ČESKÁ FIRMA PŘEDALA KRÉTSKÉ UNIVERZITĚ SVŮJ UNIKÁTNÍ MIKROSKOP

Česká společnost Telight vyvinula a předala Krétské univerzitě svůj unikátní holografický mikroskop. Brněnská technologie bude v Řecku pomáhat ve výzkumu živých organismů.

Brněnský Telight se zaměřuje na přístroje využívající světelnou optiku pro živé vědy. Ilustrační foto Telight

Krétská univerzita se sídlem v Herakleionu si v rámci velké veřejné soutěže vybrala unikátní český mikroskop Telight Q-Phase. Letos v září čeští experti instalovali přístroj ve výzkumném institutu IESL-FORTH, se kterým univerzita úzce spolupracuje. Telight také proškolil budoucí uživatele mikroskopu a zorganizoval seminář zaměřený na prezentaci aplikačních možností tohoto unikátního přístroje.

Holografický mikroskop Telight Q-Phase má velmi široké spektrum aplikačního využití, přes onkologický výzkum až po studium různých biomateriálů. Pro jeho výrobce je potěšující, že jedním z prvních výzkumných zadání, na kterém bude významná řecká vědkyně Emmanouela Filippidi pracovat, je měření koncentrací biomolekulárních kondenzátů. Jedná se o výzkum, kterému se věnovala již na svém předchozím působišti v drážďanském Institutu Maxe Plancka, konkrétně v laboratoři Anthony Hymana, který byl v nedávné době několikrát významně oceněn právě za výzkum v této oblasti.

Společnost Telight se specializuje na přístroje využívající světelnou optiku pro živé vědy. Nabízí inovativní řešení pro výzkumná centra a laboratoře po celém světě. V Brně je vyvíjen holografický mikroskop Q-Phase, který získal cenu Wernera von Siemense za nejdůležitější výstup vývoje a inovace v roce 2013. Používá se mimo jiné při zkoumání rakovinových buněk. V Paříži Telight vyvíjí doplňkové zařízení LiveCodim k mikroskopům, které umožňuje vědcům při pozorování živých buněk překonat difrakční limit a získat tak rozlišovací schopnost na úrovni nižší než 100 nanometrů. Projekt LiveCodim byl oceněn grantem Horizon 2020 pro výzkum a inovace.

Provozní ředitel společnosti Vojtěch Sanetrník vyjádřil potěšení nad zájmem, se kterým se na Krétě setkali. V zahájené spolupráci s Řeckem hodlají pokračovat.

Martina Kapounová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Athénách

Jitka Chromcová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Athénách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět