ČESKÉ FIRMY SE PŘEDSTAVILY KANAĎANŮM NA LETECKÉM FÓRU

Montrealské Letecké inovační fórum, které se na konci minulého roku kvůli koronavirové pandemii konalo ve virtuální podobě, přilákalo rekordní počet českých firem.

​Letecký kampus v Technologickém institutu v kanadském Richmondu. Foto: Shutterstock

Účast českých leteckých a kosmických společností byla úspěšně realizována v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), který zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Ottawě a agentura CzechInvest, za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Aerospace Innovation Forum představuje ideální platformu pro setkání představitelů leteckého a kosmického průmyslu ze soukromého i akademického sektoru. Česká republika se na této akci prezentovala poprvé, a to hned v rekordním počtu třinácti subjektů.

INOVATIVNÍ ODVĚTVÍ

Letecký a kosmický průmysl patří mezi inovativní odvětví s vysokým podílem výzkumu a vývoje. Inovace vedou ke zvyšování užitných vlastností strojů, technologií, služeb, které jsou nutnou podmínkou vyšší konkurenceschopnosti. V době, kdy letectví stojí nejen kvůli pandemii, ale i celosvětovým tlakům na redukci znečištění ovzduší na rozcestí, je potřeba zlepšovat současnou úroveň technologií a zároveň investovat do nových, efektivnějších řešení. S ohledem na zvyšující se význam spolupráce napříč soukromým, akademickým i vládním sektorem je potřeba podporovat účast českých firem na podobných akcích, jakou je právě inovační fórum pořádané quebeckým leteckým klastrem Aero Montréal.

Montreal, kde se za normálních okolností fórum odehrává, je po Toulouse a Seattlu třetím největším světovým aerospace centrem na světě, a inovační fórum pak místem pro navázání kontaktů se světovými hráči tohoto oboru. Česká republika se mohla pyšnit nejpočetnějším zastoupením. Výrobci proudových motorů, kompozitních a nanokompozitních materiálů, elektronických tlakoměrných a optických měřících systémů, nejmodernějších technologií využívajících umělou inteligenci či stratosférických balonů opětovně dostáli respektované pozice, kterou si český letecký průmysl ve světě vybudoval.

POHLED NA INOVACE V KANADĚ

Jakkoliv virtuální akce asi nemůžou zcela nahradit akce s možností osobního setkání, bylo inovační fórum svým obsahem zajímavé a prospěšné. Účastníci měli jedinečnou šanci nahlédnout pod pokličku způsobu řízení a implementace podpory inovací v Kanadě a oslovit klíčové kontakty potenciálních partnerů.

V rámci programu zazněly z úst vládních představitelů důležité informace o podpoře aerospace a především nových čistých technologií prostřednictvím vládních programů. Zajímavé byly komentáře nejvyšších představitelů Bombardier, Airbus, Boeing, Pratt & Whitney, Rolls-Royce nebo Bell k dopadu pandemie a vyhlídkám jednotlivých segmentů leteckého sektoru, k vlastním inovačním programům a udržitelnému rozvoji jednotlivých firem.

Jakkoliv je kvůli tvrdým dopadům pandemie těžké odhadnout, jakým směrem se nejbližší vývoj v letectví bude ubírat, je jasné, že technologický vývoj půjde stále kupředu. Česká republika by tak měla i nadále podporovat výzkum a vývoj v leteckém a kosmickém průmyslu a pomoci tak udržet konkurenceschopnost českých firem.

Jan Kubačka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ottawě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět