CESTA NA KATARSKÝ STAVEBNÍ TRH VEDE PŘES SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI SPOLEČNOSTMI

Katarský stavební trh je jedním z nejrychleji rostoucích na světě. Silný důraz vlády na budování a modernizaci infrastruktury předpokládá skutečně robustní růst katarského stavebnictví. Budují se komerční, rezidenční, průmyslové, dopravní a energetické projekty. Staví se oplocení, přístavby i nové budovy.

Velkým stimulem pro katarské stavebnictví bylo poslední mistrovství světa ve fotbale. Foto: Shutterstock

Katarská vláda rozvoj stavebnictví intenzivně podporuje prostřednictvím státních zakázek. Výběrová řízení zpravidla vyhrávají místní velké renomované firmy, které v některých případech spolupracují se subkontraktory.

FOTBALOVÝ STIMUL

V roce 2021 dosáhl katarský stavební trh úrovně 46,8 miliardy USD a v letech 2023 až 2026 má dosáhnout roční míry růstu přes 3 %. Stát Katar zrealizoval významné projekty infrastruktury pro mistrovství světa ve fotbale 2022. Tyto projekty zahrnovaly stadiony, nebytové budovy a rozšíření silniční a železniční sítě a výstavbu katarského metra. Závazek země pořádat budoucí sportovní události, jako je Mistrovství světa v basketbalu FIBA 2027 a Asijské hry 2030, naznačuje pokračování stavebních aktivit.   

Očekává se, že katarský stavební trh dosáhl za rok 2023 hodnoty 58 miliard USD a v následujících letech nadále poroste až na téměř 90 miliard USD v roce 2028. Na podporu růstu stavebního sektoru vyčlenila vláda Kataru značný rozpočet. V rozpočtu na rok 2021 byly identifikovány infrastrukturní projekty v hodnotě 14,8 miliardy USD a tyto projekty byly zadány v letech 2021 až 2023.

PREFERENCE DOMÁCÍCH FIREM

Katarské stavební a kontraktorské společnosti jsou tamní vládou silně preferovány. V zemi působí přibližně 20 skutečně významných stavebních a dodavatelských společností, které jsou renomovanými a spolehlivými hráči v tomto odvětví, protože mají za sebou realizaci velkých projektů.  Patří mezi ně například Al Ali EngineeringAl Darwish EngineeringAl Huda Engineering WorksBojamhoor Trading & ConstructionMedgulf Construction CompanyRedco Construction Al Mana (RC AL MANA)Gulf Contracting Bin Omran Trading & ContractingHamad Bin Khalid (HBK) Contracting CompanyHyundai Engineering & Construction.

Spolupráce s některou z těchto velkých stavebních a kontraktorských společností znamená v Kataru přístup k velkým vládním stavebním projektům.

Simona Drahoňovská, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Dauha 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět