ČEŠTÍ TĚŽAŘI DOBÝVAJÍ INDONÉSII. NABÍDLI DŮLNÍ TECHNIKU I GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Indonésie je významným hráčem na poli světové těžby, zejména s ohledem na zásoby uhlí, mědi, zlata, cínu, bauxitu a niklu. České těžařské technologie i know-how v oblasti geologických služeb tu mohou najít své uplatnění. Přesvědčila se o tom nedávno i česká podnikatelská mise zaměřená na oblast těžby a zpracování nerostných surovin.

Ilustrační foto Shutterstock

Podnikatelské mise do Indonésie, která proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) se za přítomnosti úřadníků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, zúčastnili zástupci předních českých firem – NOEN, ENELEX, RSP Ostrava a Ferrit –  v čele s těžařskou asociací Česká dobývací technika.  Nejen v mimoevropských regionech jsou naprosto klíčové kontakty, a to jak na partnerské oborové asociace a obchodní komory, jakož i na koncové uživatele a investory. Společně s Ministerstvem energetiky a nerostných zdrojů Indonéské republiky a za organizačního přispění největší hospodářské komory v zemi KADIN tak vzniklo unikátní tematicky zaměřené česko-indonéské obchodní fórum.

Účast 80 indonéských subjektů z řad soukromých i státních podniků a aktivní příspěvek oborové asociace firem a odborníků na těžbu uhlí APBI-ICMA svědčí o intenzivním zájmu indonéské strany o české výrobky, know-how, a potenciálně i investice. Obchodního fóra se také zúčastnil zástupce firmy ComAP s nabídkou řídících a monitorovacích systémů využitelných v energetice. Stěžejní zde byl však i kontakt se zástupci státní správy, konkrétně generálním ředitelem R. Djamaluddinem, a zástupci odboru uhlí a geotermálních zdrojů. V časech globální energetické tranzice bylo klíčové vyměnit si názory na energeticky čistou budoucnost, správu kritických surovin, optimalizaci těžby a z české strany, kterou zastoupil ředitel odboru surovinové politiky MPO ČR Pavel Kavina, nastínit možnost vzájemného posilování kapacit, eventuálního vytvoření pracovní skupiny a sdílení dobré praxe.

Návštěva elektrárny i odborná debata

Hlavním bodem programu byla návštěva jedné z největších tepelných uhelných elektráren na Jávě, Suralaya v oblasti Banten. Velvyslanectví České republiky v Jakartě se tak podařilo zajistit vstup do strategicky významné zóny, jakož i přímé rozhovory s nejvyšším managementem elektrárny. Nechyběly ovšem ani expertní rozhovory mezi zástupci České geologické služby a jejího protějšku, Indonéské geologické služby v Bandungu. Vysoce odborná debata o přírodních zdrojích, rizicích a udržitelném rozvoji nerostných zdrojů byla zakončena návštěvou Geologického muzea Bandung, které je kromě skvělé ukázky indonéského muzejnictví také útočištěm pro řadu světových unikátů. 

Po úspěšných misích v rámci návštěvy tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce v roce 2021 či podnikatelské mise v gesci CzechTrade zaměřené na těžbu z roku 2017 se tato mise PROPED zařadila mezi srovnatelně úspěšné a lze ji považovat za skvělý odrazový můstek postkovidové spolupráce. Zvažuje se možnosti navázat incomingovou misí do Česka.

Těžařství je klíčový sektor

I přes nemilou skutečnost relativně nízkých investic do těžby nerostných surovin v posledních letech, právě toto odvětví vévodí indonéskému exportu. Těžba zůstává klíčovým sektorem, který přispívá růstu HDP, vývozu, státním příjmům, zaměstnanosti a rozvoji řady odlehlých regionů – Středního a Východního Kalimantanu, ostrov Riau, Jambi, Maluku, Papua, Jihovýchodní Sulawesi. Restartu indonéského těžařského sektoru částečně pomohla úprava regulatorního prostředí, stejně jako revize těžařských koncesích. Rostoucí ceny uhlí a dalších nerostů na světových trzích indonéské těžařské firmy vedou k úvahám nad optimalizací těžebních procesů a intenzifikací těžby. Česká těžařská mise tak byla tedy ve správný čas na správném místě.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Jakartě

 

Fotogalerie

Čeští těžaři vedli v Indonésii řadu jednání, na programu byly i workshopy nebo návštěva uhelné elektrárny na Jávě. Foto Velvyslanectví ČR v Jakartě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět