ČESKÉ KNOW-HOW POMÁHÁ VÝSTAVBĚ ZELENÝCH PARKOVIŠŤ I STŘECH V BANJA LUCE

Spolupráce mezi Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně a agronomickou fakultou Univerzity Banja Luka trvá již dva roky a přináší konkrétní výsledky. Akademičtí pracovníci VUT v Brně předávají zkušenosti z oblasti využití biocharu v rámci modrozelené infrastruktury měst, zintenzivňují spolupráci ve výzkumu, spolupřipravují strukturu kurikula Ph.D. programu Univerzity Banja Luka a společně se svými kolegy z Univerzity Banja Luka i publikují.

Ilustrační foto: Shutterstock

Spolupráce s Univerzitou Banja Luka prokazuje, že česká věda je na vysoké úrovni a má svým zahraničním partnerům v oblasti výzkumu co nabídnout.

PŘENOS ZKUŠENOSTÍ Z ČESKA

Podpora vědecké diplomacie je prioritou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Česká věda se těší v zahraničí velmi dobrému jménu. I díky tomu byla minulý rok zahájena spolupráce mezi výzkumnými pracovníky Centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a výzkumnými pracovníky Fakulty agronomické Univerzity Banja Luka. Cílem spolupráce je posílení a prohloubení znalostí aktuálních poznatků ve vědě a výzkumu. Spolupráce se soustředí zvláště na přenos zkušeností z Česka do Bosny a Hercegoviny v oblasti využívání biocharu (biouhelu) vyrobeného z odpadních organických materiálů prostřednictvím technologie pyrolýzy/torefakce. Biochar je následně využíván v rámci modrozelené infrastruktury urbanizovaných území v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

OD PARKOVIŠŤ KE STŘECHÁM

Na základě této spolupráce vznikla v kampusu Univerzity Banja Luka zelená parkovací místa při jejichž výstavbě bylo předáno know-how v oblasti využití biocharu v rámci modrozelené infrastruktury měst. Mimo tento konkrétní hmatatelný výsledek projektu přinesla spolupráce přenos nového technického know-how pro pedagogické a vědecké pracovníky Univerzity Banja Luka v oblasti závlahy a zelené fasády, a zejména zelené střechy s implementací inovativního materiálu biocharu vyrobeného z biologického odpadu prostřednictvím pyrolýzy/torefakce.

Výše zmíněné projekty slouží nejen vědecko-výzkumným pracovníkům, kteří získali nové technické know-how, nýbrž i vysokoškolským studentům, kteří využívají vybudovaný experimentální polygon zelených střech pro výzkum v rámci diplomových či doktorských prací. Dle plánu se taktéž podařilo vytvořit společné akademické publikace českého a bosenského týmu. V neposlední řadě byla zahájena příprava struktury kurikula Ph.D. programu Univerzity Banja Luka. Spolupráce nadále pootevírá možnost studia budoucích či stávajících Ph.D. studentů z univerzity Banja Luka na VUT v Brně. Díky této spolupráci by v budoucnu mohlo taktéž dojít k vytvoření společného kurikula double degree doktorského programu.

Aleš Ottmár, ekonomický diplomat

Martin Hejlek, stážista, Velvyslanectví ČR v Sarajevu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět