ČESKÉ PIVO SE PŘEDSTAVILO V ČÍNĚ. POPRVÉ ČISTĚ DIGITÁLNĚ

Marketingový projekt na podporu českého piva a pivovarnictví v Číně ukázal nebývalé možnosti digitální prezentace. I vzhledem k protiepidemickým opatřením se neopíral o propagaci v tištěných médiích a fyzickou prezentační akci, ale místo toho se zcela odehrál v digitální rovině. Spolu s obrovským nárůstem e-commerce jde o způsob, jak oslovit širší základnu koncových spotřebitelů.

Foto Velvyslanectví ČR v Pekingu

 Čínští spotřebitelé se mohli o českém pivě dozvědět více informací prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích, tematicky zaměřených webových stránkách, ale i na e-commerce platformách. Příspěvky byly sdíleny místními influencery, projekt přitom dal více prostoru tzv. Key Opinion Customers neboli KOC, Jde o běžné spotřebitele a uživatele sociálních sítí, kteří produkty osobně testují a sdílejí zpětnou vazbu s veřejností, díky čemuž se těší větší důvěryhodnosti. Jejich fanoušci nejsou tak početní jako u tradičních influenerů, jejich loajalita je ale podstatně silnější. Největší počet příspěvků byl zveřejněn na sociální síti Little Red Book (Xiaohongshu) přirovnávané k Instagramu. Další články byly publikovány i na sociální síti Weibo, čínské obdobě Twitteru, a komunikační a sociální platformě WeChat. Tisková zpráva byla následně publikována na deseti čínských zpravodajských portálech.

Součástí projektu byl i živý online přenos moderovaný influencerem, během kterého jsou produkty nejen divákům představeny, ale je i možné je ihned zakoupit v příslušném elektronickém obchodě. Od začátku pandemie covid-19 popularita tohoto marketingového a prodejního nástroje prudce rostla, a dokonce i čínská vláda vidí jeho benefity například pro rozvoj ekonomiky v rurálních oblastech. V současné době, kdy Čína nadále uplatňuje politiku nulové tolerance vůči covid-19 se však i tohle odvětví potýká s problémy kvůli výpadkům v logistice a zásobování.

Přes miliardu uživatelů na netu

Čína je s velkou převahou zemí s největším počtem uživatelů internetu. Report publikovaný China Internet Network Information Center (CNNIC) v únoru 2022 ukazuje, že počet uživatelů internetu v Číně v prosinci loňského roku dosáhl 1, 032 miliard, přístupem k internetu tedy disponuje 73 % všech obyvatel Číny. Pozoruhodné je, že 99,7 % všech uživatelů se k internetu připojuje prostřednictvím mobilních telefonů.

Internetové pokrytí v urbánních a rurálních oblastech je však nadále silně disproporční. Zatímco ve městechmá přístup k internetu 81,3 % obyvatel, na vesnicích se jedná pouze o 57,6 %. Má-li se v rurálních oblastech rozvíjet digitální ekonomika, jejímž prostřednictvím se budou ekonomicky integrovat s oblastmi urbánními, musí čínská vláda investovat do rozvoje telekomunikační a logistické infrastruktury.

Limitujícím faktorem dalšího růstu počtu internetových uživatelů je však také skutečnost, že malá část obyvatelstva neumí používat moderní technologie nebo nezná transkripční systém pinyin pro přepis čínštiny do latinky, neboť právě ten představuje nejběžnější metodu zadávání čínských znaků pomocí klávesnice.

Drtivá většina Číňanů se k internetu připojuje prostřednictvím mobilních telefonů. Foto Shutterstock

Největší trh e-commerce na světě

Díky široké základně uživatelů internetu, prudkému technologickému rozvoji a rostoucí kupní síle obyvatelstva je Čína největším světovým e-commerce trhem. Objem maloobchodních prodejů prostřednictvím elektronických sítí za rok 2021 v Číně dosáhl hodnoty 13,1 bilionů jüanů, což představuje meziroční růst o 14,1 %. Čínské ministerstvo obchodu v říjnu 2021 oznámilo cíl zvýšit tuto částku do roku 2025 dokonce na 17 bil. RMB. V případě fyzických produktů představovaly prodeje přes e-commerce 24,5 % z celkových prodejů. V loňském roce využilo tento prodejní kanál celkem 842 milionů uživatelů internetu.

Pro čínské i zahraniční firmy je využívání e-commerce prakticky nezbytností, chtějí-li udržet tempo s konkurencí a aktuálními spotřebitelskými trendy. Díky tomu je však čínský e-commerce trh vysoce saturovaný a konkurenční. Aby se spotřebitelé zorientovali v široké nabídce obdobných produktů, kladou důraz na reference jiných spotřebitelů, což podtrhuje rostoucí význam digitálního marketingu.

Optimalizace pro mobily je nezbytná

Podle údajů CNNIC tráví Číňané na internetu v průměru 4 hodiny denně, převážně prostřednictvím mobilního telefonu. Jsou to právě mobilní telefony, které stály za boomem internetu a e-commerce. Optimalizace webových stránek pro mobily je nezbytná, firmy však také investují do vývoje svých vlastní aplikací či miniaplikací, které nevyžadují instalaci a jsou spouštěny přímo v nejpopulárnější komunikační aplikaci WeChat.

Největší e-commerce platformy představují Tmall a Taobao, JD.com či Pinduoduo. Každá z platforem je v něčem jedinečná, má své silné i slabé stránky, firmy by tedy měly důsledně zvážit, na kterou zařadí své produkty. Platformy jako Tmall a JD.com nabízejí také své vlastní tržiště pro přeshraniční e-commerce, což je vhodný prodejní kanál pro malé a střední podniky, které v Číně nemají své zastoupení. Od konce roku 2021 svůj vlastní pavilon pro přeshraniční obchod na platformě JD.com i Česko.

Ondřej Plaček, zemědělský diplomat, Velvyslanectví ČR v Pekingu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět