Chorvatsko láká investory na pobídky

Příliv zahraničních investic do Chorvatska se po krizi v roce 2009 prakticky zhroutil. Na předkrizové hodnoty se země zatím nedostala, přesto je v posledních letech patrný trend růstu přímých zahraničních investic, včetně českých. Má to nepochybně souvislost i s investičními pobídkami, které tamní vláda před pěti lety schválila. Mnoho českých firem však o nich dosud nemá povědomí.

Ilustrační foto Shutterstock

Země disponuje kvalitní infrastrukturou, vzdělanou pracovní silou, vysokým turistickým potenciálem a celkově nižšími provozními náklady, než je průměr v EU. Před pěti lety přišla chorvatská vláda s novými investičními pobídkami, které jsou zaměřené zejména na podporu výrobní a zpracovatelské činnosti, vytváření nových pracovních míst, projekty s vysokou přidanou hodnotou, inovace a rozvoj.

Zvláštní bonusy jsou nabízeny v případě investic realizovaných v méně rozvinutých regionech země. Například ve Vukovaru je daň z příjmu právnických osob 0 %. V dalších oblastech zvláštního státního zájmu je snížena na polovinu, tj. na 6 % nebo 9 % podle výše zdanitelného příjmu.

Mezi další pobídky patří příspěvek na školení zaměstnanců (max. do 70 % skutečných nákladů), zvláštní pro investory v oblastech s vysokou nezaměstnaností (od 10 % a výše) nebo příspěvek pro velké firmy zaměstnávající 100 a více zaměstnanců. V některých regionech nemusejí investoři platit poplatky za komunální služby a mají zlevněné ceny elektřiny, vody nebo plynu. Mezi zajímavé pobídky patří i vyjmutí z povinnosti platit za mladší zaměstnance do 30 let sociální a zdravotní pojištění (při splnění některých dalších podmínek).

Nulová daň z příjmu

Na pobídky nedosáhne každá firma, ale pouze ta, která investuje do dlouhodobého majetku minimální částku v rozmezí 50 – 500 tisíc Eur v závislosti na své velikosti (počet zaměstnanců, roční obrat). Pokud například česká firma investuje 3 miliony Eur a přitom zaměstná na alespoň tři roky 15 zaměstnanců, dosáhne na nulovou daň z příjmu na období deseti let.

Chorvatsko nepatří mezi zahraničními investory mezi země s nejlepší pověsti. Mezi nejzmiňovanější nešvary patří nepříznivé podnikatelské prostředí, rozšířená korupce, vysoké daně, neefektivní státní správa, rozbujelá byrokracie či pomalé soudnictví. Podle světového ekonomického fóra (WEF) se země zařadila v roce 2019 až na 63. místo v indexu globální konkurenceschopnosti. Kvůli neúspěšné privatizaci státních podniků a přetrvávajícímu poměrně neprůhlednému investičnímu prostředí je příliv zahraničních investic stále hodně hluboko pod skutečným potenciálem.

Nová chorvatská vláda vzešlá z voleb v červenci 2020 slibuje maximální zlepšení podnikatelského prostředí, avšak nakolik se její sliby, už mnohokrát opakované v minulých letech, podaří realizovat, je zatím ve hvězdách. Aktuální informace o investičních pobídkách v Chorvatsku lze vyhledat na stránkách Ministerstva hospodářství a udržitelného rozvoje.

Petr Kašička, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Záhřebu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět