České firmy se představily severoitalským loděnicím

V severoitalském regionu Furlánsko-Julské Benátsko proběhlo historicky vůbec první setkání mezi českými a italskými podnikateli. Listopadová virtuální podnikatelská mise, které se za italskou stranu zúčastnily loďařské společnosti Fincantieri a Monte Carlo Yachts, si dala za cíl navázat kontakty a představit příležitosti pro české dodavatele.

Dok loděnice Fincantieri v janovském přístavu. Foto Shutterstock

Akce se uskutečnila z iniciativy Generálního konzulátu ČR v Miláně ve spolupráci s CzechTrade Milán a s regionem Furlansko-Julské Benátsko a také Agenturou pro rozvoj podnikání regionu.

Generální konzul ČR Jiří Kuděla připomněl historický a zásadní význam přístavu Terst nejenom pro obchod a export českých výrobků.  Ocenil také dobrou spolupráci s regionem Furlánsko-Julské Benátsko. „I dnes, v této těžké situaci, myslíme na budoucnost, na dobu, kdy se naše ekonomické vztahy vrátí do normálních kolejí, proto pořádáme toto virtuální setkání“, uvedl generální konzul Kuděla. „České firmy mají zájem o technologickou a obchodní spolupráci s tímto krásným regionem a samozřejmě s Terstem a jeho úžasným přístavem“, zdůraznil. Své možnosti podpory podnikatelských subjektů představili také ředitelé agentur CzechTrade Milán Marek Atanasčev a paní Lydia Alessio-Vernì z Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. Sergio Bini, člen regionální vlády zodpovědný za výrobní sektor a turismus, vyjádřil přesvědčení, že česko-italské vztahy nabízí velký potenciál budoucího rozvoje. Poukázal rovněž na dva klíčové ekonomické sektory regionu, kterými jsou námořní obchod a loděnice.

Loděnice hledají subdodavatele

Na virtuální akci se představily obě zmíněné loděnice, které patří k absolutní evropské i světové špičce. Firma Fincantieri je lídrem v oblasti velkých výletních lodí (Cruise Ship), rovněž zaoceánské nákladní plavby, vojenských plavidel, dopravních trajektů a jachet. Obrat v roce 2019 činil 5,8 mld. eur, aktuálně má podepsané objednávky v hodnotě 36,8 mld. eur s termínem dodání 88 plavidel do roku 2027. Firma má 20 tisíc zaměstnanců a 80 tisíc subdodavatelů a spolupracujících firem. Podíl na výrobě plavidel je rozdělen mezi mateřský koncern Fincantieri (ta vyrábí pětinu) a spolupracující firmy (80 %). Mezi prioritní úkoly při hledání nových dodavatelů uvádí Fincantieri vedle redukce nákladů také snížení dopadů na životní prostředí, snížení váhy plavidel, energetické úspory. Aktuálně koncern hledá nové subdodavatele pro konstrukční a interiérové komponenty, elektrické a klimatizační systémy v segmentu výletních lodí, velkých jachet a pro samotné loděnice, respektive doky.  
Monte Carlo Yachts se soustředí na segment luxusních plavidel, plachetnic a jachet, vyrábí rovněž menší plavidla a motorové čluny. V rámci virtuálního setkání zazněl ze strany Monte Carlo Yachts zájem o spolupráci v oblasti vnitřního vybavení, materiálů pro venkovní úpravu lodí, nábytku a interiéru na míru, vybavení elektroniky a zábavní prvky.

Za českou stranu se virtuálního setkání zúčastnilo sedm podnikatelských subjektů, které vyrábí sortiment vhodný pro loděnice. Generální konzulát ČR a CzechTrade Milán zopakovali svou připravenost propojit Fincantieri a Monte Carlo Yachts s dalšími možnými českými dodavateli i v budoucnu. Konzulát je připraven poskytnout další informace českým firmám, které by se na italském trhu chtěly ucházet o příležitosti v sektoru loděnic.

Michal Bucháček, ekonomiký diplomat, Generální konzulát ČR v Miláně  

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět