Cirkulární ekonomika v Ghaně: šance pro firmy z EU 

Nadějí pro Ghanu v jejím úsilí o ekologičtější tvář může být takzvaná cirkulární ekonomika. Oběhové hospodářství zároveň nabízí příležitosti pro firmy, které se zabývají zpracováním plastů, stavebními materiály, odpadovými technologiemi nebo třeba udržitelným zemědělstvím.

Oběhové hospodářství by mělo mimo jiné napomoci v nakládání s odpady. Foto: Shutterstock

Vyplývá to z akce, kterou v Akkře uspořádala delegace Evropské unie v Ghaně ve spolupráci s tamním ministerstvem financí a resortem životního prostředí, vědy, technologií a inovací.

Seminář, v rámci nějž se debatovalo v pracovních skupinách, poukázal na význam přechodu k regenerativnímu zemědělství. Aby k němu mohlo dojít, měla by být zemědělcům poskytnuta finanční podpora a školení. Pracovní skupina pro elektroniku zdůraznila nedostatek dialogu a koordinace mezi zúčastněnými stranami a absenci jasných pokynů pro nakládání s elektronickým odpadem. Navrhla zavést vzdělávací programy o elektronickém odpadu a investovat do ekologičtějších strojů. Pracovní skupina pro plasty se zabývala tématy vzdělávání a osvěty, výzkumu a vývoje a politiky a regulace. Vyzdvihla nedostatečné povědomí o oběhu plastů a navrhla, aby se touto otázkou zabývalo více mladých lidí. Skupina pro stavebnictví a infrastrukturu vyzvala k posunu směrem k udržitelnějším stavebním materiálům, jako jsou kokosové dřevo, korek a bambus. Navrhla zavedení cirkulární stavební politiky, která by tomuto odvětví poskytla jasný rámec. Pracovní skupina pro politiku zdůraznila potřebu zlepšit a posílit vládní regulaci a zajistit řádné provádění politik, které podporují oběhové hospodářství.

V rámci své „zelené politiky“ Ghana investuje (či plánuje investice) do obnovitelných zdrojů energie, solárních panelů, větrných elektráren nebo do čističek odpadních vod, spaloven odpadu s výrobou energie, do nových udržitelných technologií v oblasti zemědělství a dalších. Uvažuje se také o zavádění principů chytrých měst, zejména Akkry, proto již teď je vhodná doba zabývat se příležitostmi v oblasti zeleného růstu, cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.

Podpora „zeleného“ růstu

Oběhová ekonomika může pomoci Ghaně v jejím úsilí o zelený růst. Mohlo by to otevřít příležitosti pro tvorbu pracovních míst, investice a inovace a zároveň začlenit neformální sektor do hlavního proudu ekonomiky. Oběhová ekonomika by navíc mohla zvýšit vyhlídky Ghany na splnění významných globálních závazků, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje OSN a Pařížská dohody o změně klimatu. Zaměření na oběhovou ekonomiku může povzbudit dodatečnou rozvojovou pomoc, zejména s ohledem například na nedávno deklarovaný záměr Světové banky spojit finanční podporu s opatřeními jednotlivých zemí v oblasti změny klimatu.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět