ČESKÉ FIRMY STAVÍ MOSTY V GHANĚ

Česká firma Knights realizuje první fázi dodávky ocelových mostů v Ghaně. Jejím subdodavatelem je společnost MCE Slaný. Knigts by měla africké zemi dodat celkem 200 ocelových mostů ve čtyřech fázích. V první fázi dodá 50 mostů. Celková hodnota zakázky je v řádu stovek milionů eur.

Foto: Robert Hrubý

Dodávka ocelových mostů je v současnosti jedním ze stěžejních projektů v obchodních vztazích mezi Českou republikou a Ghanou. Jde také o úspěch české ekonomické diplomacie, která se na něm ve spolupráci s firmou Knights podílela od samého počátku. V polovině srpna se uskutečnil za přítomnosti zástupců ghanského ministerstva silnic a dálnic, ekonomického diplomata ZÚ Akkra a zástupců společnosti Knights a MCE Slaný kontrolní den na staveništi.

NÁROČNÁ VÝSTAVBA

Realizace první fáze projektu začala v dubnu 2019, kdy byla podepsána s ghanským ministerstvem financí úvěrová smlouva. Projekt podpořila česká exportní pojišťovna EGAP. Výstavba je nesmírně složitá, neboť poté, co byly mosty v Česku vyrobeny a dopraveny v kontejnerech do Ghany, se zde muselo připravit staveniště, vyřešit logistika i administrativa, zajistit návaznost cest na jednotlivé mosty a mnoho dalších každodenních náročných úkolů. Přes tyto nesnadné výzvy by firma Knights měla během 24 měsíců instalovat 50 mostů délky 20 až 50 metrů, které by tak měly zajistit lepší dostupnost odlehlých lokalit.

ŘEŠENÍ PRO ODŘÍZNUTÉ VESNICE

Některé vesnice a farmy jsou v období dešťů v podstatě odříznuté od okolního světa a tyto mosty jim pomohou udržet kontakt hlavně s velkými aglomeracemi. Pro farmáře je zachování průchodnosti těchto cest klíčové, neboť dopravují své produkty na městské trhy. I pro ostatní obyvatele jsou mosty významné z hlediska dopravy, ať již kvůli docházení dětí do škol, cestám na úřady nebo do nemocnic. Projekt dodávky ocelových mostů, který je součástí modernizace infrastruktury, má dosah nejen ekonomický, ale i rozvojový, kdy zajištění lepších životních podmínek (dostupnost měst, dostupnost kvalitnějšího vzdělání a lékařské péče, lepší přístup na pracovní trh) pomůže zvýšit obyvatelům životní standard a nebudou nuceni hledat lepší životní podmínky třeba v zahraničí.

Oficiální předání prvních mostů ghanskému ministerstvu silnic a dálnic je zatím plánováno na konec září 2021.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět