ČEŠTÍ GEOLOGOVÉ POMÁHAJÍ V PERU ANALYZOVAT PŘÍRODNÍ KATASTROFY

V geologicky a klimaticky náročném Peru působí úspěšně již řadu let česká firma Georespect. Poskytuje konzultace a vypracovává analýzy rizik přírodních katastrof nebo geomorfologické analýzy terénu, které mohou významně pomoci při budování infrastrukturních projektů.

Peru leží v tektonicky činné oblasti. Foto: Georespect

Peru vzhledem ke své poloze na „ohnivém kruhu“, v sousedství Tichého oceánu a blízko rovníku je geologicky a klimaticky náročným teritoriem. Dochází zde k častým zemětřesením a klimatické jevy jako El Niño způsobují sesuvy půdy nebo záplavy, které poškozují infrastrukturu a budovy. Česká firma Georespect může pomoci radnicím při vypracovávání územního plánu nebo poradit regionálním vládám či příslušným ústředním orgánům státní správy při budování infrastruktury. „Vzhledem ke geografickým a geologickým podmínkám představuje Peru území s vysokou náchylností k výskytu geologických nebezpečí. Georespect si klade za cíl provádět detailní geomorfologické studie rizikových oblastí a zvyšovat povědomí o dynamice přírodních procesů za účelem snižování rizika katastrof a budování bezpečné infrastruktury,“ uvádí Michal Rajchl, ředitel společnosti.

V Peru má Georespect zastoupení od roku 2018. Po následcích klimatického jevu El Niño v roce 2017 vypracovali čeští geologové pro regionální vládu Piura (sever země byl poškozen záplavami a sesuvy půdy) řadu studií. Česká společnost spolupracovala také s regionální vládou Madre de Dios.

Georespect aktuálně spolupracuje s IIRSA Norte, provozovatelem silnic na severu Peru, které zajišťují pozemní spojení s Brazílií. Po velkém zemětřesení na konci listopadu minulého roku byla značně poškozena komunikace v oblasti Aserradero, provincie Utcubamba. Česká firma vypracovala geologickou studii s doporučeními, kudy vést silnici, aby byla co nejméně náchylná k poškození v případě přírodní katastrofy.

Letos v listopadu uspořádal Georespect ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Limě a státním úřadem Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) mezinárodní seminář „Aplikovaná geomorfologie ve stavebnictví a rekonstrukci“. O své zkušenosti se podělili ředitel společnosti Michal Rajchl a její spolupracovníci Jan Valenta a Alex Chávez (Salvador). Virtuální akce se zúčastnilo více než 200 odborných pracovníků z Peru. „Českou republiku a Peru pojí dlouhodobá spolupráce na poli vědy. Georespect se snaží o pokračování tohoto vztahu dále do budoucnosti, aby se aplikovaná věda s českou stopou stala nástrojem udržitelného rozvoje Peru,“ říká Michal Rajchl.

Zemětřesení či záplavy způsobují v Peru velké škody na infrastruktuře. Foto: Georespect

ARCC je státní organizace, která vznikla v roce 2017 jako dohledový subjekt na obnovu infrastruktury a budov poničených klimatickým jevem El Niño. Původně byla zaměřena na sever Peru, dnes má kanceláře celkem ve 13 regionech. Je považována za nejvyšší autoritu v oblasti dohledu a realizace veřejných zakázek.

Zastupitelský úřad zprostředkoval firmě Georespect schůzku s nejvyššími představiteli ARCC. Na základě prezentace byla česká společnost požádána o přípravu odborného semináře. Spolupráce s ARCC je pro účastníky zárukou kvality přednášejících. Georespect tak díky semináři může získat další zájemce o vypracování geologických studií a analýz a otevřít I cestu dalším českým firmám.

„Děkuji Velvyslanectví České republiky v Peru za podporu a cennou spolupráci při organizaci Mezinárodního semináře o významu aplikované geomorfologie pro projekty konstrukce a rekonstrukce,“ dodává ředitel společnosti Georespect.

Eva Tadlíková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Limě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět