ČESKÉ AGRÁRNÍ STROJE MOHOU V KAZACHSTÁNU NAHRADIT KONKURENTY Z OKOLNÍCH STÁTŮ

Vláda Kazachstánu v posledních měsících bedlivě sleduje nejen vývoj politicko-ekonomické situace v regionu, ale zvažuje také postupné nahrazení techniky od tradičních dodavatelů z Ruska a Běloruska. Ti ztrácejí popularitu nejen v důsledku mezinárodních sankcí, ale i v konkurenci s „levnou“ Čínou. Zároveň se zde rýsují zajímavé příležitosti pro české zemědělské technologie, jejichž výrobci mohou hledat alternativy za dočasně uzavřené trhy.

Foto: Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

Kazachstán si uvědomuje potřebu kvalitativní modernizace zemědělství, která má primárně zajistit zemi potravinovou soběstačnost a časem také úspěch na exportních trzích. Čeští vývozci zemědělských technologií navíc mohou využít výrazné podpory ze strany českého státu v podobě organizace podnikatelských misí, účasti na výstavách či všeobecné propagace českých značek v Kazachstánu. Jednou z takových akcí se stala česká účast na výstavě Jana Dala/Green Day Kazakhstan 2022, organizovaná Velvyslanectvím ČR v Nur-Sultanu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. V polovině července se zde představily traktory Zetor, čističky JK Machinery nebo pluhy značky Bednar FMT.

OPOTŘEBOVANÉ STROJE

Současný stav zemědělského zařízení v Kazachstánu je podle hodnocení expertů opotřebován ze 70-80 %. Zemi chybí vlastní rozvinuté strojírenství a roste tlak státu na nárůst obdělávané půdy v nadcházejících letech. Nejčastěji exportovaná zemědělská technika pochází z Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Číny, která je pro místní farmáře cenově dostupná, avšak kvalitou se nevyrovná technice ze Západu. Zájem je o traktory, o stroje na obdělávání půdy, jako jsou pluhy, kypřiče, podmítače, kultivátory, a také o stroje na zpracování plodin – tedy třídiče, čističky, lisovny a další.

Atraktivní trh Kazachstánu je v posledních letech exportním cílem vzrůstajícího počtu českých firem z oboru zemědělské mechanizace. Po několika letech slaví úspěch na tomto trhu české Zetory, na jaře 2022 bylo dodáno prvních 20 českých traktorů. Své distribuční sítě v zemi postupně otevírají a rozšiřují čeští výrobci zemědělských strojů, jako jsou Sukov, Opall-Agri, Farmet, JK Machinery, Bednár FMT a další.

Dodávky českých strojů se ovšem pohybují v nižších desítkách, na trhu chybí všeobecné povědomí a cílená propagace české zemědělské techniky. Ta by přitom mohla v budoucnu vytvořit vhodné předpoklady nejen pro úspěšný prodej dodávané české techniky, ale i pro založení servisních center, případně lokalizaci výroby, podporovanou Kazachstánem ve formě státních dotací a subvencí pro místní zemědělce.

 

FOTOGALERIE

Foto: Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

ČESKÝ PAVILÓN

Cílem národního pavilónu ČR na venkovní zemědělské výstavě Jana Dala/Green Day 2022 bylo zvýšit povědomí o kvalitě české techniky, která je v současnosti relativně cenově konkurenceschopná, a podpořit její následný prodej. Na stánku ČR bylo představeno 16 českých firem, z toho 5 v prezenční podobě a 11 ve formě katalogové účasti. Vystaveny zde byly traktory Zetor a velkokapacitní modulární čistička osiva JK Machinery. Na stáncích místních partnerů českých firem bylo taktéž možné vidět pluh české firmy Bednar FMT a kultivátor značky Farmet. Prezentována byla nejen zemědělská technika, ale i krmiva, dodávky plemenného skotu a další výrobky a služby.

Zástupci českých firem a jejich místní distributoři, kteří se prezentovali na českém stánku, zhodnotili účast na výstavě jako přínosnou pro jejich aktivity na kazachstánském trhu. „Jedná se o naší první zkušenost s účastí na podobné výstavě. Příští rok se hodláme opět zúčastnit, protože podpora ze strany organizátora stánku, ať už materiální či informační, je podstatná,“ uvedl Almas Myrzašov, ředitel Meridian Systems, který na trhu Kazachstánu zastupuje českou značku Zetor.

Účast na akcích podobného formátu může mít pro české firmy několik výhod. Předně se jich můžou účastnit jejich partneři a distributoři na místě, čímž firmám odpadají dodatečné náklady spojené s cestováním. Zastupitelský úřad ČR na místě dále hradí největší výdaje a poskytuje zázemí pro prezentaci. Konkrétně záštita Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu na výstavě Jana Dala 2022 napomohla k rozsáhlé medializaci české účasti a přilákala pozornost tisíců návštěvníků i vysokých představitelů státní a regionální správy Kazachstánu. V neposlední řadě zajistila systémovou propagaci české zemědělské techniky, přítomné na trhu Kazachstánu, která může mít přímou komerční návaznost.

Výsledkem české účasti na výstavě Jana Dala 2022 se stalo předjednání několika kontraktů na nákup vystavených českých strojů, získání potenciálních zájemců o nákup traktorů i projednání větších projektů dodávek na státní úrovni včetně lokalizace české výroby.

Olga Kalinová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět