ČESKO A NIGÉRIE CHYSTAJÍ SPOLEČNÝ TRANSFER TECHNOLOGIÍ. TAČR POPRVÉ ZAMÍŘILA DO AFRIKY

Technologická agentura ČR (TAČR) realizuje v Nigérii historicky první program podpory výzkumu společně s africkou zemí. V jeho rámci byla v květnu spuštěna výzva na projekty v oblasti transferu a rozvoje technologií. Jde o součást širšího programu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu Delta 2, partnerem TAČR je nigerijská Národní agentura pro vědu a inženýrskou infrastrukturu (NASENI). Podávat projekty je možné v obou zemích.

Foto: Beata Matusikova

NASENI, stejně jako Technologická agentura ČR, vyčlenila pro zainteresované subjekty a jejich projekty finanční prostředky, kterými bude motivovat a podporovat nigerijské i české soukromé subjekty a výzkumné instituce v zavádění nových výrobních technologií, jejich rozvoji a uplatnění technologického know-how v obchodních a výzkumných aktivitách. V případě nalezení zahraničních partnerů mohou agentury také přispívat na vzdělávací a tréninkové pobyty v těchto firmách.

Nigerijská strana momentálně chce – s cílem zajistit si do budoucna vlastní soběstačnost – zaměřit spolupráci na transfer technologií, rozvoj technologií a praktické zaškolení v těchto oblastech:

ZEMĚDĚLSTVÍ

Tato oblast má významný potenciál – 200milionový národ v zemi bohaté na ornou, avšak neopracovanou, půdu potřebuje zajistit základní potraviny. Za tímto účelem jsou poptávány zemědělské stroje pro obdělávání půdy, zavlažovací technika, kvalitní hnojiva a osivo, kvalitní plemena skotu i drůbeže, veterinární vakcíny a rostlinné postřiky. Nigérie také zaostává v technologiích a technice zpracování zemědělských plodin, masa, potravin a jejich dalšího skladování. Z českých firem se už v této oblasti dobře zapsaly firmy jako například Knights (minitraktory), B27 (krmiva, hnojiva) nebo Dominant (násadová vejce a kuřata).

Poptávka se tedy rýsuje v těchto oblastech:

  • zemědělská technika – obdělávání a zkvalitňování půdy, úprava a sklizeň úrody
  • zpracovatelská technika – zpracování zemědělských plodin, masa a potravin
  • uchovávání a skladování potravin

TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

Kromě ropy a plynu je Nigérie bohatá na další přírodní suroviny: uhlí, minerály, polodrahokamy, dřevo apod. Vzhledem k dosavadní koncentraci vlády na ropu byla těžba dalších surovin opomíjena a nyní se dostává do popředí vládního zájmu. Česká republika jako lídr v oblasti těžkého průmyslu ve středoevropském regionu – a těžby zvláště – disponuje výrobci s bohatými zkušenostmi a technologiemi, kterými by mohla k rozvoji tohoto sektoru Nigérii zásadně přispět.

Poptávka se rýsuje v těchto oblastech:

  • těžební a obráběcí stroje
  • technologie

OBRÁBĚCÍ TECHNOLOGIE A STROJE

V důsledku vysokých příjmů z ropy a s tím souvisejícími možnostmi dovozu Nigérie bohužel opomenula plnohodnotný rozvoj místního lehkého průmyslu. S cílem dohnat tento deficit vláda podporuje rozvoj malých podniků a řemesel, které však vyžadují počáteční investice a zaškolení místních pracovníků v nových technologiích a obsluze strojů. Příkladem je firma Ekopanely, která z rýžových panelů staví prefabrikáty pro stavbu domů.

Poptávka se rýsuje v těchto oblastech:

  • obráběcí stroje a technologie
  • odborné řemeslné vzdělávání

DOBRÁ POVĚST ČESKÝCH FIREM

Nigerijská strana má bohaté zkušenosti s kvalitními moderními českými výrobky a české firmy i investory je připravena uvítat s otevřenou náručí. Vyzýváme tedy české zájemce k účasti na tomto projektu, který umožní našim vědcům a technologům ukázat nigerijským partnerům schopnosti našich mozků a učinit tak první stopu v česko-nigerijské technologické spolupráci.

Podrobnosti k programu DELTA-2, včetně přihlašovacího formuláře, jsou k dispozici na webových stránkách TAČR a pro nigerijské zájemce na webu agentury NASENI.

NASENI podepsala s TAČR už v roce 2015 Memorandum o porozumění, v němž se obě strany zavázaly rozvíjet bilaterální spolupráci v celé škále oblastí vědy a výzkumu a zejména ve sféře transferu technologií. Momentální oboustranný zájem na implementaci memoranda a praktické uplatnění v obchodní sféře vytváří nově prostor pro zapojení zainteresovaných českých firem a investorů a navázání obchodních vztahů s nigerijskými partnery.

REPORTÁŽE V HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH

V nigerijském hlavním městě Abuji, které je také sídlem NASENI, se uskutečnil oficiální ceremoniál, během kterého byly nigerijské veřejnosti představeny podrobnosti projektu a možnosti se do něj zapojit. Za nigerijskou stranu vystoupil předseda Prezidentského implementačního výboru pro nigerijsko-českou spolupráci v oblasti transferu technologií a místopředseda nigerijské Národní agentury pro vědu a inženýrskou infrastrukturu (NASENI – National Agency for Science and Engineering Infrastructure, předsedou je prezident Nigérie Buhari). Českou stranu reprezentovala ekonomická diplomatka. O tom, že nigerijská strana přikládá spolupráci v oblasti transferu technologií velký význam, svědčilo bohaté zastoupení místních médií a reportáže v hlavních zprávách na několika televizních kanálech.

Beata Matusiková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nigérii

Fotogalerie

 

Foto: Beata Matusikova

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět