ČESKO-TCHAJWANSKÝ VÝZKUM SMĚŘUJE K VYUŽITÍ V ELEKTRONICE, MEDICÍNĚ I VÝVOJI BATERIÍ

Spolupráce vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a z Národní tchajwanské univerzity navázaná s pomocí České ekonomické a kulturní kanceláře (ČEKK) v Tchaj-peji se začíná po nucené pauze vyvolané pandemií covidu-19 slibně rozvíjet.

Národní tchajwanská univerzita. Foto: Shutterstock

Irena G. Stará z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR působí v týmu Chemie funkčních molekul, který má jako hlavní zaměření výzkum helicenů. V rámci tohoto výzkumu spolupracuje s týmy z USA, Francie a Itálie. Díky ČEKK Tchaj-pej navázala výzkumnou spolupráci také s profesory z Katedry chemie Národní tchajwanské univerzity (NTU).

Pro rozjezd projektu partneři využili finanční prostředky z programu Mobility Plus podporujícího mezinárodní projekty. Tento program funguje na základě partnerství Akademie věd ČR a Národní rady pro vědu a technologie Tchaj-wanu. Díky společnému projektu, který se zaměřuje na vývoj vysoce účinných CPL OLED diod – tedy diod, u nichž se jako elektroluminiscenční látka využívají organické materiály s cirkulárně polarizovanou luminiscencí, jsme mohli přivítat Irenu Starou v naší kanceláři a pohovořit si s ní o její práci.

Výzkum helicenů je zajímavý z hlediska jejich potenciálního využití, které zahrnuje obory, jako jsou molekulární elektronika a spintronika, nebo asymetrická katalýza, která by mohla najít uplatnění například při přípravě biologicky aktivních látek a následně i léků.

Během svého pobytu na Tchaj-wanu měla Irena Stará jednání na univerzitě National Normal University a přednášela na Národní tchajwanské univerzitě, dále na National Cheng Kung University v Tainanu a na prestižní Academia Sinica. Tam také padla první myšlenka ohledně spolupráce na novém designu baterií. Irena Stará šíří dobré jméno české vědy a na přednáškách informuje o objevech profesora Antonína Holého, bývalého ředitele ÚOCHB, na poli antivirotik a vývoje léčiv, které zachránily celosvětově miliony lidských životů.

ÚOCHB plánuje další atraktivní nabídky pro zahraniční studenty, jejichž počet by se tak měl v budoucnu navýšit. V současné době v ústavu působí jeden tchajwanský student.

Marie Leflerová, vedoucí vědeckotechnologického úseku, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět