ČÍNA ROZŠIŘUJE KATALOG PODPOROVANÝCH SEKTORŮ A INVESTIC

Zahraniční investoři získají v Číně pobídky v dalších sektorech ekonomiky. Nový čínský Katalog průmyslových odvětví pro podporu zahraničních investic pro rok 2021 obsahuje celkem 1 235 položek – tedy o 127 více oproti předchozí verzi. 65 nových položek zahrnuje národní seznam a 62 nových položek regionální seznam.

Více investorů by měla nalákat také zóna volného obchodu Hainan. Foto: Shutterstock

Katalog, který se skládá ze dvou částí, vešel v platnost na konci ledna. Národní katalog je platný po celé zemi, regionální katalog zahrnuje regiony střední, západní a severovýchodní Číny.

PODPORA POKROČILÉ VÝROBY

Nově provedené revize mají přilákat zahraniční investice do tří hlavních oblastí: pokročilý zpracovatelský průmysl, odvětví služeb zaměřených na výrobu a regionální vyspělá průmyslová odvětví. Katalog tak vybízí zahraniční investory, aby se zapojili do vyspělé výroby s cílem zvýšit odolnost čínských průmyslových a dodavatelských řetězců v nejistém mezinárodním prostředí.

Jedná se například o podporu výroby produktů jako balicí a testovací zařízení s integrovanými obvody, zařízení pro laserovou projekci, televize s vysokým rozlišením (UHD TV), pomocné lékařské vybavení s umělou inteligencí nebo klíčové nové materiály typu speciálních skleněných a vysoce výkonných vláken.

V odvětví služeb jsou zahraniční investice vítány v sektorech orientujících se na výrobu se zaměřením na zvyšování kvality moderních služeb a integrovaný rozvoj výroby. Jedná se například o telekomunikační technologie 5G, technologie blockchain, design zařízení na čištění odpadních vod atd.

SNAHA ZMENŠIT ROZDÍLY MEZI REGIONY

Aby se zmenšil rozdíl mezi nejbohatšími pobřežními regiony na východě Číny a méně rozvinutými regiony na západě, uvádí regionální katalog seznam průmyslových odvětví, která vyžadují zahraniční know-how a investice.

Například provincie Heilongjiang a Yunnan poptávají investice v oblasti zpracování zemědělských produktů a rozvoje cestovního ruchu; Henan, Shaanxi a Guangxi investice do lékařského vybavení, výrobků pro prevenci a ochranu proti epidemii nebo výroby aktivních farmaceutických přísad (API); Hubei, Sichuan a Chongqing zase investice do polovodičových materiálů a průmyslové keramiky; a Anhui a Shanxi uvítají zahraniční investice do vzniku odborných škol.

Katalog pro Hainan, kde se celý ostrov přetváří v přístav volného obchodu, nyní obsahuje až 50 podporovaných investičních položek. Mezi ty nově přidané patří investice v oblasti obchodu, přepravy, financí a cestovního ruchu. Patří sem také výroba a design jachet, finanční leasingové služby, výzkum a vývoj či design a výroba dílů pro nová energetická vozidla (NEV).

OSVOBOZENÍ OD CLA I SNÍŽENÁ DAŇ

Investiční pobídky, které Čína v podporovaných průmyslových odvětvích zahraničním investorům nabízí, zahrnují: osvobození od cla na dovážené zařízení, přístup k preferenčním cenám pozemků a volnější regulaci při využívání půdy či sníženou daň z příjmu právnických osob.

Čína se snaží o postupné otevírání se světu a zlepšování přístupu zahraničních investorů na svůj trh. V loňském roce se tak například zavázala k významnému zkrácení negativního seznamu zahraničních investic, vypracování negativního seznamu pro přeshraniční obchod se službami, poskytnutí větší autonomie při realizaci reformy otevírání se světu v rámci zvláštních ekonomických zón, otevření nových pilotních zón volného obchodu ve střední a západní části Číny a podpoře příznivého tržního prostředí, kde je s čínskými i zahraničními společnostmi zacházeno rovnocenně.

Do budoucna lze očekávat, že ruku v ruce se zdokonalováním čínské průmyslové produkce budou upřednostňovány zahraniční investice v odvětvích, jež úzce souvisejí s vyspělou výrobou, vyspělými a novými technologiemi, ukládáním energie a ochranou životního prostředí, kde Čína stále potřebuje zahraniční investice a know-how.

Barbora Mbuyi Kocourková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Pekingu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět