ČESKÉ FIRMY DAROVALY NIGÉRII LŮŽKA A OCHRANNÉ POMŮCKY

České firmy Linet a LOM Praha darovaly Nigérii nemocniční lůžka a ochranné pomůcky. Dar je součástí humanitární pomoci této nejlidnatější africké zemi v době pandemie covid-19.

Foto: Velvyslanectví ČR v Abuji

Zdravotnické prostředky dorazily do města Kano na severu země na začátku července. Přepravu humanitárního daru zajistil zdarma letoun, který byl do Nigérie vyslán v rámci realizace kontraktu na generální opravy tří letadel L-39 ve službách Nigerijských vzdušných sil.

Pandemie covid-19 je v Nigérii kvůli neklesajícímu počtu nových případů stále aktuálním tématem. Africká země s 200 miliony obyvateli by těžko čelila krizi vlastními silami, proto se i české firmy rozhodly zapojit do mezinárodní pomoci.

Ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Abuji Beata Matusiková uvedla, že díky aktivitám ministerstva zahraničí a českých firem se podařilo přispět i k posílení zdravotnických kapacit v zemi. „Velká rozloha a počet obyvatel Nigérie kladou v současné krizi na místní zdravotnický systém velké nároky,“ řekla Beata Matusiková. Ocenila vstřícnost a pružnost českých firem. Společnost Linet dodala zdarma 10 lůžek, zatímco opravárenská firma LOM Praha darovala osobní ochranné pomůcky ze svých zásob.

POPTÁVKA VZDUŠNÝCH SIL

České firmy svými dary reagovaly na poptávku ze strany zdravotní sekce Nigerijských vzdušných sil, které na bezpečnostně nestabilním severu země provozují zdravotnická zařízení přístupná i civilnímu obyvatelstvu. Dar je zároveň gestem oceňujícím obětavou práci vojenských lékařů v době pandemie.

Severní regiony Nigerijské federativní republiky jsou v posledních letech nejen terčem útoků radikálních islamistů, ale se zhoršující se sociální a ekonomickou situací se v rostoucí míře potýkají také s banditismem a únosy. Ne náhodou proto lidé raději vyhledávají nemocnice a zdravotnická zařízení provozovaná armádními složkami.

Na zásilku české pomoci Nigérii z podnikových zdrojů naváže v dalších měsících humanitární pomoc české vlády zemím, které se na kontinentu obtížně vyrovnávají s pandemií, protože jejich zdravotnická infrastruktura nemá odpovídající kapacity.

Marie Nwanyanwu, Velvyslanectví ČR v Abuji

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět