České technologie mohou Rumunsku pomoci modernizovat civilní ochranu

Rumunsko hledá způsoby efektivní ochrany obyvatelstva před následky možných chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních hrozeb a v mnohém by mu v tom mohly pomoci technologie z Česka. Potvrdila to i nedávná mise dvou českých oborových clusterů.

Mise zaměřené na chemické, biologické, radioaktivní a nukleární hrozby (CBRN) se zúčastnily dva oborové clustery, Security Bunkers Alliance a Czech NBC Team. Do Rumunska přijely v rámci realizace projektu ekonomické diplomacie Velvyslanectví ČR podpořeného Ministerstvem obrany ČR. Security Bunkers Alliance (SBA) je uskupení firem Vzduchotechnik, Tebrix Safety Home, Institute of Blast & Impact Proof Concrete a Hengst Air Filtration Czech Republic.  Firmy ve sdružení jsou komplexně technologicky schopny řešit CBRN pohromy, a to jak pro civilní, tak i armádní sektor. Členské společnosti dokáží realizovat výstavbu nových malokapacitních a velkokapacitních podzemních krytů a bunkrů odolných proti výbuchům, chemickým, radiačním a biologickým hrozbám, stejně jako repasovat stávající kryty civilní obrany. V rámci dílčích dodávek jsou připraveny vybavit kryty a bunkry odpovídajícími filtroventilačními systémy, systémy pro filtraci vody, zálohami energie, bezpečnostními balistickými a protitlakovými dveřmi a dekontaminačními místnostmi a podobně

Lídrem clusteru Czech NBC Team je firma Ego Zlín, která společně se svými technologickými partnery Oritest a Pohorelece nabízí širokou škálu zejména mobilních ochranných prostředků, speciálních stanových komplexů používaných jako mobilní pracoviště či logistické celky pro zásahy a řešení katastrof krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru v polních podmínkách.

 

Fotogalerie

Zástupci dvou českých clusterů zaměřených na civilní ochranu se v Rumunsku podívali i do krytů. Foto Velvyslanectví ČR v Bukurešti

Zaujaly bioboxy ze Zlína

Jádrem prezentace obou clusterů v Rumunsku byl seminář, na němž se téměř padesát specialistů z rumunských obranných, bezpečnostních a záchranných složek, nemocnic a firem z odvětví obranného a bezpečnostního průmyslu mohlo seznámit s českými technologickými novinkami. A nezůstalo pouze u prezentací zhlédnutých na velkoplošné obrazovce. Rumunští experti si přímo na místě mohli mimo jiné obhlédnout několik moderních výrobků a pomůcek z produkce firmy Ego Zlín. O zájem nebyla nouze u izolační komory Biobox, mobilního zařízení na přepravu biologicky zasažených osob Bio‑Bag, dále pak prostředku pro manipulaci s potenciálně nebezpečným biologickým obsahem Biohazard Glovebox, a také u protichemického a protibilologického ochranného obleku EBO-10.

Zástupci českých firem navštívili dva podzemní objekty civilní obrany v okrajových částech Bukurešti, a to za spolupráce českého velvyslanectví s rumunským generálním inspektorátem pro mimořádné situace. Užitečným zejména pro představitele Security Bunkers Alliance bylo získání informací důležitých pro vytvoření možných nabídek dovybavení těchto a dalších objektů civilní obrany v Rumunsku.

Veletrh s českou účastí

Další příležitostí pro české firmy bude mezinárodní výstava Black Sea Defence, Aerospace and Security International Exhibition – BSDA 2024, která se uskuteční v Bukurešti ve dnech 22. – 24. května 2024. Účast českých vystavovatelů z odvětví obranného a bezpečnostního průmyslu včetně firem z řad Security Bunkers Alliance bude zajištěna prostřednictvím agentury Czech Trade v Rumunsku.

Juraj Melioris, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět