ČESKÉ FIRMY SE ZAJÍMAJÍ O DIGITALIZACI V BOSNĚ

Tuzemské společnosti se zajímají o digitální transformaci v Bosně a Hercegovině. Další příležitosti hledají v oblasti smart cities nebo outsourcingu služeb. Potvrdila to na konci minulého roku konference Forward v Banja Luce, které se jako panelista zúčastnil také zástupce české firmy Software602. Mluvil o zkušenostech v oblasti eGovernmentu.

Ilustrační foto: Shutterstock

Účastníci konference diskutovali o nových možnostech, které digitalizace přináší v oblasti komunikace státu s občany, posilování konkurenceschopnosti malých a středních firem či rozvoje měst. „Bosna a Hercegovina nyní připravuje zavedení prvků, které v České republice fungují již deset let. To ale neznamená, že bude trvat deset let, než dosáhne v oblasti eGovernmentu stejné úrovně. Může to trvat výrazně méně, protože se může poučit ze zkušeností i chyb ostatních zemí,“ uvedl na konferenci Vladimír Olšák ze společnosti Software602. Ve svém vystoupení hovořil zejména o českých zkušenostech s datovými schránkami a systémem Czech POINT.

Od tradičního průmyslu k IT

Bosna a Hercegovina má pověst země tradičních průmyslových odvětví, jako je energetika, důlní průmysl, ocelářství nebo kovozpracující průmysl. V posledních letech se zde ale slibně rozvíjí – navzdory řadě překážek – také sektor informačních a komunikačních technologií. V Sarajevu, Mostaru či Banja Luce vznikla řada startupů. Zahraniční investoři v Bosně a Hercegovině otevírají centra pro poskytování IT služeb a outsourcing dalších podnikových procesů.

V oboru služeb v oblasti IT, personalistiky a back office procesů v Bosně a Hercegovině úspěšně podniká česká společnost Storsen, která zde založila dceřinou firmu. Další české firmy se zajímají o rozvoj infrastruktury chytrých měst. Mezi bosenskými „smart cities“ se stalo lídrem město Tuzla, kde firma Incinity ze Zlína implementuje platformu pro integraci digitálních technologií a služeb v městském prostředí. Projekt v Tuzle byl podpořen v rámci programu Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN.

Příležitosti v eGovernmentu

Další příležitosti se budou v Bosně a Hercegovině otevírat díky rozvoji eGovernmentu. Klíčovým krokem bude zavedení elektronického podpisu. Celostátní vláda po několikaletých odkladech v říjnu vybrala prvního poskytovatele kvalifikovaných elektronických certifikátů. Strategii digitalizace státní správy připravuje také Republika srbská, jedna ze dvou entit, ze kterých se Bosna a Hercegovina skládá. V rámci strategie plánuje vláda Republiky srbské projekty zaměřené na komunikaci občanů s úřady elektronickou cestou a digitalizaci správních procesů. Chystá celkový rozvoj vládní IT infrastruktury včetně nástrojů kybernetické bezpečnosti.

Smart Sarajevo

Na komunální úrovni poroste počet měst a obcí, které budou využívat smart city řešení při zkvalitňování veřejných služeb a řešení problémů v dopravě či se znečištěním ovzduší. Rozvojový program OSN v letošním roce zahájil realizaci pilotní iniciativy Smart Sarajevo, která by se v budoucnu měla rozšířit i na další města. I soukromý sektor začíná upozorňovat na potřebu držet krok se čtvrtou průmyslovou revolucí. Místní malé a střední podniky exportující do EU se na evropském trhu potkávají s firmami, které využívají nejnovější technologie. Digitalizace výroby, firemních procesů i komunikace se zákazníkem je tak důležitá pro rozvoj jejich konkurenceschopnosti.

Digitalizace v Bosně a Hercegovině se potýká i s řadou výzev. Největší z nich je odliv mladých talentů do zahraničí. Rozvoj digitalizace komplikuje také velice složitá administrativní struktura země, která zpomaluje potřebné reformy. Bosna a Hercegovina má například zatím velice omezené kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Navzdory všem překážkám má oblast informačních technologií v rámci budoucího rozvoje Bosny a Hercegoviny velký potenciál a české firmy se zde mohou dobře uplatnit.

ONDŘEJ PICKA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Sarajevu

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět