ČESKÉ FIRMY DODAJÍ VYBAVENÍ PRO NEMOCNICI V KIŠINĚVĚ

Česká republika dlouhodobě pomáhá Moldavsku posílit zdravotnický systém a zlepšit situaci v nemocnicích v hlavním městě i v regionech. Na začátku prosince byla slavnostně podepsána smlouva na dodávku dalšího českého zdravotnického vybavení do nemocnice v Kišiněvě.

Foto: Linet

Ministerstvo zdravotnictví Moldavska se opětovně obrátilo na Českou republiku v situaci, kdy byla v Kišiněvě zřízena nová státní nemocnice, kde se soustředí zdravotnická péče o pacienty s onemocněním covid-19. Nemocnice se potýká zejména s nedostatečným vybavením. Česká republika v reakci na tuto žádost vyčlenila 10 milionů korun z prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci. V rámci projektu dodají české firmy MZ Liberec a Linet do Moldavska další zdrojové mosty, postele pro urgentní příjem a další zdravotnické vybavení pro jednotku intenzivní péče.

 

DOBRÉ JMÉNO ČESKÝCH FIREM

České zdravotnické firmy mají v Moldavsku díky vysoké kvalitě dodávaného vybavení a díky  referencím získaným v průběhu realizace humanitárních a rozvojových projektů velmi dobré jméno. Moldavské zdravotnictví se potýká s následky pandemie covid-19 a také se zastaralým a nevyhovujícím vybavením nemocnic. Prioritou Ministerstva zdravotnictví Moldavska je rychlé navýšení lůžkové kapacity pro příjem pacientů s covidem.

Již v roce 2020 dodaly české firmy MZ Liberec a Linet do dvou moldavských nemocnic v Causeni a Calarasi postele pro urgentní příjem a zdrojové mosty. Jedná se o pohyblivý systém, který zásobuje přístroje energií a pacienty medicinálními plyny, umožnuje rozmístění potřebných přístrojů v blízkosti lůžka pacienta a používá se na specializovaných zdravotnických pracovištích (ARO, JIP). Jednalo se o humanitární projekt v reakci na pandemii.

Slavnostní podpis nejnovější smlouvy. Foto: Velvyslanectví ČR v Kišiněvě

FINANCOVÁNÍ SVĚTOVÉ BANKY

Díky české rozvojové a humanitární pomoci se tuzemským firmám otevírají další příležitosti. Daří se jim získávat také zakázky financované mezinárodními institucemi. Společnost Linet tak například dokázala rozšířit svoji působnost a dodala do Moldavska dalších 400 kusů postelí pro urgentní příjem. Nákup, dodávku a instalaci těchto postelí financovala Světová banka a postele byly distribuovány do nemocnic po celém Moldavsku.

Smlouva o realizaci nového projektu pro nemocnici v Kišiněvě byla podepsána za účasti ministryně zdravotnictví Moldavska, velvyslance ČR a ředitele nemocnice. U příležitosti slavnostního podpisu smlouvy uvedla ministryně zdravotnictví A. Nemerenco: „Všechny země v Evropě dnes čelí skutečné hrozbě infekce covid-19. Hlavním problémem je současné tempo, počet případů nakažení covidem-19 se blíží novým rekordním úrovním, zejména v souvislosti s výskytem varianty Omicron. Současná situace a alarmující krátkodobé předpovědi nás nutí jednat. V současné době je na jednotce intenzivní péče Klinické nemocnice Ministerstva zdravotnictví pouze šest lůžek intenzivní péče se všemi potřebnými zdravotnickými přístroji. V této souvislosti projekt významně přispěje k modernizaci jednotky a umožní nemocnici pečovat o více pacientů“.

Kateřina Šilhánková, diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kišiněvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět