ČESKO POMÁHÁ ZAMBII S UDRŽITELNÝM HOSPODAŘENÍM

Česká rozvojová agentura spustila v Zambii svůj doposud největší projekt. Jménem Evropská komise řídí a implementuje strategický projekt v oblasti integrované správy krajiny a jejího udržitelného užívání. Vzniká tím i množství příležitostí pro uplatnění českých řešení, zapojení firem a přenosu technologického i technického know-how.

Ilustrační foto: Shutterstock

Projekt „Sustainable Landscape through Integrated Management” známý pod zkratkou SLIM byl zahájen v říjnu 2023 a pokračuje až do roku 2027. Jeho celkový objem je 7 mil. eur a společně se na něm podílí Česo prostřednictvím České rozvojové agentury (1 milion eur) a Evropská komise (6 mil. eur). Projekt SLIM, který při své návštěvě slavnostně zahájil státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Radek Rubeš, v následujících čtyřech letech pomůže Zambii získat správná data potřebná pro politická rozhodování v oblasti integrované správy krajiny a ochrany biodiverzity.

Drony pro monitoring krajiny

V rámci projektu se očekává, že dojde k širokému uplatnění českých technologických řešení a expertizy v oblasti družicového mapování krajiny, budování kapacit zambijských veřejných institucí a škol a v neposlední řadě také v rozšíření udržitelné správy v lesnickém sektoru a implementace udržitelných lesnických postupů i na provinční úrovni. Pro následný monitoring krajiny realizovaný zambijskými veřejnými institucemi své uplatnění najdou také například drony.

Výstupy z projektu SLIM, ke kterým významně přispějí české společnosti, výzkumné instituce, neziskové organizace i jednotliví experti, budou sloužit nejen zambijským institucím a občanům, ale budou dále propojeny s aktivitami dalších partnerů programu Green Nexus, čímž se zvýší jejich přímý dopad. Například Německo na „české” mapování krajiny naváže s projektem napomáhající správě vodních zdrojů. Francie využije výstupy projektu SLIM k ochraně unikátních biotopů v zambijských národních parcích.

Tým Evropa

Green Nexus je rámcovým program EU v Zambii spadající pod strategii Global Gateway, jenž se zabývá jak geopoliticky významnými projekty, tak i programy pokrývající environmentální problematiku. Hlavní roli v této strategii hrají společné iniciativy Týmu Evropa, a právě program Zelený nexus se považuje za velmi dobrý příklad evropského úsilí v ochraně životního prostředí. V Zambii tento program sdružuje Německo, Francii, Švédsko a Česko, které vykonává zásadní koordinační roli.

Česká rozvojová agentura (ČRA) projekt SLIM realizuje jak prostřednictvím veřejných zakázek, tak i dotačních řízení. Tuzemské společnosti a instituce mohou sledovat vypisované zakázky na webu ČRA.

Milan Kalců, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Lusace

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět