ČESKÝ SKOT POMŮŽE ZVÝŠIT PRODUKCI MLÉKA NA ÚPATÍ KOLUMBIJSKÝCH AND

V rámci rozvojové spolupráce s Kolumbií byl v průběhu roku 2021 úspěšně realizován malý lokální projekt, který má napomoci dlouhodobému zvýšení produkce mléka 600 rodin drobných farmářů v departamentu Caquetá.

Foto: Velvyslanectví ČR v Bogotě

Projekt měl za cíl nabídnout místní komunitě hospodářsky udržitelnou formu živobytí v této postkonfliktní zóně Kolumbie. Jeho součástí byla i historicky první dodávka inseminačních dávek českého strakatého skotu do Kolumbie. Dovoz doprovázela řada překážek. Podařilo se jej nakonec uskutečnit díky úzké spolupráci místního realizátora, české společnosti Natural a Velvyslanectví ČR v Bogotě.          

Department Caquetá se nachází na východním okraji kolumbijských And. Tento přírodně bohatý region byl v minulosti výrazně poznamenán vnitřním ozbrojeným konfliktem. Operovaly zde různorodé guerillové a kriminální skupiny, pod jejichž taktovkou byly pěstovány nelegální plodiny na výrobu narkotik. Od doby podpisu mírových smluv v roce 2016 se situace výrazně zlepšila. Místní tak v nové realitě hledají udržitelný způsob obživy.

TRADIČNÍ, ALE NEEFEKTIVNÍ CHOV

Tradiční hospodářskou aktivitou v regionu je dobytkářství. Způsob hospodaření však zůstává neefektivní. V oblasti nadále operují pohrobci guerilly, kteří se k mírovým dohodám nepřipojili, a narkomafie. Tyto kriminální skupiny nabízejí chudým farmářům vidinu slušného výdělku prostřednictvím pěstování koky. Pro mnohé představuje taková nabídka existenční východisko ze svízelné ekonomické situace. Podpora ekonomicky a environmentálně udržitelné zemědělské produkce je tak klíčovým prvkem hospodářské a bezpečnostní stabilizace celého regionu. Přesně o to se pokusil malý lokální projekt asociace AgroAmazonica realizovaný v průběhu roku 2021 ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Kolumbii.

Díky přírodním podmínkám dávají krávy v Caquetá velmi kvalitní mléko. Množství vydojeného mléka z jednoho zvířete je však sotva třetinové oproti ČR. Asociace AgroAmazonica proto chtěla v rámci projektu zvýšit produkci mléka za pomocí křížení místních zvířat (převážně plemeno zebu) s jinými vhodnými plemeny. Český strakatý skot je známý pro relativně vysokou mléčnou užitkovost. Velvyslanectví proto konzultovalo vhodnost zahrnutí inseminačních dávek českého strakatého skotu do rozvojového projektu s Výzkumným ústavem živočišné výroby, ministerstvem zemědělství a českými chovateli.

INSEMINAČNÍ DÁVKY BÝČKA RIMPIHO

O zapojení do projektu nakonec projevila zájem česká chovatelská společnost Natural a vybrala inseminační dávky českého býčka Rimpiho. Nad rámec 160 dávek, se kterými rozvojový projekt původně počítal, se česká společnost  rozhodla darovat ještě dodatečných 200. „Osvojení zkušeností s administrativními nároky vývozu inseminačních dávek do nové země je vždy velkým přínosem,“ vysvětluje motivaci české společnosti její ředitel Jiří Hojer a dodává, že v daném případě se navíc podařilo zanechat zřetelnou českou stopu v podobě genetiky plemene „české straky.“

Asociace AgroAmazonica nabídku nadšeně přijala. „Jakmile jsme viděli tabulku s chovnými parametry Rimpiho, uvědomili jsme si, že jeho potomci v Caquetě by mohli farmářům zajistit výrazně vyšší produkci mléka pro místní mlékárny. Dá se také očekávat, že telátka vzešlá z křížení s místním skotem budou zdravější a odolnější vůči nemocem a parazitům,“ říká Javier Guzman, ředitel asociace. Nikdy předtím však nebyly do Kolumbie inseminační dávky českého původu dodány a celý proces dovozu tak byl neprobádaným teritoriem.

BYROKRATICKÉ MARTYRIUM

Formálně musí genetický materiál do země dopravit dovozce registrovaný u kolumbijského veterinárního úřadu – Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Žádná ze zavedených kolumbijských společností však nechtěla inseminační dávky z ČR dovézt. Místo toho nabízely dovoz dávek býků německých či rakouských. Ovšem díky novému veterinárnímu vybavení, které bylo pořízeno v rámci českého rozvojového projektu, splňovala asociace AgroAmazonica formální požadavky na registrovaného dovozce. Tak se tato malá organizace z odlehlé periferie zařadila po bok nemnoha kolumbijských chovatelských společností, které do země inseminační dávky dodávají.

Zároveň AgroAmazonica pomohla u ICA vyřídit registraci Naturalu jako certifikované laboratoře pro vývoz genetického materiálu do Kolumbie. Byrokratické martyrium doprovázela pověstná liknavost úředníků ICA. Jiří Hojer k tomu dodává: „Postup registrace zahraniční inseminační stanice a povolení dovozu je opravdu náročný a vyžadoval spolupráci obou stran. V našem případě velmi pomohlo vysvětlování a překonávání rozdílů v obchodních a byrokratických zvyklostech prostřednictvím české ambasády v Kolumbii. Věříme, že tyto zkušenosti využijeme do budoucna i mimo projekt rozvojové pomoci, tedy v čistě obchodní spolupráci.“

TRVALÁ ČESKÁ STOPA

Inseminační dávky českého strakatého skotu dorazily do Kolumbie na počátku prosince 2021. První česko-kolumbijská telátka se na východním úpatí And narodí  někdy v září 2022. Již nyní si projekt může připsat řadu úspěchů a prvenství. Společnost Natural je první českou laboratoří certifikovanou pro vývoz genetického materiálu do Kolumbie. Asociace AgroAmazonica se stala prvním dovozcem českých inseminačních dávek v zemi. Javier k tomu za asociaci dodává: „Mezi místními už se rozšířila zpráva o tom, že jsme schopni dodat inseminační dávky z České republiky.  V portfoliu společnosti Natural jsme našli řadu chovných býků, kteří by mohli v místních podmínkách zlepšit produkci.“

Přínosy projektu však pocítila zejména místní komunita. Více než 600 farmářských rodin již těží z dílčích fází projektu, zejména z lepšího přístupu k veterinární péči. Místní farmáři si navíc mnoho slibují od dlouhodobého přínosu, který budou mít nové česko-kolumbijské kraví přírůstky na mléčnou užitkovost jejich skromných stád. Desítky litrů vydojeného mléka denně navíc pro ně totiž představují velký rozdíl v jejich životní úrovni. Doufejme tedy, že Česká republika zanechá v Caquetě trvalou pozitivní stopu a to nejen v podobě otisku kravského kopýtka.

Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bogotě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět