CHOV, GENETIKA I VAKCÍNY. DRŮBEŽÁŘI Z BOSNY A HERCEGOVINY HLEDALI INSPIRACI V ČR

Pro české firmy existuje řada příležitostí v oblasti dodávek technologií pro chov drůbeže, genetiky či veterinárních vakcín. Vyplanulo to z červnové incomingové mise zástupců drůbežářských firem z Bosny a Hercegoviny do Česka.

Ilustrační foto Shutterstock

Delegace navštívila firmu Mach Drůbež v Litomyšli, která provozuje největší líhně jednodenních kuřat v České republice. Na farmách v jižních Čechách se seznámila s řešeními firmy Kovobel pro chovy nosnic i brojlerů. Účastníci si také prohlédli linku na výrobu pelet ze zemědělského odpadu od firmy ProPelety a biofiltr na čištění výstupního vzduchu z živočišné výroby instalovaný firmou Dekonta. Během B2B semináře na ministerstvu zemědělství se představil výrobce veterinárních přípravků Bioveta a dodavatelé genetického materiálu Dominant Genetika a Integra.

Drůbežáři z Bosny a Hercegoviny v červnu navštívili farmy v jižních Čechách. Foto: Velvyslanectví ČR v Sarajevu

Zaujmout může kvalita i cena

Drůbežářství patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví zemědělské výroby v Bosně a Hercegovině. Čeští výrobci zde mají možnost zaujmout kvalitou, cenou i svými zkušenostmi a stát se alternativou pro dodavatele technologií standardních mezinárodních značek. Příležitosti existují v oblasti dodávek vakcín, které se zatím užívají v menší míře než v Česku. Potenciál má rovněž recyklace zemědělského odpadu a výroba zemědělských pelet.

Bosna a Hercegovina je v regionálním měřítku významným vývozcem drůbežích produktů a hodnota vývozu v posledních letech rychle narůstá. V roce 2021 vyvezla země drůbeží produkty a maso v hodnotě 39 mil. eur, což oproti předchozímu roku představovalo nárůst o 18 %. Vedle nárůstu poptávky souvisí úspěchy ve vývozu také s otevřením trhu EU, na který může Bosna a Hercegovina vyvážet drůbeží maso od roku 2019. Zejména možnost opět vyvážet do Chorvatska dala místnímu drůbežářství nový impuls. V Bosně a Hercegovině sídlí několik velkých výrobců drůbežího masa a produktů z něj, kteří mají rozsáhlé dodavatelské sítě. Rozvíjí se také produkce konzumních vajec.

Ondřej Picka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Sarajevu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět