Česká vodárenská firma proniká na trh Bosny a Hercegoviny

Česká společnost Wombat se vyprofilovala jako lídr v oblasti sanace kanalizačních sběračů pomocí bezvýkopových technologií. Její vstup na trh Bosny a Hercegoviny podpořila Česká rozvojová agentura, teď chce firma uspět na čistě komerční bázi.

Ilustrační foto Shutterstock

Wombat využívá čistící a monitorovací jednotky s vysokým stupněm rozlišení a funkcionalitou, což umožňuje efektivní diagnostiku a sanaci od malých průměrů až po průlezné kanalizační systémy. Podnikatelský plán této brněnské firmy pro vstup na trh Bosny a Hercegoviny v roce 2022 podpořila Česká rozvojová agentura formou Programu B2B. „O vstupu na trh Bosny a Hercegoviny jsme začali uvažovat v souvislosti s pozváním od českého velvyslanectví v Sarajevu na akci Czech Water Days, která se konala ve městě Doboj. Všimli jsme si zájmu místních vodáren o naše produkty. Hned potom jsme navštívili několik větších vodáren v Bosně a Hercegovině. V Banja Luce jsme se domluvili na demonstraci našeho produktu. Konkrétně na sanaci starého potrubí procházející pod silničním mostem, které by se jinými technickými postupy velmi složitě sanovalo, nemluvě o tom, že by taková sanace znamenala dlouhodobé uzavření dopravně vytíženého silničního mostu přes řeku Vrbas”, říká jednatel společnosti Wombat Ladislav Dokládal.

Vysoké ztráty a zastaralé technologie

Na ukázku fungování našeho know-how byly přizváni i zástupci dalších bosensko-hercegovinských vodáren spolu s novináři. Cílem ukázky bylo poukázat na to, že potrubí lze sanovat ekologicky šetrným způsobem, aniž by se musela uzavřít silnice či náměstí a celá oblast se zároveň nemusí rozkopat. Po názorné prezentaci technologie se pro její účastníky z řad místních vodáren uskutečnil seminář, na kterém byly prezentovány možnosti bezvýkopové sanace potrubí a služby, které Wombat nabízí.

„Zarazily nás ztráty ve vodovodní síti, která řádově přesahují český standard. Navíc řada místních vodovodů čerpá vodu z hlubinných vrtů. Potýkají se s vysokými účty za elektřinu pro čerpání vody, kterou navíc více než polovinu ztratí ve vodovodní síti, která je zastaralá často i z dob před válečným konfliktem v 90. letech minulého století. Potenciál pro spolupráci s Bosnou a Hercegovinou je veliký, což navíc potvrzuje skutečnost, že oblast vody a sanitace je jednou z prioritních pro českou rozvojovou spolupráci v této zemi. Téměř v každém plánu rozvoje municipality či města v Bosně a Hercegovině je v rámci priorit uveden cíl redukce ztrát vody v systému,“ doplňuje Ladislav Dokládal.

Po prvním roce působení eviduje firma poptávky bosensko-hercegovinských vodáren, kterým zaslal několik nabídek na sanace různého problematicky přístupného potrubí a v brzké době očekává realizaci projektů na čistě komerční bázi.

Aleš Ottmár, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Sarajevu

Ines Terza, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Sarajevu

 

Fotogalerie

Firma Wombat předvedla svou technologii v Banje Luce. Foto Velvyslanectví ČR v Sarajevu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět