ČESKÝ CHMEL V BRAZÍLII MÁ ZA SEBOU ÚSPĚŠNÝ ROK

Vývoz chmele z Česka na brazilský trh se každoročně zvyšuje. V zemi současně roste poptávka po minipivovarech a širším sortimentu piva. Pro české producenty chmele a pivovarnických technologií tak Brazílie představuje zajímavý trh.

Ilustrační foto: Shutterstock

Podle informací společnosti Bohemia Hop, která je přítomná na lokálním trhu, dochází ke každoročnímu zvyšování exportu českého chmele do Brazílie (na základě celních statistik 45 tun za rok 2020). Ačkoliv se množství importovaného chmele nedostává na úroveň 90. let minulého století, kdy hlavní odběratele představovaly velké industriální pivovary, stává se z Brazílie významný trh pro české chmelové produkty. Bohemia Hop se zapojila do projektů ekonomické diplomacie (PROPED, marketingové aktivity), účastní se veletrhů a dlouhodobě udržuje kontakty s místními partnery v úzké spolupráci s generálním konzulátem v São Paulu.

Zájem o Brazílii dokládají i čísla. Celkový počet registrovaných pivovarů v zemi činil 1 209 zařízení k roku 2019, což odpovídá nárůstu o 320 nových pivovarů vzhledem k předchozímu roku. Vyšší koncentrace pivovarů se nachází na jihovýchodě a jihu Brazilské federativní republiky (zhruba 80 %), což je oblast, která je technologicky rozvinutější v porovnání s ostatními brazilskými regiony a současně není příliš vzdálena evropským standardům. Co do počtu pivovarů v jednotlivých státech prozatím vede São Paulo s 241 pivovary, následuje stát Rio Grande do Sul s 236 a Minas Gerais s 63 pivovary.

Po roce 2010 dorazil do Brazílie boom zakládání lokálních minipivovarů, který reagoval na poptávku po kvalitních kraftových pivech a ze strany pivovarů vyvolal zvýšený zájem o kvalitní suroviny a nové inspirační zdroje. Trend pokračuje a klade také nové nároky na velké industriální pivovary, které obměňují svá portfolia a přizpůsobují se změně v chování konzumentů. Současně je přijímána řada programů na federální i státní úrovni, jež mají za cíl podpořit zmíněný růst a výrazně transformovat pivovarnický sektor.

Podpůrné programy pro domácí pěstitele

Jedním z cílů transformace je i podpora domácích pěstitelů chmele. Podpůrné programy byly vyhlášeny ve státech Minas Gerais, Rio de Janeiro a Rio Grande do Sul. Posledně zmíněný stát je přitom v podpoře pivovarnictví velmi aktivní: nově byl vyhlášen Program pro monitorování a rozvoj pěstitelství chmele a již probíhají pilotní projekty v pěti městech regionu Serra. Velké pivovarské skupiny též začaly s vlastní soukromou iniciativou: společnost Ambev zřizuje chmelnice v Lages (stát Santa Catarina) a Grupo Petrópolis v Teresópolis (stát Rio de Janeiro).

Obecně je ale chmel v Brazílii velmi okrajovou komoditou. Jeho pěstováním se zabývá asi 140 malých zemědělců, kteří produkují chmel zhruba na 40 hektarech půdy. Mezi podnikateli se však ozývají hlasy, že chmel importovaný zejména z Německa a USA je drahý kvůli vysokým importním sazbám a jeho možné pěstování představuje lákavou alternativu pro celý sektor.

Úplná soběstačnost v produkci brazilského chmele je spíše hudbou budoucnosti a český chmel bude vždy představovat díky svým senzorickým vlastnostem nezaměnitelný a specifický produkt pro výrobu piva. Otevírají se tak nové horizonty v oblasti vzájemné spolupráce a v poptávce po technologiích pro pěstování, kultivaci a sušení chmele.

Filip Vavřínek, ekonomický specialista, Generální konzulát ČR v São Paulu.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět