ČESKÝ DŮLNÍ PRŮMYSL SE PREZENTOVAL V ALBÁNII

České firmy navázaly kontakty s největšími těžebními společnostmi v Albánii, na spolupráci se dohodly také geologické služby obou zemí. Podnikatelská mise českých společností z oblasti důlního průmyslu do Albánie se uskutečnila na začátku října jako jeden z projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Albánci představili také nové příležitosti pro investice v sektoru povrchové těžby.

Měděný důl Tete Albania ve Spači. Foto: Velvyslanectví ČR v Tiraně

Albánie má velké zásoby barevných kovů a vláda chystá rozšíření jejich těžby. Zahraniční investoři mají možnost účastnit se výběrových řízení na prospekci, těžbu a zpracování nerostných surovin, zejména chromové rudy. Jádrem těžebního průmyslu je produkce chromu, mědi, železa, niklu, bitumenu a inertních minerálů, které se používají jako materiály ve stavebním průmyslu. Příležitosti se naskýtají i v dodávkách povrchové a hlubinné důlní techniky.

Misi českých firem vedl ředitel odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Kavina. Úvodní jednání delegace českých firem proběhlo na Ministerstvu infrastruktury a energetiky za účasti náměstka ministra.

MODERNIZACE TĚŽEBNÍ INFRASTRUKTURY

Albánská strana zde rámcově představila nové příležitosti pro investice, které vyplývají z potřeby obnovy a modernizace stávající infrastruktury pro povrchovou těžbu. Česká strana navrhla pomoc s formulováním státní surovinové politiky a možnost vyslání firemních expertů z oblasti těžby a ochrany životního prostředí. Vyjádřila i zájem o spolupráci mezi geologickými službami obou zemí na společných projektech v rámci Evropské unie. Následně se delegace přesunula na Albánskou geologickou službu, kde již čekaly pozvané místní firmy a zástupce Albánské národní agentury pro přírodní zdroje.

V dalších dnech se uskutečnila návštěva dvou největších povrchových dolů v zemi, a to v oblasti Bulqize, kde těží chromitovou rudu firma Albchrome, a Spač, kde je naleziště a zpracovatelský závod na měděnou rudu firmy Tete Albania.

Program mise byl zakončen společenskou akcí na Velvyslanectví České republiky, která byla spojena s prezentací českých firem a B2B jednáním. Za místní stranu se akce zúčastnili představitelé firem z oblasti povrchové těžby a zpracování rud barevných kovů a kameniva, zástupci firem, které realizují výstavbu dálnic, a disponují vlastními drtiči kameniva, dále firem poskytujících geologický servis a v neposlední řadě i distributoři strojů a zařízení pro povrchovou těžbu.

Mise českého geologického průmyslu do Albánie splnila svůj cíl: české firmy navázaly v Albánii zajímavé kontakty jak v oblasti státního, tak i soukromého sektoru. Ty vyústily v nabídky konkrétní spolupráce, která by se týkala obchodního zastoupení českých firem na místním trhu.

Petr Vlk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tiraně

Fotogalerie

 

Foto: Velvyslanectví ČR v Tiraně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět