ČESKÉ FIRMY POMÁHAJÍ LÉPE ŘÍDIT DOPRAVU V MOLDAVSKU

Firmy Incinity, Cross Zlín a SmartPlan pomáhají Moldavsku se zlepšováním systému řízení dopravy a s plánováním rozvoje města Kišiněv. Česko v této oblasti již několik let předává Moldavsku zkušenosti, a to prostřednictvím několika programů české zahraniční rozvojové spolupráce.

Kišiněvské křižovatky se stávají zajímavou příležitostí pro české dodavatele systémů řízení dopravy. Ilustrační foto: Shutterstock

Díky dlouhodobým českým aktivitám v Moldavsku a přenosu znalostí se daří zapojovat české firmy a technologie do implementace tamních inovativních řešení. Do financování je na české straně zapojeno ministerstvo zahraničních věcí, především prostřednictvím svěřeneckého fondu při UNDP, a ministerstvo průmyslu a obchodu. Financována je realizace několika projektů a vysílání českých expertů.

INFORMACE O POČASÍ I KOORDINACE KŘIŽOVATEK

Česká společnost Incinity spolupracuje s Moldavskou státní správou silnic na zavádění systému řízení dopravy, a to prostřednictvím integrace inteligentních technologií, které budou shromažďovat informace o počasí, silničním provozu, informovat řidiče atd. Vznikne jedna propojená platforma inteligentního dopravního systému, do které bude možné v budoucnu integrovat další inovativní řešení jako například vážení těžké dopravy.

Další česká firma Cross Zlín v roce 2019 v Moldavsku instalovala dvě meteostanice a software silniční meteorologie. Jednalo se o úspěšný pilotní projekt s Ministerstvem hospodářství a infrastruktury Moldavska, na jehož základě vláda Moldavska schválila rozšíření systému silniční meteorologie o dalších 30 stanic. Předpokládá se, že část těchto stanic, které již bude financovat moldavský státní rozpočet, dodá právě česká firma.

Společnost Cross Zlín realizuje také pilotní projekt na podporu dynamického řízení dopravy a koordinace křižovatek v Kišiněvě. Do tohoto projektu budou zahrnuty dvě křižovatky a bude zde instalován software pro řízení dopravy. I v tomto případě probíhají jednání o rozšíření projektu o další křižovatky, financovaného již z místních zdrojů.

VÁŽENÍ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

Česká společnost SmartPlan je aktivní v přípravě systému vážení nákladních automobilů za jízdy v Moldavsku. Do zpracování studie jsou zapojeni i experti Fakulty dopravní ČVUT. Opět je možné předpokládat uplatnění českých technologií při budoucím zavádění systému, které již bude financováno prostřednictvím státních výběrových řízení.

V Moldavsku také působí několik českých expertů, kteří jsou zapojeni například do vytváření strategie a akčního plánu chytré dopravy a mobility v Kišiněvě. Zpracovávaná studie vytváří příležitosti pro dodávky českých technologií v oblastech řízeni dopravy, parkování, veřejné dopravy, elektromobility atd.

Za údržbu, opravy, modernizaci i správu vnitrostátních veřejných komunikací v Moldavsku a za odpovídající silniční infrastrukturu odpovídá státní podnik Moldavská státní správa silnic v rámci ministerstva hospodářství a infrastruktury. V současné době probíhá rozsáhlý národní program rehabilitace silnic s podporou mezinárodních finančních institucí, zejména Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Státní správa silnic již zahájila implementaci některých technologií inteligentního dopravního systému do své silniční sítě. Další příležitosti budou následovat na celostátní silniční síti, ale také v Kišiněvě a dalších městech. České firmy a technologie mají i díky doposud financovanému přenosu zkušeností z ČR do Moldavska dveře otevřené.

Kateřina Šilhánková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět