ČESKO-CHORVATSKÝ OBCHOD PŘESÁHL HRANICI MILIARDY EUR

Česko-chorvatský zahraniční obchod poprvé v historii přesáhl hranici jedné miliardy eur. Vzájemná obchodní výměna za rok 2022 dosáhla 1,09 miliardy eur, což je meziroční zvýšení o 26,5 %. Český vývoz v loňském roce činil 840 milionů eur a Česko tak tradičně zaznamenalo aktivní saldo obchodní bilance. Data zveřejněná Českým statistickým úřadem potvrzují rostoucí potenciál obou zemí, který loňským rokem není ani zdaleka vyčerpán.

Ilustrace: Shutterstock

Od vstupu Chorvatska do EU v roce 2013 se obrat vzájemného obchodu více než  zdvojnásobil ze 450 milionů eur v roce 2013. I přes tento velmi pozitivní vývoj však není potenciál české obchodní výměny s Chorvatskem zdaleka plně využit.

Je potěšitelné, že český vývoz zůstává dlouhodobě více jak třikrát vyšší než dovoz. Čeští exportéři nepochybně mají v Chorvatsku co nabídnout a poptávka po českém zboží a službách stále roste. To je dobrým důkazem vysoké kvality a ceny zboží.

HLAVNÍ OBCHODNÍ POLOŽKY

Hlavními položkami českého vývozu do Chorvatska jsou motorová vozidla a automobily (102 miliony eur), traktory, přístroje elektronického záznamu reprodukce zvuku, telefonní přístroje, reaktory, kotle, mechanické přístroje a nástroje, plasty a výrobky z nich, železo, ocel,  farmaceutické výrobky, paliva a oleje, sklo, kaučuk, nábytek, pneumatiky a obuv. Tyto komodity se dlouhodobě pohybují mezi prvními deseti nejvýznamnějšími položkami českého vývozu do Chorvatska.

Potenciál pro další růst vzájemného obchodu a pro český export je však mnohem vyšší. Mezi perspektivní odvětví, kde se českým firmám daří a kde je v posledních letech zaznamenáván nárůst vývozu z Česka, patří především oblast cestovního ruchu, obranného a bezpečnostního průmyslu, energetika (výstavba nových energetických zdrojů, vláda podporuje investice do obnovitelných zdrojů energie, kam by mělo být investováno až 10 miliard eur). Tradiční oblastí je i strojírenství, výroba strojů a techniky, vodohospodářský sektor, odpadní průmysl a životní prostředí. Velmi úspěšnou kapitolou je železniční průmysl a kolejová doprava. Ve všech těchto oblastech existují i další příležitosti, stejně tak i ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu.

Z Chorvatska naopak nejvíce dovážíme léky, sedadla pro automobily, elektrické transformátory, desky, folie, měď, perly, oděvy, maso, zeleninu a dřevo.

IMPORTNÍ ZEMĚ

Podle předběžných statistických údajů celkový chorvatský dovoz za měsíc leden – prosinec 2022 dosáhl hodnoty 41,6 miliardy eur (meziročně se zvýšil o 46,4 %), Chorvatsko tedy je velkou importní zemí, dovoz ze zemí Evropské unie se zvýšil o 34,6 % a dosáhl hodnoty 29,3 miliardy eur. Země EU jsou pro Chorvatsko nejdůležitějším obchodním partnerem. V souvislosti s globální energetickou krizí je také nově zajímavý chorvatský dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA, díky kterému se USA poprvé v historii staly čtvrtým nejdůležitějším obchodním partnerem Chorvatska a současně významným investorem (dovoz amerického LNG do terminálu v Omišalji loni činil přes 3 miliardy eur). 

Josef Dvořáček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Záhřebu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět