Česká firma staví největší solární park v Moldavsku

V souvislosti s dopady války na Ukrajině v Moldavsku silně vzrostl význam energetického sektoru. Na vyšší poptávku po obnovitelných zdrojích energie zareagovala také česká společnost Premier Energy, která plánuje zprovoznit největší solární park v Moldavsku a v zemi staví i paroplynovou elektrárnu. 

Ilustrační foto Shutterstock

Solární park Budesti vzniká jen pár desítek kilometrů od Kišiněva na ploše 7,4 hektaru. Po spuštění plného provozu má fotovoltaický park ročně dosáhnout kapacity 6 MW. Premier Energy připravuje také výstavbu plynové elektrárny pro účely vyrovnávání energie z obnovitelných zdrojů. Elektrárna by měla fungovat na zemní plyn, výkon 20 MW by se následně mohl zvýšit až na 60 MW. Půjde o první investicí do elektrárny tohoto typu v zemi.

Potřeba zvýšení energetické efektivnosti se promítá i do oblasti rozvojové spolupráce. Z prostředků ČR již byla financována instalace solárních panelů na budovu, kde jsou ubytováni uprchlíci z Ukrajiny, a na dvě nemocnice v Kišiněvě. Zároveň si Česká rozvojová agentura nechává zpracovávat studii energetického sektoru v Moldavsku, která by identifikovala vhodná česká řešení v rámci dostupného rozpočtu agentury.

Země plánuje boom OZE

Moldavsko se zavázalo zvýšit do roku 2030 podíl elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na 27 % své celkové spotřeby, a to z loňských 6 %. S cílem výrazně zvýšit tento podíl plánuje země vyhlašovat výběrová řízení na velké projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které připraví půdu pro nové investice. Mají se uskutečnit v průběhu dubna až července 2024. Země nedávno provedla legislativní změny v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Chce podpořit využívání zelených zdrojů a přilákat do této oblasti investice, včetně zahraničních. Zvýšená poptávka spotřebitelů po ekologických zdrojích energie bude pro investory důležitým faktorem. Pro velké kapacitní tendry je vyčleněno 105 MW pro větrnou energii a 60 MW pro solární parky, které by měly být uvedeny do provozu do roku 2025.

Kateřina Šilhánková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kišiněve

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět