ČESKÉ FIRMY SE MOHOU ZÚČASTNIT VELETRHU OBRANNÉHO PRŮMYSLU V KAZACHSTÁNU

Po tříleté přestávce uspořádá kazašské hlavní město Nur-Sultan mezinárodní veletrh vojenské a letecké techniky KADEX 2022. Již šestý veletrh se uskuteční ve dnech 25. – 28. 5. 2022. Pro české firmy nabízíme možnost se akce účastnit za zvýhodněných podmínek v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED ministerstva zahraničí a ministerstva obrany.

Ilustrační foto: Shutterstock

Jedná se o největší veletržní akci s podobným zaměřením nejen v Kazachstánu, ale i v celém regionu Střední Asie. Stánek České republiky a účast firem bude zajištěna ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu.

Na veletrhu KADEX se pravidelně setkávají důležití hráči nejen ve zbrojním průmyslu. Účast na této akci poskytuje českým firmám výbornou příležitost pro navázání důležitých kontaktů. Zároveň se jedná s o skvělou možnost pro české firmy, aby mohly své výrobky v této zemi prezentovat a poznat specifika středoasijského trhu. Veletrh se zaměřuje na následující oblasti: zbrojní techniku, obranné systémy, letectví, vývoj v rámci obranného průmyslu a navazující odvětví.

OSOBNÍ ÚČAST NEBO KATALOGOVÁ PREZENTACE

České firmy patří mezi tradiční účastníky veletrhu a pro české exportéry se v daném odvětví rýsuje značný exportní potenciál. Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu proto společně s agenturou CzechTrade v Almaty zajistilo v rámci projektu ekonomické diplomacie možnost pro české firmy se veletrhu účastnit za finančně výhodnějších podmínek buď formou osobní účasti, nebo v podobě katalogové prezentace.

Z prostředků PROPED je hrazena společná plocha o celkové výměře 55 m2. Při osobní účasti můžete využít služeb CzechTrade, mezi které patří zajištění vybavení stánku za zvýhodněných podmínek či osobní asistence během veletrhu a při jednáních s obchodními partnery. Velvyslanectví ČR rovněž zajistí organizaci společenské akce, na kterou bude možné pozvat i místní partnery.

V případě zájmu kontaktujte do 15. 2. 2022 pracovníky obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu prostřednictvím e-mailové adresy commerce_nur-sultan@mzv.cz , v kopii na ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty petr.jurcik@czechtrade.cz. Více informací ohledně účasti naleznete také pod tímto odkazem.

Díky našim firmám o nás ví celý svět