ČESKÉ PIVO SI HLEDÁ NOVOU CESTU DO NOVÉHO ZÉLANDU

Velký potenciál trhu s pivem na Novém Zélandě potvrdila výstava zemědělských produktů a technologií Agriculture Show v Christchurch na Novém Zélandě, která hostila stánek Delegace EU ve Wellingtonu. Evropané představili vybrané potravinářské produkty s evropským geografickým označením (Geographical Indication – GI). Ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Canbeře prezentoval na výstavě geografické označení „České pivo“ a současně prověřoval možnosti odbytu českého piva.

Evropský stánek na výstavě Agri Show Christchurch ve Wellingtonu. Foto: Velvyslanectví ČR v Canbeře

POTENCIÁL NOVOZÉLANDSKÉHO TRHU

Trh s pivem má na Novém Zélandu velký potenciál. Přestože je v této zemi poloviční spotřeba na obyvatele oproti naší pivní velmoci, kdy obyvatelé Nového Zélandu spotřebují 61 litrů piva na osobu za rok, objemově spotřeba v roce 2022 vzrostla o 0,5 % na 294 milionů litrů. Z toho 83 % bylo z místní provenience a 17 % z dovozu, což reprezentuje 50 milionů litrů piva. Dalších 20 milionů litrů Nový Zéland vyváží.

Podíl piva na spotřebě alkoholických nápojů je na úrovni 59 %. Z pohledu potenciálních českých vývozců piva je potěšující, že v minulém roce jako jediná zaznamenala nárůst kategorie piva s obsahem 4,35 % až 5,0 % alkoholu, a to o významných 26 %. A to je přesně typ českého ležáku, který se v hojné míře z naší země vyváží. Navíc tato kategorie tvoří 60 % místní spotřeby zlatavého moku.

PREZENTACE OZNAČENÍ PŮVODU

Zemědělská výstava se konala v polovině listopadu v areálu Canterbury Agricultural Park za účasti stovek firem, zejména místních, zastupujících i zahraniční výrobce. Delegace EU připravila pro představení typických evropských potravinářských produktů velkoprostorový stan, kde se s ochutnávkou prezentovaly sýry, vína, destiláty, masné výrobky, zeleninové produkty nebo i pivo z provenience států EU.

Geografické označení „České pivo“ bylo zastoupeno značkami Pilsner Urquell a Kozel. Ekonomický diplomat Milan Vágner měl první den konání výstavy příležitost představit přítomným návštěvníkům typické pivo „plzeňského typu“ nejen verbálně a prostřednictvím katalogu „Czech Beer“ připraveného Ministerstvem zemědělství ČR a Českým svazem pivovarů a sladoven, ale i formou ochutnávky. Účastníci hodinové prezentace a ochutnávky si rádi vyslechli historii českých značek Pilsner Urquell nebo Budějovický Budvar a původu celosvětově rozšířeného piva typu „Pilsner“ nebo „Pils“. Účastníkem prezentace byl i ředitel firmy, která má ve své online nabídce jak Pilsner Urquell, tak i pivo Pražačka z rakovnického pivovaru.

FOTOGALERIE

 

Výstava Agriculture Show v Christchurch na Novém Zélandě. Foto: Velvyslanectví ČR v Canbeře

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ PIVOVARY

Ekonomický diplomat využil pobytu v Christchurch k jednání o dodávkách českého piva s další novozélandskou firmou, která v současné době ze dvou východoevropských zemí dováží 30 dvacetistopých kontejnerů piva ročně a má velký zájem rozšířit svou nabídku i o české značky. Podmínkou je dobrá kvalita piva a etikety přizpůsobené místnímu trhu (upřednostňovány jsou motivy navozující historii a tradici výroby piva na území Česka). Trvanlivost piva musí být minimálně 12 měsíců.

Během svých rozhovorů s českou komunitou v Christchurch i Wellingtonu získal ekonomický diplomat nepříliš povzbudivé informace o dovozu tradičních českých značek na Nový Zéland. Ještě před dvěma, třemi lety bylo běžně české pivo, zejména Pilsner Urquell, v nabídce obchodů, ale to již neplatí. České pivo je nabízeno jen online na některých platformách, kdy místní dovozci pivo zajišťují z velkoobchodu ve třetích zemích. Zahraniční majitelé největších českých pivovarů oficiální dovoz českých značek na Nový Zéland příliš nepodporují. Proto je zde prostor pro dovoz českého piva ze středních a menších pivovarů, kterých je v naší zemi řada, a to i s exportními zkušenostmi.

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Canbeře je v kontaktu se Svazem pivovarů a sladoven, připravuje informaci pro jeho členy s představením konkrétních podmínek dovozu piva jak na Nový Zéland, tak i do Austrálie, s cílem podpořit vývoz dalších značek českého piva do obou teritorií. Součástí informace bude i kontakt na potenciální dovozce.

Kromě toho je pro české exportéry nejen piva, ale i dalších nápojů a potravinářských výrobků připravována v rámci projektu ekonomické diplomacie účast na veletrhu Fine Food v Melbourne ve dnech 2.-5. září 2024. Zájemci o účast na expozici o ploše 36 m2 mají možnost se hlásit obchodně-ekonomickému úseku Velvyslanectví ČR v Canbeře.

Milan Vágner, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Canbeře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět