátku na sobotu 9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR. Od 14.ledna 2021 bude uzavřeno 42 níže uvedených  hraničních přechodů, otevřeno zůstane 17  níže uvedených  hraničních přechodů.

Kromě výjimek (např. pendleři) nadále platí povinná karanténa – viz  web.

Seznam  hraničních přechodů mezi ČR a Rakouskem, které zůstávají otevřeny i po 14.1.2021:

Drasenhofen-Mikulov

Gmünd-ČeskéVelenice

Gmünd-BöhmzeilČeskéVeleniceGmünd-NagelbergHalámkyGrametten-NováBystřiceFratres-SlavoniceHohenau-BřeclavKleinhaugsdorf-HatěLaa an der Thaya-Hevlín

Oberthürnau-VratěnínReinthal-PoštornáRetz-ŠatovRetz-ZnojmoSchöneben-ZadníZvonkováSummerau-DolníDvořištěWeigetschlag-StudánkyWullowitz-Dolní Dvořiště

Seznam  hraničních přechodů mezi ČR a Rakouskem, uzavřených od 14.1.2021:

 1. Alt Prerau – Nový Přerov; 2. Brand – Rapšach/Spáleništĕ; 3. Deutsch Hörschlag – Český Herslák; 4. Dürnau – Mnichovice; 5. Eisenhut – Horní Dvořiště; 6. Felling – Podmyče; 7. Gmünd – České Velenice, Hospodářský park; 8. Gmünd (Wielands) – České Velenice, Vitorazská ul.; 9. Gmünd/Bleylebenstraße – České Velenice/lávka; 10. Guglwald – Přední Výtoň; 11. Hammern – Cetviny; 12. Harbach – Šejby; 13. Hardegg – Čižov; 14. Haugschlag – Smrčná; 15. Heinrichsreith – Stálky; 16. Hirschenschlag – Artoleč; 17. Höhenberg – Nové Hrady (Vyšné); 18. Holzschlag – Nová Pec/Říjiště; 19. Hörleinsödt – Rožnov; 20. Iglbach – Ježová; 21. Joachimsthal – Stříbrné Hutĕ; 22. Kleintaxen – Koštálkov; 23. Langau – Hřbitov Stálky; 24. Langau – Šafov; 25. Mairspindt – Cetviny; 26. Mitterretzbach – Hnanice; 27. Mitterretzbach/Heiliger Stein – Hnanice; 28. Ottenthal – Mikulov; 29. Plöckenstein – Plechý; 30. Plöckensteinersee Adalbert Stifter Denkmal; 31. Pyhrabruck – Nové Hrady; 32. Rading – Radvanov; 33. Reingers – Romava; 34. Riegersburg – Šafov; 35. Rottalbach; 36. Schaditz – Hluboká; 37. Schlag – Chlum u Třeboně; 38. Schrattenberg – Valtice; 39. Seefeld/Kadolz – Jaroslavice; 40. Sonnenwald – Pestřice; 41. St. Oswald – Koranda; 42. Stadlberg – Pohoří na Šumavě.

Hygienická opatření při přepravě zboží

Je třeba dodržovat odstup 1 metr a v uzavřených prostorách používat roušky.


Plán ekonomické podpory

1) Krizový fond (Härtefallfonds), 2 mld. EUR. Z fondu jsou poskytovány nevratné příspěvky pro OSVČ a drobné podniky, svobodná povolání a umělce. Po dosavadních úpravách obdrží oprávnění žadatelé minimálně 1 000 EUR a maximálně 2 500 EUR/měsíc, za celkové období (12 měsíců) pak maximálně 30 tis. EUR.

2) Balíček pro start-upy (Startup-Hilfsfonds), 150 mil. EUR. Polostátní fond určený k zachování likvidity pro start-upy v období koronavirové krize pomocí státních garancí a dorovnání privátních investic.

3) Pomocný fond pro obzvláště zasažené podniky (Corona-Hilfsfonds), 15 mld. EUR. Vláda firmám umožňuje úvěry se státní zárukou 90 – 100 % dlužné sumy. Část úvěru je formou příspěvku až do výše 75 % fixních nákladů podniku za zvolené období 3 měsíců v závislosti na propadu obratu nesplatná. Příspěvek na náklady (Fixkostenzuschuss) je možné čerpat i bez úvěru.

4) Státní záruky na úvěry, 9 mld. EUR. Záruky jsou udělovány prostřednictvím státní rozvojové banky Austria Wirtschaftsservice (AWS) pro MSP, Rakouské hotelové a turistické banky (ÖHT) pro podniky z oblasti cestovního ruchu a Österreichische Kontrollbank (OeKB) v případě velkých a exportních podniků.

5) Kurzarbeit, 12 mld. EUR. Dochází ke zkrácení pracovní doby zaměstnance, část mzdy firmě kompenzuje stát prostřednictvím paušálů za chybějící hodiny. Firmy nesou pouze náklady na práci, kterou zaměstnanci skutečně vykonají. Od října 2020 do března 2021 je v platnosti upravený model kurzarbeitu s podmínkou odpracování min. 30 % a max. 80 % původní pracovní doby. Firmy, na které se vztahuje listopadový lockdown, mohou pracovní dobu po dobu platnosti opatření redukovat až na 0%. Zaměstnanci obdrží 80 – 90 % původní čisté mzdy.

6) Odklady plateb daní a snižování záloh na dani, 10 mld. EUR

7) Podpůrný balíček daňových úlev pro gastronomii, 500 mil. EUR (vstoupil v platnost  1. 7. 2020). Součástí je navýšení nezdaněné částky u stravovacích poukázek, úprava podmínek pro uplatnění základních výdajů i výdajů na mobilitu paušální částkou, zrušení daně z šumivého vína a zvýšení hranice pro pro daňový odpočet u účtenek za stravování při obchodním jednání.

8) Další investice a daňové úlevy, 12 mld. EUR. Opatření jsou rozdělena do třech oblastí: záchranná opatření pro obzvlášť zasažená odvětví, snížení daňové zátěže pro nízkopříjmové skupiny a rodiny a investiční aktivity. Opatření v první kategorii zahrnují zpětné uplatnění daňové ztráty a snížení DPH v oblasti gastronomie a kultury na 5 %. V oblasti investic byla zavedena investiční prémie a umožněno uplatnění zvýšeného odpisu z investičního majetku. Vláda bude investovat do obnovitelných zdrojů, ekologických renovací budov a topných zařízení, udržitelnosti lesů, digitalizace školství, výstavby širokopásmového připojení a dostupného bydlení.

9) Balíček pro pořadatele akcí, 300 mil. EUR na kompenzaci výdajů spojených s akcí, které již nebude možné stornovat, pokud se akce nebude moci uskutečnit nebo bude omezena z důvodu koronavirové pandemie.

10) Náhrada obratu (Umsatzersatz) pro podniky uzavřené v souvislosti s listopadovým lockdownem ve výši 80% obratu vypočtená na základě obratu za listopad 2019 (max. 800 tis. EUR/podnik) pro firmy z oblasti gastronomie, hotelnictví, volnočasová zářízení a služby zahrnující fyzický kontakt (např. kadeřnictví). Uzavřené obchody mají nárok na náhradu 20 % / 40 % / 60 % obratu dle typu branže.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Výroba a distribuce: zdravotnických potřeb (ochranných respirátorů, roušek, OP masek, ochranného oblečení, jednorázových rukavic, atd.), inovativních hygienických výrobků, čistících a desinfekčních prostředků

Dále lékařská technika a vybavení pro laboratoře, výrobky zdravotní péče a pečovatelské pomůcky, záchranné a evakuační systémy, systémy dekontaminace, zdravotnické vybavení první pomoci, farmaceutické výrobky, vývoj očkovacích látek, biotechnologie.

IT: Cloud Computing, Distance Learning včetnĕ aplikací pro tvorbu a úpravu videí, prodeje webových kamer, zpracování a analýza dat v podobĕ Big Data, vizualizace dat a nástroje pro modelování a simulaci, informační a komunikační technologie v lékařství, telemedicína, služby plánování a vývoje telekomunikační infrastruktury, inovativní systémy logistiky a skladování, doručovací a balíkové služby na míru.


Ekonomická predikce

Hospodářský institut WIFO předpovídá v souvislosti s podzimním lockdownem na rok 2020 pokles HDP o 8 %, v r. 2021 růst HDP o 2,8 %.

Predikce EU: Propad HDP v letošním roce -7.1 %, předpokládaný růst 2021 +5,6 %

Predikce MMF: Pokles HDP o 7 % s růstem o 4,5 % v příštím roce.


Web zastupitelského úřadu ve Vídni

Rumunsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Rumunská Národní rada pro krizové situace nově ustanovila svým Rozhodnutí č. 28 ze dne 14. 05. 2021 vlastní cestovatelský semafor zemí dle míry rizika nákazy. 

Dne 1.7.2021 začaly na celounijní úrovni platit covidivé certifikáty. 

Do Rumunska je možno cestovat za jakýmkoli účelem! 

Česká republika byla zařazena na zelený seznam zemí s nejnižší mírou rizika nákazy onemocnění Covid-19. Přijíždějící z ČR mohou neomezeně cestovat do Rumunska a nemusí předkládat pro vstup do země žádný doklad (žádná karanténní opatření). Jedinou povinností je vyplnit příjezdový formulář. 

Zelená Česká republika, Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, San Marino, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán (na cestující z těchto zemí se nevztahují žádná karanténní opatření při vstupu do Rumunska) 

Žlutá: Belgie, Dánsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Nizozemí, Řecko, Slovinsko, Švédsko 

ČervenáVelká Británie 

Kompletní seznam všech zemí je zveřejněn na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví Rumunska (pouze v rumunštině). 

 

Vstup na území Rumunska 

Do Rumunska je možno cestovat za jakýmkoli účelem. 

Před vstupem do Rumunska je potřeba vyplnit on-line příjezdový formulář nebo v tištěné podobě (rumunsko-anglická verze). Povinnost vyplnění formuláře platí vždy a pro všechny, kteří na území Rumunska vstupují, bez ohledu na skutečnost, jestli se na ně domácí 14-ti denní karanténa vztahuje či nikoliv. Doporučujeme formulář vyplnit před cestou, letecké společnosti mohou registraci kontrolovat. Vyplňuje se i v případě tranzitu. 

Základním karanténním opatřením nadále zůstává nařízená 14-ti denní karanténa v místě deklarovaného pobytu. Rozhodujícím kritériem pro nařízení karantény je skutečnost, ze které země cestující do Rumunska přijíždí. Karanténa není při vstupu do Rumunska nařízena v následujících případech: 

1) pro osoby, které přijíždí ze země na zeleném seznamu (platí i pro osoby, které pochází z ostatních zemí, avšak posledních 14 dnů souvisle pobývali v zemi ze zeleného seznamu) 

Po zařazení České republiky na seznam zelených zemí tedy od 27. 5. 2021 mohou přijíždějící z ČR cestovat do Rumunska neomezeně bez karanténních opatření. Není již potřeba předkládat negativní test na SARS-CoV-2, ani žádný jiný dokument, a není nařízena karanténa. Jedinou povinností zůstává vyplnit příjezdový formulář. 

Cestujícím doporučujeme prověřit karanténní opatření (požadavky na testy, registrace…apod.) v tranzitních zemích, pokud necestují z ČR do Rumunska letecky přímým letem. 

2) osoby nacházející se v tranzitu na území Rumunska, pokud opustí toto území do 24 hodin od vstupu na území Rumunska 

3) osoby, které předloží negativní test na SARS-CoV-2 provedený max. 72 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska Přijíždějící s testem ze žlutých států mohou v Rumunsku pobývat neomezeně dlouhou dobu. Cestující s testem přijíždějící z červených států mohou pobývat v Rumunsku pouze do 72 hod. 

4) osoby očkované proti SARS-CoV-2, pokud uplynulo alespoň 10 dnů od podání poslední dávky vakcíny 

5) osoby, které za posledních 90 dní prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží to jedním z těchto dokumentů – pozitivní RT-PCR test k datu diagnózy, propouštěcí zpráva z nemocnice, test prokazující přítomnost protilátek IgG provedený max. 14 dní před vstupem do země, nebo prověřením v databázi Corona-forms a u nichž uplynulo nejméně 14 dní od data potvrzení do dne vstupu do země (platí pro přijíždějící ze žlutých a červených států) 

6) Výjimku z karanténních opatření mají děti do 3 let. 

7) osoby, které vstupují do Rumunska pro tyto vykonávané činnosti: instalace, zprovoznění, údržba, servis, a to v oblastech zdravotnictví, vědecká a ekonomická oblast, obrana, veřejný pořádek a národní bezpečnost, doprava + specifické odborné činnosti ve výše zmíněných oborech, pokud prokáží smluvní vztah nebo vztah o spolupráci; inspektoři mezinárodních orgánů 

Kompletní výčet výjimek z karantény z 18.5.2021 naleznete v příloze Rozhodnuti_c._28_Narodniho_vyboru_pro_krizove_situace_Ru…   

Návrat do ČR 

Rumunsko se nově řadí dle Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR   mezi zelené země - nízké riziko nákazy a pro vracející se do ČR platí tyto podmínky. 

Seznam testovacích míst na území Rumunska naleznete pod tímto odkazem. 

Aktuální ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 1. června 2021. 


Otevřené hraniční přechody

Hraniční přechody.   

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod.    

Pokud tranzitujete přes Rumunsko do jiné cílové země, je třeba dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem. V případě tranzitu musí řidiči vyplnittranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů. (test na Covid-19 není potřeba). 

Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem.   

Přímé lety mezi Prahou a Bukureští dosud nebyly obnoveny a letecké společnosti nabízejí možnosti spojení s mezipřistáním ve Vídni, Frankfurtu nebo Amsterdamu. 


Hygienická opatření

Národní rada pro krizové situace Rumunska rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku o dalších 30 dnů do 10. srpna 2021.
 

Povinnost nošení roušky platí pouze ve všech vnitřních prostorách (dopravní prostředky, obchody, úřady apod.) nebo na veřejných prostranstvích s větší koncentrací lidí (např. tržnice, zastávky). 

Činnost restaurací, kaváren a barů je povolena ve vnitřních prostorách i na zahrádkách za následujících podmínek: pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní menší nebo roven 3 / 1 000 obyvatel – činnost je povolena na 50% od 05.00 do 24 hod., respektive na 70%pokud jsou všechny osoby očkované (alespoň 10 dnů od poslední dávky) nebo se prokáží negativním testem na Covid-19 (RT-PCR test ne staří 72 hod. nebo antigenní test ne staří 24 hod.). 

Činnost divadel, kin, koncertních síní je ve vnitřních prostorách povolena za následujících podmínek:  

– pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní menší nebo roven 1,5/ 1 000 obyvatel – činnost je povolena na 50%  

– pokud se kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní pohybuje mezi 1,5 až 3/ 1 000 obyvatel – činnost povolena na 30%   

– pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní větší než 3/ 1 000 obyvatel – činnost se pozastavuje úplně.  

V Rumunsku také nyní probíhají pilotní kulturní akce s účastí nad 50%, během kterých návštěvníci musí splňovat jedno z těchto kritérií: prodělané onemocnění Covid-19 (15 až 90 dnů od potvrzení nákazy)/ po očkování (alespoň 10 dnů od poslední dávky)/ nebo disponují negativním testem na Covid-19 (RT-PCR test ne starší 72 hod. nebo antigenní test ne starší 24 hod.).  

Povoleny jsou vzdělávací kurzy a workshopy ve vnitřních prostorách do 50 osob (nutno dodržet 2m rozestupy), ve venkovních do 200 osob.  

Počet lidí, jež nesdílejí společné bydliště a účastní se spolu rekreačních a sportovních aktivit v přírodě, nesmí přesáhnout počet 10 osob. Stejně tak osoby nepatřící do stejné rodiny se mohou hromadně pohybovat nebo tvořit pěší skupiny nejvýše do počtu 6 osob. 

Konání sportovních utkání je povoleno v otevřených prostorách na 25% (respektive nad 25% v případě pilotních akcí se souhlasem příslušných úřadů). Účast je povolena jenom osobám, které prodělaly onemocnění Covid-19 (15 až 90 dnů od potvrzení nákazy), jsou očkované (alespoň 10 dnů od poslední dávky) nebo se prokáží negativním testem na Covid-19 (RT-PCR test ne starší 72 hod. nebo antigenní test ne starší 24 hod.). 

Rumunské policejní složky kontrolují dodržování opatření spojených se stavem pohotovosti a v případě jejich porušení se udělují vysoké pokuty. 

V případě vážných zdravotních problémů v souvislosti s COVID-19 můžete volat na pohotovostní linku 112. 

Odkazy na rumunské instituce:     

Ministerstvo vnitra    

Ministerstvo zahraničních věcí    

Ministerstvo zdravotnictví  


Plán ekonomické podpory

Vládní plány na hospodářskou obnovu se opírají o zelenou transformaci v dopravě a boji proti změně klimatu, veřejné službě, rozvoji měst, obnově kulturního dědictví, a především na ekonomické konkurenceschopnosti, odolnosti a digitalizaci. 

Z EU finančního nástroje Národního plánu oživení a odolnosti, který je ve finální dokončovací fázi, může Rumunsko počítat s částkou 33 miliard EUR. 

Výdaje Rumunska ze státních, místních a sociálních rozpočtů určených na zmírnění dopadů pandemie do 30. listopadu 2020 činily 13,8 miliard RON (tj. 1,3% HDP).  

Od 1. srpna 2020 vstoupilo v Rumunsku v platnost nařízení, které reguluje formu kurzarbeitu. Nařízení uvádí minimální procento dotčených zaměstnanců:  

Nejméně 10% z celkového počtu a nejméně 10% snížení obratu ve srovnání s loňským rokem. Stát poskytuje 75% rozdíl mezi celkovou hrubou mzdou zaměstnance před zkrácením pracovní doby a hrubou mzdou odpovídající délce pracovní doby po zkrácení. Nařízení, které upravuje kurzarbeit má platnost do června 2021.   

Rumunská vláda je připravena podpořit nejpostiženější sektor HORECA (restaurace, hotely, turistické agentury, doprava). 


Perspektivní sektory

Dokument „Národní investiční a ekonomický plán obnovy“ je členěn na 20 prioritních oblastí:

Podpůrné granty na opětovné zahájení činnosti, provozní kapitál a investice – 1,034 miliard EUR

 • Programy nevratného financování ke zvýšení konkurenceschopnosti MSP – 1,13 miliard EUR
 • Granty pro inovativní podnikatelské iniciativy a digitalizaci společnosti – 330 milion EUR
 • Podpora na rozvoj zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu – 368 milion EUR
 • Programy na financování nových investic a pro relokaci společností v Rumunsku – 1,47 miliard EUR
 • Programy na zaručení úvěrů na pracovní kapitál a investic – 4,88 miliard EUR
 • Záruční programy k zajištění hotovosti pro společnosti – 1,16 miliard EUR
 • Nástroje růstu kapitalizací společností a k financování investic
 • Podpůrná opatření pro zaměstnance a pro firmy za účelem opětovné zahájení činnosti
 • Jiná podpůrná opatření k zaměstnávání pracovní síly
 • Opatření sociální ochrany – 355 milion EUR
 • DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (I) – 53,3 miliard EUR
 • DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (II) – 7,2 miliard EUR
 • Energetická infrastruktura -12,48 miliard EUR
 • Zdravotní infrastruktura – 5,35 miliard EUR
 • Infrastruktura pro výchovu – 2,12 miliard EUR
 • Investice pro místní rozvoj – 8,2 miliard EUR
 • Zemědělská zavlažovací infrastruktura – 5 miliard EUR
 • Investice do životního prostředí – přidělení 2020 – 688 milion EUR
 • Sportovní infrastruktura – 4,3 miliard EUR

Dokument „Národní plán oživení a odolnosti“ je členěn do 3 hlavních pilířů:

 • Zelená transformace a boj proti klimatickým změnám
 • Veřejná služba rozvoj měst
 • Ekonomická konkurenceschopnost a odolnost.

V tomto kontextu je Mapa oborových příležitostí aktuální.


Ekonomická predikce

Rumunsko zaznamenalo v posledním čtvrtletí roku 2020 nejvyšší růst Q/Q HDP mezi členskými státy Evropské unie – 4,8%. 

Světová banka očekává v roce 2021 růst HDP o 4,3% a pro rok 2022 4,1%. Jde o signifikantní změny, neboť původně banka předpovídala pouze 3,5% růst HDP.  

Mezinárodní měnový fond očekává v roce 2021 6% růst HDP (podle této projekce by byl rumunský růst druhý nejvyšší po Španělsku, 6,4%). 

Cílová hodnota inflace dle Rumunské národní banky (BNR) pro rok 2020 je 3 %. Pro rok 2021 jde o 3,2 %. V lednu 2021 dosáhla inflace hodnoty 3,0%, v únoru pak 3,2%. Za nárůstem inflace stojí lednová liberalizace trhu s elektřinou. 

Míra nezaměstnanosti činila v lednu 2021 5,6%, což je podle Národního statistického institutu (INS) nejvíce za poslední rok a překonala tak i nezaměstnanost z června 2020, tedy období po skončení prvního lockdownu.  

Zahraniční dluh narostl v roce 2020 o 15,6% (7,1% HDP) a celkový zahraniční dluh tak dosáhl na 125,4 miliard EUR neboli 57% HDP. Z celkového zahraničního dluhu se dlouhodobý zahraniční dluh meziročně zvýšil o 22,8% na 91,27 miliardy EUR (72,8% z celku), zatímco krátkodobý zahraniční dluh se meziročně mírně snížil o 3,6% na 34,2 miliardy EUR (27,2% z celku).   

Devizové rezervy Rumunské národní banky (BNR) dosáhly na konci dubna 2021 výše 38,3 miliardy EUR, což je nárůst o 7,3% (2,6 miliardy EUR) ve srovnání s koncem března 2021. V průběhu dubna byly vykázány výnosy ve výši 4,17 miliardy EUR a odlivu ve výši 1,58 miliardy EUR.  

Ratings duben 2021S&P – BBB- stableMoody´s – Baa3 negativeFitch – BBB- negative 


Web zastupitelského úřadu v Bukurešti

Rusko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou

Netarifní:

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou.  

S platností od 3. 4. (s účinností dnem vyhlášení, 16. 3.) jeRozhodnutím Euroasijské ekonomické komise  osvobozen od dovozního cla materiál určený na využití v souvislosti s opatřením proti šíření virové infekce (obvazy, dezinfekční prostředky, diagnostická činidla, injekční stříkačky atd.).  

Rusko usnadnilo proces registrace léků zahraniční výroby na dobu trvání krizové situace.  

Za účelem stabilizace cen mouky a chleba během pandemie stanovila vláda v prosinci celní kvótu 17,5 milionů tun na vývoz pšenice, žita, ječmene a kukuřice. Pokud bude kvóta překročena, vývozci budou platit clo ve výši 50 % celní hodnoty vyvážené produkce, nejméně však 100 EUR za tunu. Opatření se dotkne produktů vyvážených mimo celní unii abude platné od 15. února do30.června 2021. 


Logistika

Kamionovou dopravu lze provozovat jako za normálního provozu. Pokud jede kamion jedním směrem prázdný, objevují se informace o zvýšených kontrolách na zjištění účelnosti cesty. Lze to řešit najmutím dopravce, jehož řidiči disponují ruským pasem nebo alespoň již vydaným platným vízem. Doporučuje se nevozit potraviny a jiné zboží v jenom kamionu. Pokud není zbytí, zajistit jejich důkladné oddělení. Být připraven na možné problémy ve vnitrozemí při překračování vnitřních hranic jednotlivých subjektů Ruské federace, které mohou vyžadovat jiné podmínky, než deklaruje federální úroveň. 

Upozorňujeme řidiče osobních automobilů, že vjezd do Ruska přes lotyššsko-ruskou pozemní hranici již není možný. Lotyšské úřady přestaly přes svoje hraniční přechody vypouštět občany EU mimo území EU. 

Od 1. února 2021 se změnil způsob přidělování kontrolovaných celních deklarací na centra elektronického deklarování Celní služby RF. Přesun elektronické kontroly dokumentů do oblastí s jiným časovým pásmem než je místo fyzického přechodu zboží přes státní hranici Ruska a nezkušenost celníků s některými typy zboží může způsobovat zpoždění a časové prodlevy. Na fyzickém přechodu zboží se nic nemění, zdržení ale někdy vyvolávají nutnost platit za úschovu zboží v  celních skladech do doby vpuštění zboží na území Ruska.


Otevřené hraniční přechody

Provoz přes automobilové, železniční, říční a pěší hraniční přechody přes státní hranici Ruské federace a také přes pozemní část rusko-běloruské státní hranice byl od 30. března 2020 dočasně omezen. Řidiči kamionů nad 3,5 tun patří mezi výjimky, kterým je přejezd povolen. 


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči musejí být při vjezdu do Ruské federace vybaveni následujícími ochrannými prostředky: 

1) Dezinfekční prostředky (vlhčené dezinfekční ubrousky, dezinfekční roztoky apod.); 

2) prostředky zajišťující ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory apod.); 

3) gumové lékařské rukavice. 


Plán ekonomické podpory

Vláda RF postupně přijímá opatření k podpoře ekonomiky a společností působících na ruském trhu, stejně jako klíčových odvětví zasažených koronavirovou situací. Více informací zde. 


Perspektivní sektory

Potravinářství: Syrovátka pro výrobu suchých potravin  

Zemědělství: Osiva a sadba, inkubační vejce a genetickém materiálu (býčí sperma a plemenný skot). Výstavba skleníků adodávky technologií pro ně, prostředky péče o zeleninu pěstovanou vesklenících. 

Kovozpracovatelský průmysl: Uzavírací ventily pro plynové lahve  

Sportovní vybavení: Osobní kola, odrážedla.  

Druhotné suroviny: Plasty a papír.  

Rafinerie: Služby a technologie spojené s úsporou energií na jejich provoz (mazut, ropa,…). 


Ekonomická predikce

Celoroční výsledek ruského hospodářství se tak prozatím očekává kolem -4,2 % HDP nebo o něco výše, pokud se naplní předpoklad o prakticky nulové změně HDP v posledním čtvrtletí, což by se bralo jako pozitivní zakončení pandemií poznamenaného roku. Nezaměstnanost se nijak výrazně nezvýšila, ke konci roku dokonce o něco poklesla, z říjnových 6,3 na prosincových 6,1 %. Vláda se musela rozloučit s myšlenkou přebytkových rozpočtů, minimálně loňský (-5,1 % HDP) a letošní (cca -3,2 %) skončí deficitně. K vyrovnanému státnímu rozpočtu se Rusko nevrátí dříve než v roce 2022, přebytkový možná v brzké době nebude vůbec (zatím vláda počítá s přebytkem v roce 2023). V roce 2021 je možný až tří procentní růst, to vše za předpokladu rychlého návratu do běžného ekonomického života. Pesimistický scénář vývoje počítá s obnovením ekonomického růstu až v roce 2022.    

Bankovnictví zatím nepostihlo hromadné nesplácení úvěrů, i když podle dostupných dat se „výrazný“ pokles zisků a příjmů nevyhnuly zhruba čtyřiceti procentům jejich klientů. Kvůli restrukturalizaci půjček a odkladu splátek se tak očekávaný výrazný nárůst špatných úvěrů zatím nekoná.  

V krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu je ruská ekonomika zásadně ovlivněna poptávkou a cenou ropy na světových trzích. Ruská vláda byla resp. je schopna ekonomickou situaci země finančně saturovat během roku 2020 a prvního čtvrtletí 2021 za předpokladu, že se cena udrží na alespoň 42 USD/barel a poptávka po ní nebude příliš klesat.  


Web zastupitelského úřadu v Moskvě

Slovensko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Zákaz jízdy nákladních vozidel platí v neděli a ve státní svátek od 00 hod. do 22 hod. podle zákona o silniční dopravě. Výjimku ze zákona povoluje Prezídium Policejního sboru SR. Výjimka platí pro všechna nákladní vozidla na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla, silnicích I. třídy a silnicích pro mezinárodní dopravu přicházející na území Slovenské republiky z některých ze sousedních států, jejichž cíl cesty (např. stanoviště vozidla nebo místo vykládky) je na území SR.  

Řidiči nákladní dopravy překračující hranici Slovenské republiky prokázat potvrzením od zaměstnavatele ve státním jazyku Slovenské republiky nebo osvědčením pro pracovníky v mezinárodní dopravě, jehož vzor je uvedený v příloze č. 3 oznámení Evropské komise o uplatňování zelených jízdních pruhů – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&from=SK.   


Otevřené hraniční přechody

S ČR jsou otevřené větší hraniční přechody. Vícero menších hraničních přechodů na silnicích 3. třídy je zavřených.   


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidičům nákladní dopravy, kteří vstupují na území SR za účelem přepravy, nakládání a vykládání zboží, se nařizuje, aby při nakládání a vykládání zboží používali osobní ochranné pracovní prostředky, maximálně omezili přímý kontakt s personálem v zahraničí a měli vozidlo vybavené gumovými rukavicemi k použití podle potřeby a dezinfekční prostředky k pravidelnému čistění rukou.


Plán ekonomické podpory

Odklad platby odvodu na sociální pojištění za leden, březen a duben 2021  

– pro zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) do 30. června 2021. Výjimku mají ti, u kterých došlo k poklesu čistého obratu o 40 % a více. 


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Osobní ochranné pomůcky, testy na koronavir, technologie na likvidaci bakterií a virů včetně koronaviru, inovativní léky.

Potravinářství a zemědělství: Ovoce, zelenina, maso a výrobky z nich, obnova závlahových systémů, jatky, konzervárny, mrazírny.

Energetika: Likvidace jaderného odpadu, tepelná čerpadla, kotle na zemní plyn, rychlé nabíječky pro elektromobily, zvýšení kapacity přeshraniční přenosové soustavy, transformátory 400/110 kV, skladování elektřiny, energetická hospodárnost veřejných budov.

Automobilový průmysl: Autodíly a příslušenství pro klasická, hybridní i elektrická auta, oběhová ekonomika (management recyklace odpadů z výroby, využívání použitých materiálů).

Železniční a kolejová doprava: Modernizace železniční infrastruktury (stanice, zastávky, koridory, terminály kontejnerové dopravy, elektrifikace), ekologické vlakové jednotky a vozidla, modernizace tramvajových tratí, tramvaje.

Dopravní průmysl a infrastruktura: Trolejbusy, elektrické autobusy, osobní elektrické lodě, informační dopravní systémy pro dálnice a silnice (např. meteostanice, automatické sčítače dopravy, systémy pro dynamické vážení), výstavba dálnic a rychlostních silnic, oprava mostů a silnic 1. třídy.

Obrana: Zbraňové systémy pro bojová obrněná vozidla, víceúčelová taktická vozidla, letištní radary, modernizace letiště Sliač na provoz nových stíhaček F-16.


Ekonomická predikce

Podle aktuálního odhadu Ministerstva financí SR by měl HDP v roce 2021 vzrůst o 3,3 %. V roce 2022 slovenská ekonomika zrychlí dynamiku na 6,3 % i díky čerpání prostředků z Plánu obnovy a odolnosti EU. Po ústupu pandemie se obnoví spotřebitelská důvěra a s ní vzroste i domácí poptávka. Nejistota v ekonomice klesne, což zvýší soukromé investice. K nim se přidají i vládní investice z Plánu obnovy a odolnosti EU v předpokládaném objemu více než 1 mld. eur. Ty budou podporovat ekonomiku až do roku 2026 celkovou sumou 6,1 mld. eur.    

Podle aktuálního odhadu Ministerstva financí SR dosáhne deficit veřejných financí na konci roku 2021 výše 9,9 % HDP. Veřejný dluh na konci roku 2021 dosáhne 64,1 % HDP.   


Web zastupitelského úřadu v Bratislavě

Španělsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Je v kompetenci jednotlivých autonomních oblastí zavádět opatření na omezení šíření Covid-19. Co se týče přepravy zboží po Španělsku, neměla by se jí tato omezení nijak dotknout.  

Dokumentaci stejnou jako kdykoliv jindy. 


Otevřené hraniční přechody

Francouzsko-španělská hranice 

Nejsou restrikce. Více zde. 

Hranice mezi Portugalskem a Španělskem jsou otevřené. 

Hraniční přechod mezi Španělskem a Andorrou je taktéž otevřen. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí Španělska nedoporučuje cesty do Maroka. Hraniční přechody jsou uzavřené a lodní přeprava je pozastavena. Do Maroka lze ze Španělska cestovat pouze lety Royal Air MarocAir ArabiaIberia a Ryanair. 


Hygienická opatření při přepravě zboží

S platností od 8. 3. 2021 každá osoba přijíždějící do ČR ze Španělska (kromě Kanárských a Baleárských ostrovů – postačí antigenní test) musí podstoupit RT-PCR na SARS-CoV2, jehož výsledek musí předložit na letišti před cestou a poté oznámit příslušným českým sanitárním úřadům.  

Od 23. 11. 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) negativní výsledek PCR testu na Covid-19, doklad o očkování či potvrzení o prodělání nemoci . Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 48 hodin. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován.  

Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském nebo anglickém jazyce. Dokument musí povinně obsahovat celé jméno osoby, číslo osobního dokladu, se kterým osoba cestuje a uvedla jej v sanitárním dotazníku, datum realizace testu, identifikace instituce realizující test, využitou techniku testování a negativní výsledek. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigenovému testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců eur. Součástí kontroly při příletu či příjezdu po moři je též změření tělesné teploty (max. 37,5 °C). 

 

Nošení roušek je ve Španělsku povinné a na celém území. 


Plán ekonomické podpory

Ekonomické záležitosti jsou ve španělském diskursu stále na druhém místě za zdravotními aspekty Covidu-19, přesto se s ohledem na Plán rekonstrukce a rozpočet dostávají o něco více do popředí.  

Vláda počátkem ledna 2021 schválila po dvou letech rozpočtového provizora návrh rozpočtu na rok 2021, jde o rozpočet s největším nárůstem v historii. Počítá se mj. s investicemi ve výši 39 mld. eur v roce 2021. Veřejné finance počítají s rekordními částkami na posílení sociálních jistot a podporu pro znevýhodněné skupiny a osoby zasažené pandemií. Ve Španělsku je velkým problémem vysoká míra nezaměstnanosti, která v současnosti dosahuje téměř 17 %. Míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi do 25 let se dokonce pohybuje kolem 44 %, a proto je velký důraz kladen i na politiku zaměstnanosti. Vládní podpory putují průběžně také do všech sektorů zasažených pandemií. 

Pokud jde o plán obnovy Next Generation EU, Španělsko bude jedním z největších příjemců finančních prostředků.  

 V rámci toho – jako jedna z největších zemí EU, která v roce 2020 zažila jeden z nejprudších poklesů HDP – obdrží přibližně 141,128 mld. eur na období 2021–2026. Hlavními cíli Národního plánu obnovy je vytvoření nových pracovních míst a firem a asistence při přerodu malých firem na střední, přičemž vláda aspiruje na vytvoření 800 tisíc nových pracovních míst. Cílem je dosáhnout udržitelného růstu ve výši 2,5 % HDP, obnovit veřejné investice, snížit genederové rozdíly a urychlit ekologický přechod. V průmyslu se zaměří na rozvoj klíčových technologií, strategickou soběstačnost, posílení konkurenceschopnosti firem a dekarbonizaci.  

 

Kromě toho Španělsko obdrží část finančních prostředků z REACT-EU (v letech 2021 až 2022) a část z Fondu pro spravedlivou tranzici. Všechny tyto fondy by měly Španělsku umožnit saturování jeho naléhavých potřeb a uskutečnit ambiciózní investiční program ke snížení dopadů recese a zvýšení potenciálního růstu.  


Perspektivní sektory

ICT: Software a hardware pro Iot a rozšířenou realitu, Big data, kybernetická bezpečnost

Energetický průmysl: Obnovitelné zdroje energie, Smart Grids a skladování elektrické energie, sanace a dekontaminace, skladování jaderného odpadu, modernizace jad. elektráren

Strojírenství: Dovoz průmyslových strojů, zařízení a komponent pro zpracovatelský, potravinářský a chemický průmysl, robotika

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: vybavení nemocnic a speciálních oddělení (JIP)


Ekonomická predikce

Španělsko bude dle prognóz jednou z ekonomicky nejvíce zasažených zemí pandemií Covid-19, ta zemi zasáhla vší silou (s 3,8 milióny nakaženými) a více než 80 tisíci mrtvými. 

Španělsko fungovalo v režimu nouzového stavu a přísného lockdownu přes tři měsíce, což se podepsalo na téměř všech odvětvích. Výrazný propad zaznamenal především cestovní ruch, který přispívá na HDP téměř 14 %. Očekává se, že krize v cestovním ruchu může pokračovat až do roku 2022.  

Třetí vlna koronaviru, doprovázená pokračujícími restrikcemi – zvláště pak v oblasti turistiky, pohostinství a malých a středních podniků, výrazně zhoršuje ekonomické předpovědi.  

estože země v posledních letech usilovala o snížení státního dluhu, který se léta pohyboval několik bodů pod 100 % HDP, nyní došlo k opuštění těchto ambic a předpověď španělského dluhu v roce 2021 se očekává ve výši okolo 120 % v poměru k HDP.  

Podle Španělského statistického institutu došlo v roce 2020 k propadu ekonomického růstu o 11 %.  

Dopad současné krize bude znatelný v několika nadcházejících letech, negativně zasáhne řadu firem a podniků a odrazí se i na opětovném nárůstu nezaměstnanosti, která se již nyní blíží výši 17 %. 

Z pohledu Španělska bude důležité dobře zvládnout příjem pomoci z EU a provést potřebné reformy, včetně důchodové. 

Též bude výzvou zabránit prohlubování sociálních rozdílů a výskytu chudoby, zejména v sektorech drobných podnikatelů, služeb atp. Klíčovým úkolem zůstane obnova statisíců (někdy se hovoří až o milionu) pracovních míst, které se kvůli restriktivním opatřením dostaly do nesnází. 


Web zastupitelského úřadu v Madridu

Švédsko

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou


Logistika

Při přejezdu hranic ke kontrolám nedochází. V případě namátkových kontrol může švédská strana požadovat standardní dokumentaci (tj. řidičský průkaz, technický průkaz, doklady o nákladu, pracovní smlouvu nebo potvrzení zaměstnavatele).

Platí standardní EU výjimka ze zákazu jízdy v neděli a ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t pro vybrané zboží.


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Nejsou, ale je doporučeno mít u sebe dezinfekci a ochranné rukavice.


Plán ekonomické podpory

Švédská vláda, Centrální banka a další instituce v průběhu pandemie přišly s celou sérií balíčků na podporu ekonomiky zaměřené nejen na podporu pracovních míst, osob postižených krizí, ale také firem a živnostníků. Bližší informace naleznete zde.


Perspektivní sektory

Stavebnictví: Výstavba rezidenčních a komerčních objektů a  zdravotnických zařízení.

Strojírenství: Dodávky metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesně obráběných dílů a montáží.

(více Mapa globálních oborových příležitostí).


Ekonomická predikce

Ve srovnání s mnoha jinými zeměmi je švédská ekonomika odolná a silná. Tahounem ekonomiky je především silný průmysl. Podle poslední prognózy vlády poroste švédská ekonomika v roce 2021 o 3,2%.

Hospodářský pokles v roce 2020 a přijetí řady mimořádných balíčků na podporu ekonomiky včetně snižování daní vedly k výrazným schodkům ve státním rozpočtu. Prognózy ukazují, že deficit v roce 2021 dosáhne 127 miliard SEK (cca 12,6 miliard EUR). Návrat k vyrovnanému rozpočtu se předpokládá v roce 2023.

Relativně obtížná je aktuální situace na trhu práce. K oživení na pracovním trhu by mělo dojít až v druhé polovině roku 2021. Nezaměstnanost se v roce 2021 bude pohybovat na úrovni 8,7 %. Problémem je jak nezaměstnanost mladých lidí (ve věkové skupině 15–24 let), tak dlouhodobě nezaměstnaných osob, kterých postupně přibývá.

Zadlužení Švédska by v roce 2021 mělo stoupnout na cca 40 % HDP (z 35,2 % v roce 2019), což je stále jedna z nejlepších hodnot v rámci EU.

Inflace začátkem roku 2021 vystoupala na 1,7 %.


Web zastupitelského úřadu ve Stockholmu

Švýcarsko

Tarifní a netarifní bariéry

V souvislosti s koronavirem žádné nejsou.


Logistika

Spolkovácelnísprávadoporučujevpřípadech, kde je to možné, používat ke komunikaci mezi osobami podléhajícími přihlašovacípovinnosti a svými zaměstnanci elektronickou komunikaci (např. e-mail, telefon). Vpraxi to znamenázasílat podklady vč. údajů o termínu, množství a druhu dováženého zboží, příslušnému celnímu úřadu předem elektronicky. Zároveň tak přepravce obdrží i veškeré další aktuální instrukce. Dokumenty, které je třeba nechat úředně ověřit (např. potvrzení o původu zboží, ATA Karnet..) je i nadále nutnépředkládat celníúřadovněfyzicky voriginále.      

Dopravní společnosti, které požadujívýjimku zezákazu nočních jízd a jízd o nedělích, jsoupodrobeny běžnému schvalovacímu procesu. O povoleník individuální přepravě lze požádat prostřednictvím následujícího odkazunawebových stránkách Spolkového silničníhoúřadu ASTRA Sonderbewilligungen. Pro jízdy ze zahraničí je za vydávání povolení odpovědný kantonální úřad toho kantonu, na jehož území po překročení hranic Švýcarska přepravce vstoupí jako první. V naléhavých případech mohou povolení k individuální přepravě vydávat i kantonální policejní úřady.   

Spolková celní správa provádí na základě nařízení Covid-19 v oblasti mezinárodní dopravy kontroly ohledně dodržování nezbytných koronavirových opatření. Kontroly se týkají primárně přeshraničního pohybu osob. Přeshraniční pohyb zboží je kontrolou uložených hygienických opatření ovlivněn v zásadě pouze nepřímo, nelze však vyloučit, že bude na hraničních přechodech docházet k dlouhým čekacím lhůtám.  

Česká republika je s platností od 6. 5. 2021 odstraněna ze švýcarského seznamu rizikových zemí.   

Od 26. 6. 2021 neplatí plošně povinnost karantény/testu/očkovacího certifikátu pro osoby cestujících ze všech států Schengenského prostoru. Neplatí rovněž už ani povinnost registrace v elektronickém příjezdovém formuláři. Vjezd do Švýcarska je tak de facto stejný jako před pandemií.  

Omezení se týká pouze při letecké dopravě, konkrétně při příletu do Švýcarska. Cestující letadlem musípředpříletem i nadále vyplnit elektronický příjezdový formulář dostupný na webu Spolkového úřadu pro zdravotnictví. Navíc ti, kteří nejsou očkovaní nebo nemají potvrzení o prodělání nemoci Covid-19, musí předložit test. Platnost antigenního testu byla prodloužena způvodních 24 hodin na 48 hodin.  

Nicméně i jiné přepravní (autobusové, železniční) společnosti mohou mít vlastní firemní pravidla a vyžadovat před vpuštěním na palubu negativní test.   

Informace kcestování do Švýcarska i odkazy na formuláře či důležité kontakty jsou umístěny na webu i sociálních sítích ZÚ Bern.  

Aktuální seznamrizikovýchzemílze ověřovatna webuSpolkového zdravotního úřadu BAG.      

Aktuální přehled koronavirových opatření a ustanovení platných od26. 6. 2021na celém území Švýcarska lze získatzde,kantonálnízde.   


Otevřené hraniční přechody

Tranzitní a nákladní provoz funguje se všemi sousedními zeměmi i nadále neomezeně.  

Od 15. 6. 2020 byly znovu otevřeny všechny dosud uzavřené hraniční přechody a Spolková celní správa opět zahájila provádění kontrol zaměřených proti pašování a přeshraniční trestné činnosti. 

Pro mimořádné situace pandemie COVID-19 byly na větších hraničních přechodech zřízeny prioritní jízdní pruhy, tzv. „Green Lanes, které mají zajistit bezproblémový a průběžný přejezd přes hranice sdůležitou skupinou zboží (např. zdravotnické potřeby, osobní ochranné prostředky, léky, potraviny …) určenou pro vnitrostátní zásobování. Z provozních důvodů nelze „Green Lanes“ zřídit na všech hraničních přechodech Švýcarska.  

Přehled hraničních přechodů s prioritními jízdními pruhy  „Green Lanes“:  

Basel/Weil am Rhein-Autobahn; Rheinfelden-Autobahn; Basel/St. Louis-Autobahn;  

KreuzlingenNeuhausen am RheinfallRafz / SolgenRamsenThayngen; Au;  

Schaanwald; St. MargrethenMendrisiotto SD Confine (Stabio).  

Toto opatření zůstává v platnosti i za běžné situace.  


Hygienická opatření při přepravě zboží

Na hranicích se kontrolují dovozní doklady, teplota se neměří a povinnost nosit roušky v kabině vozidla existuje v případě, že v kabině s řidičem sedí ještě další osoba/y, které nejsou součástí jedné domácnostiDalší povinnost nošení ochranných roušek je ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorách 

Přehled ochranných hygienických opatření ve Švýcarskuzde. 


Plán ekonomické podpory

Ke zmírnění dopadů koronavirové krize na švýcarské hospodářství schválila švýcarská vláda od počátku jejího vypuknutí komplexní balíček opatření v celkové výši přes 70 mld. CHF. K tomu použila tři základní ekonomické nástroje: odškodnění za „kurzarbeit“, finanční pomoc pro pandemií nejvíce zasažené společnosti tzv. Härtefälle a kompenzace příjmů OSVČ. Pro žadatele byly podmínky od počátku stanoveny srozumitelně a nebyrokraticky a v průběhu času se příliš neměnily.   Vláda také vyčlenila značné finanční prostředky na bezplatné testování veřejnosti na Covid-19. Významnou finanční podporu poskytuje i letecké a železniční dopravě, které se od vypuknutí pandemie potýkají s úbytkem cestujících, a uvolní dalších 50 mil. CHF na vědecký výzkum v oblasti léků na boj s COVID-19 s cílem vytvořit ze Švýcarska „hub“ pro výrobu mRNA vakcín.   

Přehled aktuálního stavu vládních COVID-19 výdajů lze sledovat na webových stránkách Spolkové finanční správy zde.  

Dále švýcarská vláda rozhodla,že prostřednictvímprogramu „Innovationskraft Schweiz“ (Inovační síla Švýcarsko) podpoří v letech 2021 a 2022 malé a střední podniky smaximálně500 zaměstnanci. Cílem programu je prostřednictvím výhodnějších podmínek financovánípomoci těmto firmám zachovat si inovační potenciál a konkurenceschopnost. Firmy, které se svým projektem vrámci programu uspějí, budou mocižádat o prostředky ve výši až70-80% nákladůoproti obvyklým 50%. Agentura na podporu inovací „Innosuisse“, která bude program administrovat, předpokládá, že bude moci vrámci programu podpořit až475 projektůaže ji poskytnutízvýhodněného financovánífirmám vyjde na dodatečných 63 mil. CHF. Dalších 300350 inovačních projektů pak bude možné financovat standardním způsobem. Celková částka vyčleněná vládou na všechny inovační projekty činí 226 mil. CHF. Bude financována zrámcového rozpočtuInnosuisse2021-24, kterýbyl schválen parlamentem. Dodatečnéprostředky tak nejsou potřeba. Nové inovační projekty v rámci programu „Inovační síla Švýcarsko“ lze podat online uInnosuisseod začátku ledna 2021. 


Perspektivní sektory

Potravinářství: Dne 11. 11. 2020 spolková vláda rozhodla navýšit pro aktuální rok dovozní kontingenty na máslo a konzumní vejce  o 2 000 tun na každou komoditu.

Věda, výzkum, inovace: Švýcarsko patří v této oblasti dlouhodobě ke světovým lídrům, otevírá se tak prostor pro česká řešení.

ICT: Vzhledem ke stále rostoucímu významu digitalizace se především v současné době nabízí příležitosti v mnoha sektorech, jako například E-commerce, FinTech, E-learning, E-games atd.


Ekonomická predikce

Skupina vládních odborníků upravila v červnu 2021 dosavadní předpověď růstu HDP Švýcarska na rok 2021 na + 3,6 %. Také v roce 2022 by měla švýcarská ekonomika růst nadprůměrným tempem.  

Postupné uvolňování koronavirových opatření na začátku března 2021 mělo dle očekávání vliv na rychlé oživení domácí ekonomiky. Současně vzrostla průmyslová výroba, podpořená silným nárůstem poptávky ze strany významných obchodních partnerů. Ukazatelé naznačují další růst v odvětví průmyslu i v odvětví služeb. Vládní expertní skupina proto očekává, že HDP Švýcarska ve 2. čtvrtletí 2021 výrazně poroste.  

Podaří-li se příslušné kroky k postupnému uvolňování uskutečnit dle plánu, mohlo by hospodářské oživování začít v dalším průběhu nabírat na síle. Zásadní „doháněcí účinky“ se začnou projevovat zejména v těch spotřebitelských odvětvích, která byla díky pandemii nejvíce zasažena. V důsledku toho by např. odvětví pohostinství,  zábavního průmyslu a cestovního ruchu měla stále častěji nacházet cestu ven ze současné krize.  

Skupina odborníků tedy očekává, že se v roce 2021 zvýší HDP o 3,6 % (březnová prognóza činila ještě o 3,0 %). Na základě této predikce by švýcarská ekonomika rostla v historickém srovnání výrazně nadprůměrným tempem a růst HDP ve 2. polovině roku 2021 by se jasně dostal nad předkrizovou úroveň. V podnicích by se mohlo začít počítat s rozšiřováním investic a postupným navyšováním počtu zaměstnanců. Práce v režimu kurzarbeit by se měla začít omezovat a míra nezaměstnanosti by měla dále klesat. Dle předpovědi vládních expertů by měla v roce 2021 činit průměrná míra nezaměstnanosti 3,1 % (březnová prognóza: 3,3 %). 

I pro rok 2022 předpovídá skupina vládních expertů nadprůměrný růst HDP, a to o 3,3% (nezměněná prognóza). Zahraniční obchod by se měl opět postarat o zásadní impulzy růstu, podporované nepřetržitým hospodářským oživením velkých ekonomik.  Zejména mezinárodní obchod se službami, jako např.  v cestovním ruchu, by měl nabrat na síle. Po silném oživení ekonomiky v roce 2021 by se dynamika na domácím trhu měla začít postupně normalizovat. Trvalé oživení má jasný dopad na trh práce: míra zaměstnanosti by měla výrazně vzrůst (+ 1,5%) a míra nezaměstnanosti by měla klesnout na roční průměr 2,8% (březnová prognóza: 3,0%).  


Web zastupitelského úřadu v Bernu

Turecko

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: 

Pro české a unijní exportéry obecně nejsou. Došlo ovšem ke zrušení veškerých importních cel na chirurgické masky a respirátory (dříve 20 %), etanol (dříve 13 %) a na plicní ventilátory (dříve 13 %).   

Vzhledem k prudce rostoucímu deficitu běžného účtu, turecká strana od poloviny května zavedla 30% clo na dovoz až 800 výrobků. Cílem byla ochrana tureckých výrobců před levnou asijskou produkcí, která je dle Ankary do země často dovážena přes EU.   

Netarifní:   

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky obecně nejsou. Nicméně, zastupitelský úřad má zkušenost s celou řadou případů, kdy bylo zboží na celnici pozdrženo bez zjevného důvodu a byly vyžadovány dokumenty, které neměly právní opodstatnění. V případě zkušenosti s takovouto skutečnosti se na ZÚ Ankara neváhejte obracet.   

Od 4. 3. 2020 platí zákaz vývozu zdravotnického materiálu. Tento zákaz byl několikrát modifikován, v současnosti je zakázané bez povolení vyvézt pouze prostředky osobní ochrany potřebné pro boj s Covid19, mimo látkových roušek. Povolení k vývozu takového materiálu přitom může získat pouze tureckým exportér od turecké státní organizace TITCK.   


Logistika

Od 31. května 2021 platí nové nařízení, na základě kterého není při vstupu do Turecka požadováno předložení negativního PCR testu pro alespoň 14 dní plně očkované osoby. Neočkovaní čeští občané přijíždějící do Turecka z ČR jsou povinni předložit negativní PCR test (provedený nejdéle před 72 hodinami), nebo antigenní test (provedený nejdéle před 48 hodinami).  

Po celý červen 2021 platí nedělní zákaz vycházení, který se netýká jen nutných nákupů potravin a léků. Přes všední dny a sobotu je zákaz vycházení od 22:00 do 5:00. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat stránky tureckého ministerstva zdravotnictví.  


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči vstupující do země musí projít zdravotní prohlídkou, mít u sebe dostatečné množství dezinfekce a roušek a ochranu úst a nosu nosit na všech veřejných místech.


Plán ekonomické podpory

Dle údajů Ministerstva financí dosáhla finanční pomoc alokovaná státem na boj s koronavirem 10 % tureckého HDP (cca 56,7 mld. EUR). Vládní podpora měla široké zaměření, od jednorázových výplat v hotovosti pro nejchudší, až po snahu napomoci exportérům pomocí výhodných úvěrů přes státní Turk Eximbank či SME’s přes Asociaci malých a středních podniků KOSGEB. Poslední balík ekonomických reforem byl představen prezidentem Erdoganem 12. března 2021. Staví na čtyřech základních pilířích (investice, produkce, export a zaměstnanost) a obsahuje řadu opatření s cílem posílit makroekonomickou stabilitu (patří sem např.: boj s vysokou inflací, negativním vývojem obchodní bilance či posílené stability bankovního sektoru) a strukturálními nedostatky (posílení institucionální struktury a přilákání více zahraničních investic). Díky tomuto balíčku se vláda dle svých vyjádření snaží zlepšit konkurenceschopnost a produktivitu ekonomiky, posílit transparentnost a předvídatelnost celého hospodářství. 


Perspektivní sektory

Obranný průmysl: munice, vojenské letectví, elektronický boj 

ICT: Herní průmysl, smart cities 

Zemědělství: PšeniceOrganická hnojiva, krmiva pro zvířata, doplňky stravy pro zvěř, veterinární prostředky. 

Strojírenství: Obráběcí stroje, vysoce přesné technologie pro obrábění, soustružení a frézování. 


Ekonomická predikce

Turecko je společně s Čínou jedinou zemí G20, která vykázala za rok 2020 růst HDP (1,8%), pro rok 2021 poté počítá až s 5% růstem. Stalo se tak zejména díky uvolněné měnové politice státu, která umožnila boom spotřebitelských úvěrů poskytovaných státem vlastněnými komerčními bankami. To na úkor rostoucí inflace či prohloubení záporného salda obchodní bilance. Turecký ekonomický růst také zdaleka nebyl inkluzivní, o čemž svědčí prudký propad HDP na obyvatele, které trvale klesá od roku 2013 a otevírá otázku stále větší ekonomické rozdělenosti společnosti a rostoucí chudoby. Velkým plusem Turecka zůstává mladá populace, která se ovšem musí potýkat s vysokou až 25% nezaměstnaností. Hlavním deklarovaným cílem turecké vlády v oblasti ekonomiky v současnosti zůstává boj s vysokou inflací a snaha nalákat tolik potřebné zahraniční investice.   


Web zastupitelského úřadu v Ankaře

Ukrajina

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Od 1. 8. 2020 byla ukončena platnost zákazu exportu z Ukrajiny definovaného zdravotnického materiálu využitelného k zamezení šíření koronaviru (ochranné laboratorní oděvy, zdravotnické rukavice, zdravotnické ochranné masky, ochranné brýle, respirátory apod.).


Logistika

Při přejezdu hranic musí mít řidič kamionu osobní doklady, pas, doklady ke kamionu a k nákladu.  Nákladní silniční doprava je na Ukrajině omezena ve městech, a to v době dopravních špiček od 7,00 do 10,00 a dále od 17,00 do 20,00. V Kyjevě je nákladním vozidlům povoleno projíždět od 20,00 do 7,00 po definovaných cestách a ulicích.


Otevřené hraniční přechody

Od konce května 2020 došlo na Ukrajině k otevření většího počtu hraničních přechodů na hranicích s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Moldavskem (vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zůstávají uzavřeny některé z přechodů s Běloruskem a Ruskem). Přehled otevřených hraničních přechodů zveřejňuje na svých webových stránkách Státní pohraniční služba Ukrajiny (https://dpsu.gov.ua/ua/map).

Od února 2021 platí na Ukrajině adaptivní karanténa. Česká  republika je pro cestování na Ukrajinu aktuálně v červené zóně.

Na Ukrajině platí model tzv. adaptivní karantény, kdy místní  a regionální samosprávy mají možnost přizpůsobovat opatření dle epidemiologické situace v místě. Rozlišují se 4 stupně epidemiologického nebezpečí rozšíření covid-19 – zelený, žlutý, oranžový a červený. Obecně zůstává na Ukrajině v platnosti povinnost nošení roušek na veřejných místech (včetně např. obchodů), povinné nošení dokladů totožnosti a zákaz opouštět místa samoizolace a observace. Bližší informace lze nalézt zde: https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/aktualni_informace_k_opatrenim.html

Česká republika je zařazena do „červené zóny“, což znamená přísnější podmínky pro české občany, kteří mají v rámci stanovených výjimek možnost vstoupit na území Ukrajiny. Více informaci je v konzulární části webové stránky velvyslanectví https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/index.html.

Od 22. 6. 2020 ČSA obnovily pravidelné letecké spojení mezi Kyjevem a Prahou. Společnost WizzAir zajišťuje letecké spojení Lvov – Pardubice a od 1.3. 2021 zahájily Ukrajinské mezinárodní aerolinie (UIA) lety Praha – Kyjev (2x týdně).  


Hygienická opatření při přepravě zboží

Řidiči kamionů májí mít ochranné roušky. Na státní hranici je řidičům kontrolována teplota, případně je proveden rychlotest.


Plán ekonomické podpory

V rámci reakce na pandemii koronaviru již v polovině března 2020 přijala Nejvyšší rada Ukrajiny „protikrizové zákony“ zahrnující opatření na podporu domácích podnikatelů a obyvatel (moratorium na daňové audity, výjimky z placení pokut, osvobození od platby nájmu při nemožnosti využití nemovitosti apod.). Dále byl přijat program „Dostupné úvěry 5-7-9%“ k podpoře malých a středních podniků, zjednodušeny procedury veřejných zakázek (tj. bez elektronických aukcí) a procedury pro registraci léků (pokud jsou registrovány v některé zemi EU), Národní banka Ukrajiny zavedla program na refinancování bank až na 5 let.

V polovině dubna 2020 byl v Nejvyšší radě schválen „protikrizový rozpočet“, tj. oproti původnímu rozpočtu na rok 2020 (schválený v prosinci 2019) se příjmy snížili o 119,7 mld. hřiven (o 11%) na celkových 975,8 mld. hřiven a výdaje se zvýšily o 82,4 mld. hřiven (o 7%) na celkových 1266,4 mld. hřiven. Byl posílen „rezervní fond“ vlády. Nejvíce byly zvýšeny výdaje na penze a na státní program „zdravotnických garancí“.

Na konci května 2020 ukrajinská vláda schválila státní program na podporu ekonomiky, zahrnující „krátkodobé iniciativy“ (bezpečné fungování ekonomiky, ochrana domácí výroby před importy), „opatření v jednotlivých sektorech“ (podpora průmyslu, energetiky, dopravy apod.) a „podpora jednotlivých segmentů ekonomiky“ (podpora SMEs, investic, inovací apod.).

Ve 4. čtvrtletí 2020 byla přijata další opatření, která mj. zahrnují  poskytnutí jednorázové částky ve výši 8000 hřiven (6 160,- Kč) podnikatelům/fyzickým osobám a nájemným pracovníkům u podniků, které byly uzavřeny v době karantény a kompenzace výdajů týkajících se „jednotného sociálního poplatku“ nájemných pracovníků.


Perspektivní sektory

Zdravotnictví – v rámci budování nových částí nemocnic je zájem o zdravotnické zařízení a technologie a též o zdravotnický materiál (zvýšená poptávka je i po zdravotnickém materiálu využívaném k boji proti šíření pandemie koronaviru);

ICT (Digitalizace) – spolupráce s příslušnými ukrajinskými státními institucemi a společnostmi při rozvoji různých aspektů a programů digitalizace. Další možnosti existují v rámci rozvoje „Smart City“, tj. zavádění elektronických jízdenek, elektronické jízdní řády, multifunkční elektronické karty pro obyvatele apod. 

Energetika – modernizace energetické infrastruktury včetně jaderných elektráren;

Zemědělství a potravinářský průmysl – zařízení potravinářského sektoru, zemědělská technika, potraviny v oblasti zdravé výživy a různých delikates, zájem je o ukrajinské sezónní pracovníky;

Dopravní průmysl – spolupráce při transformaci a modernizaci státní železnice Ukrzaliznicja (dodávky komponentů, modernizace lokomotiv), zajištění osobní železniční dopravy mezi západní Ukrajinou a ČR.


Ekonomická predikce

V roce 2020 pokleslo HDP na Ukrajině o 4% v důsledku pandemie koronavirusu, která se výrazněji na ukrajinském území projevovala od března 2020. Tento trend pokračoval i během 1. čtvrtletí 2021. „Přísná karanténa“ byla na Ukrajině zavedena v lednu 2021 (8. – 24. 1. 2021) a následně od 20.3. 2021. To mělo dopad na snížení ekonomické aktivity v průmyslu, dopravě, stavebnictví, službách apod. 

S ohledem na pokračování „přísných proti-pandemických opatření“ revidovala Národní banka Ukrajiny odhad růstu HDP na Ukrajině v roce 2021 na 3,8 % (z původního odhadu na úrovni 4,2 %). Mezinárodní měnový fond předpokládá růst ukrajinského HDP v roce 2021 o 4 %, ratingová společnosFitch Ratings o 4,1%. 


Web zastupitelského úřadu v Kyjevu

USA

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní: Nejsou 

Netarifní: 

Pro export z ČR v souvislosti s koronavirem netarifní překážky nejsou. 

Od 7. dubna 2020 jsou v platnosti restrikce na vývoz vybraného zdravotnického materiálu z USA. Vývoz většiny respirátorů, roušek a dalších ochranných pomůcek tak podléhá schválení Federal Emergency Management Agency. Více informací zde


Logistika

VSTUP NA ÚZEMÍ USA A LETECKÝ TRANZIT PŘES USA  

Občan ČR nemůže cestovat do USA, pokud v posledních 14 dnech pobýval na území států schengenského prostoru, Velké Británie, Irska, Brazílie, ČLR, Íránu, Jihoafrické republiky a Indie.  

Schengenský prostor tvoří tyto státy: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.  

Podstatný není formální pobytový status, nýbrž reálný fyzický pobyt. Opatření platí i pro pobyt v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území některého z uvedených států. I ten je považován za fyzický pobyt na území daného cizího státu. Obdobně nelze do USA cestovat, pokud zde budete pouze přestupovat na jiný letecký spoj a neopustíte tranzitní prostor letiště na území USA.  

Výjimky z cestovních omezení jsou upraveny v článku 2 písmeno (Sec. 2. - Scope of Suspension and Limitation on Entry)  prohlášení prezidenta USA ze dne HYPERLINK „https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/“25. lednaHYPERLINK „https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/“ 2021 (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/)HYPERLINK „https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/).%A0“.  Uvedené opatření se tak nevztahuje zejména na osoby s povoleným trvalým pobytem v USA (držitelé tzv. Green card) a na některé rodinné příslušníky občanů USA. V současné době tedy není možné cestovat do USA přímo z ČR či jiných států, na které se vztahují americké cestovní restrikce, za účelem turistiky, běžné návštěvy známých, běžné obchodní cesty či cesty za účelem vyřízení soukromých záležitostí. Pokud se v USA zdržujete jen na dlouhodobé vízum a z USA odcestujete, bude se na Vás shora uvedené opatření při návratu do USA rovněž vztahovat. 

Dne 24. 2. zrušil prezident J. Biden nařízení D. Trumpa z 22. 4. 2020 o zákazu udělování pracovních víz, které mělo být původně platné do 31. 3. 2021. Obecné cestovní restrikce však zůstávají i nadále v platnosti: 

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/rescission-of-presidential-proclamation-10014.html 

Začátkem března změnily USA podmínky pro udělování výjimek v národním zájmu pro cestování z některých zemí (včetně ČR), na které se vztahují cestovní restrikce. Koncem května byl příslušný seznam rozšířen. Výjimku v národním zájmu je nyní možno udělit v následujících případech: 

Podpora kritické infrastruktury 

Podpora či řízení významných ekonomických aktivit  

Akademici (některé druhy víz J-1) 

Studenti (víza F-1, M-1, a J-1) 

Novináři  (víza I) 

Humanitární důvody 

Zdravotnický personál 

Národní bezpečnost USA 

Nadále tedy nejsou výjimky udělovány technickým odborníkům, investorům a profesionálním atletům. Dříve udělené výjimky nicméně zůstávají i nadále v platnosti.   

Dne 8. 4. 2021 rozšířily USA možnost udělování výjimek v národním zájmu pro účastníky výměnných programů (vízum J-1), držitele přistěhovaleckých víz, držitele víz udělených za účelem uzavření sňatku (vízum K-1),  piloty, posádky letadel a pracovníky údržby letadel.  

Informace o výjimkách v národním zájmu USA jsou nyní uvedeny na oficiálních webových stránkách Ministerstva zahraničí USA  ve dvou článcích: 

National Interest Exceptions for Certain Travelers from China, Iran, Brazil, South Africa, Schengen Area, United Kingdom, and Ireland (https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/national-interest-exceptions-for-certain-travelers-from-china-Iran-india-brazil-south-africa-schengen-area-united-kingdom-and-ireland.html), přičemž tento článek byl koncem května aktualizován. 

Updates to National Interest Exceptions for Regional COVID Proclamations (https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/updates-to-national-interest-exceptions-for-regional-covid-proclamations.html). 

K udělování výjimek je příslušné Velvyslanectví USA v Praze. Na webu ZÚ USA v Praze je k dispozici článek Information on Travel Restrictions (FAQ) (https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/covid-19-travel-restrictions-and-exceptions.html), který je průběžně aktualizován – naposledy v závěru června 2021. Zde je i návod, jak o výjimku požádat. 

Je zřejmé, že americké orgány ve snaze omezit osobní kontakt s žadateli upřednostňují cestování na základě systému elektronického schvalování cest (ESTA) před udělováním víz. 

Vzhledem k rychle postupujícímu očkování v USA byla cestovní doporučení pro americké občany v posledních týdnech výrazně změněna ve prospěch plně očkovaných osob. Lze je na portálu CDC najít ve dvou článcích: 

Domestic Travel During COVID-19 

 • Plně očkované osoby se již nemusí testovat, pokud to nepožadují orgány místa destinace.  
 • Plně očkované osoby již nemusí jít po příjezdu do samoizolace. 
 • Nadále však platí povinnost nosit roušku ve veřejných dopravních prostředcích. 

International Travel During COVID-19 

 • Plně očkované osoby se nemusí před odletem do zahraničí testovat, pokud to nepožadují orgány místa destinace. 
 • Plně očkované osoby by se stále měly testovat mezi 3. a 5 dnem po příletu do USA, ale již nemusí jít po příletu do samoizolace, ledaže by výsledek testu byl pozitivní. 

 

Od 26. 1. 2021 je kromě toho povinné předložení negativního testu na covid-19 ještě před odletem do USA:  

 Na tomto odkazu jsou popsány povinnosti osob cestujících do USA (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html). Článek byl aktualizován 7. července 2021. 

Všechny osoby, které přicestují do USA ze zahraničí, by měly respektovat doporučení americké hygienické správy CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html), a to bez ohledu na to, z jaké země přicestují. Doporučení bylo aktualizováno 3. května 2021. 

Při cestě ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html)  jsou tato doporučení přísnější. Poslední aktualizace doporučení byla provedena 12. července 2021. 

V jednotlivých státech USA navíc však mohou platit další přísnější pravidla. Příslušné informace jsou zveřejněny na webové stránce vlády příslušného státu, kterou naleznete na portálu USA.gov (https://www.usa.gov/states-and-territories) (odkaz Governor). Další užitečný rozcestník naleznete i na portálu CDC v článku Health Department Directories (https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html)HYPERLINK „https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html).%A0“.   Pravidla v některých státech umožňují ovšem též např. zkrácenou karanténu.  

Pokud hodláte cestovat mezi jednotlivými státy v USA, prostudujete si článek Domestic Travel During the COVID-19 Pandemic(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html) na portálu CDC. Článek byl akualizován 10. června 2021.  

 


Otevřené hraniční přechody

Bez omezení


Hygienická opatření při přepravě zboží

Pravidla US Customs and Border Protection lze nalézt na tomto odkazu (https://www.cbp.gov/newsroom/coronavirus) 


Plán ekonomické podpory

Již za vlády prezidenta Donalda Trumpa došlo k schválení řady protikrizových opatření a stimulačních balíčků. Od nástupu nové vlády prezidenta Joe Bidena platí, že demokratická administrativa kombinuje kroky směřující bezprostředně k hospodářské obnově po koronavirové krizi (např. v březnu schválený „záchranný plán pro Ameriku“, na základě něhož by mělo být do ekonomiky nasměrováno 1,9 bilionu dolarů)  s nástroji, které slouží k prosazení liberálních priorit, např. v oblasti boje proti klimatické změně či pomoci zranitelným skupinám obyvatelstva.  

V závěru května představil Biden návrh rozpočtového schodku na příští rok, s plánovaným objemem 6 bilionů dolarů. Biden představil čtyři hlavní pilíře výdajů svého návrhu rozpočtu, přičemž první dva představují již dříve navržené plány: „The American Jobs Plan“ – tedy plán pro zaměstnanost, někdy též nazývaný jako infrastrukturní balíček, „The American Families Plan“ – tedy plán pro americké rodiny. Další dva pilíře představují plány, které se týkají podpory vzdělání, výzkumu či veřejného zdraví: „Reinvesting  in the foundations of our nation’s strength“ – investice do základů naší síly, a „Generating shared prosperity and putting our country on a sound fiscal course“ – vytváření sdílené prosperity a nastartování zdravého rozpočtového kurzuK části plánu pro zaměstnanost již bylo v Senátu dosaženo dohody. 


Perspektivní sektory

Zdravotnictví: Zdravotnické pomůcky – více informací zde (https://imports.cbp.gov/s/). 


Ekonomická predikce

V roce 2021 pokračuje hospodářské oživení USA v důsledku zotavování ekonomiky z koronavirové krize. USA postupně nad koronavirem vítězí, zejména rychlým postupem v očkování. První čtvrtletí rostla ekonomika o 6,4 procenta, tj. téměř dvojnásobnou rychlostí proti čtvrtému čtvrtletí roku 2020. Zotavení probíhá rychleji, než leckteří ekonomové očekávali. Podle aktuálních odhadů by se v polovině roku 2022 měl počet zaměstnání vrátit na předkrizovou úroveň. Děkovat za to mohou Spojené státy nejen podnikatelské aktivitě, ale i rozsáhlému utrácení nové americké vlády Joe Bidena.  Vláda kromě řešení bezprostředních následků pandemie usilují též o modernizaci ekonomiky, přechod k čistší energetice, i sociálně a rasově spravedlivější společnosti. Otevřená federální peněženka ovšem prohlubuje zadlužování USA. Jen ve fiskálním roce 2021 (který končí v březnu) má deficit činit 3 biliony dolarů. Vláda se snaží mírnit obavy z inflace (rostou mj. ceny automobilů, letenek či dalších produktů), když nárůst cen považuje za pouze krátkodobý výkyv.  

Hospodářský vývoj navazuje na fáze boje proti covid-19. V první půlce roku 2020 zasáhla USA recese, která se definuje jako dvě čtvrtletí poklesu hrubého domácího produktu HDP po sobě, Poté přišlo ve 3. čtvrtletí hospodářské oživení o 33,4 procent, zpomalené ve 4. čtvrtletí v důsledku druhé vlny epidemie, kdy meziroční nárůst 4 procent (USA ovšem sledují HDP jiným způsobem než EU). Za celý rok 2020 tak došlo k propadu reálného HDP o 3,5 procenta. Letos pokračuje hospodářský růst, ruku v ruce s postupným otevíráním ekonomiky, včetně sektoru služeb. 1. čtvrtletí přineslo solidní růst 6,4 procent. 

Aktuální nezaměstnanost v květnu 2021 činí 5,8 % (např. v březnu to bylo 6,2%), přičemž by měla dále postupně klesat, v souvislosti s postupným oživováním ekonomiky, ale i vládními kroky. 

Měnový výbor Federálního rezervního systému (Fed) ponechává aktuální nastavení americké měnové politiky beze změny.  


Web zastupitelského úřadu ve Washingtonu

Velká Británie

Tarifní a netarifní bariéry

Tarifní:

Nejsou

Netarifní:

Nebyla přijata žádná omezení vývozu či dovozu v kontextu pandemie koronaviru, s jedinou výjimkou – farmak, jako je např. adrenalin, inzulín, paracetamol a morfin, a nově i lék Dexamethasone, který byl 16.6.2020 v UK schválen proti covid-19. Konkrétně britská vláda od března 2020 rozšířila na 80 položek již dříve platný seznam léků a farmakologických substancí, na které platí zákaz „paralelního exportu“ (tj. spekulativního nákupu registrovaných léčivých přípravků ve velkém množství přesahujícím potřeby konkrétního odběratele, a jejich následného přeprodeje za vyšší cenu do jiné země, bez součinnosti s držitelem rozhodnutí o registraci). Firmám, které se dopustí „paralelního exportu“ těchto farmak hrozí tvrdý postih. Kompletní seznam léků je dostupný na stránkách vlády. 

Od 1. 1. 2021 je zakázán dovoz potravin živočišného původu z UK do EU bez potřebných certifikátů, týká se to i potravin pro osobní spotřebu.


Logistika

V Anglii došlo od 17. 5. k rozvolněním opatření a obnovení mezinárodního cestování, postupně rozvolňuje i Skotsko, Wales a Severní Irsko, více na Coronavirus (COVID-19): guidance and support – GOV.UK (www.gov.uk).

Pravidla karantény a testů se bude řídit dle semaforu zemí v závislosti na riziku. Seznamy zemí mají být revidovány každé 3 týdny.

Zelený seznam (nutný test před cestou + PCR test 2. den po příjezdu do UK) bude ze začátku obsahovat jen 12 zemí:  Austrálie, Brunei, Faerské ostrovy, Falklandy, Gibraltar, Jižní Georgie a Jižní Sandwichové ostrovy, IslandIzrael, Nový Zéland, Portugalsko, Singapur, Sv. Helena, Tristan a Ascension.

Oranžový seznam (nutný test před + PCR test 2.+8. den po příjezdu ze země + domácí karanténa 10 dnů, nebo další PCR test 5. den): všechny země, které nejsou na zeleném či červeném seznamu, tedy aktuálně i ČR.

Červený seznam (přicestovat z těchto zemí mohou jen Briti a jen z důležitých důvodů  + testy + hotelová karanténa 10 dnů za 1750 GBP): obsahuje přes 40 zemí.

Od 18. 1. 2021 platí povinnost prokázat se PŘED odjezdem/odletem do Anglie negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Opatření se vztahuje na leteckou, lodní i železniční dopravu a platí pro všechny cestující s minimem výjimek. Uznávaným druhem testu jsou PCR test, antigenní (LF) a LAMP, ovšem testy musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Je povinností mít o takovém testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti. Negativní test je zapotřebí prokázat přepravní společnosti již před odjezdem do UK. Cestujícím, kteří nebudou mít při přechodu UK hranic test k dispozici, hrozí pokuta ve výši nejméně 500 GBP.

Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (nejdříve 48 hod. před příjezdem do UK) a vztahují se na ně veškerá místní opatření. Bez ohledu na negativní před-odletový test po příjezdu do UK i nadále platí pro cestující povinná (domácí) karanténa v délce 10 dní (s výjimkou zelených zemí).

Cestující do Anglie a Walesu ze oranžových a červených musejí od 15.2. absolvovat testy PCR ve 2. a 8. dni karantény, navíc k již požadovaným předletovým testům. Testy bude nutné rezervovat a zaplatit na vládním online portálu před zahájením cesty. Číslo testovacího balíčku následně cestující musejí PŘED CESTOU do UK vyplnit do výše uvedeného příletového kontaktního formulářePokud bude výsledek kteréhokoliv z obou testů pozitivní, budou cestující muset zůstat v karanténě dalších 10 dní. Cestující, kteří by test neabsolvovali, budou vystaveni pokutě 1 tis. liber a pokutě 2 tis. liber, pokud by vynechali druhý test.

Cestující přijíždějící do Anglie ze seznamu červených zemí s novými variantami koronaviru, a to i pokud rizikovou zemí jen tranzitovali v posledních 10 dnech, budou do země vpuštěni pouze, pokud jsou občany či rezidenty Británie. Od 15.2. tito cestující musí bez výjimky absolvovat 10 denní karanténu ve vládou určených hotelech. Bude zajištěna doprava takových osob z letišť na místo izolace. Pobyt je možné rezervovat zde, účtován je poplatek 1750 GBP (který obsahuje i výše uvedené testy ve 2. a 8. dni karantény). Pokud test ze 2. dne vyjde pozitivní, cestující bude nucen prodloužit karanténu o další 2 dny s náklady 304 GBP. V případě pozitivního testu 8. den, cestující zůstane v karanténě dalších 8 dní s náklady 1216 GBP.

Cestující z méně rizikových zemí si mohou v Anglii zkrátit 10 denní karanténu tím, že 5. den po příletu absolvují za příplatek další komerční test v rámci schématu Test to Release – pokud je negativní, mohou karanténu ukončit, nadále však mají povinnost absolvovat i OBA testy z cestovního balíčku 2. a 8. den po příletu (smyslem testu 2. den po příletu je identifikace případné zahraniční mutace koronaviru, smyslem testu 8. den vyloučení šíření nákazy v UK).

Tranzit via UK je možný i na kratší dobu, než je délka karantény za předpokladu, že cestující cestuje výhradně z místa vstupu do země přímo na místo izolace a následně stejně přímo na letiště/místo odjezdu ze země. Balíček obou testů je nutné objednat i v případě plánovaného tranzitního pobytu kratšího než 10 dnů. 

Cestující, kteří poruší pravidla karantény nebo ve formuláři uvedou nepřesné či lživé informace, mohou být pokutováni až do výše 10 tis. liber a hrozí jim až 10 let vězení.

Pokud jde o Skotsko, od 17. 5.  nastala další fáze rozvolnění a za podobných podmínek jako v Anglii bylo obnoveno mezinárodní cestování řídící se systémem semaforu zemí. Podrobnosti na webu skotské vlády. .

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.

Od 8. 3. je při vycestování z Velké Británie povinné vyplnit formulář Declaration to Travel odůvodňující nezbytnost cesty. Bez formuláře hrozí na hranici pokuta 200 liber a až 6400 při opakovaném porušení. Dopravci budou kontrolovat vyplněné formuláře před nástupem na dopravní prostředek (při check-inu, nebo u odletové brány). 

Od 6. 4. musí dopravci přijíždějící do Anglie ze zahraničí absolvovat test, pokud v zemi zůstanou déle než 2 dny. První test je povinné absolvovat během prvních 2 dnů, poté další test každé 3 dny. Opatření platí pro řidiče a posádky těžkých nákladních vozidel a řidiče dodávek a jiných lehkých nákladních vozidel, včetně přepravců se sídlem v UK. Pokud se dopravce neprokáže negativním testem, může dostat pokutu 2 tis. GBP. Více informací na webu vlády.

Řidiči (vč. profesionálních řidičů) musejí mít pro vstup na některých států EU negativní test. Seznam testovacích středisek v UK na webu velvyslanectví. Řidiči TIR jsou testováni zdarma.

Ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jiné adekvátní zakrytí obličeje. Doporučujeme také sledovat web britské vlády, dle vývoje situace mohou být operativně přijata nová opatření.

Od 20. dubna 2021 přestala pro nákladní automobily platit povinnost mít povolení The Kent access permit. 

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).


Otevřené hraniční přechody

V Anglii došlo od 17. 5. k rozvolněním opatření a obnovení mezinárodního cestování, postupně rozvolňuje i Skotsko, Wales a Severní Irsko, více na Coronavirus (COVID-19): guidance and support – GOV.UK (www.gov.uk).

Pravidla karantény a testů se bude řídit dle systému semafor zemí v závislosti na riziku. Seznamy zemí mají být revidován každé 3 týdny.

Zelený seznam (nutný test před cestou + PCR test 2. den po příjezdu do UK) bude ze začátku obsahovat jen 12 zemí:  Austrálie, Brunei, Faerské ostrovy, Falklandy, Gibraltar, Jižní Georgie a Jižní Sandwichové ostrovy, IslandIzrael, Nový Zéland, Portugalsko, Singapur, Sv. Helena, Tristan a Ascension.

Oranžový seznam (nutný test před + PCR test 2.+8. den po příjezdu ze země + domácí karanténa 10 dnů, nebo další PCR test 5. den): všechny země, které nejsou na zeleném či červeném seznamu, tedy aktuálně i ČR. Vláda aktuálně nedoporučuje cestování do těchto zemí.

Červený seznam (přicestovat z těchto zemí mohou jen Briti a jen z důležitých důvodů  + testy + hotelová karanténa 10 dnů za 1750 GBP): obsahuje přes 40 zemí.

Od 18. 1. 2021 platí povinnost prokázat se PŘED odjezdem/odletem do Anglie negativním testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Opatření se vztahuje na leteckou, lodní i železniční dopravu a platí pro všechny cestující s minimem výjimek. Uznávaným druhem testu jsou PCR test, antigenní (LF) a LAMP, ovšem testy musejí splňovat stanovené parametry účinnosti. Je povinností mít o takovém testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů, viz podrobnosti. Negativní test je zapotřebí prokázat přepravní společnosti již před odjezdem do UK. Cestujícím, kteří nebudou mít při přechodu UK hranic test k dispozici, hrozí pokuta ve výši nejméně 500 GBP.

Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (nejdříve 48 hod. před příjezdem do UK) a vztahují se na ně veškerá místní opatření. Bez ohledu na negativní před-odletový test po příjezdu do UK i nadále platí pro cestující povinná (domácí) karanténa v délce 10 dní.

Cestující do Anglie a Walesu ze oranžových a červených musejí od 15.2. absolvovat testy PCR ve 2. a 8. dni karantény, navíc k již požadovaným předletovým testům. Testy bude nutné rezervovat a zaplatit na vládním online portálu před zahájením cesty. Číslo testovacího balíčku následně cestující musejí PŘED CESTOU do UK vyplnit do výše uvedeného příletového kontaktního formulářePokud bude výsledek kteréhokoliv z obou testů pozitivní, budou cestující muset zůstat v karanténě dalších 10 dní. Cestující, kteří by test neabsolvovali, budou vystaveni pokutě 1 tis. liber a pokutě 2 tis. liber, pokud by vynechali druhý test.

Cestující přijíždějící do Anglie ze seznamu červených zemí s novými variantami koronaviru, a to i pokud rizikovou zemí jen tranzitovali v posledních 10 dnech, budou do země vpuštěni pouze pokud jsou občany či rezidenty Británie. Od 15.2. tito cestující musí bez výjimky absolvovat 10 denní karanténu ve vládou určených hotelech. Bude zajištěna doprava takových osob z letišť na místo izolace. Pobyt je možné rezervovat zde, účtován je poplatek 1750 GBP (který obsahuje i výše uvedené testy ve 2. a 8. dni karantény). Pokud test ze 2. dne vyjde pozitivní, cestující bude nucen prodloužit karanténu o další 2 dny s náklady 304 GBP. V případě pozitivního testu 8. den, cestující zůstane v karanténě dalších 8 dní s náklady 1216 GBP.

Cestující z méně rizikových zemí si mohou v Anglii zkrátit 10 denní karanténu tím, že 5. den po příletu absolvují za příplatek další komerční test v rámci schématu Test to Release – pokud je negativní, mohou karanténu ukončit, nadále však mají povinnost absolvovat i OBA testy z cestovního balíčku 2. a 8. den po příletu (smyslem testu 2. den po příletu je identifikace případné zahraniční mutace koronaviru, smyslem testu 8. den vyloučení šíření nákazy v UK).

Tranzit via UK je možný i na kratší dobu, než je délka karantény za předpokladu, že cestující cestuje výhradně z místa vstupu do země přímo na místo izolace a následně stejně přímo na letiště/místo odjezdu ze země. Balíček obou testů je nutné objednat i v případě plánovaného tranzitního pobytu kratšího než 10 dnů. 

Cestující, kteří poruší pravidla karantény nebo ve formuláři uvedou nepřesné či lživé informace, mohou být pokutováni až do výše 10 tis. liber a hrozí jim až 10 let vězení.

Pokud jde o Skotsko, Od 17. 5.  nastala další fáze rozvolnění a za podobných podmínek jako v Anglii bylo obnoveno mezinárodní cestování řídící se systémem semaforu zemí. Podrobnosti na webu skotské vlády. .

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.

Od 8. 3. je při vycestování z Velké Británie povinné vyplnit formulář Declaration to Travel odůvodňující nezbytnost cesty. Bez formuláře hrozí na hranici pokuta 200 liber a až 6400 při opakovaném porušení. Dopravci budou kontrolovat vyplněné formuláře před nástupem na dopravní prostředek (při check-inu, nebo u odletové brány). 

Od 6. 4. musí dopravci přijíždějící do Anglie ze zahraničí absolvovat test, pokud v zemi zůstanou déle než 2 dny. První test je povinné absolvovat během prvních 2 dnů, poté další test každé 3 dny. Opatření platí pro řidiče a posádky těžkých nákladních vozidel a řidiče dodávek a jiných lehkých nákladních vozidel, včetně přepravců se sídlem v UK. Pokud se dopravce neprokáže negativním testem, může dostat pokutu 2 tis. GBP. Více informací na webu vlády.

Řidiči (vč. profesionálních řidičů) musejí mít pro vstup na některých států EU negativní test. Seznam testovacích středisek v UK na webu velvyslanectví. Řidiči TIR jsou testováni zdarma.

Ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jiné adekvátní zakrytí obličeje. Doporučujeme také sledovat web britské vlády, dle vývoje situace mohou být operativně přijata nová opatření.

Od 20. dubna 2021 přestala pro nákladní automobily platit povinnost mít povolení The Kent access permit. 

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).


Hygienická opatření při přepravě zboží

V Anglii došlo od 17. 5. k rozvolněním opatření a obnovení mezinárodního cestování, postupně rozvolňuje i Skotsko, Wales a Severní Irsko, více na Coronavirus (COVID-19): guidance and support – GOV.UK (www.gov.uk).

Pravidla karantény a testů se bude řídit dle systému semaforu zemí v závislosti na riziku. Seznamy zemí mají být revidován každé 3 týdny.

Pokud jde o Skotsko, Od 17. 5.  nastala další fáze rozvolnění a za podobných podmínek jako v Anglii bylo obnoveno mezinárodní cestování řídící se systémem semaforu zemí. Podrobnosti na webu skotské vlády. .

V rámci zavedené karantény platí seznam výjimek pro klíčové pracovníky. Je také nutné mít dopis od zaměstnavatele, který obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje na zaměstnavatele, kontaktní údaje organizace, pro kterou bude činnost vykonávána + popis vykonávané činnosti. Dokumenty mají  sloužit i jako potvrzení v případě kontroly.

Od 6. 4. musí dopravci přijíždějící do Anglie ze zahraničí absolvovat test, pokud v zemi zůstanou déle než 2 dny. První test je povinné absolvovat během prvních 2 dnů, poté další test každé 3 dny. Opatření platí pro řidiče a posádky těžkých nákladních vozidel a řidiče dodávek a jiných lehkých nákladních vozidel, včetně přepravců se sídlem v UK. Pokud se dopravce neprokáže negativním testem, může dostat pokutu 2 tis. GBP. Více informací na webu vlády.

Řidiči (vč. profesionálních řidičů) musejí mít pro vstup na některých států EU negativní test. Seznam testovacích středisek v UK na webu velvyslanectví. Řidiči TIR jsou testováni zdarma.

Ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorech je povinné nosit roušku či jiné adekvátní zakrytí obličeje. Doporučujeme také sledovat web britské vlády, dle vývoje situace mohou být operativně přijata nová opatření.

Od 20. dubna 2021 přestala pro nákladní automobily platit povinnost mít povolení The Kent access permit. 

Detailní pravidla pro překročení britských hranic jsou dostupná ZDE (v čj na stránkách ZÚ Londýn).

Od 1. 1. 2021 je zakázán dovoz potravin živočišného původu z UK do EU bez potřebných certifikátů, týká se to i potravin pro osobní spotřebu.

Britská vláda vydala doporučení pro řidiče kamionů, zaměstnavatele a další pracovníky v mezinárodní dopravě. Doporučuje se především dodržování minimálně 2 metrových rozestupů, nošení roušek pouze v místech, kde nelze rozestupy dodržet, zvýšení frekvence mytí rukou a čištění povrchů,  snížení počtu lidí, s nimiž je každý člověk v kontaktu prostřednictvím ustavení pevných týmů pracovníků, vozidla by neměla být sdílena a měla by být dobře větrána, atd.  


Plán ekonomické podpory

Dne 25. března 2020 byl schválen nový zákon (tzv. „Covid Bill“), pro flexibilní finanční podporu 

Celkové náklady na pomoc ekonomice s následky pandemie se v dvouletém období 2020 až 2022 vyšplhají až na 407 mld GBP, státní programy na podporu zaměstnanosti a investic v dalších dvou letech budou stát 65 mld GBP.  

Dne 3. 3. 2021 představil britský ministr finance Rishi Sunak rozpočet na příští finanční rok (2021–22). Rozpočet se nese v duchu podpory ekonomiky zasažené pandemií covid-19 a souvisejícími opatřeními, obsahuje největší snížení či odpuštění daní od 2. světové války. Byla prodloužena většina podpůrných programů, případně byly nahrazeny programy novými – UK čeká v průběhu jara postupné rozvolňování opatření a znovuotevírání ekonomiky, s čímž souvisí i určitá změna podpory.

Více informací o aktuálních vládních programech na podporu ekonomiky a jednotlivých sektorů na webu velvyslanectví v Londýně


Perspektivní sektory

ICT: Již v akutní fázi pandemie byla jasně zřejmá zvýšená poptávka po digitálních a on-line řešeních umožňujících zajistit služby při zachování fyzických rozestupů, ale i např. distanční fungování pracovních týmů (homeoffice). A tento trend bude pokračovat. On-line nakupování je v Británii dlouhodobě oblíbené (více než polovina spotřebitelů pravidelně nakupuje na internetu, již před pandemií probíhalo 18% všech nákupů on-line, i ve skupině nad 65 let má více než polovina osob s on-line nakupováním zkušenosti) a v době krize dramaticky narostlo. Poptávka bude vzrůstat jak po samotné on-line nabídce výrobků a služeb, tak po platformách a řešeních pro e-commerce, herní průmysl, rozšířenou a virtuální realitu, digitální marketing a edtech, tak po fyzické infrastruktuře pro internetové připojení (vládní plán do 2025 zajistit giga-bitové širokopásmové připojení kabelem pro 30 mil domácností).  

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: V reakci na pandemii Covid-19 v roce 2020 vláda v letním prohlášení o rozpočtu přidělila počátečních 31,9 mld. GBP na zdravotní služby NHS, včetně financování ochranných prostředků pro zaměstnance, rozvoje programu testování Test and Trace, a rozšířeného využívání kapacity privátního sektoru. Později v červenci 2020 bylo rovněž oznámeno další 1,5 mld. GBP kapitálového financování na upgrade majetku NHS a další 3 mld. GBP financování na pomoc NHS připravit se na zimní nápor a druhou vlnu viru. V rámci plánu státních výdajů z 25. 11. získá NHS v letech 2021-22 navýšení o 6,3 miliardy GBP ve srovnání s obdobím 2020-1, jakož i financování investic do nového diagnostického vybavení, podpory školení pracovníků NHS, rekonstrukce a údržby infrastruktury a oblasti duševního zdraví. Jedná se o dodatečnou investici ke dříve oznámeným 3 mld. GBP na řešení odložených operací a péče. Vláda dále potvrdila 4,2 mld. GBP na provozní investice NHS v příštím roce s cílem umožnit nemocnicím rekonstrukci a údržbu jejich infrastruktury a 325 milionů GBP nových investic do diagnostických zařízení NHS za účelem zlepšení klinických výsledků.

Stavebnictví a infrastruktura: Vzrůstá poptávka po řešeních podporující fyzické rozestupy ve veřejných prostorách, dopravních prostředcích, ale i pracovištích či restaurací atd. Vláda přislíbila balíček 2 mld. GBP na podporu cyklistiky a chůze. Vláda připravuje „národní cyklistický plán“, který stanoví, jak do roku 2025 zdvojnásobit cyklistiku a zvýšit chůzi. Bude spuštěn pilotní provoz schématu e-skútrů k pronajmutí ve městech. Vláda alokuje 10 mil. GBP na dobíjecí stanice pro el. automobily.  Pokračovat budou také největší infrastrukturní projekty, od kterých si vláda slibuje pomoc při znovunastartování ekonomiky – v průběhu krize vláda rozhodla o pokračování příprav a zahájení výstavby dlouho chystané vysokorychlostní železnice na sever Anglie – tzv. projekt HS2. V příštím roce bude investováno téměř 19 mld. GBP do dopravy, včetně 1,7 mld. GBP na údržbu a modernizaci místních silnic. Vláda také potvrdila víceleté investice za více než 58 mld. GBP na výstavbu silnic a železnic po celé zemi. Nový fond ve výši 3,5 mld. GBP byl alokován na opravu nebezpečného opláštění výškových budov v Anglii. Cílem nové dopravní strategie v hodnotě 3 mld. liber vytvoření stovek km nových pruhů pro autobusy a optimalizaci  jízdného a počtu spojů. Vláda vynaloží více než 1 mld. GBP na pomoc školám, nemocnicím a průmyslu při snižování emisí skleníkových plynů a podpoře růstu nových nízkouhlíkových technologií.

Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně.

Energetika: Ochrana klimatu a dekarbonizace ekonomiky budou klíčovým aspektem hospodářské obnovy – platí cíl dosáhnout nulových emisí CO2 z britské ekonomiky jako celku do roku 2050. Do roku 2025 musejí ukončit provoz všechny hnědouhelné elektrárny a ze stávajících jaderných bloků má do roku 2030 ukončit provoz 7 a zůstat funkční jen jedna jaderná elektrárna. Do roku 2030 tak bude potřeba nalézt nové zdroje pro čtvrtinu britské energie, přičemž hlavní roli budou hrát jádro a obnovitelné zdroje. Pokračuje výstavba jaderného zdroje Hinkley Point C, a plánovány jsou další dva jaderné bloky, převážně v čínsko-francouzské režii (Sizewell B, Bradwell). Stále důležitější roli budou mít obnovitelné zdroje (především z off-shore větrných farem), ukládání energie (bateriová úložiště, přečerpávací elektrárny), úspory energie (zateplování staveb), elektromobilita a chytrá energetická řešení.  Vláda vyjádřila podporu záměru 2 mld. GBP investice do vývoje nové generace 16 mini modulárních nukleárních reaktorů do roku 2050, který vede konsorcium vedené firmou Rolls-Royce, Laing O’Rourke a Atkins. Podle ministerstva pru obchod, energetiku a průmyslovou strategii bude hrát jádro klíčovou roli v budoucím britském energetickém mixu a přechodu ekonomiky  na nízkouhlíkovou. Británie by se měla stát lídrem v oblasti zelené energie a větrných elektráren, které mají generovat až 40GW do 2030. V rámci programu „Build Back Greener“ by měla mít každá domácnost dodávky levné energie z větrných eletráren. Vláda investuje 160 mil. GBP do výroby nové generace turbín, včetně plovoucích větrných mlýnů schopných dodávat 1 GW energie do roku 2030, což je více než 15-násobek objemu současných plovoucích zařízení na moři po celém světě. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně. Premiér Johnson představil 17. 11. vládní plán zelené průmyslové revoluce, který má pomoci k zotavení ekonomiky UK a dosáhnout uhlíkové neutrality země do roku 2050. Desetibodový plán má dále za ambici vytvoření 250 tis. pracovních míst. Náklady programu byly vyčísleny na 12 mld. GBP. Vládní materiál Energy White Paper, který stanovuje britskou energetickou strategii a hlavní investice do snižování emisí uhlíku z energetického systému do roku 2050. Vláda také obnovila rozhovory s EDF o plánu na vybudování 20 mld. GBP jaderného reaktoru Sizewell C v Suffolku. 

Sektor volného času (krátkodobě): V souvislosti s omezení pohybu a cestování je zvýšená poptávka po domácím (kancelářský a zahradní nábytek, grily) a sportovním vybavení (jízdní kola, elektrokola, domácí posilovny a sportovní pomůcky), sportovním a volnočasovém oblečení, produktech pro kutily či výrobcích pro rekreaci a lokální turistiku.

Více na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně.

České firmy také mají možnost v Británii využít dotovaných služeb PROPEA.


Ekonomická predikce

Británie je na cestě k nejsilnějšímu růstu od druhé světové války. Bank of England v rámci své nejnovější predikce ze 6. 5. zvýšila svůj odhad růstu HDP Spojeného království v roce 2021 na 7,25%, oproti předchozí únorové prognóze 5%, s ohledem na vakcinační program a boom poptávky po částečném rozvolnění opatření. BoE očekává menší kontrakci v 1. čtvrtletí 2021 a návrat k přepandemické úrovni ekonomiky do konce roku. Poptávku podpoří také domácnosti. Inflace na konci roku 2021 dočasně vzroste nad 2%, což bude z velké části ovlivněno cenami energie a rostoucími náklady na suroviny, poté se ve střednědobém výhledu vrátí přibližně na 2%. Díky prodloužení furlough programu banka predikuje vrchol nezaměstnanosti na 5,5% namísto původních 7,75%. Web zastupitelského úřadu v Londýně 

 Web zastupitelského úřadu v Londýně 


Web zastupitelského úřadu v Londýně

Díky našim firmám o nás ví celý svět