ČEŠTÍ EXPERTI ASISTUJÍ PŘI ROZVOJI FILIPÍNSKÉHO MLÉKÁRENSKÉHO SEKTORU

Filipíny pokrývají 99 procent své spotřeby mléka a mléčných výrobků dovozem, protože domácí produkce nedokáže uspokojit roční poptávku 2,9 milionu metrických tun (MT) ekvivalentu tekutého mléka. Navíc se očekává, že po poklesu poptávky v roce 2021 v důsledku pandemie se spotřeba mléčných výrobků letos zotaví a poroste o 6 procent.

Ilustrační foto: Shutterstock

Čeští vývozci v minulém roce vyvezli na Filipíny 1650 MT syrovátky a výrobků z mléka v hodnotě přes 48 milionů korun. Jedná se tak o 8. nejhodnotnější vývozní komoditu v rámci vzájemného obchodu.

NÍZKÁ PRODUKCE MLÉKA

Problémem filipínského zemědělství je zejména nízká produkce mléka, která činí pouhých 8 litrů na zvíře na den. Nízká produktivita je dána slabším genetickým materiálem, nízkou nutriční siláží, nízkými hygienickými standardy, neefektivními postupy řízení, jakožto i vysokými výrobními náklady a nedostatkem odpovídající infrastruktury. V porovnání česká plemena Holstein dosahují dojivost až 34 litrů mléka na den.

I z tohoto důvodu má Česko co nabídnout i v rámci expertního poradenství, které umožnuje rozvojový program Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Program Aid for Trade je na Filipínách implementován již od roku 2018, kdy došlo k první návštěvě českých expertů v zemi a zároveň proběhla cesta zástupců Ministerstva zemědělství Filipín do Česka. V roce 2019 byl projekt koncipován jako dvoutýdenní workshop pro pracovníky „National Diary Authority“ a samotné farmáře. V době pandemie byly vazby udržovány alespoň videokonferenčně a po pandemické odmlce se čeští experti v srpnu 2022 na Filipíny vrátili. V rámci programu zorganizovali pro místní zemědělce sérii prakticky zaměřených workshopů a jednali i se zástupci filipínské státní správy odpovědné za rozvoj mlékárenského sektoru.

 

FOTOGALERIE

AidForTrade 2022. Foto: NDA/Geotest

ZÁJEM O ČESKÉ KNOW-HOW

Zástupci filipínské administrativy i místní farmáři měli o české know-how a technologie velký zájem. Českým exportérům se tak otevírají nové možnosti nad rámec již probíhajících exportů sušeného mléka a syrovátky. Na filipínském trhu se mohou uplatnit i české technologie na skladování syrového mléka či přístroje a technologické vybavení pro jeho další zpracování. Poptávka existuje i po různých mléčných kulturách a po ukončení probíhajícího certifikačního procesu si na Filipíny bude moci najít cestu i kvalitní genetický materiál české provenience.

Maroš Guoth, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Manile

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět