ČÍNSKÁ POLITIKA NULOVÉ TOLERANCE VŮČI COVIDU ZASÁHLA EKONOMIKU ŠANGHAJE

Čínská politika nulové tolerance vůči covidu se negativně projevila také na ekonomice největšího města Šanghaj. Ukázala to nedávno zveřejněná data, agregovaná ze celé první pololetí. Ekonomika města se během dubna a května v podstatě zastavila a hrubý domácí produkt čínské hospodářské metropole se ve druhém čtvrtletí propadl o 13,7 %.

Ulice Šanghaje zůstávaly v minulých měsících často téměř prázdné. Foto: Shutterstock

Šanghaj se tak ve srovnání HDP s ostatními regiony umístila až na 13. místě. Po ukončení uzávěry došlo k obnovení ekonomické aktivity a růstu, stále však panuje značná nejistota způsobená pokračující politikou nulové tolerance.

Průmyslová produkce s přidanou hodnotou firem nad určitou velikost ve městě Šanghaj v 1. pololetí roku meziročně klesla o 11,3 %. Obrat zahraničního obchodu Šanghaje se ve druhém čtvrtletí snížil o 0,6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zatímco v červnu došlo k nárůstu o 9,6 %. Finanční, informační a další služby si udržely poměrně svižné tempo růstu. Naopak nejvíce zasažený velkoobchod a maloobchod zaznamenaly pokles o 12,5 %.

ČESKÉ FIRMY BY MĚLY BÝT OPATRNÉ

Místní čínské vlády usilují o podporu ekonomiky, tato snaha ale naráží kromě politiky nulové tolerance i na další potíže (více informací níže). Přehodnocení strategie na druhé pololetí by měly provést také firmy, včetně českých, které na čínském trhu působí. Je třeba být alespoň v určité míře připraven na místní uzávěry vedoucí k narušení dodavatelských řetězů, či k omezení pohybu pracovníků.

Pro zahraniční firmy bude zároveň těžší udržet současné a přilákat nové zahraniční pracovníky. Sporadické uzávěry vedou mimo jiné i ke snižování platů, zastavení nabírání nových pracovníků, či k propouštění, což se dále negativně projevuje na spotřebě. Právě ochablá spotřeba zůstane i ve druhém pololetí velkou výzvou.

SNAHA O EKONOMICKÉ OŽIVENÍ

Ve snaze podpořit růst ekonomiky vydaly místní vlády již v průběhu května řadu podpůrných opatření. Vláda města Šanghaj dále přijala akční plán, v jehož rámci například podpořila velké komerční podniky, e-commerce platformy a další podniky, aby různými způsoby vydávaly kupony s cílem podpořit spotřebu. Šanghajští činitelé také poukázali na potřebu optimalizovat plány a aktivity takzvaných „shopping festivals“, kterých se v průběhu roku koná již více než tucet. Vláda současně slíbila přiměřenou finanční podporu podnikům s inovativními formáty, modely a kreativní činností, které významně přispějí k růstu spotřebitelského trhu.

Za účelem podpory obnovy podniků zahraničního obchodu navrhl Stálý výbor Státní rady na začátku června prostudovat postupně snižování nebo osvobození příslušných přístavních poplatků. Řada přístavů v oblasti delty řeky Yangtze, včetně přístavu Ningbo, pak nedávno vydala oznámení o částečném snížení poplatků a osvobození od daně.

POTÍŽE NEKONČÍ

Jakákoliv opatření směřující k podpoře růstu čínské ekonomiky jsou nicméně permanentně omezována politikou nulové tolerance a stále častější frekvencí lokálních uzávěr a restrikcí souvisejících s výskytem nových, nakažlivějších variant covidu-19. Ve druhé polovině roku lze také očekávat posílení externích tlaků souvisejících s vývojem světové ekonomiky a další snížení zahraniční poptávky po čínských exportech, přičemž město Šanghaj a okolní provincie vytváří téměř 40 % čínského exportu.

Zapomínat nesmíme ani na hluboké problémy čínského realitního trhu. Ekonomika města Šanghaj a okolních provincií se od června sice pomalu vzpamatovává, ale ve druhém pololetí má před sebou mnoho výzev, které zcela jistě povedou k přehodnocení dříve stanovených ekonomických cílů.

Lukáš Svatek, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Šanghaji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět