ČESKÉ FIRMY VYUŽILY SLUŽEB EXPERTŮ V PERU DÍKY PROGRAMU PROPEA

České firmy v Peru již získávají podporu díky programu ministerstva zahraničí PROPEA (Program podpory ekonomických aktivit v zahraničí). Čtyři tuzemské společnosti během letošního roku využily služeb advokátní kanceláře Estudio Zevallos Coll, na kterou se mohli podnikatelé obracet prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Limě.

Ilustrační foto: Shutterstock​

Smyslem programu PROPEA je zajistit pro české exportéry a investory služby místních expertů. V Peru je nabízí právě advokátní kancelář Estudio Zevallos Coll. Poskytnuté profesionální služby – od marketingových aktivit či vytvoření partnerské sítě až po zajištění registrace ochranné známky u příslušných peruánských institucí – umožnily českým podnikatelům udržet své obchodní aktivity v zemi či pokračovat ve vstupu na zdejší trh i v náročné koronavirové době.

Kancelář Estudio Zevallos Coll v rámci programu PROPEA zastupuje Vladislav Michalčík, který v Limě dlouhodobě žije. Jeho vynikající znalost místních obchodních norem i dlouholetá zkušenost s business developmentem představují pro české podnikatele velkou výhodu. Ať už se jedná o ty, kteří v Peru již nějaký čas působí, ale stále se nachází ve fázi dobývání trhu, nebo o „nováčky“, kteří si na místní realitu teprve zvykají.

HLEDÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Mezi tu první skupinu patří například firma Photon Water Technology, která v Peru již několik projektů úspěšně realizovala. V letošním roce plánovala další průnik do regionů, kde mohou být její technologie na čištění vody nejvíce užitečné. Kvůli pandemii covid-19, která na půl roku vyřadila z provozu část peruánské ekonomiky, se však její hledání vhodných obchodních partnerů výrazně ztížilo. Kancelář Zevallos jí tak v rámci PROPEA pomohla s identifikováním a prověřováním nových členů místní partnerské sítě.

Největší zájem o podporu PROPEA však mají ti, kteří v Peru teprve začínají. Řada firem si již díky službám poskytnutým Velvyslanectvím ČR v Limě (individuální služby či projekty na podporu ekonomické diplomacie, tzv. PROPEDy) vyhodnotila peruánský trh jako perspektivní a nyní se zabývá konkrétnějšími plány vstupu na něj.

OBCHODNÍ PLÁN I OCHRANNÉ ZNÁMKY

Český lídr na poli digitalizace – firma ADUCID – je jednou z nich. Po loňské analýze trhu digitálních technologií, kterou zajistilo české velvyslanectví, si tato společnost letos v rámci PROPEA objednala zpracování obchodního plánu pro vstup jak na veřejný trh (e-Government, elektronické hlasování ve volbách), tak do korporátního sektoru (elektronické bankovnictví, zdravotnické aplikace, elektronický podpis). Kancelář Zevallos jí navíc vypracovala speciální marketingové materiály ve španělštině pro jednotlivé oblasti a zaregistrovala ochranné známky u peruánské národní entity pro ochranu duševního vlastnictví.

Vytváření partnerských sítí a marketingové služby si v rámci PROPEA objednaly i dvě společnosti ve farmaceutickém odvětví: B.A.R.D. a Dr. Müller Pharma. Pro obě dvě firmy koordinovala kancelář Zevallos spolupráci s jednotlivými zástupci dodavatelského řetězce a zajišťovala propagační aktivity produktů směrem k prodejní síti.

Pilotní verze projektu PROPEA, která skončí letos v říjnu, se tak osvědčila. Z rozpočtu PROPEA bylo dotováno 70 procent ceny služby, zbylých 30 procent představuje spolufinancování firem.

Velvyslanectví ČR v Limě je již v procesu identifikace vhodných kandidátů na realizátora druhého ročníku PROPEA, který bude českým firmám opět k dispozici od ledna 2021.

Radka Sibille, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Limě

S přispěním Vladislava Michalčíka, Estudio Zevallos Coll

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět