CHYTRÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ Z ČESKA ZAUJALA V JORDÁNSKU

Jordánsko má stejně jako Česká republika zcela minimální vlastní zdroje zemního plynu a ropy. Rozvoj obnovitelných zdrojů je tak pro arabskou zemi důležitou součástí debaty o zvyšování vlastní energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Příležitosti na tamním trhu se rýsují i pro české firmy, které se na konci května představily v Ammánu díky semináři „Chytrá česká řešení v energetice“ na nejvýznamnějším oborovém jordánském veletrhu  SONEX/JIMEX.

Ilustrační foto: Shutterstock

Jak vyplynulo z jednání během veletrhu, nejdůležitější pro úspěch na jordánském trhu je komplexnost řešení, včetně důrazu na energetickou účinnost a co nejefektivněji nastavený mix obnovitelných i tradičních zdrojů. Chytrá energetická řešení jsou pro Jordánsko i Česko logickou a dlouhodobou cestou k prosazování těchto priorit.

Seminář se uskutečnil jako jeden z projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED. Hlavním cílem bylo představit ČR nejen jako atraktivního a perspektivního partnera s inovativními nápady, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a energeticky efektivních řešení, ale i jako zemi, jejíž prioritou je propojení vědy a výzkumu s průmyslovou výrobou. Akce se zúčastnily české firmy Solarity, Elektrotechnika, a také Petr Wolf, vedoucí výzkumného týmu pro fotovoltaické systémy Univerzitního centra energeticky efektivních budov na ČVUT.

VÝROBA VODY ZE VZDUCHU

Petr Wolf v rámci semináře prezentoval jordánskému publiku autonomní jednotku na výrobu pitné vody ze vzduchu v pouštním prostředí známou pod zkratkou S. A. W. E. R (Solar Air Water Earth Resource), která získala cenu za nejlepší inovaci na EXPO 2020. Jako spoluautor projektu S.A.W.E.R, v rámci něhož řešil především jeho energetickou nezávislost díky využití solární energie, zodpovídal řadu otázek podnikatelů i kolegů z akademické sféry. V této souvislosti přítomné velmi zaujala informace, že náklady na provoz jednotky S.A.W.E.R jsou v podstatě minimální, kromě běžné údržby je nutné jen dle potřeby měnit filtry a dodávat příslušné minerály, pokud má být voda dostatečně kvalitní pro pití.

Petr Wolf představil detailně i další projekt svého týmu, „NCK CAMEB Omice“, inteligentní systém prediktivního řízení rodinného domu využívající fotovoltaiku, baterie i elektromobilitu. Tento systém řídí vytápění a chlazení v návaznosti na aktuální předpověď počasí a ceny energií. 

Foto: Velvyslanectví ČR v Ammánu

VÝKLADNÍ SKŘÍŇ – FIRMA SOLARITY

Výkladní skříní úspěšné implementaci českých řešení v oblasti solární energetiky v Jordánsku a okolním regionu je firma Solarity. Na semináři proto vystoupil i její regionální manažer Mu’ayyad Almomani, za přítomnosti generálního ředitele Solarity Michala Adriána. Solarity si na jordánském trhu získala stabilní pozici nejen díky své nabídce individuálních řešení na míru včetně rodinných domů, ale i komplexní nabídce souvisejících služeb, od instalace po finanční i odborné partnerství. Solarity je také  příkladem zahraniční firmy, která využívá Jordánsko jako bezpečné zázemí pro své aktivity v bezpečnostně složitém regionu. Stánek Solarity na veletrhu budil zaslouženou pozornost svou profesionální prezentací, za přítomnosti českého velvyslance v Jordánsku ho navštívil i jordánský ministr veřejných prací a bydlení Yahya Kisbi.

NOVÉ KONTAKTY NEJEN V JORDÁNSKU

Kromě prvního představení České republiky na veletrhu SONEX/JIMEX bylo cílem celé mise umožnit navázaní nových perspektivních kontaktů. Akce se zúčastnili podnikatelé z Jordánska i Iráku a také zástupci akademické i státní sféry, především místního Ministerstva energetiky a minerálních zdrojů a členové parlamentu.  Seminář doprovázely individuální B2B schůzky a také proběhla jednání o možné spolupráci v akademické sféře.  Možnosti pohovořit s odborníkem Univerzitního centra pro energeticky efektivní budov na ČVUT využili i jordánští podnikatelé zajímající se o možnosti v oblasti tepelné izolace budov.

Zástupce firmy Elektrotechnika Libor Novák během akce mimo jiné splnil cíl obnovit pandemií zpřetrhané  vztahy  s místními podnikateli, které se začaly rodit během projektu PROPED v roce 2019. Zároveň využil i přítomnosti Petra Wolfa jako jednoho z předních českých odborníků na fotovoltaiku ke konzultaci možností zapojení solárních řešení do společných plánů s potenciálním jordánským partnerem. „Účast firmy Elektrotechnika na této akci považuji za velmi užitečnou,“ zhodnotil PROPED Libor Novák a zdůraznil, že„ výrazně utvrdila náš zájem začít obchodovat s Jordánskem, umožnila nám blíže se seznámit s místním prostředím a především z hlediska našeho byznysu i s velmi zajímavými lidmi.“ Konkrétně k veletrhu SONEX/JIMEX řekl: „Osobně mě překvapil svou úrovní  i setkáními s perspektivními partnery nejen z Jordánska, ale i z širšího regionu. Na veletrh se určitě vrátím už příští rok a doufám, že mezitím úspěšně pokročí naše právě započatá jednání.“

Zuzana Benešová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Ammánu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět