Česká petrochemická firma uspěla v Nigérii a Kamerunu

Firma VAE Controls Group rozšiřuje své působení v subsaharské Africe. Po nedávném úspěchu v Nigérii se české petrochemické skupině podařilo prorazit i na kamerunském trhu. Své technologie dodá státní společnosti pro skladování ropných produktů (Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers – SCDP).

Ilustrační foto SCDP

Předmětem kontraktu, který byl uzavřen počátkem letošního roku, jsou dodávky a montáž měřících zařízení pohonných hmot a výstavba skladovacích nádrží v přístavu v Douale. Podpisu smlouvu předcházela návštěva obchodní delegace firmy VAE Controls Group v Kamerunu, které se zúčastnila také ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Abuji. V rámci cesty, která se uskutečnila v listopadu 2020, proběhla jednání se SCDP. Kamerun momentálně připravuje plán výstavby ropného terminálu v přístavu Kribi, který nabídne další možností pro potenciální zájemce z řad českých firem v oblasti ropného odvětví a energetiky.

VAE Controls Group již rok realizuje obchodní kontrakty také s nigerijskou státní ropnou společností NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation) zaměřené na dodávky a montáž měřících zařízení pohonných hmot. Nigerijské ministerstvo pro ropný průmysl a NNPC nyní hledají pro oblast delty řeky Niger, kde se petrochemický průmysl koncentruje, ekonomická a ekologická řešení na úrovni jednotlivých federativních států (Delta State, Rivers State, Bayelsa, Akwa-Ibom). Jde o zpracování přebytečného plynu vznikajícího při těžbě ropy (flare gas) a jeho energetické využití. Oblast zpracování a zejména vnitrostátní distribuce plynu je a bude pro nigerijský ropný průmysl v příštích letech zásadní a pro relevantní české firmy může skýtat značný potenciál.

Ropný průmysl je v oblasti celého Guinejského zálivu motorem ekonomik jednotlivých zdejších zemí. V důsledku probíhajících či plánovaných rekonstrukcí a inovací místních těžebních zařízení, rafinérií a dalších instalací spojených se skladováním a přepravou ropných produktů, roste poptávka po moderních inženýrských řešeních a technologicky a ekologicky vyspělých produktech a službách.

Beata Matusiková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Abuji

Obchodní cesta do Kamerunu (zleva: M. Kamanke, viceprezident Česko-kamerunské obchodní komory, R. Malíšek, zástupce VAE Control Groups, B. Matusiková, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Abuji, V. Moampea Mbio, ředitelka SCDP, L. Matloch – ředitel VAE Controls Group, G. Eteki, zástupce ředitelky SCDP). Foto Velvyslanectví ČR v Abuji

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět