ČÍNSKÁ PROVINCIE GUIZHOU SE STALA ATRAKTIVNÍM CENTREM PRO BIG DATA

Od roku 2015 se provincie Guizhou stala díky výstavě Big Data také centrem pro big data v Číně. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí v provincii a v roce 2019 se jí účastnily i české firmy. Pandemie se však na rozvoji dalšího podnikání v provincii podepsala negativně. Podaří se obchod znovu nastartovat?

Cesta na čínský trh vede například i přes provincii Guizhou. Na snímku hlavní město provincie Guiyang. Foto: Shutterstock

Provincie Guizhou, spadající do konzulárního obvodu Generálního konzulátu ČR v Chengdu, je ve srovnání s provincií Sečuán a municipalitou Chongqing ekonomickou popelkou. Hrubý domácí produkt Sečuánu dosáhl v roce 2020 téměř 4900 miliard jüanů, zatímco HDP Guizhou atakoval hranici 1800 miliard jüanů. Na druhou stranu se však jednalo o druhý nejvyšší meziroční růst HDP v Číně. Guizhou je tak popelkou pouze zdánlivou, neboť ekonomický vývoj provincie má svou velkou dynamiku a v uplynulých deseti letech zaznamenala provincie velký rozmach.

DESETILETÍ DYNAMICKÉHO RŮSTU

HDP vzrostl mezi léty 2011 a 2020 zhruba třikrát a domácí spotřeba dokonce čtyřikrát. Zajímavým ukazatelem změn v provincii v uplynulém desetiletí je proměna poměru obyvatelstva sídlícího na venkově a ve městech. V roce 2011 žilo ve městech asi 12 milionů obyvatel z celkových 35 milionů, zatímco v roce 2020 to už bylo téměř 18 milionů z celkových 36 milionů – tedy zhruba polovina. Tento ukazatel názorně ilustruje jednak aktuální demografické trendy v provincii, jednak i tempo městské výstavby, a tedy i prosperitu stavebního průmyslu.

Od roku 2015 se provincie stala díky výstavě Big Data také centrem pro big data v Číně. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí v provincii Guizhou. Výstava je zaměřená na zpracování velkých objemů dat a jejich využití v praxi (sítě, kybernetická bezpečnost, správa velkých datových celků atd.). V roce 2019 zanechala na výstavě stopu i Česká republika, jejíž účast zorganizovala firma Central European and China Technology and Trade Institute (CECTT) za podpory Generálního konzulátu ČR v Chengdu v počtu šestnácti firem z ČR. Český stánek na výstavě zaujímal plochu 165 m2 a poutal zaslouženou pozornost jak návštěvníků, tak i představitelů města.

JINÁ CESTA NA ČÍNSKÝ TRH

Právě příklad firmy CECTT, která po podpisu Rámcové dohody o strategické spolupráci s Guiyang Free Trade Zone a Guiyang Returned Overseas Chinese Federation v roce 2019 měla v úmyslu otevřít v Guiyangu kancelář, ukazuje cestu, jako pronikat na čínský trh i jinde než v obvyklých čínských obchodních centrech. Dohoda je obecně zaměřena na rozvoj oboustranně výhodného obchodování s cílem vytvořit v guiyangské zóně volného obchodu vhodné podmínky pro dovoz, vystavování a prodej českého zboží. Dohoda mimo jiné garantuje společnosti CECTT 5000 m2 plochy v celním skladu a 1000 m2 výstavní plochy v obchodním centru.

Jak na veškerém obchodování, tak i na tomto projektu se podepsala pandemie covid-19. Výše uvedené záměry zakotvené v dohodě se doposud nepodařilo naplnit a projekt byl během roku 2020 a částečně v roce 2021 pozastaven. Generální konzulát v Chengdu využil letošní výstavy Big Data k návštěvě Free Trade Zone v Guiyangu a k oživení kontaktů mezi zúčastněnými stranami, přičemž se podařilo zajistit osobní setkání představitelů všech tří stran. Předseda představenstva CECTT Ondřej Mrklas po jednání vyjádřil naději na další pokračování projektu: „Věřme, že s přibývajícím proočkováním obyvatelstva dojde k postupnému uvolňování restrikcí v dopravě a projekt se konečně bude moci rozvinout v roce 2022 v plné síle a šíři.“

Je dobře, že se firmy z ČR snaží pronikat i do jiných provincií než těch tradičních, kde je již trh značně nasycen.

Roman Musil, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Chengdu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět