CHORVATSKO LÁKÁ INVESTORY DO GEOTERMÁLNÍ ENERGIE I FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

V chorvatské Viroviticko – podravské župě se rýsují velké investiční možnosti a příležitosti pro české firmy a podnikatele z oboru obnovitelných zdrojů energie. Chorvatská hospodářská komora HGK ve správním městě Virovitica představila možnosti využití geotermálních pramenů v zemědělství a průmyslu v tomto regionu, který leží v severní části Slavonie v Panonské pánvi u hranic s Maďarskem a má velký geotermální potenciál.

Ilustrační foto: Shutterstock

Působí zde velmi aktívní Agentura pro uhlovodík – AZU,  která zde v současné době realizuje výzkum v 28 oblastech, přičemž celkem 11 výzkumných oblastí zkoumají soukromí investoři, kteří v místě plánují výrobu elektřiny a využití geotermální energie v teplárenství a v zemědělství. Agentura nabízí pomoc a asistenci potenciálním investorům, možné je financování z Fondu pro ochranu životního prostředí a energetickou účinnost a z Fondu pro mezinárodni spolupráci. Podle odhadů by Chorvatsko mohlo získat až 1 GW elektrické energie, neboť oblast Panonské pánve má o 60 % vyšší geotermální gradient, než je evropský průměr.  Projekt je pod záštitou Ministerstva hospodářství a udržitelného rozvoje Chorvatské republiky.

GEOTERMÁLNÍ PRŮLOM

První geotermální elektrárna Ciglena u Bjelovaru byla v Chorvatsku otevřena v listopadu 2019.  Je to největší elektrárna s binární technologií v kontinentální Evropě a dnes zajišťuje elektřinu pro významnou část města Bjelovaru (29 tisíc domácností). O využívání  těchto zdrojů energie (nejenom) ve školách, školkách nebo v  bazénech projevují zájem i okolní místní orgány, velký zájem mají samozřejmě i ostatní firmy i velké společnosti, jako je například cukrovar VIRO.

SOLÁRNÍ ENERGIE

Pro malé rodinné hospodářství je však tento zdroj energie podle expertů finančně poměrně náročný, proto je často podporováno využití solární energie. Chorvatské Ministerstvo zemědělství se snaží povzbudit zemědělce, aby se v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie propojovali, neboť menší  farmář se na takové investici těžko může  podílet sám.

V rámci cesty do Viroviticko – podravské župy navštívili ekonomičtí diplomaté i společnost DEGAL Technika, která v Chorvatsku postavila jednu vůbec z největších solárních elektráren. Solární elektrárna ve Slatině je sestavená z 21 360 solárních panelů o výkonu 9,9 MW, je to příklad inovativního přístupu ve výrobě  elektrické energie z obnovitelných zdrojů s cílem snížení emisí skleníkových plynů. Společnost DEGAL staví solární elektrárny tohoto typu a prodává je potenciálním investorům (prodejní cena podobné solární elektrárny se pohybuje kolem 11 milionů eur, doba návratnosti je 6 – 7 let).

KONTAKTY:
Agentura pro uhlovodík (Agencija za uglikovodik), Miramarska 24, 10000 Zagreb, Mrs. Ljiljana Zornjak, vedoucí Služby pro rozvoj geotermálního potenciálu, tel.: +385 1 6431 920, e-mail: info@azu.hr        

Chorvatská hospodářská komora HGK,  Mr. Dragutin Domitrović, HGK a ředitel společnosti IGeoPen, Drenovačka ulica 3, 10000 Zagreb, tel.: +385 (1) 6333 505, e-mail: dragutin.domitrovic@gmail.com

Josef Dvořáček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Záhřebu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět