ČEŠTÍ PODNIKATELÉ VIDÍ V SRBSKU ATRAKTIVNÍ ZEMI

Mimořádný zájem o Srbsko potvrdila početná podnikatelská mise, která na konci března doprovázela do Bělehradu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Jednalo se o první doprovodnou zahraniční misi od vypuknutí pandemie covid-19.

Podnikatelského fóra se zúčastnili i ministr zahraničí Tomáš Petříček a prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Foto: Miroslav Čančík

Uskutečněné Česko-srbské podnikatelské fórum s navazujícími individuálními jednáními potvrdilo, že existuje oboustranný zájem o spolupráci především v odvětví dopravního průmyslu a infrastruktury včetně systémů městské hromadné dopravy, vodního a odpadového hospodářství, energetiky a těžebního průmyslu, strojírenství a kovoprůmyslu, stavebnictví, chemického a petrochemického průmyslu, životního prostředí, obranného a bezpečnostního průmyslu, logistiky a nákladní dopravy. Srbsko nabízí rovněž široké možnosti spolupráce v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. Výrazný zájem byl potvrzen i v zemědělství a potravinářství.

SERBIA 2025

Rozsáhlé podnikatelské příležitosti nabízí významný ambiciózní plán „Serbia 2025“, jehož součástí jsou mimo jiné rozsáhlé veřejné investice v objemu 14 miliard eur, tedy zhruba 350 miliard korun. Do dopravní infrastruktury a železnic by mělo Srbsko investovat více než 9 miliard eur, tj. 225 miliard korun.

Bilaterální jednání českých podnikatelů ukázala nejen na možnosti v oblasti vzájemné výměny zboží, a především ve vývozu z České republiky, ale i na značné možnosti v oblasti investic. Příležitosti v Srbsku jsou například formou přesunu výroby z ČR či rozšíření kapacit v této balkánské zemi, dále portfoliové či kapitálové vstupy do současných srbských společností, rozsáhlé developerské projekty v bytové výstavbě, retailu i logistice.

ČEŠI JSOU AKTIVNÍMI INVESTORY

Česká republika je v posledních letech v oblasti přímých zahraničních investic do Srbska mimořádně aktivní, přičemž lze zmínit například vstup společnosti SEBRE do filmových studií Avala Studios Beograd a získání developerského projektu Marina Dorćol, investice skupiny PPF do telekomunikační společnosti Telenor a do srbského mobilního bankovnictví, vstup skupiny PENTA (Dr. MAX) do sítě lékáren Farmanea, akvizice firmy Knjaz Miloš karlovarskou společností Mattoni nebo leteckých opraváren JAT-Tehnika českou společností Avia Prime.

Podle mezinárodního indexu „Doing Business“ nabízí Srbsko v současné době stabilní podnikatelské prostředí. Národní ekonomika vykazuje navzdory hospodářské krizi ve světě způsobené pandemií koronaviru jeden z nejlepších výsledků v Evropě. Reálný pokles hrubého domácího produktu v roce 2020 činil pouze -1,1 %. Srbsku se podařilo zachovat výrobní kapacity a zabránit výraznějšímu poklesu ekonomiky země. Pro rok 2021 predikce uvádí nárůst hrubého domácího produktu o +6 % a ve střednědobém horizontu by v příštích letech měl být růst HDP v průměru +4 %.

Miroslav Čančík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bělehradě

 

FOTOGALERIE

Jednání českých podnikatelů v Srbsku. Foto: Miroslav Čančík

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět