ČESKÁ SPOLEČNOST RADÍ TURECKÉMU MĚSTU MERSIN PŘI KOUPI AUTOBUSŮ

Společnost Aspiro Česká republika zaznamenala v Turecku další úspěch – poskytuje konzultační pomoc městu Mersin při plánovaném nákupu stovky autobusů na CNG pohon. Nákup je financovaný z prostředků poskytnutých Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). 

Město Mersin. Foto: Shutterstock

Projekt v hodnotě 22 milionů eur počítá s nákupem 100 CNG autobusů (z toho 30 kloubových) pro městskou dopravu v téměř dvoumilionovém jihotureckém Mersinu. Jedná se o dlouho diskutovaný projekt spadající do snah města o modernizaci nejen svého vozového parku, ale také o celkový rozvoj konceptu „green cities“. Začátek tendrového procesu je plánován zhruba na polovinu září s tím, že s výsledkem tendru město počítá zhruba na přelomu letošního a příštího roku. Cílem je poté dodávka prvních autobusů ve čtvrtém čtvrtletí 2022. 

Tendr může být příležitostí i pro výrobce autobusů se sídlem v Česku. Pozitivní roli může sehrát i projekt na podporu ekonomické diplomacie, který se uskutečnil loni na podzim. Jedním z diskutovaných témat v rámci projektu byly právě městské autobusy. Aspiro i další české firmy měly možnost prohloubit své kontakty v Mersinu. Povědomí o České republice je v důležitém přístavním městě dále posilováno i díky meziměstské diplomacii a pokračujícím kontaktům mezi Mersinem a Jihomoravským krajem. Velvyslanectví v Ankaře je připraveno dál rozvíjet kontakty s městem a napomáhat úspěchům českých firem v oblasti. 

Pavel Daněk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ankaře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět