Chorvatsko spustilo velkou daňovou reformu. Dotkne se i českých firem

Změny v odpočtu daní, systému EET, ale i ve výpočtech důchodů nebo minimální mzdě. To jsou jen některé kroky, které v Chorvatsku vstoupily v platnost 1. ledna 2024. Změny, které se zásadním způsobem dotýkají podnikání v Chorvatsku a každodenního života všech vrstev obyvatelstva, platí také pro české firmy a podnikatele, kteří mají nebo zvažují svoje obchodní aktivity v Chorvatsku a zaměstnávají tamní občany.

Ilustrační foto Shutterstock

Změn doznalo celkem devět daňových zákonů: o daních z příjmů, místních daních, financování územních samosprávných celků, příspěvcích, o fiskalizaci hotovostních transakcí (EET), daních z příjmů právnických osob, DPH, o daňovém poradenství a zákon o správní spolupráci v oblasti daní.

V rámci těchto změn se zvýšila odpočitatelná sleva na poplatníka, zvýšila se naopak hranice pro uplatnění vyšší sazby daně z příjmu. U osob samostatně výdělečně činných se zvýšil měsíční základ pro uplatnění nižší sazby daně na částku 4 200 eur. Byla zrušena přirážka k dani z příjmu, kterou ze zákona uplatňovala města a obce a tvořila jejich příjem. Nově je tato možnost ponechána jednotlivým městům a obcím. V případě její neuplatnění dojde k výraznému propadu příjmů lokální samospráv

Zvýšil se roční limit nezdanitelných zaměstnavatelských benefitů, a také minimální mzda ze 700 eur na 840 eur. Zvýšila se minimální hodinová mzda u studentů a nezdanitelné odstupné při odchodu do důchodu. Zvýšila se i roční nezdanitelná částka, a to z 2 455,49 na 3 020 eur. Dobrovolné pojištění v rámci třetího penzijního pilíře je nově nezdanitelné až do výše 67 eur měsíčně, tedy celkem 804 eur ročně. Zvýšila se hranice nezdanitelných příjmů za práci přes školské a studentské spolky, vzrostla i nezdanitelná část stipendia, a to včetně sportovních stipendií a odměn za sportovní úspěchy.

Platy ve státní a veřejné sféře porostou   

Byl přijat nový právní rámec pro platy státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejném sektoru, který bude počátkem roku doplněn dvěma nařízeními tak, aby 240 tisíc zaměstnancům ve státní (ministerstva a orgány státní správy) a veřejné správě vzrostly platy za březen. V případě státních zaměstnanců (24 tisíc osob) by průměrné navýšení mělo činit 11 %.

Reforma zvýšila hranici pro placení daně ze zisku nižší sazbou 10 %. Osoby samostatně výdělečně činné se automaticky stávají povinnými plátci daně ze zisku, pokud v předchozím zdaňovacím období obdržely více než jeden milion eur. Vzrostla hranice pro registraci do registru plátců DPH.

Města a obce mohou samostatně rozhodovat o výši daňových sazeb – daně z příjmu z podnikání, samostatné výdělečné činnosti a vedlejších příjmů (v mezích stanovených zákonem). Jedná se o další opatření k posílení fiskální nezávislosti lokálních samosprávy

Spropitné v restauracích je možné uplatnit i přes kreditní karty. Zároveň bude nezdanitelná výše spropitného (v hotovosti i prostřednictvím karet) v roční výši 3 360 eur (částky spropitného nadto budou zdaněny jako vedlejší příjem sazbou 20 %). Daně z darů – existuje možnost darování na obecně prospěšné účely ve výši 2 % příjmu v porovnání s přechozím rokem. Celkově se výšila hodnota majetku, na který je uplatněn výpočet odpisů, a to na 650 eur.

V rámci zákonných a dalších změn v sociální a dalších oblastech vzrostla podpora pracovníků z důvodu jejich zdravotního postižení, při úmrtí v nejbližší rodině, dlouhodobé pracovní neschopnosti a podpora na dítě zesnulého pracovníka. Zvýšily se přídavky na začleňování (k invaliditě, na pomoc a péči, na děti a pro nezaměstnané).

Důchodová „minireforma“

V platnost vstoupila takzvaná „mini“ důchodová reforma v podobě změny čtyř zákonů s cílem posílit druhý a třetí pilíř a zvýšit výnos penzijních fondů a vytvořit předpoklad pro vyšší důchody pro budoucí důchodce. Byl dohodnut nový vzorec pro výpočet důchodů, zvyšuje se tzv. státní příspěvek pro seniory. Ten, kdo jej pobírá, již nemusí žít v Chorvatsku minimálně 20 let (nově stačí jen 10 let). Zvýšila se také hranice na rodinu pro možnost přiznání příspěvku. Důchodový věk pro ženy se zvýšil o tři měsíce. Zatím nebylo rozhodnuto o vyplácení ročního příspěvku pro důchodce ve formě tzv. třináctého důchodu.

Reforma se dotkla také zdravotní oblasti, zvyšuje se spoluúčast na některých zdravotních službách hrazených pojištěnci bez připojištění – chirurgické výkony v denním stacionáři a náklady na nemocniční péči.

Z balíku daňových reforem také vyplývá, že od 1. ledna 2024 se ceny budou uvádět pouze v eurech, v plném účinnosti je novela živnostenského zákona, která omezuje nedělní prodej na 16 dní v roce. Podrobnější informace k daňové reformě najdete na webu Velvyslanectví ČR v Záhřebu.

Josef Dvořáček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Záhřebu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět