CHORVATSKÉ VODOHOSPODÁŘSTVÍ NABÍZÍ VÝJIMEČNÉ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

V Chorvatsku, kde přetrvávají značné nedostatky s realizací projektů ve vodohospodářské oblasti a současně s čerpáním strukturálních a kohezních fondů EU, se v následujících třech letech otevírá celá řada výjimečných obchodních příležitostí i pro české firmy. V rámci současného programového období EU má Chorvatsko k dispozici 1,05 mld. EUR pro účely zlepšování vodohospodářské infrastruktury. Kromě toho si je státní správa vědoma, že pověstné „okno příležitosti“ se rychle uzavírá a času na řešení palčivých problémů s dodávkami pitné vody a čištěním odpadních vod v Chorvatsku již mnoho nezbývá.

Foto: shutterstock

Chorvatského sdružení vodovodů a kanalizací a státní agentura na rozdělování prostředků ze strukturálních fondů Chorvatské vody se již delší dobu kriticky vyjadřují k nízkému počtu realizací již schválených projektů a také k nutnosti reformovat, tedy zefektivnit, celý vodohospodářský sektor.

Jedním z chronických problémů je pomalé čerpání peněz ze strukturálních a kohezních fondů EU a s tím související nedostatečné investice do obnovy vodovodní a kanalizační sítě. Podle odborné studie Záhřebské univerzity dosahují ztráty vody v systému průměrně okolo 45 – 50 %, v některých oblastech Chorvatska dokonce až 80 %.

Foto: Petr Kašička, velvyslanectví ČR v Záhřebu

Z dalších problémů lze také zmínit přípravu kvalitní projektové dokumentace. V tomto oboru chybí Chorvatsku dostatečný počet kvalifikovaných a zkušených expertů, kteří by uměli evaluovat projekty a upozornit žadatele na chyby v projektové dokumentaci. Současně chybí know-how a dostatečné výrobní a stavební kapacity, které ovšem lze outsourcovat ze zahraniční, např. z České republiky.

Se všemi zmíněnými těžkostmi mohou pomoci české firmy. Česká republika a české firmy mají v oboru vodovodů a kanalizací v Chorvatsku výbornou pověst, na kterou lze navázat konkrétní spoluprací. Do roku 2023 by měla být proinvestována částka 1,05 mld. EUR ze strukturálních a kohezních fondů EU. To na jedné straně představuje velkou výzvu pro Chorvatsko, a na druhé straně výjimečnou příležitost pro české firmy prakticky ze všech vodohospodářských oborů.

Informace o chorvatských veřejných tendrech lze nalézt na místním portálu veřejných zakázek.