ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ FIRMY OBJEVUJÍ PŘÍLEŽITOSTI V JIHOVÝCHODNÍ ASII

Region jihovýchodní Asie patří mezi ekonomicky nejrychleji rostoucí regiony světa a láká tak zahraniční investory. I důsledkem pandemie se otevírají nové příležitosti hlavně v rámci plánů na modernizaci zdravotnictví. Na Ministerstvu zahraničních věcí proto proběhl seminář, na němž se české zdravotnické firmy seznámily s obchodováním a podmínkami na zdravotnických trzích Kambodži, Thajska a Vietnamu.

Nemocnice Bangkok Hospital v thajském hlavním městě. Foto: Shutterstock

Česká vláda schválila koncem září Strategii pro Spolupráci s Indo-Pacifikem, jejíž součástí je i prohloubení spolupráce se státy jihovýchodní Asie, zejména pak těch, jež jsou členy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Region jihovýchodní Asie je jedním z nejrychleji ekonomicky rostoucích regionů světa. Roční růst HDP se drží průměrně kolem 5 %, vyjma prvního pandemického roku 2020, kdy došlo k poklesu HDP o 4,2 %. 

Pro Česko jsou země ASEAN významným exportním trhem s dynamickým růstem. V posledních letech překračuje celkový český vývoz do této oblasti miliardu dolarů. Pandemie covid-19 odkryla nedostatky zejména ve zdravotnickém sektoru, a tím i nové příležitosti pro české firmy. I z toho důvodu se na Ministerstvu zahraničních věcí konal ve spolupráci s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) seminář pro české zdravotnické firmy o stavu zdravotnického sektoru a obchodních příležitostech v Kambodži, Vietnamu a Thajsku. Se svými prezentacemi na semináři vystoupili ekonomičtí diplomaté působící na českých ambasádách.

Seminář o trzích Kambodži, Thajska a Vietnamu. Foto: MZV

Thajsko je velkou rychle bohatnoucí zemí s významným HDP. Důsledkem pandemie se thajská vláda začala více soustředit na oblast zdravotnictví, a to hlavně kvůli novému přílivu turistů a rychle stárnoucí populaci. Vzhledem k ambicím země stát se destinací pro movité turisty je zde poptávka nejen po novém zdravotnickém vybavení, ale také po zcela nových nemocnicích. Investice v tomto sektoru se nejvíce soustředí do oblasti na východ od Bangkoku.

Vietnam je po Číně druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa, což jej činí atraktivním pro zahraniční investice. Do zdravotnictví vláda investuje až 8 % HDP, přesto je v zemi velký nedostatek zdravotnických pomůcek a vybavení. Problémem je zejména vysoká obsazenost nemocničních lůžek, která činí 200 % (dva pacienti na jedno lůžko). Další příležitosti, vycházející ze snah o digitalizaci zdravotnictví, se nabízí v oblasti telemedicíny.

Oproti předchozím dvěma zemím je Kambodža ekonomicky malým státem, i přesto se však jedná o stabilně rostoucí ekonomiku. Výdaje do zdravotnictví jsou poměrně nižší v porovnání s Vietnamem a Thajskem, polovina investic do veřejného zdravotního sektoru pochází od zahraničních donorů. Je zde však velký potenciál pro rozvojovou spolupráci. Pro Českou republiku je Kambodža jednou z 6 prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce. Podle Barbory Žák Vlasové z České rozvojové agentury je cílem české rozvojové spolupráce v Kambodži zejména udržitelnost a dlouhodobá spolupráce s místními partnery. Do této spolupráce se mohou zapojit i české firmy díky Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program B2B). Aktuálně je vypsaná dotační výzva na zapojení do tohoto programu s termínem pro registraci do 21. 11. 2022.

S Českou rozvojovou agenturou takto spolupracuje i vyhlášená Zemská porodnice u svatého Apolináře v Praze, která zanechala v Kambodži první významnou stopu české rozvojové pomoci. V rámci projektu České perinatologické ruce letí do Kambodži, jehož realizátorem je nadační fond Vita et Futura, se letos podařilo otevřít nové perinatologické centrum. Vedoucím mise a hlavním realizátorem projektu je profesor Antonín Pařízek, vedoucí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dle jeho slov nestačí pouze dodávky zařízení a vybavení, zapotřebí jsou také organizační, personální a odborná opatření. Naprosto klíčová je poté podle něj edukace veřejnosti i místního lékařského personálu.

Do všech tří zemí jsou plánovány podnikatelské mise za využití projektů na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí (PROPED). Do Thajska a Vietnamu by měly české zdravotnické firmy zamířit v prosinci tohoto roku, mise do Kambodži je plánovaná na příští rok.

S konkrétními dotazy ohledně možnosti účasti na podnikatelských misích nebo obchodních příležitostí nejen ve zdravotnickém sektoru se neváhejte obrátit na vedoucí obchodně-ekonomických úseků příslušných českých ambasád:

Více informací o podnikatelských příležitostech ve zmiňovaných zemích můžete nalézt v prezentacích, přiložených pod článkem.

David Řehulka, Odbor ekonomické diplomacie, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 

Česká rozvojová agentura a příležitosti pro zapojení soukromého sektoru do ZRS v Kambodži

Kambodža – příležitosti ve zdravotnictví

Vietnam – příležitosti ve zdravotnictví

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět