ČESKÉ FIRMY VYBAVÍ NEMOCNICI V PORTO ALEGRE, RÝSUJE SE I DODÁVKA LAVIČEK

České firmy dojednaly detaily dodávek pro velký nemocniční komplex v brazilském Porto Alegre a společnosti mmcité se rýsuje možnost umístit své proslulé lavičky na privilegovaném místě před historickým sídlem magistrátu tohoto města. Tyto konkrétní výsledky přinesla cesta čtyř tuzemských firem do státu Rio Grande do Sul.

Významné stopy v česko-brazilských vztazích zanechali také čeští cestovatelé (kniha uprostřed). Dnes na ně mohou navázat i podnikatelé. Foto: Generální konzulát ČR v  São Paulu

Říjnová cesta manažerů českých společností – společně s generálním konzulem v São Paulu Milošem Sklenkou – se uskutečnila v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zástupci brazilské státní i soukromé sféry měli možnost seznámit s městským mobiliářem společnosti mmcité, nemocničními lůžky značky Linet, inovativními pivovarnickými technologiemi firmy Cheops a také se strategií společnosti Dermacol, která chce proniknout na tamní trh se svou kosmetikou.

Foto: Generální konzulát ČR v São Paulu

NADĚJNÉ SEKTORY

Kromě konkrétních výsledků jednání se podařilo vytipovat další témata vzájemné spolupráce a získat informace o sektorech, které stát Rio Grande do Sul dlouhodobě podporuje – včetně pivovarnictví, inovací i zkvalitnění veřejného prostoru. Česká republika také dostala nabídku účasti na oslavách výročí 250-ti let výročí založení města Porto Alegre, které se bude konat příští rok.

Kromě schůzek v tradičním formátu B2B, které probíhaly v sídle honorárního konzulátu ČR v Porto Alegre, české společnosti projevily zájem o možnost účasti i na pracovních jednáních se zástupci státní správy – včetně přijetí předsedou poslanecké sněmovny státu Rio Grande do Sul, poslancem Gabrielem Souzou. Dalšími cíli cesty generálního konzula do Porto Alegre bylo připomenout a oslavit český státní svátek 28. října, setkat se se zástupci státní exekutivy a parlamentu, podpořit místní krajanskou komunitou. Poslanecká sněmovna státu Rio Grande do Sul i Magistrát jeho hlavního města Porto Alegre o jednáních informovaly ve svých tiskových zprávách.

Pracovní program symbolicky uzavřel klavírní recitál české hudby v podání klavíristy Václava Pacla, kam byli pozváni též zástupci podnikatelské sféry. Akce probíhala v souladu se všemi hygienickými a epidemiologickými nařízeními platnými na území státu.

Filip Vavřínek, ekonomický specialista, Generální konzulát ČR v São Paulu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět