ČESKO MŮŽE OPĚT VYVÁŽET MASO DO JAPONSKA

Japonské ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství uznalo na konci srpna Českou republiku za zemi bez výskytu afrického moru prasat, což je hlavní podmínkou pro obnovení vývozů vepřového masa a výrobků z něj.

Ilustrační foto: Shutterstock

Česko získalo povolení k vývozu vepřového do Japonska již v roce 2013, nicméně kvůli výskytu afrického moru prasat na území ČR japonské úřady v roce 2017 toto povolení dočasně pozastavily. V roce 2019 bylo Česko uznáno Světovou organizací pro zdraví zvířat jako země, kde se africký mor prasat nevyskytuje. Díky spolupráci Státní veterinární správy ČR a zemědělské diplomatky v Tokiu japonské úřady (Úřad pro bezpečnost potravin ministerstva zemědělství) nakonec po obsáhlém zkoumání došly ke stejnému závěru a opětovně export vepřového masa povolily.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ DRUH MASA

Vepřové maso je nejoblíbenějším druhem masa v Japonsku, i když roční spotřeba 20,5 kg na osobu je v porovnání s Českem (43 kg) poloviční. V roce 2020 se do Japonska dovezlo celkem 891 tisíc tun vepřového masa, z toho se jednalo o 416 tisíc tun chlazeného a o 475 tisíc tun mraženého masa v celkové hodnotě 475 miliard jenů (cca 95 miliard Kč). Největším vývozcem vepřového masa do Japonska dle hodnotového vyjádření jsou Evropská unie (36 %), USA (26 %) a Kanada (24 %). V rámci EU je největším vývozcem Dánsko, Španělsko, Francie a Itálie. Kvůli strukturálním změnám v japonském zemědělství domácí produkce postupně klesá, čímž se otevírají další příležitosti pro zahraniční dodavatele.

Obnovení povolení k vývozu mohou již nyní využít čeští výrobci zařazení na seznam schválených podniků. Rozšíření tohoto seznamu o další české subjekty, které již zájem o export do Japonska deklarovaly, bude probíhat prostřednictvím Státní veterinární správy ČR ve spolupráci se zemědělskou diplomatkou v Tokiu.

Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, Velvyslanectví ČR v Tokiu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět